Opombe ob izdaji LibreOffice 6.0

  From The Document Foundation Wiki

  O tej strani

  To je stran z našimi opombami za izdajo LibreOffice 6.0. Zdaj, ko je različica 6.0 izšla, so dokončne. Če kljub temu opazite, da kakšna informacija manjka, bomo veseli vašega odziva. Vnaprej hvala za vašo pomoč!


  Writer

  Razno

  • Neposredna kazalka: dodana možnost za zgolj vstavljanje presledkov (tdf#108427; Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Orodna vrstica Najdi: dodan spustni seznam za spremembo vrste iskanja (tdf#79167; Jim Raykowski).
  Nov spustni seznam za spremembo vrste iskanja
  • Glavni meni (vrhnja raven) zdaj vsebuje vnos Obrazec s podukazi tdf#91781; Yousuf Philips).
  • Pogovorno okno Stran: usmeritev strani se samodejno prilagodi glede na ročni vnos (tdf#106890; Heiko Tietze).
  • Privzeti razmik stolpcev spremenjen na 0,5 cm (tdf#67670; Heiko Tietze).
  • Podpora za deljene odseke znotraj tabel (zapis na blogu; Miklós Vajna, Collabora).
  • Nov nabor privzetih slogov oštevilčenih seznamov (tdf#106988; Yousuf Philips).

  Vnosna polja

  • Izboljšano vedenje vnosnih polj (tdf#79877; Bernhard Widl, CIB):
   • dvoklik vnosnega polja prikaže staro pogovorno okno vnosnega polja;
   • to pogovorno okno se zdaj začne na trenutne polju in vsebuje funkcijo krmarjenja naprej/nazaj.

  Sukanje slik

  • Implementirano sukanje slik v programu Writer na poljuben kot (tdf#73797; Armin Le Grand).

  Ta dolgo pričakovana funkcija (poročila o hroščih so stara celo 20 let) je zdaj implementirana. Podpira sukanje predmetov Writer FlyFrame (npr. vstavljenih grafik) prosto okoli njihovega središča. Elementi uporabniškega vmesnika, ki to podpirajo, so bili dodani na različnih mestih (pogovorna okna, stranska vrstica). Neposredna nastavitev sukanja se razširi, da omogoča enostavno ponastavitev ('Ponastavi sukanje'). Dodan je interaktivni način 'sukanja', ki omogoča enako interakcijo, ko so izbrani predmeti program Draw. Interaktivno obrezovanje je prilagojeno, da deluje s sukanimi grafikami (WYSIWIG). Če je uporabljen okvir, se ta 'razširi' na obsegajoči pravokotnik zasukane grafike (funkcija, ki dovoljuje sukanje s predmetom je načrtovana v prihodnje). Besedilo je mogoče zapisati okoli zasukane slike z uporabo obstoječe funkcije 'Obris' ('Uredi obris'), ki dodaja celoten pravokotnik, ki pokriva sliko, z uporabo urejevalnika obrisa (enojno dejanje, npr. gumba, za to v enem koraku bi lahko implementirali, da bi bilo še bolj dostopno uporabniku). Naslednja slika prikazuje primere te funkcije v programu.

  Primer zasukanih slik v programu Writer

  Spajanje dokumentov

  Tabele

  • Nov privzeti slog tabele (tdf#107554; Yousuf Philips).
  • Privzeti slog tabele se uporabi za vstavljene tabele (tdf#107555; Jim Raykowski)
   Povrnjeno v 6.0.3
  • Privzeta obroba tabele spremenjena na 0,5 tč (tdf#99027; Yousuf Philips).
  • Stara zbirka slogov samooblikovanja tabel je zamenjal nov nabor slogov tabel: Privzeto (Default), Akademsko (Academic), Seznam polj, modro (Box List Blue), Seznam polj, zeleno (Box List Green), Seznam polj, rdeče (Box List Red), Seznam polj, rumeno (Box List Yellow), Elegantno (Elegant), Finance (Financial), Enostavna mreža, stolpci (Simple Grid Columns), Enostavna mreža, vrstice (Simple Grid Rows), Enostaven seznam, senčen (Simple List Shaded)(tdf#101349; Andreas Kainz, Eike Rathke, Heiko Tietze, Yousuf Philips).
  Novi slogi tabele v programu Writer

  Preverjanje črkovanja »Slovnično kot«

  Uporabniški slovarji podpirajo samodejno tvorjenje besed oz. pripon, kar podpira veliko bolj učinkovito urejanje in ustvarjanje tehničnih slovarjev v različnih jezikih (tdf#113739; László Németh).

