Opombe ob izdaji LibreOffice 5.2

  From The Document Foundation Wiki

  O tej strani

  To je stran z našimi opombami za izdajo LibreOffice 5.2. Zdaj, ko je različica 5.2 izšla, so dokončne. Če kljub temu opazite, da kakšna informacija manjka, bomo veseli vašega odziva. Vnaprej hvala za vašo pomoč!


  Writer

  Hiter pregled novosti v LibreOffice Writer 5.2 (izberite slovenske podnapise, če privzeto niso vključeni).

  Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

  YouTube privacy policy

  • Dodana nova orodja za risanje (prej na voljo le v programu Draw), vključno z Zapolnjena krivulja/mnogokotnik/prostoročna črta, kot tudi Mnogokotnik (45°) (tdf#89646, Gülşah Köse).
  • V standardno vrstico dodan nov gumb za vklop/izklop prikaza orodne vrstice za sledenje spremembam (tdf#90187, Gülşah Köse).
  Trackchangesbar.png
  • Gumb Krivulja je postal deljeni gumb in v povezavi z orodjarno vsebuje pet novih risarskih orodij (tdf#90505, Gülşah Köse).
  Nova orodjarna na orodni vrstici Risba
  • Tipke za bližnjico za Podatkovne vire je spremenjena iz F4 v krmilka + dvigalka + F4, da je poenotena s tisto v programu Calc (tdf#97906, Yousuf Philips).
  • Dodatne spremembe menijskih ukazov v glavni menijski vrstici (tdf#91781, Yousuf Philips).

  Način enojne orodne vrstice

  Ustvarjena orodna vrstica Standardni (enojni način), ki se uporablja kot ena sama nadomestna orodna vrstica za privzeto dvovrstično razporeditev standardne vrstice, vsebuje pa najpogosteje uporabljene funkcijske, vstavne in oblikovalne operacije. Aktivirate jo tako, da omogočite Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Standardno (enojni način) in onemogočite Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Standardno ter Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Oblikovanje (tdf#92218, Yousuf Philips).

  Način enojne orodne vrstice

  Izbirni filter v zavihku Navzkrižni sklic

  Dodan »filter« v zavihek Vstavi ▸ Polja ▸ Več polj ▸ Navzkrižni sklici. Uporabniki lahko vnesejo več znakov, da zožijo seznam (tdf#32364, Akshay Deep).

  Zavihek Navzkrižni sklic: uporabniški vmesnik izbirnega filtra

  Preoblikovano pogovorno okno Vstavi zaznamek

  • Preoblikovano pogovorno okno Vstavi ▸ Zaznamek (tdf#90855, Jakub Trzebiatowski in Yousuf Philips).
  Novo pogovorno okno Vstavi zaznamek
  • Privzeto ime zaznamka je samodejno povzeto po vzorcu »Zaznamek N«.
  • Prikazano je besedilo zaznamka, ki sledi, predhaja ali je izbor iz zaznamka.

  Calc

  Hiter pregled novosti v LibreOffice Calc 5.2 (izberite slovenske podnapise, če privzeto niso vključeni).

  Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

  YouTube privacy policy

  • Dodana so nova risalna orodja (prej na voljo le v programu Draw), vključno z Zapolnjeno krivuljo/Mnogokotnikom/Prostoročno črto, kot tudi Mnogokotnik (45°) (tdf#89646, Gülşah Köse).
  • Vsi gumbi orodne vrstice za pogojno oblikovanje so bili spojeni v en sam skupinski gumb pogojnega oblikovanja (tdf#86567, Maxim Monastirsky).
  • Možnost enostavne zamrznitve prvega stolpca ali prve vrstice delovnega lista prek orodne vrstice ali menija Pogled ▸ Zamrzni celice (tdf#91013, Gülşah Köse; Maxim Monastirsky; Yousuf Philips).
  • Gumb za odpiranje večvrstičnega vnosnega polja je zdaj enake velikosti na vseh sistemih (bil je zelo ozek v nekaterih okoljih) (tdf#99701, Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • S pritiskom dvigalka + vnašalka v večvrstičnem vnosnem polju namesto premika v prejšnjo celico zdaj vstavite novo vrstico (tdf#63994, Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Tipke za bližnjico Sklici celice dvigalka + F4 je zamenjana s F4, vendar je še na voljo prek opuščenih kombinacij tipk za OpenOffice.org (tdf#97906, Dennis Francis; Yousuf Philips).
  • Tipke za bližnjico za Izbor stolpca krmilka + dvigalka + preslednica je zamenjala kombinacija tipk krmilka + preslednica (tdf#96969, Yousuf Philips).
  • Tipke za bližnjico za vstavljanje datuma krmilka + , in za vnos časa krmilka + dvigalka + , so na voljo za različne evropske razporeditve tipkovnice (tdf#88027, Yousuf Philips).
  • Dodana je orodna vrstica Standardno (enojni način), ki se uporablja kot alternativna enojna orodna vrstica za privzeto razporeditev dveh orodnih vrstic. Vsebuje najpogosteje uporabljene operacije funkcij, vstavljanja in oblikovanja. Aktivirate jo tako, da omogočite Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Standardno (enojni način) in onemogočite Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Standardno ter Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Oblikovanje (tdf#92218, Yousuf Philips).
  Način enojne orodne vrstice
  • Možnost za brisanje obrobe tudi soležnih celic v zavihku obrob pogovornega okna »Oblikuj celice« (tdf#34449, Dennis Francis).
  Novo potrditveno polje za odstranitev obrob tudi soležnih celic
  Levo - odstranjena obroba celic z neizbrano možnostjo, desno - možnost je potrjena
  • Več funkcij vrstice stanja je lahko naenkrat aktivnih (tdf#42629, Dennis Francis, Dag Wieers).
  Funkciji vrstice stanja Vsota in Števec sta hkrati aktivni
  • Spustni seznam Valuta, pripet ikoni valute v orodni vrstici poenostavlja izbor in uporabo želenega zapisa valute (tdf#82641, Mohammed Abdul Azeem; Michael Meeks).
  Spustni seznam Valuta
  • Gumb Zamrzni vrstice in stolpce je nadomestil deljeni gumb, v katerega sta dodani možnosti »Zamrzni prvo vrstico« in »Zamrzni prvi stolpec« (tdf#91013, Gülşah Köse - Maxim Monastirsky).
  Zamrzni prvi stolpec
  • Gumb krivulje je postal deljeni gumb in v povezavi na orodjarno vsebuje pet novih risarskih orodij (tdf#89646, tdf#90505, Gülşah Köse).
  Nova orodjarna v orodni vrstici Risba
  • Obsežni orodni namigi za funkcije (tdf#95878, Keigo Kawamura).
  Orodni namig opisuje funkcijo in njene argumente

  Nove funkcije preglednice

  • RAWSUBTRACT za odštevanje številk brez izključevanja majhnih napak zaokrožanja (tdf#71459, Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
   • =RAWSUBTRACT(a,b,c) je kot =a-b-c, vendar operator - minus izniči majhne napake zaokroževanja zaradi dejstva, da vsakega decimalnega števila ne moremo natančno predstaviti kot dvojiško število s plavajočo vejico in operacija dejansko skoči proti nič. RAWSUBTRACT uporablja operacijo IEEE754, ki jo ponuja platforma/prevajalnik. Primer: =0.3-0.2-0.1 vrne rezultat 0, medtem ko =RAWSUBTRACT(0.3,0.2,0.1) vrne rezultat 2.77555756156289E-17
   Opomba: prekličite potrditev Orodja ▸ Možnosti ▸ Calc ▸ Izračuni ▸ Omeji decimalke za splošno obliko števil, da dobite tak rezultat.
   • To je mogoče uporabiti za primerjavo, ali se rezultat natanko ujema s pričakovano številko, t.j. če je =RAWSUBTRACT(rezultat,pričakovano) enako 0,0.
  • FORECAST.ETS, množica napovedovalnih funkcij, ki uporabljajo trojno in dvojno eksponentno glajenje in obravnavajo sezonske učinke (tdf#94635, Winfried Donkers).
   • Uporabljeni so algoritmi Holt-Winters. Tako aditivna kot multiplikativna metoda sta podprti za trojno eksponentno glajenje.
   • Množico sestavljajo funkcije FORECAST.ETS.ADD*, FORECAST.ETS.MULT, FORECAST.ETS.SEASONALITY*, FORECAST.ETS.PI.ADD*, FORECAST.ETS.PI.MULT, FORECAST.ETS.STAT.ADD* in FORECAST.ETS.STAT.MULT. Funkcije, označene z zvezdico, so izmenljive s programom MS Excel2016.
  Primer napovedanega obsega z intervali napovedi za 95 % zaupanje.
  • CONCAT je dodelana različica CONCATENATE in kot argumente dovoljuje obsege, stolpce in sklice (tdf#97831, Winfried Donkers).
   • Funkcija je združljiva s funkcijo CONCAT v MS Excel 2016.
  • TEXTJOIN za spajanje nizov z ločili med nizi (tdf#97831, Winfried Donkers).
   • TEXTJOIN omogoča enake argumente nizov kot CONCAT in ima za argument niz, ki bo uporabljen kot ločilo med nizi, ki bodo združeni.
   • Prav tako je mogoče določiti, da preskoči prazne celice.
   • Funkcija je združljiva s funkcijo TEXTJOIN v MS Excel 2016.
  • IFS, kaskadna funkcija IF (tdf#97831, Winfried Donkers).
   • IFS deluje kot: če A potem B sicer če C potem D sicer če (itn.).
   • Funkcija je združljiva s funkcijo IFS v MS Excel 2016.
  • Funkcija izbirnika več izbir SWITCH (tdf#97831, Winfried Donkers).
   • SWITCH primerja en izraz z možnimi vrednostmi od 1 do n ter vrne rezultat, ki pripada prvim vrednostim, ki izenačijo izraz.
   • Funkcija je združljiva s funkcijo SWITCH v MS Excel 2016.
  • MINIFS, MAXIFS (tdf#97831, Winfried Donkers).
   • Ti statistični funkciji delujeta kot SUMIFS in AVERAGEIFS, vendar vrneta najmanjšo oz. najvišjo vrednost iz obsega rezultata.
   • Funkcije so združljive s funkcijama MINIFS in MAXIFS v MS Excel 2016.

