Opombe ob izdaji LibreOffice 6.0

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

O tej strani

To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v 5.4! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

 • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
 • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
 • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!


Writer

 • Neposredna kazalka: dodana možnost za zgolj vstavljanje presledkov (tdf#108427; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Orodna vrstica Najdi: dodan spustni seznam za spremembo vrste iskanja (tdf#79167; Jim Raykowski).
Nov spustni seznam za spremembo vrste iskanja
 • Implementirano sukanje slik v programu Writer na poljuben kot (tdf#73797; Armin Le Grand).
 • Vrhnji meni za obrazce tdf#91781; Yousuf Philips).

Spajanje dokumentov

Tabele

 • Nov privzeti slog tabele (tdf#107554; Yousuf Philips).
 • Privzeti slog tabele se uporabi za vstavljene tabele (tdf#107555; Jim Raykowski).
 • Stara zbirka slogov tabel je odstranjena. Dodan je nov nabor slogov tabel (tdf#101349; Andreas Kainz, Heiko Tietze, Yousuf Philips).
  • Privzeto (Default)
  • Akademsko (Academic)
  • Seznam polj, modro (Box List Blue)
  • Seznam polj, zeleno (Box List Green)
  • Seznam polj, rdeče (Box List Red)
  • Seznam polj, rumeno (Box List Yellow)
  • Elegantno (Elegant)
  • Finance (Financial)
  • Enostavna mreža, stolpci (Simple Grid Columns)
  • Enostavna mreža, vrstice (Simple Grid Rows)
  • Enostaven seznam, senčen (Simple List Shaded)
 • Privzeta obroba tabele spremenjena na 0,5 tč (tdf#99027; Yousuf Philips)

Preverjanje črkovanja »Grammar By«

Uporabniški slovarji podpirajo samodejno tvorjenje besed oz. pripon, kar ponuja veliko bolj učinkovito urejanje v več jezikih (tdf#113739; László Németh).

To je splošna izboljšava preverjanja črkovanja v LibreOffice, še posebej pa lahko pohitri delo uporabnikom programa Writer. Namesto ročnega obravnavanja stotine pravilnih oblik besed jezika z bogato morfologijo ali pripenjanjem, preverjalnik črkovanja Hunspell zdaj prepozna besedo iz uporabniškega slovarja tudi s predponami oz. sestavljanke, glede na vzorčno besedo »Grammar By«. Enostaven primer: na naslednji zaslonski sliki okna “Uredi slovar po meri” je nova beseda »crowdfund« (ki manjka v uradnem angleškem (ZDA) slovarju), medtem ko je »fund« vzorčna beseda v novem polju »Grammar By« (ta splošnejša beseda je *že vsebovana* v črkovalnem slovarju Hunspell). Na ta način bo nova besedo »crowdfund« tudi samodejno prepoznana s priponami besedi »fund«: crowdfund’s, crowdfunds, crowdfunder, crowdfunders in crowdfunding. Opomba: ta funkcija deluje le v uporabniških slovarjih določenega jezika, zato morate novega ustvariti ali spremeniti jezik obstoječega.

Uporaba polja “Grammar By” je v pomoč pri jezikih z enostavno morfologijo. Besedne oblike »emoji« kažejo izvorno delo uporabniških slovarjev. Novo samodejno predpenjanje drugih angleških uporabniških besed omogoča prepoznavo 5-krat več pravilnih oblik besede: crowdfund, crowdfunds, crowdfund's, crowdfunder, crowdfunders, crowdfunding, hackerspace, hackerspaces, hackerspace’s, hackerspacing itn. Za jezike z bogatim sestavljanjem, kot je nemščina, ali v lepljivem jeziku, kot je madžarščina (kjer ima lahko nova beseda milijon različnih pravilnih besednih oblik: tisoči različnih pripon, pomnoženo s tisoči pristavljenih besednih oblik), lahko že z uporabo funkcionalnosti »Grammar By« dosežejo učinkovite uporabniške slovarje in urejanje.
Nemški primer: z dodajanjem enostavne vzročne besede novi besedi »Litschi« (liči) preverjalnik črkovanja prepozna tudi druge oblike besede: Litschis, Litschibaum (drevo liči), Litschibäume (drevesa liči), Litschibaumes, Litschifrucht, Litschifrüchte, Litschisaft, Litschisamen, Litschischale, Litschipflaume itn.