  To je splošna izboljšava preverjanja črkovanja v LibreOffice, še posebej pa lahko pohitri delo uporabnikom programa Writer. Namesto ročnega obravnavanja stotine pravilnih oblik novih besed jezika z bogato morfologijo ali pripenjanjem, preverjalnik črkovanja Hunspell zdaj prepozna besedo iz uporabniškega slovarja tudi s predponami oz. sestavljanke, glede na model, vzorčno besedo »Slovnično kot«. Zaslonski video o uporabi: angleški, nemški.

  Enostaven primer (v enostavni angleščini): na naslednji zaslonski sliki okna »Uredi slovar po meri« je nova beseda »crowdfund« (ki manjka v uradnem angleškem (ZDA) slovarju), medtem ko je »fund« model, vzorčna beseda v novem polju »Slovnično kot« (ta splošnejša beseda je *že vsebovana* v črkovalnem slovarju Hunspell). Na ta način bo nova besedo »crowdfund« tudi samodejno prepoznana s priponami besedi »fund«: crowdfund’s, crowdfunds, crowdfunder, crowdfunders in crowdfunding.

  S preverjanjem črkovanja »Slovnično kot« bo možno ustvariti in enostavneje upravljati s tehničnimi slovarji, in sicer z uporabo obstoječih uporabniškega vmesnika slovarjev po meri, za njihov vklop/izklop, npr. medicinskih, tehnoloških ali drugih znanstvenih slovarjev, ki so priloženi LibreOffice.

  Opomba: ta funkcija deluje le v uporabniških slovarjih določenega jezika, zato morate novega ustvariti ali spremeniti jezik obstoječega.

  Calc

  Razno

  • Popravki interop vrtilne tabele (Mike Kaganski - Collabora, Tamás Zolnai - Collabora, Bartosz Kosiorek).
  • Privzeta 2-barvna lestvica barv za pogojno oblikovanje spremenjena v rumeno in zeleno tdf#86508; Yousuf Philips).
  • Razširjeno pogovorno okno »Povezave« (tdf#113807; Serge Krot, CIB).
  • Oblika številk: sprejmi ključne besede skladnje v angleškem jeziku; nekateri jeziki uporabljajo lokalizirane ključne besede (npr. AAAA za YYYY/LLLL v francoščini). Zdaj lahko v teh jezikovnih vmesnikih uporabimo angleške ključne besede za pridobitev veljavne oblike v poljubnem jeziku uporabniškega vmesnika (tdf#33689; Laurent Balland-Poirier).
  • Vrhnji, glavni meni ima nov meni »Slogi« (tdf#91820; Yousuf Philips).

  Izvažanje slik

  • Izbor obsega celic ali izbrano skupino likov (slik) je mogoče izvoziti v grafičnem zapisu PNG ali JPG z ukazom Datoteka ▸ Izvozi, če je potrjeno polje Izbor v datotečnem pogovornem oknu (tdf#108317; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).

  Lepljenje: neoblikovano besedilo

  • Oblika besedila Neoblikovano besedilo povzroči breznavedkovno/neubežnostno vsebino, kot je pričakovana za zunanje lepljenje. Za eno celično kopiranje in lepljenje se ohranijo prelomi vrstice in tabulatorski znaki, pri več celicah pa jih nadomestijo presledki, tako da so dejansko v obliki s tabulatorji ločenih vrednosti (TSV). Za celično lepljenje znotraj Calca lahko z uporabo gumba za posebno lepljenje v orodni vrstici uporabite obliko Neoblikovano besedilo [TSV-Calc], ki ohranja vdelane prelome vrstic in tabulatorske znake tudi v obsegu več celic (tdf#113571 tdf#32213; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).
  • Dodan ukaz »Prilepi neoblikovano besedilo« z lastnimi tipkami za bližnjico krmilka + dvigalka + izmenjalka + V (tdf#50746; Serge Krot, CIB).