  Spremenjene funkcije preglednice

  • WEEKDAY obravnava dodatne vrste vrednosti argumentov (tdf#100396, Eike Rathke - Red Hat, Inc.).
   • Zavoljo medopravilnosti z drugimi implementacijami preglednic sprejema naslednje nove vrednosti argumenta za drugi parameter Vrsta in WEEKDAY vrne števila od 1 do 7:
    • 11: ponedeljek 1 do nedelja 7
    • 12: torek 1 do ponedeljek 7
    • 13: sreda 1 do torek 7
    • 14: četrtek 1 do sreda 7
    • 15: petek 1 do četrtek 7
    • 16: sobota 1 do petek 7
    • 17: nedelja 1 do sobota 7
   • Prejšnje različice so sprejemale vse celoštevilske vrednosti kot argument Vrsta, a so vse druge številke kot 1, 2 in 3 veljale za 3, torej je funkcija vrnila vrednosti, ki se začenjajo s ponedeljek=0. Zdaj WEEKDAY za vse vrednosti, ki niso med števili 1,2,3,11,12,13,14,15,16,17, vrne napako.

  Podpora nadomestnim znakom, združljiva z XLS/XLSX in s standardom ODF 1.2

  Enostavni nadomestni znaki, kakršne poznamo iz drugih programov za preglednice, je mogoče zdaj uporabljati v formulah (Eike Rathke - Red Hat, Inc.).

  Nadomestni znaki so:

  • * (zvezdica) poljuben niz znakov, tudi prazen niz
  • ? (vprašaj) poljuben znak, natanko eden
  • ~ (tilda) ubežuje poseben pomen sledeče zvezdice, vprašaja ali tilde

  Glejte tudi tdf#72196 in soroden razdelek v specifikaciji ODF 1.2 table:use-wildcards in OpenFormula Host-Defined Behaviors (oboje v angl.).

  Nadomestni znaki so podprti v vseh funkcijah, ki že podpirajo regularne izraze, kot so: vse funkcije zbirke podaktov DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR ub DVARP; funkcije COUNTIF, COUNTIFS, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, VLOOKUP, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS in SEARCH.

  Temu primerno je bila spremenjena nastavitev, pod Meni ▸ Orodja ▸ Možnosti ▸ Calc ▸ Izračunaj je zdaj izbirni gumb Omogoči nadomestne znake v formulah v skupini z gumboma za Omogoči regularne izraze v formulah in Brez nadomestnih znakov ali regularnih izrazov v formulah. Pri branju preglednic ODF z omogočenim table:use-wildcards ali pri uvozu preglednic programa Microsoft Excel je možnost nastavljena na omogočene nadomestne znake.

