Často kladené otázky - Calc

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/001 and the translation is 60% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Jak otevřu textový soubor obsahující oddělená pole v tabulce? Co když obsahuje různé oddělovače polí?

  Pokud váš soubor ASCII ještě nemá v názvu příponu .csv nebo .txt, přejmenujte je (pokud možno jako .csv).

  1. Přejděte na Soubor ▸ Otevřít.
  2. V poli Typ souboru vyberte: Text CSV ( *.csv; *.txt). (Poznámka: Tuto možnost najdete ke konci seznamu).
  3. Vyhledejte svůj soubor ASCII a vyberte jej.
  4. Klikněte na Otevřít.
  5. V dialogovém okně Import textu, které se otevře, vyberte ze sloupců správné Možnosti oddělovače:
   • Pokud je v souboru oddělovač, vyberte Oddělovač a poté zadejte příslušný oddělovač nebo více oddělovačů.
   • Pokud mají sloupce pevnou šířku, vyberte tuto možnost a umístěte oddělovače sloupců do náhledu.
  6. Pokud importujete datový soubor ze systému řízení zásob, je velmi pravděpodobné, že oddělovač desetinných míst bude tečka. V tom případě nastavte jazyk na Angličtina (USA).

  If your ASCII file is not already named with a .csv or .txt extension, rename it (preferably as .csv).

  1. Go to File ▸ Open.
  2. In the File Type box, select: Text CSV ( *.csv; *.txt). (Note : This choice is near the bottom of the list).
  3. Navigate to your ASCII file and select it.
  4. Click on Open.
  5. In the Text import dialog that opens, select the correct Separator options for the columns:
   • if there is a separator: choose Separated by and then enter the appropriate separator(s); and deselect any other separators (LibreOffice tends to select several by default)
   • if the columns are fixed width: select Fixed Width and position the column dividers in the preview
  6. If you are importing dates:
   • select Detect Special Numbers
   • at the top of the relevant columns click on standard and select Date instead
   • Select D/M/Y OR M/D/Y as appropriate
  7. If some or all text fields are surrounded by quotes, select the appropriate Text Delimiter
  8. If you are importing a data file from a stock control system, it is highly probable that the decimal separator will be a dot. In this case set the language to English (US).


  Pokud chcete zkombinovat několik souborů ASCII do jediného listu, postupujte následovně:

  1. Otevřete prázdnou tabulku.
  2. Přejděte na List ▸ Vložit list ze souboru.
  3. Vyberte požadovaný Typ souboru (Text CSV .txt, dbase, atd.)
  4. Vyhledejte soubor, který chcete otevřít.
  5. Klikněte na tlačítko Vložit, čímž okno zavřete.
  6. Nastavte parametry okna Import textu podle postupu uvedeného výše.
  7. Klikněte na OK.
  8. Zopakujte postup od bodu 2) pro ostatní soubory.

  Poznámka: Pokud zatrhnete pole Odkaz, list bude propojen, otevřete-li svou tabulku, a vy budete dotazováni, zda si přejete aktualizovat odkaz. Klikněte na OK.