  Zaščita: celice, delovni listi

  • Dodan nov ukaz za izbor nezaščitenih celic na zaščitenih ali nezaščitenih delovnih listih. Nahaja se v Uredi ▸ Izberi ▸ Izberi nezaščitene celice (tdf#95883; Gülşah Köse, Eike Rathke).
  • Če je delovni list/zavihek zaščiten, se na začetku imena zavihka pojavi simbol ključavnice (🔒︎) (tdf#95880; Gülşah Köse, Eike Rathke).
  Protectedtab.png

  Nove funkcije preglednice

  • Dodane nove funkcije, skladne s standardom ODFF1.2 : SEARCHB, FINDB in REPLACEB (objava1, objava22, objava3; Winfried Donkers).
   • FINDB vrne začetni položaj danega besedila s položaji v bajtih; FINDB razlikuje med velikimi in malimi črkami.
   • SEARCHB vrne začetni položaj danega besedila s položaji v bajtih.
   • REPLACEB vrne besedilo, kjer je staro besedilo zamenjano z novim besedilom, s položaji v bajtih.

  Impress in Draw

  Razno

  • Dodanih 10 novih predlog za Impress ter izboljšani dve obstoječi predlogi (tdf#103317; Ashisuto, Yousuf Philips, Heiko Tietze, Laurent BP).
  • Odstranjeno potrditveno pogovorno okno, ko se slika določi za ozadje strani/prosojnice (prednostno uporabi matrice prosojnic za nastavljanje več/vseh prosojnic) (tdf#112650; Heiko Tietze, Samuel Mehrbrodt).
  • Privzeto razmerje stranic za prosojnico je določeno na 16:9 (tdf#93244; Heiko Tietze).
  • Pogovorno okno Podvoji, dvigalka + F3:

  Plasti v programu Draw

  • Boljši uporabniški vmesnik za ravnanje z atributi plasti (tdf#89130; Ulrich Gemkow):
   • dvigalka + klik: vidne/skrite plasti, z imenom v modri barvi (kot doslej);
   • krmilka + klik: zaklenjena/odklenjena plast, z ležečim imenom;
   • krmilka + dvigalka + klik: natisljiva/nenatisljiva plast, s podčrtanim imenom.
  Novo vedenje up. vmesnika za atribute plasti v programu Draw

  Base

  Chart

  Math

  BASIC

  Osrčje/splošno

  • Premaknjeni obstoječi opuščeni konteksti razčlenjevalnika v modulu sc in drugih za hitrejše kontekste in prepuščanje razpakiranja in branja v drugo nit (Mohammed Abdul Azeem).
  • Dodana podpora za uporabniške teme ikon prek upravitelja razširitev (tdf#110742; Caolán McNamara).

  Pisave

  • Dodane pisave Noto (Noto Sans, Noto Serif, Noto Mono in druge) (tdf#103080; Yousuf Philips).
  • Dodane odprto-kodne hebrejske pisave in novo privzeto zaporedje hebrejskih pisav (tdf#113538; Yousuf Philips).
  • Dodane odprto-kodne arabske pisave (tdf#113532; Yousuf Philips).
  • Odstranjeni pisavi Open Sans in PT_Serif (tdf#103080; Yousuf Philips).