Calc

 • Dodan nov ukaz za izbor nezaščitenih celic na zaščitenih ali nezaščitenih delovnih listih. Nahaja se v Uredi ▸ Izberi ▸ Izberi nezaščitene celice (tdf#95883; Gülşah Köse, Eike Rathke).
 • Popravki interop vrtilne tabele (Mike Kaganski - Collabora, Tamás Zolnai - Collabora, Bartosz Kosiorek).
 • Izbor obsega celic ali izbrano skupino likov (slik) je mogoče izvoziti v grafičnem zapisu PNG ali JPG z ukazom Datoteka ▸ Izvozi, če je potrjeno polje Izbor v datotečnem pogovornem oknu (tdf#108317; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).
 • Privzeta 2-barvna lestvica barv za pogojno oblikovanje spremenjena v rumeno in zeleno tdf#86508; Yousuf Philips).
 • Razširjeno pogovorno okno »Povezave« (tdf#113807; Serge Krot, CIB).

Nove funkcije preglednice

Impress in Draw

 • Dodanih 10 novih predlog za Impress ter izboljšani dve predlogi (tdf#103317; Ashisuto, Yousuf Philips, Heiko Tietze, Laurent BP).

Base

Chart

Math

BASIC

Osrčje/splošno

 • Premaknjeni obstoječi opuščeni konteksti razčlenjevalnika v modulu sc in drugih za hitrejše kontekste in prepuščanje odpakiranja in branja v drugo nit (Mohammed Abdul Azeem).
 • Dodana podpora za uporabniške teme ikon prek upravitelja razširitev (tdf#110742; Caolán McNamara).
 • V privzeto namestitev dodane pisave Noto (Noto Sans, Noto Serif, Noto Mono in druge) (tdf#103080; Yousuf Philips).
 • Tema ikon Elementary dodana v namestitev (objava; Andreas Kainz, Yousuf Philips).

Vsebina pomoči

Filtri

Novi filtri

 • Implementiran nov uvozni filter za datoteke QuarkXPress razl. 3 in 4. Zanje je ustvarjena knjižnica libqxp (Alex Pantechovskis).
 • Implementiran nov izvozni filter za izvoz EPUB iz programa Writer (tdf#33226; [zapis na blogu]; Miklos Vajna).

Izboljšave filtra OOXML

 • Izboljšan uvozni filter SmartArt (Grzegorz Araminowicz).
 • Uvoz/izvoz kontrolnikov ActiveX iz/v zapis OOXML (Tamás Zolnai, Collabora).
 • Izboljšana podpora za vdelane besedilne dokumente (DOCX/DOC) in preglednice (XLSX/XLS) v besedilnih dokumentih DOCX/DOC (tdf#108544, tdf#108545; Szymon Kłos, Collabora):
  • vdelana datoteka se zdaj odpre čez cel zaslon;
  • v glavi odprte vdelane datoteke se zdaj izpiše Ime_datoteke.docx (vdelan dokument)
 • Uvozni filter DOCX: pravilno nalaganje smeri besedila RTL (tdf#87533; Serge Krot, CIB).
 • Izvoz v zapisa DOCX in DOC: upoštevane so vse lastnosti znakov, ki veljajo za polja (tdf#38778; Serge Krot, CIB).
 • Prikaz stanja digitalnega podpisa v vrstici podpisa (tdf#65393; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Izboljšave podpore OOXML v datotekah predstavitve:
  • Implementirana izvoz v zapisu PPTM (PPTX z makri) in krožna pot⁠Wikipedia logo v3.svg tokov VBA (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Vdelani filmi se izvozijo v PPTX (tdf#106867; Jan Holesovsky, Collabora).
 • Izvoz DOCX navzkrižnih sklicev na predmete: tabele, slike, besedilni okviri in liki (tdf#42346; Tamás Zolnai, Collabora):
  • uporabljeni enostavni zaznamki in sklici zaznamkov, tako kot navzkrižne sklice obravnava MS Word;
  • implementirane so vse vrste navzkrižnih sklicev, razen sklica na poglavje.

