Faq/Calc/001/da

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/001 and the translation is 60% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Hvordan åbner jeg en tekstfil med separate felter i et regneark? Hvad nu, hvis der er forskellige feltafgrænsere?

  Hvis din ASCII-fil ikke allerede har en .csv- eller .txt-udvidelse, skal du omdøbe den (helst til .csv).

  1. Gå til Fil ▸ Åbn
  2. i boksen Filtype vælger du: Tekst CSV (*.csv; *.txt). (OBS: Denne valgmulighed findes næsten nederst på listen).
  3. Naviger til ASCII-fil og markér den.
  4. Klik på Åbn
  5. I dialogen Tekstimport, som åbnes, markerer du de korrekte Separatorindstillinger til kolonnerne.
   • hvis der er en separator, markerer du Adskilt af og markerer de(n) passende separator(er).
   • hvis kolonnerne har fast bredde, markerer du denne indstilling og placerer kolonne-adskillerne i forhåndsvisningen.
  6. Hvis du importerer en datafil fra et lagerkontrolsystem, er det højst sandsynligt, at decimaladskilleren er et punktum. Hvis dette er tilfældet, sætter du sproget til Engelsk (US).

  If your ASCII file is not already named with a .csv or .txt extension, rename it (preferably as .csv).

  1. Go to File ▸ Open.
  2. In the File Type box, select: Text CSV ( *.csv; *.txt). (Note : This choice is near the bottom of the list).
  3. Navigate to your ASCII file and select it.
  4. Click on Open.
  5. In the Text import dialog that opens, select the correct Separator options for the columns:
   • if there is a separator: choose Separated by and then enter the appropriate separator(s); and deselect any other separators (LibreOffice tends to select several by default)
   • if the columns are fixed width: select Fixed Width and position the column dividers in the preview
  6. If you are importing dates:
   • select Detect Special Numbers
   • at the top of the relevant columns click on standard and select Date instead
   • Select D/M/Y OR M/D/Y as appropriate
  7. If some or all text fields are surrounded by quotes, select the appropriate Text Delimiter
  8. If you are importing a data file from a stock control system, it is highly probable that the decimal separator will be a dot. In this case set the language to English (US).


  Hvis du vil kombinere flere ASCII-filer i et enkeltark, skal du følge denne fremgangsmåde:

  1. Åbn et tomt regneark
  2. Gå til Indsæt ▸ Ark fra fil
  3. Marker den Filtype , du ønsker (Tekst CSV .txt, dbase, osv.)
  4. Søg den fil, du vil åbne
  5. Klik på knappen Indsæt for at lukke vinduet
  6. Indstil parameteren i vinduet Tekstimport som vist ovenfor
  7. Klik på OK
  8. Gentag fremgangsmåden fra 2) for de andre filer.

  OBS: Hvis du aktiverer boksen Kæde, kædes arket, når du åbner dit regneark, og du bliver spurgt, om du vil opdatere kæden. Bare klik på OK.