  Popisovanje in šifriranje dokumentov OpenPGP

  • na vseh namiznih platformah lahko zdaj uporabljate ključe OpenPGP za podpisovanje dokumentov ODF (tdf#89037; Katarína Behrens, Samuel Mehrbrodt, Thorsten Behrens - CIB);
  • na voljo je (poskusna) podpora za šifriranje dokumentov na osnovi OpenPGP; pri shranjevanju dokumentov ODF pogovorno okno prikaže dodatno potrditveno polje za ta namen;
  • za to funkcijo je potrebna dodatna programska oprema (LibreOffice neopazno/transparentno spoji dosegljive ključe, če imate nameščeno naslednje programje):
   • v okolju Windows prenesite [1];
   • v okolju macOS prenesite [2] (nekaj napotkov najdete tukaj);
   • v okolju Linux običajno zadostuje že namestitev paketa gnupg/gpg, morda z dodatnim vmesnikom za upravljanje s ključi, kot sta kleopatra in seahorse; imena paketov so odvisna od vaše distribucije Linuxa.
  Dokument z neveljavnim podpisom

  Klasifikacija TSCP

  • Klasifikacija stopnje zaupnosti in varnosti dokumentov (na temelju TSCP) zdaj omogoča več politik.
  • V programu Writer je možno označevanje in podpisovanje na ravni odstavkov.
  • Vse to se shrani tudi v zapisu Microsoft OOXML.

  Shrani dokumente, spremenjene v programu

  V prejšnjih izdajah LibreOffice je uporabnik z ukazom »Shrani ...« iz kontekstnega menija shranil izvorno sliko z morebiti uveljavljenimi filtri (ki jih ni mogoče odstraniti). Dodatno uveljavljene transformacije, kot je sukanje, obrezava, barvni učinki, niso bile vključene v shranjeno sliko. Od te izdaje LibreOffice naprej lahko uporabnik prek enostavnega okna izbere, ali želi shraniti izvirno sliko ali spremenjeno različico. Nova funkcionalnost je na voljo v programih Writer, Calc in Draw (Marco Cecchetti – Collabora).

  Pojavno okno povpraševanja uporabnika, katero različico slike želi shraniti

  Vizualizacija obrob za tabele

  Vizualizacija obrob za tabele je v tej izdaji v večji meri ponovno zasnovana/izvedena, kar prinaša višjo kakovost prikaza in enoti osrednje mehanizme pri njihovem grafičnem ustvarjanju (da v glavnini temeljijo na GraphicPrimitives). Ujemanje in spajanje prekrivnih kotov je v veliki meri izboljšano, več črtne obrobe so interno podprte v osrčju za več kot tri črte. Te obrobe tabel se uporabljajo na več mestih - v pogovornih oknih, ki prikazujejo gradnik krmilnika obrob, v tabelah programa Writer, v tabelah za Draw/Impress ter (seveda) v programu Calc. Vse te podpirajo spojene celice, ki morajo pravilno privzeti dohodne črte na spojenih robovih. Calc ima tudi nekaj 'posebnih' funkcij, kot so prečrtane črte in 'zasukane' celice (Armin Le Grand, CIB).
  Tukaj je slika primera, ki prikazuje tabele iz različnih programov:

  TableBorderStyles.png

  Pomoč za LibreOffice

  Nova spletna pomoč

  Staro pomoč prek wikija je zamenjala nova pomoč prek spleta. Nove spletne strani je mogoče ogledovati tudi na mobilnih napravah (Olivier Hallot, spletno oblikovanje Ilmari Lauhakangas, temelji na začetnem oblikovanju Beatriz Fonseca in nadaljnjem usmerjanju Andreasa Kainza; posebna zahvala Alfredu Crosbyju za Paginathing in Kirollosu Risku za Fuse).

  Vsebina pomoči

  • Razne posodobitve vsebine in kode (Adolfo Jayme Barrientos, Caolán McNamara, Christian Lohmaier, Eike Rathke, Gábor Kelemen, Ilmari Lauhakangas, Jean Spiteri, Katarina Behrens, László Németh, Mike Kaganski, Olivier Hallot, Sanjaykumar Girishkumar Patel).

  Filtri

  Novi filtri

  • Implementiran nov uvozni filter za datoteke QuarkXPress razl. 3 in 4. Zanje je ustvarjena knjižnica libqxp (Aleksas Pantechovskis).
  • Implementiran nov izvozni filter za izvoz EPUB iz programa Writer (tdf#33226; [zapis na blogu]; Miklos Vajna).

  Izboljšave filtra OOXML

  • Izboljšan uvozni filter SmartArt (Grzegorz Araminowicz).
   • zdaj se diagrami brez nadomestnih podatkov DrawingML[note 1] bolje naložijo in upodobijo. Implementiranih je veliko novih lastnosti in algoritmov postavitve SmartArt.
  • Uvoz/izvoz kontrolnikov ActiveX iz/v zapis OOXML (tdf#50097, tdf#91384; Tamás Zolnai, Collabora).
  • Izboljšana podpora za vdelane besedilne dokumente (DOCX/DOC) in preglednice (XLSX/XLS) v besedilnih dokumentih DOCX/DOC (tdf#108544, tdf#108545; Szymon Kłos, Collabora):
   • vdelana datoteka se zdaj odpre čez cel zaslon;
   • v glavi odprte vdelane datoteke se zdaj izpiše Ime_datoteke.docx (vdelan dokument)
  • Pravilno nalaganje smeri besedila RTL (tdf#87533; Serge Krot, CIB).
  • Pri DOCX nič več izgubljanja lastnosti pisav za združevanje znakov pri krožni uporabi (tdf#66401; Andreas Brandner, CIB).
  • Izvoz v zapisa DOCX in DOC: upoštevane so vse lastnosti znakov, ki veljajo za polja (tdf#38778; Serge Krot, CIB).
  • Prikaz stanja digitalnega podpisa v vrstici podpisa (tdf#65393; Samuel Mehrbrodt, CIB).
  Slike vrstice uvoza podpisa iz OOXML
  • Izboljšave podpore OOXML v datotekah predstavitve:
   • Implementirana izvoz v zapisu PPTM (PPTX z makri) in krožna potWikipedia logo v3.svg tokov VBA (Jan Holesovsky, Collabora).
   • Vdelani filmi se izvozijo v PPTX (tdf#106867; Jan Holesovsky, Collabora).
  • Izvoz DOCX navzkrižnih sklicev na predmete: tabele, slike, besedilni okviri in liki (tdf#42346; Tamás Zolnai, Collabora):
   • uporabljeni enostavni zaznamki in sklici zaznamkov, tako kot navzkrižne sklice obravnava MS Word;
   • implementirane so vse vrste navzkrižnih sklicev, razen sklica na poglavje.
  • Izvoz polj spajanja dokumentov (MailMerge) v zapisa DOCX in DOC (tdf#67207; Mike Kaganski, Collabora).
  • Izboljšave filtra PPTX preprečujejo ustvarjanje okvarjenih datotek (tdf#104788, tdf#112086, tdf#112088, tdf#112089, tdf#112333, tdf#112334; Szymon Kłos, Collabora).
  • Izvoz barv teme je uveden v PPTX (98133504fde1e1b235c39e4bb3b72bb2ee0b7819); Szymon Kłos, Collabora).
  • Privzeti robovi besedilnega okvira se zdaj izvozijo pravilno (tdf#113399; Tamás Zolnai - Collabora, zasebni sponzor).
  • Ohranjeni atributi in velikosti pisave v legendi grafikona pri izvozu v zapise dokumentov MS Office (npr. .xlsx in .docx) (tdf#108066, tdf#114173; Bartosz Kosiorek).
  • Uvoz vodoravne črte z večino atributov (tdf#97648; Justin Luth).
  • Pravilen uvoz črt in razmika ozaljšanih začetnic (tdf#109318, tdf#109319; Justin Luth).
  • Izboljšava uvoza in izvoza znakovnih slogov sprotnih opomb (tdf#82173, tdf#109310, tdf#55427; Justin Luth).
  • Izboljšava uvoza striktnega OOXML (tdf#79272, tdf#78508, tdf#82065; Justin Luth).
  • Izboljšave pri uvozu sprotnih opomb (tdf#101627, tdf#100073, tdf#106486; Patrick Jaap, TU Dresden).
  • Obravnavanje vsebine zunaj robov strani kot v programu Word, začetek razvoja (tdf#112443; Patrick Jaap, TU Dresden).