  Uporaba poimenovanih izrazov in obsegov iz okvira krajevnega delovnega lista na drugih delovnih listih

  Zdaj lahko uporabite določeno ime iz okvira krajevnega delovnega lista v formuli na poljubnem drugem delovnem listu (tdf#96915, Eike Rathke (Red Hat, Inc.)).

  Primer: poimenovan obseg KrajevnoIme, določen v okviru DelovniList1, je moč uporabiti v formuli na DelovniList2 kot =SUM(DelovniList1.KrajevnoIme), običajne omejitve imen delovnih listov za sklice veljajo, t.j. če ime delovnega lista vsebuje presledek, mora biti zaobjet v enojnih narekovajih, npr. =SUM('Drug delovni list'.KrajevnoIme)

  Kopiranje imenovanih izrazov in obsegov ob kopiranju delovnih listov

  Pri kopiranju celih delovnih listov se poimenovani izrazi in obsegi, ki kažejo na kopirani delovni list in jih uporablja neka celica s formulo, ki se kopira skupaj z delovnim listom, kopirajo v nova imena s krajevnim obsegom delovnega lista (tdf#75372, Eike Rathke (Red Hat, Inc.)).

  Primer: dokument z delovnim listom DelovniList1 in določena imena

  Name Expression Scope
  global $Sheet1.$A$1 Document (Global)
  global_global global*100 Document (Global)
  global_local local*1000 Document (Global)
  local $Sheet1.$A$2 Sheet1
  local_global global*10000 Sheet1
  local_local local*100000 Sheet1

  in celice formule z uporabo imen global_global, global_local, local_global in local_local, pri kopiranju Sheet1 v NewSheet dajo rezultat v določenih imenih (pogovorno okno Upravljaj imena, priklicano ob NewSheet)

  Name Expression Scope
  global $Sheet1.$A$1 Document (Global)
  global $NewSheet.$A$1 NewSheet
  global_global global*100 Document (Global)
  global_global global*100 NewSheet
  global_local Sheet1.local*1000 Document (Global)
  global_local local*1000 NewSheet
  local $Sheet1.$A$2 Sheet1
  local $NewSheet.$A$2 NewSheet
  local_global global*10000 Sheet1
  local_global global*10000 NewSheet
  local_local Sheet1.local*100000 Sheet1
  local_local local*100000 NewSheet

  zato formule delujejo še naprej in imena kažejo na kopirane celice, kot je pričakovano.

  Oblike števil

  • Oblike datuma/časa (Laurent BP)
   • ker imata minuta in mesec enako kodo M, je izboljšano razločevanje med njima tdf#95339 tdf#101147

  Impress in Draw

  Hiter pregled novosti v LibreOffice Impress 5.2 (izberite slovenske podnapise, če privzeto niso vključeni).

  Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

  YouTube privacy policy

  • Seznam učinkov je premaknjen iz pogovornega okna v zavihek stranske vrstice Animacija po meri (tdf#87813; Rishabh Kumar, GSoC 2015, in Yousuf Philips).
  • Seznam Animacija po meri vsebuje več podrobnosti, ki jih je mogoče takoj razbrati (tdf#87812; Akshay Deep in Yousuf Philips).
  • Spustni meniji hitrosti s prednastavitvami so nadomestila kombinirana polja z vrednostmi, ki jih je moč urejati (tdf#98037; Akshay Deep).
  • Dodatne spremembe menijskih ukazov v glavni menijski vrstici (tdf#91857; Yousuf Philips).
  • Hitri dostop do lastnosti prosojnice in strani v novem zavihku stranske vrstice 'Prosojnica' oz. 'Stran' v razdelku 'Lastnosti' (glejte ta zapis na blogu; tdf#89466; Rishabh Kumar, GSoC 2015, Katarina Behrens, CIB, Susobhan Ghosh, GSoC 2016, in Yousuf Philips).
  LO-5.2-Impress-Sidebar-Prop.-Slide.png
  • Prikaz/skrivanje funkcij risanja z izbirnim gumbom lahko uporabite tudi v programih Impress in Draw (tdf#89540; Gülşah Köse).
  Drawfuncbuttondraw.png
  Drawfuncbarimpress.png
  • Zdaj je možno izvoziti v PDF le strani opomb (tdf#39271, David Tardon).