Uporabniški vmesnik

 • Višina vrstice zavihkov v programu Calc se prilagaja velikosti/ločljivosti sistemske pisave (objava; Bernhard Widl, CIB).
 • Ukinjena zgornja meja velikosti pisave uporabniškega vmesnika (prej omejena glede na višino zaslona) (tdf#113444; Bernhard Widl, CIB).
 • V standardno vrstico dodana nova spustna ikona Vstavi posebne znake, ki je zamenjala staro ikono Vstavi posebne znake (objava 800ac37021e3f8859; Akshay Deep).
Nova spustna ikona Vstavi posebne znake

Začetno središče

Okno

Pogovorna okna

 • Predelano pogovorno okno za posebne znake (tdf#109232; Akshay Deep, GSoC 2017, Samuel Mehrbrodt (CIB), Heiko Tietze, Yousuf Philips):
  • Dodano iskalno polje v tabelo filtriranja znakov
  • Dodan niz s seznamom Nedavni znaki
  • Dodan niz s seznamom Priljubljeni znaki
  • Implementiran kontekstni meni za tabelo simbolov in sezname z nedavnimi in priljubljenimi znaki.
Pogovorno okno Posebni znaki v LibreOffice 6.0
 • Pogovorno okno Prilagodi je predelano (tdf#88896; Muhammet Kara, GSoC 2017, Katarína Behrens (CIB), Heiko Tietze, Yousuf Philips):
  • preoblikovanje menijev, orodnih vrstic in zavihkov kontekstnih menijev;
  • dodano polje za iskanje funkcij na vsakem zavihku;
  • izvorna koda je očiščena.
Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Meni
Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Orodne vrstice
Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Kontekstni meniji
Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Tipkovnica

Meni

Prilagoditev

 • Stran prilagajanja pomnilnika je odstranjena iz pogovornega okna Možnosti (tdf#110448; Mike Kaganski, Collabora).

Urejevalnik Basica

 • Glavni meni Basic IDE je preoblikovan: dodani so nekateri ukazi, nekateri so preimenovani ali premaknjeni (objava 4378108d; Lera Goncharuk).

Zloženka

 • Nova različica zloženke - polna vrstica s skupinami za programa Writer in Calc (poskusna funkcionalnost) tdf#106035 (Andreas Kainz)
Polna vrstica s skupinami za Writer
Polna vrstica s skupinami za Calc

Spletni LibreOffice

Splošno

Karakteristike delovanja

Writer

Calc

Impress

Android

Splošno

 • Dodana možnost ustvarjanja novega dokumenta (tdf#106325; Gautam Prajapati).
 • Na zavihkih zasnovana spodnja orodna vrstica z veliko možnostmi oblikovanja (tdf#106317; Tomaž Vajngerl).
 • Dodana možnost nalaganja z gesli zaščitenih dokumentov (tdf#89175; Ximeng Zu).
Vnos gesla
 • Možnost vstavljanja slik iz poslikanih fotografij, z izborom krajevnih slik, prenosom slik iz oblaka (fotografije Google, Dropbox, itn.) z možnostjo stiskanja slike (tdf#106370; Ximeng Zu).
Android Viewer insert pic.png
Android Viewer insert pic compress.png

Writer

 • Številka strani na zaslonu (tdf#96764; Ximeng Zu).

Calc

 • Interaktivni uporabniški vmesnik Calc z glavami vrstic/stolpcev (Ximeng Zu).
Android Viewer Calc headers.png
 • Dodane z glavami povezane funkcije, npr. vstavi/izbriši/skrij/pokaži/optimalna širina ali višina (Ximeng Zu).
Android Viewer Calc header functions.png
Android Viewer Calc optimal width.png

Impress

 • Predstavitveni način (Ximeng Zu)
Predstavitveni način na Androidu

Jezikovno prilagajanje

Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

Vključitev drugih jezikov

Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

 • albanski jezik: nov slovar za črkovanje, ki temelji na jezikovnih orodjih, ki jih je izdelal Luan Kelmendi (Lior Kaplan in Áron Budea);
 • angleški jezik (Avstralija, Kanada, Združeno kraljestvo in ZDA): posodobljeni slovarji na različico 2017.08.24 (Marco A. G. Pinto in Kevin Atkinson);
 • arabski jezik: vse krajevne nastavitve, ki za decimalno ločilo uporabljajo ٫ (U+066B ARABIC DECIMAL SEPARATOR), lahko pri vnosu uporabite nadomestno decimalno ločilo, navadno piko . (tdf#81671; Eike Rathke - Red Hat, Inc.);
 • bolgarski jezik: slovar za deljenje besed posodobljen na različico 2017.09.30, ki popravlja točke deljenja besed v krajših besedah, ponuja dodatne točke za daljše besede, vsebuje spremembe jezikovnih pravil ter ima posodobljeno kodiranje v UTF-8 (tdf#112750; Stojan Dimitrov in Hristo Hristov);
 • madžarski jezik: posodobljen je slovar za črkovanje (tdf#95024; László Németh);
 • tibetanski jezik: slovar za črkovanje posodobljen na različico 0.4 (tdf#112065; Elie Roux and Áron Budea).


Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

Splošno

 • Odstranjen je Hitri zaganjalnik na Linuxu.

Združljivost s platformami

Splošne opombe za gradnjo in delovanje za Linux, Windows in macOS so odslej dokumentirane v README.md v osrednjem skladišču.

macOS

 • Ta izdaja zahteva najmanj macOS oz. OS X 10.9.

Windows

 • Odstranjena podpora za Windows XP in Windows Vista.
 • Namestitvena mapa programa na sistemih Windows nič več ne vsebuje številke različice, njeno ime je zgolj \LibreOffice\ (tdf#62303; Mike Kaganski, Collabora). OPOMBA: če je upravitelj sistema namestil skupne razširitve za vse uporabnike (v mapo \LibreOffice 5.0\), jih je potrebno ponovno namestiti še enkrat ob namestitvi različice 6.0.
 • Za to izdajo je potrebna Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable, ki ni nameščena z namestitvenim programom LibreOffice. The redistributable je komponenta OS, ki je vnaprej nameščena s sistemom Windows 10 ter z Windows Update na starejših sistemih Windows. Če na uporabnikovem sistemu manjka, jo je potrebno ločeno namestiti s spletišča Microsoft. Nameščena redistributable mora biti v bitnosti (32- ali 64-bitna) enaka bitnosti programa LibreOffice (in ne OS). Sicer bo namestitev uspešna, vendar bo ob zagonu programa prikazana napaka: »Programa ni mogoče zagnati, saj api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll manjka na računalniku. Poskusite ponovno namestiti program, da odpravite to težavo«.
  • Bitna različica LibreOffice je prikazana v Pomoč ▸ O programu (pri 32-bitni izdaji piše le "Različica: 6.0.0.3"; pri 64-bitni piše "Različica: 6.0.0.3 (x64)"). Na posamezni 64-bitni OS je mogoče v primeru dvoma namestiti tako 32- kot 64-bitno redistributable.

Linux

 • Vstavek VCL za integracijo s TDE je odstranjen.

Spremembe API-ja

Odstranjene možnosti prilagajanja

Odstranjene so bile naslednje sheme prilagoditev:

 • /org.openoffice.Office/Logging/OOoImprovement/ in /org.openoffice.Office/OOoImprovement/(objava)
 • /org.openoffice.Office/Common/Java/Applet/Enable (objava)
 • /org.openoffice.Office/Common/View/SplitWindow/ (objava)
 • /org.openoffice.Office/Common/Image/Color/ in /org.openoffice.Office/Common/Image/Effect/(objava)
 • /org.openoffice.Office/Common/Accessibility/IsSystemFont (objava)
 • /org.openoffice.Office/Common/Misc/TemplateRepositoryUrls in /org.openoffice.Office/Common/Misc/TemplateRepositoryNames (objava)

Ukazna vrstica

 • Dodan parameter --script-cat, ki omogoča izmet makrov VBA in StarBasic iz datotek prek konzole (Michael Meeks - Collabora).

Spremembe UNO API

Spremembe SDK