  Izboljšave uvoza EMF+

  Uvozni filtri EMF+ (angl. Enhanced Metafile Format Plus) uporabljajo vrste datotek .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt in .pptx:

  • popolnoma znova napisani uvozni filtri za EMF+ (Armin Le Grand CIB, Patrick Jaap TU Dresden);
  • popravljena nezmožnost prikaza predmetov ChemDraw (tdf#31814; Patrick Jaap TU Dresden, Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za zapis EmfPlusRecordTypeFillRegion (tdf#113704; Bartosz Kosiorek);
  • implementirano pravilno branje zapisa EmfPlusRegionNode (tdf#113704; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za zapis ResetClip (tdf#113707; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za zapis OffsetClip (tdf#113758; Bartosz Kosiorek).

  Izboljšave filtra ODF

  • Metadatoteke, ki so bile poprej shranjene v internem zapisu SVM (Star View Metafile), zdaj spremlja nadomestna grafika PNG. S tem je drugim bralnikom ODF poenostavljen prikaz grafike (Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Vse izvožene slike se označijo z njihovo vrsto mime v ODF (atribut loext:mime-type v draw:image) (Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Enostavni ODF ima zdaj tudi nadomestno grafiko za SVG, PDF in metadatoteke (Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Mrežne črte besedila niso privzeto omogočene, ko atribut ni nastavljen (tdf#77961; Mark Hung).
  • Pri pretvorbi dokumentov prek ukazne vrstice je zdaj mogoče izbrati ciljni slikovni zapis prek novega parametra ukazne vrstice --convert-images-to. Glejte izhod libreoffice --help za informacije o uporabi (tdf#109202; Katarina Behrens, Samuel Mehrbrodt - CIB).

  Izboljšave izvoza XHTML

  • Slike se zdaj vedno izvozijo v zapisu, ki je berljiv v brskalniku (običajno SVG ali PNG) (Samuel Mehrbrodt, CIB).

  Izboljšave pri uvozu Adobe Freehand

  • Branje dodatnih značilnosti: besedilo na poti, vzorci poteze, puščice, atributi odstavkov, slogi črte in polnila po meri, učinki besedila (Laurent Alonso).
  • Popravljeno središče sukanja besedilnega polja (Laurent Alonso).

  Izboljšave pri uvozu MS Visio

  • Obravnavanje pisal txtxform v binarnih zapisih tdf#67914 (Fridrich Strba).
  • Razčlenjevanje sprememb merila širine pisave (Fridrich Strba).
  • Sprejemanje dokumentov, izdelanih prek lucidchart.com (tdf#98791; David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Izhod ID lika, če je določen (Fridrich Strba).
  • Popravljeno razčlenjevanje barve ozadja besedilnega bloka v nekaterih primerih (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Pravilno zapisovanje bitnih slik z barvno tabelo (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Dedukcija kodiranja besedila iz imena pisave (Fridrich Strba).
  • Razčlenjevanje barve polnila in sence teme (Fridrich Strba).
  • Razčlenjevanje sheme pisav v dokumentih VSDX (Fridrich Strba).

  Izboljšave pri uvozu MS Publisher

  • Razčlenjevanje velikosti vrstic in stolpcev tabele (tdf#89061; David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Izluščenje več metapodatkov iz dokumentov (Miklos Vajna).
  • Pravilno ravnanje s celicami tabele, ki vsebujejo več odstavkov (tdf#89393; David Tardon, Red Hat, Inc.)
  • Razčlenjevanje več atributov oblikovanja besedila: vse vrste podčrtovanja, majhnih začetnic, veliki črk, orisa, reliefa, graviranega in senčenega (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Razčlenjevanje jezika besedila (David Tardon, Red Hat, Inc.).

  Izboljšave pri uvozu Adobe Pagemaker

  • Popravljeno razčlenjevanje mer strani v dokumentih Mac (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Popravljeno razčlenjevanje obarvanosti v dokumentih Mac (tdf#109126; David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Popravljeno razčlenjevanje atributov oblikovanja besedila v dokumentih Mac (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Pravilno obravnavaj vse velike in male začetnice (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Razločevanje več atributov oblikovanja besedila in odstavka (David Tardon, Red Hat, Inc.).

  Izboljšave pri uvozu FictionBook

  • Določanje privzetih robov strani (tdf#94162; David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Uporaba jezika dokumenta kot privzetega jezika za besedilo (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Uporaba naslova opombe kot označbe sprotne opombe (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Obravnavanje nadpisanega in podpisanega (David Tardon, Red Hat, Inc.).
  • Izhod vsebine <code> v monospace pisavi (David Tardon, Red Hat, Inc.).

  Izboljšave pri uvozu datotek Abiword

  • Razčlenjevanje obrob odstavka in celice (Laurent Alonso).
  • Izboljšano razčlenjevanje seznamov (Laurent Alonso).
  • Razčlenjevanje polj (tdf#74466M Laurent Alonso).
  • Razčlenjevanje plavajoče (ne vstavljene) slike tdf#74463 (Laurent Alonso).
  • Razčlenjevanje besedilnih polj (Laurent Alonso).
  • Določanje najmanjše širine/višine vdelanih slik (ki običajno nimajo mer določenih v datoteki) na 1 palec (tdf#74462; David Tardon, Red Hat, Inc.).

  Izboljšave pri uvozu Apple Keynote

  • Izboljšana rekonstrukcija prelivov (Laurent Alonso).
  • Razčlenjevanje barv ne-RGB (Laurent Alonso).
  • Pretvorba vrednosti celice tabele v besedilo (Laurent Alonso).

  Izboljšave pri uvozu Apple Pages

  • Ravnanje s slogi sledečega odstavka in sledeče postavitve (Laurent Alonso).
  • Izboljšano ogledovanje starševskih slogov (Laurent Alonso).
  • Prepoved vstavljanja preloma strani v sprotno opombo (Laurent Alonso).
  • Pretvarjanje vrednosti celic tabele v besedilo (Laurent Alonso).

  Izboljšave pri uvozu Apple Numbers

  • Pravilen izračun vrstice in stolpca celice (Laurent Alonso).
  • Izboljšana ločljivost slogov celice (Laurent Alonso).
  • Izboljšano ravnanje z obrobami tabele (Laurent Alonso).

  Izboljšave pri uvozu Quattro Pro

  • Popravljeno branje formul s sklici (Laurent Alonso).
  • Razčlenjevanje datotek Quattro Pro for Windows 1.0-6.0 (.wb1, .wb2) (Laurent Alonso).
  • Razčlenjevanje grafikonov (Laurent Alonso).

  Izboljšave pri izvozu PDF

  • Pohitren izvoz preglednic (tdf#108757; Serge Krot, CIB).
  • Popravljena mesta pismenk v izvozu PDF (tdf#113428; Khaled Hosny)
  • Popravljeno vdelovanje pisav CJK pri izvozu PDF (tdf#114704; Caolán McNamara).

  Uporabniški vmesnik

  • Ukinjena zgornja meja velikosti pisave uporabniškega vmesnika (prej omejena glede na višino zaslona) (tdf#113444; Bernhard Widl, CIB).
  Nova spustna ikona Vstavi posebne znake
  Ikone Elementary za LibreOffice

  Začetno središče

  Okno

  Pogovorna okna

  • Predelano pogovorno okno za posebne znake (tdf#34882; Akshay Deep, GSoC 2017, Samuel Mehrbrodt - CIB, Heiko Tietze, Yousuf Philips):
   • Dodano iskalno polje v tabelo filtriranja znakov
   • Dodan niz s seznamom Nedavni znaki
   • Dodan niz s seznamom Priljubljeni znaki
   • Implementiran kontekstni meni za tabelo simbolov in sezname z nedavnimi in priljubljenimi znaki.
  Pogovorno okno Posebni znaki v LibreOffice 6.0
  • Zdaj je prilagajanje uporabniškega vmesnika po meri v LibreOffice enostavneje kot kdaj koli, sej je prenovljeno pogovorno okno Prilagodi ponuja izboljšano izkušnjo uporabnika in dostopnost (Orodja ▸ Prilagodi...) (tdf#88896; Muhammet Kara – GSoC 2017, Katarína Behrens - CIB, Heiko Tietze, Yousuf Philips):
   • preoblikovanje menijev, orodnih vrstic in zavihkov kontekstnih menijev;
   • dodano polje za iskanje funkcij na vsakem zavihku;
   • izvorna koda je očiščena.
  Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Meni
  Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Orodne vrstice
  Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Kontekstni meniji
  Pogovorno okno Prilagodi, zavihek Tipkovnica
  • Calc: širina in višina načina umerjanja sloga strani »Prilagodi obseg tiskanja širini/višini« sta lahko zdaj nastavljena na nedoločene vrednosti (tdf#113455; Caolán McNamara).
  • Hrošči dostopnosti so odpravljeni v številnih menijih (tdf#113880; Yousuf Philips).

  Meni

  Prilagoditev

  • Stran prilagajanja pomnilnika je odstranjena iz pogovornega okna Možnosti (tdf#110448; Mike Kaganski - Collabora).

  Urejevalnik Basica

  • Glavni meni Basic IDE je preoblikovan: dodani so nekateri ukazi, nekateri so preimenovani ali premaknjeni (437810; Lera Goncharuk).

  Zloženka

  • Nova različica zloženke - polna vrstica s skupinami za programe Writer, Calc in Impress (poskusna funkcionalnost) tdf#106035 (Andreas Kainz, Yousuf Philips)
  Polna vrstica s skupinami za Writer
  Polna vrstica s skupinami za Calc
  Polna vrstica s skupinami za Impress
  • Nova različica zloženke - strnjena zloženka z zavihki za program Writer (poskusna funkcionalnost) (tdf#107237; Andreas Kainz, Yousuf Philips).
  Strnjena zloženka z zavihki v Writerju

  Spletni LibreOffice

  Strežniški del

  • Uporabljeni paketni filtri Berkley seccomp, ki drastično omejujejo površino API-jev jedra, ki so na voljo našim omejenim procesom za dokumente (Michael Meeks, Ashod Nakashian, Collabora).
  • Podpora za zgoščena skrbniška gesla ter orodje loolconfig (Michael Meeks, Pranav Kant, Jan Holesovsky, Collabora).
  • Nova metoda avtorizacije prek glave http po meri prek WOPI (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Razširjen API za pretvorbo dokumentov (Jan Holesovsky, Collabora).

  Splošno

  • Novo pogovorno okno Vstavi posebne znake (Henry Castro, Collabora).
  • Stanje sledenja sprememb je zdaj vidno v meniju prek kljukic (Pranav Kant, Collabora).
  • Izboljšana animacija komentarjev (Henry Castro, Collabora).
  • Varnostna politika o vsebini zdaj vključuje tudi sklicatelja, za lažjo integracijo v več-gostiteljska okolja (Pranav Kant, Collabora).
  • Nove vrste datotek, ki jih je mogoče urejati, so dodane ali izboljšane, vključno s PDF in HTML (Ashod Nakashian, Collabora).
  • Podpora za avatarje: integratorji lahko navedejo slike/avatarje za uporabnike dokumentov prek razširitve WOPI (Ashod Nakashian, Pranav Kant, Collabora).
  Avatarji na seznamu uporabnikov
  Pogled avatarja
  • Pogovorno okno Najdi in zamenjaj (poleg poprej dostopne funkcije iskanja) (Aditya Dewan, GSoC).
  Pogovorno okno Najdi in zamenjaj
  • Podpora za gumbe po meri v orodnih vrsticah (Pranav Kant, Collabora).
  • Samodejna zaznava povezav v komentarjih (Pranav Kant, Collabora).
  • Izboljšave upraviteljske nadzorne plošče (Aditya Dewan, GSoC):
   • seznam uporabnikov danega dokumenta;
  Seznam uporabnikov za skrbnika
  • pokazatelj, ali je dokument spremenjen;
  • Stikalo za sledenje urednika na seznamu uporabnikov (Aditya Dewan, GSoC).
  • Boljše ravnanje v primeru sporov pri urejanju in nalaganju dokumentov (Pranav Kant, Collabora).
  • