Documentatie/Calc-functies

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions and the translation is 100% complete.


  Introductie

  De sectie Calc-functies van The Document Foundation Wiki wordt onderhouden door het LibreOffice-documentatieteam en is een opslagplaats voor technische informatie over de functies die beschikbaar zijn voor Calc-gebruikers. Deze functies zijn meestal toegankelijk via de Functie-assistent, maar kunnen via andere routes worden geopend.

  Het materiaal dat in deze sectie wordt gepresenteerd, vervangt niet de overeenkomstige informatie in de Help-bestanden van het systeem en de Calc-handleiding. De rol van deze wiki-pagina's is om aanvullende achtergrond, uitleg, afbeeldingen, tekeningen, gebruiksscenario's en gegevens te bieden die samen een meer uitgebreide technische beschrijving van de functies bieden.

  Status

  Op het moment van schrijven van deze Inleiding (januari 2020), zijn de wiki-pagina's voor de Calc-functies in ontwikkeling. Ze zullen worden bewerkt als de tijd het toelaat. Aanvankelijk zal de pagina van elke functie een informatievak bovenaan bevatten met de tekst "In ontwikkeling. Zie voor nu de Help-bestanden van het systeem." Wanneer een pagina volledig is ingevuld en beoordeeld, wordt dit informatievak verwijderd.

  In tegenstelling tot de Help-bestanden van het systeem en de Calc-handleiding, is het gedeelte Calc-functies van de wiki niet gericht op een specifieke build van de LibreOffice-software. Historisch gezien worden functies meestal niet verwijderd uit de software of gewijzigd in functionaliteit (behalve door bugfixing) en nieuwe functies worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen. De wiki-pagina's zullen worden ontwikkeld om nieuwe functies op te nemen wanneer er vrijwilligers beschikbaar zijn om dit te doen. Bij elke update zullen de pagina's de laatste beschikbare informatie weergeven.

  Functies zoeken

  Elke functie wordt beschreven op een aparte pagina van de wiki. Om toegang te krijgen tot de pagina voor een specifieke functie, gebruikt u de dynamische tabel op de pagina Lijst met functies. In de tabel kunt u sorteren en filteren op functienaam en categorie.

  Structuur van pagina's met functiebeschrijvingen

  De informatie voor elke functie wordt weergegeven in een indeling onder de volgende koppen:

  • Functienaam
  • Categorie
  • Samenvatting
  • Syntaxis
  • Teruggave
  • Argumenten
  • Aanvullende details
  • Voorbeelden
  • Gerelateerde LibreOffice-functies
  • ODF-standaard
  • Gelijkwaardige Excel-functies

  Om een samenhangende beschrijving te geven, kan een wikipagina bepaalde informatie herhalen die al in de Help-bestanden en de Calc-handleiding is opgenomen.

  Functie syntaxis

  Alle functies hebben een vergelijkbare structuur. Als typisch voorbeeld is de structuur van een functie om cellen in een Calc-database te vinden die aan bepaalde zoekcriteria voldoen:

  =DBAANTAL(Database; Databaseveld; Zoekcriteria)
  

  Een functie kan niet op zichzelf bestaan; het moet altijd deel uitmaken van een formule. Dus zelfs als de functie de hele formule vertegenwoordigt, moet er een =-teken aan het begin van de formule staan. Waar pagina's in dit gedeelte van de wiki de syntaxis van een functie definiëren, is het =-teken voor het gemak weggelaten. Het is opgenomen in alle voorbeeldformules die naar de functie verwijzen.

  Ongeacht waar een functieverwijzing in een formule voorkomt, die verwijzing begint met de naam van de functie, zoals DBAANTAL in het bovenstaande voorbeeld. Traditioneel worden functienamen volledig in hoofdletters ingevoerd, hoewel Calc ze ook correct zal lezen als ze in kleine letters of gemengde letters zijn. In dit gedeelte van de wiki zijn functienamen voor de duidelijkheid in hoofdletters geschreven.

  Na de naam van de functie komt een lijst met zijn argumenten, omgeven door ronde haakjes. Als een functie geen argumenten heeft, dan moet u toch de ronde haakjes opnemen als u de functie in een formule gebruikt. Alle vermelde argumenten zijn vereist, tenzij specifiek aangegeven als optioneel. Bij gebruik van een functie moeten de argumenten in de juiste volgorde worden ingevoerd en moet elk argument van het verwachte type zijn. Als u de argumenten in een andere volgorde plaatst, of als de argumenten niet van het verwachte type zijn, kan de functie een foutmelding of een onverwacht antwoord retourneren.

  Een specifiek teken wordt gebruikt om functieargumenten te scheiden — dit is vaak standaard een komma of een puntkomma (;), maar kan worden gewijzigd om aan uw eigen voorkeuren te voldoen via Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule ▸ Scheidingstekens. In dit gedeelte van de wiki wordt de puntkomma gebruikt om functieargumenten te scheiden.

  Optionele argumenten worden aangegeven door vierkante haken rond de naam van het argument. Bij het verwijzen naar een functie in een formule kunnen argumenten die als optioneel zijn gemarkeerd alleen worden weggelaten als er geen argument volgt. In een functie met vier argumenten, waarbij de laatste twee argumenten als optioneel zijn gemarkeerd, kunt u bijvoorbeeld argument 4 of argumenten 3 en 4 weglaten, maar u kunt argument 3 niet alleen weglaten. In veel gevallen, als u een optioneel argument weglaat, zal Calc een standaard toepassen - deze standaard zal specifiek zijn voor de functie.

  Afkortingen

  Lijst met afkortingen gebruikt op de wiki-pagina's van Calc-functies is beschikbaar.

  Richtlijnen voor het bijwerken van Calc Functies-wikipagina's

  Zouden degenen die pagina's bijwerken in dit gedeelte van de wiki onze Richtlijnen en tips willen lezen voordat ze wijzigingen aanbrengen.