  Base

  Chart

  • Samodejna logaritemska skala Y ni več vsiljena na 1 (tdf#96871, Laurent BP).
  • Trendne črte: izboljšano upodabljanje polinomskih enačb (Laurent BP).
   • prej f(x) = 2x^2 - x + 1
   • potem f(x) = 2x² − x + 1
  • Prelom enačba trendne črte, če je daljša od širine grafikona (tdf#94004, Laurent BP).
  Popačeni grafikon (pred LibreOffice 5.2)
  Prelomljena enačba trendne črte, ki ustreza širini grafikona (LibO 5.2)

  Jedro / splošno

  Postavitev besedila

  • Izboljšana poravnava besedila za navpično besedilo v tabeli (tdf#101729, Mark Hung).

  Podpisovanje dokumentov

  • Dodana podpora za opise podpisov in večkratno podpisovanje z istim digitalnim podpisom (zapis na blogu, Miklos Vajna, Collabora).
  Novi opisi podpisov
  • Dodana podpora za branje kontrolnih vsot SHA-256 v dokumentih ODF (tdf#76142, zapis na blogu, Miklos Vajna, Collabora).
  • Dodana podpora za uvoz podpisov OOXML (zapis na blogu, Miklos Vajna, Collabora).
  • Dodana podpora za izvoz podpisov OOXML (zapis na blogu, Miklos Vajna, Collabora).

  Klasifikacija po standardih TSCP

  • V modulih Writer, Calc in Impress je orodna vrstica Stopnja zaupnosti, ki omogoča izbor ravni stopnje zaupnosti.
  • Izbor ravni stopnje zaupnosti ima odrazi na informacijski vrstici, v programu Writer (odvisno od ravni) tudi v obliki žiga in polja v glavi in nogi. Vsi prikazujejo raven stopnje zaupnosti. Seveda je klasifikacija shranjena v lastnostih dokumenta.
  • V trenutni implementaciji so na voljo tri kategorije. Prva (z imenom "Intelektualna lastnina" glede na TSCP_BAILSv1) določa glavo/nogo in vodni žig (za določene ravni). To se bo najverjetneje spremenilo v prihodnjih različicah.
  • Poiščite orodno vrstico za vrstico razvrščanja v krajevni pomoči ali pomoči na spletu [1]. Oglejte si tudi ta zapis na blogu (Miklos Vajna, Collabora).

  Tipke za bližnjice

  • Na sistemih Windows so tipke izmenjalka + F12 dodeljene Orodja ▸ Možnosti (tdf#98290, Yousuf Philips).
  • Na sistemih macOS so tipke ⌘ Cmd + G dodeljene Najdi naslednjega, tipke ⌘ Cmd + : Preveri črkovanje in tipke ⌘ Cmd + krmilka + F za Celozaslonsko (Yousuf Philips).

  Karakteristike delovanja

  • Izboljšano delovanje dispečerja dogodkov VCL (David Tardon).

  Infrastruktura

  • Uradne gradnje TDF za sisteme Windows in Linux vsebujejo poročevalca o sesutjih s strežniško zasnovano analizo sesutij. Preberite več o tem.

  Filtri

  • Boljši uvoz z DOCX in RTF povezane grafike v LibreOffice Writer (tdf#59699, zapis na blogu, Miklos Vajna, Collabora).
  • Zdaj je mogoče uvoziti datoteke Microsoft Word za DOS prek libwps (Sean Young).
  • Datoteke EMF zdaj pravilno prikažejo črtkane in pikčaste črte (tdf#79679, Chris Sherlock).
  • Datoteke EMF se zdaj uvozijo s pravilnimi zaključki črt in spoji (objava, Stephan van den Akker).
  • Datoteke JPEG zdaj pravilno izvozijo DPI (tdf#85761, Chris Sherlock).
  • Opravljene izboljšave uvoznega filtra SVGIO [Vstavi -> Slika]. Podrobnosti (Xisco Faulí).

  Uporabniški vmesnik

  Hiter pregled splošnih novosti v LibreOffice 5.2 (izberite slovenske podnapise, če privzeto niso vključeni).

  Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

  YouTube privacy policy

  • Zdaj je Natisni v datoteko na voljo na seznamu tiskalnikov v pogovornem oknu Natisni (tdf#94097, Katarina Behrens, CIB).
  • Video posnetki, grafikoni in predmeti OLE privzeto proporcionalno spreminjajo velikost (tdf#97919, Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Izboljšano vedenje za slike, videe in predmete OLE: vleka kota proporcionalno spremeni velikost, medtem ko vleka robu neproporcionalno spremeni velikost (tdf#84953, Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Poenostavitev pri razmiki med znaki (tdf#89953, Samuel Mehrbrodt [CIB], Oliver Specht [CIB]).
  • »Shrani kot predlogo« je zdaj na voljo v spustnem gumbu Shrani v orodni vrstici (tdf#99926, Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Domorodna menijska vrstica gtk3 v LibreOffice (zapis na blogu, Caolán McNamara, Red Hat).
  • Domorodni orodni namigi, pojavni napisi in kontekstni meniji gtk3 (zapis na blogu, Caolán McNamara, Red Hat).

  Začetno središče

  Nova strokovna prilagoditev »RecentDocsThumbnail«, s katero lahko onemogočite ogledne sličice dokumentov v začetnem središču (Pierre Sauter, tdf#74834).

  Okno

  • V okoljih Windows lahko preklopite postavitev tipkovnice glede na program, odslej je to mogoče tudi za LibreOffice (tdf#98924, Juergen Funk, CIB).

  Prilagoditev

  • Pogovorno okno Orodja ▸ Prilagodi ... je dobilo nov zavihek Kontekstni meniji, kjer lahko prilagodite večino kontekstnih menijev (tdf#93837, Maxim Monastirsky).

  Urejevalnik Basic

  • Zavihki v urejevalniku Basica so premaknjeni v lastno vrstico, tako da niso odvisni od višine drsne vrstice (Samuel Mehrbrodt, CIB; tdf#96683).

  Zagonski parametri JVM

  • Dodana možnost za urejanje obstoječih zagonskih parametrov JVM (Akshay Deep, tdf#97425).

  Prenovljeno pogovorno okno Najdi in zamenjaj

  • Dodan gum Najdi prejšnje (tdf#98417, Akshay Deep; Yousuf Philips).
  • Nova podolgovata postavitev pogovornega okna Najdi in zamenjaj (tdf#98539, Akshay Deep; Yousuf Philips).
  Pogovorno okno Najdi in zamenjaj: strnjeno
  Pogovorno okno Najdi in zamenjaj: razširjeno

  Pogovorno okno Oddaljene datoteke

  • Dodan Pogled ikon in gumbi za preklop med načini (Szymon Kłos; Yousuf Philips; Heiko Tietze).
  Pogovorno okno Oddaljene datoteke v pogledu ikon
  • Zdaj je podprta dvofaktorno overjanje (2FA) Google Drive (tdf#87938, Szymon Kłos).
  2FA GDrive: zahteva za PIN

  Upravitelj predlog

  • Nov uporabniški vmesnik za Upravitelja predlog (glejte ta zapis na blogu; Akshay Deep, GSoC 2016, Yousuf Philips in Samuel Mehrbrodt).
  Postavitev Upravitelja predlog
  • Kontekstni meni za ne brskalne funkcije
  • Kontrolniki na dnu za funkcije brskanja
  • Filtri za iskanje in kombinirana polja za filtriranje predlog

  Vsebina pomoči

  Veliko število strani pomoči je dodanih ali pa so posodobljene z novimi in spremenjenimi funkcijami (Adolfo Jayme Barrientos, Stanislav Horáček, Eike Rathke, Maxim Monastirsky, Yousuf Philips, Olivier Hallot).


  (Če se vam zdi besedilo pomoči zastarelo, neveljavno ali pa da manjka, lahko na to opozorite v bugzilli (v angl.); prijavi težave dodajte navedek, da blokira ("blocks") zadevo tdf#80430. Ta hrošč namreč prikazuje znane težave z manjkajočo ali pomanjkljivo pomočjo, ki jih je še potrebno razrešiti.

  Jezikovno prilagajanje

  • Naglasi v imenih funkcij Calc v španščini (npr. DÍA(), MÁX()) so z različico 5.2.3 odstranjeni; gre za uskladitev z implementacijami v drugih elektronskih preglednicah (tdf#101981; Adolfo Jayme Barrientos, Johnny_M).

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Kot privzeti jezik dokumentov in za krajevnim nastavitvam primerno oblikovanje so na voljo:

  • apatanski [apt-IN] (tdf#97386, Eike Rathke - Red Hat, Inc.);
  • interlingua, Occidental [ie] (tdf#96647, Eike Rathke - Red Hat, Inc.);
  • angleški (Mauritius) [en-MU] tdf#99372, Eike Rathke - Red Hat, Inc.);
  • francoski (Mauritius) [fr-MU] tdf#99372, Eike Rathke - Red Hat, Inc.).

  Druge jezikovne pobude

  Želimo podpreti kar največje število jezikov. K sodelovanju so se prijavili prostovoljci, ki bodo prevajali LibreOffice v svoj materni jezik in ga s tem poskušali ohraniti:

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  • Nov slovar sopomenk za češčino (Jan Holešovský)
  • Izboljšave orodij za preverjanje portugalščine (pt-PT):
   • 168 novih vnosov za samopopravke (tdf#97439; Marco A. G. Pinto, Olivier Hallot in Raimundo Moura).
   • Posodobljen slovar za preverjanje črkovanja (Alberto Simões)
   • Nov tezaver, zasnovan na projektu Onto.pt (iz različice 5.2.3; tdf#101616; Tiago Santos).
    • 37924 novih vnosov in besedna vrsta je zdaj prikazana.
  Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, se nam pridružite.

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Splošno

  • Podpora za vdelavo vstavkov NPAPI (večinoma Adobe Flash) v dokumente je odstranjena.
  • Podpora za ActiveX velja za zastarelo in bo morda v prihodnje odstranjena. Če bi ta sprememba negativno vplivala na vaše programje v okolju Windows, pišite ekipi razvijalcev LibreOffice o svoji uporabi in načrtovanju prehoda z ActiveX. Še posebej nas zanima vaš odziv, če uporabljate ActiveX za vdelavo komponent LibreOffice v svoje programje.

  Impress

  • Funkcionalnost prikaza Krmarja med predstavitvijo je odstranjena (tdf#96414, Bryan Quigley).
  • Gumb kazalca (pisala) in njegov ukaz uno:NavigatorPen sta odstranjena iz Krmarja (Bryan Quigley).

  Pod pokrovom

  Preberite, kaj se je spremenilo pod pokrovom (v angl.).

  Spremembe API-ja

  Jezikovne vezave C++ UNO in knjižnice URE

  Spremembe API-ja UNO

  • Storitev PathSubstitution ima zdaj nadomestilo za $(username), ki ga zamenja s trenutno prijavljenim uporabnikom (tdf#98407, Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Zdaj lahko upravljate s kontekstnimi meniji prek API-ja com.sun.star.ui.UIConfigurationManager, tako da uporabite URL-je, kot je private:resource/popupmenu/menu_name (tdf#93837, Maxim Monastirsky).
  • Uporabniki API-ja com.sun.star.ui.XContextMenuInterceptor lahko zdaj pridobijo vir URL trenutno izvajanega kontekstnega menija, saj atribut ActionTriggerContainer strukture com.sun.star.ui.ContextMenuExecuteEvent implementira vmesnik com.sun.star.container.XNamed (tudi prej ga je implementiral, a je vračal prazen niz) (tdf#93837, Maxim Monastirsky).
  • Nedokumentirana implementacija storitve com.sun.star.ui.dialogs.TabContainerWindow (z imenom implementacije com.sun.star.comp.framework.TabWindowService) je odstranjena. d6d86237b1b438919609988049ac4a152612fee1

  Spremenjeni so naslednji vmesniki in storitve UNO:

  Dispečerski ukazi

  Ukaz .uno:TaskPane in podležna koda TaskPane sta odstranjena. Ukaz, s katerim smo lahko prikazali TaskPane, ki je bil prej uporabljen v Impress-u, je nasledila stranska vrstica. Zastarele razširitve, ki uporabljajo TaskPanes, so še vedno podprte v stranski vrstici (7dd77a12713c0557c5826d3541e97ef6120e1d00, Samuel Mehrbrodt, CIB).

  SDK

  Orodje ukazne vrstice regcompare v SDK je nadomestil unoidl-check (če zaženete slednjega brez argumentov, se izpišejo navodila za uporabo; že poprej je bil uporabljan kot nadomestilo za regcompare v okolju gradenj LibreOffice, saj podpira več vhodnih oblik zapisa kot le starejši binarni zapis .rdb, tako da gre za premik na eno samo orodje; 532b47a650ce5189e1fb759201129d7d1f434133).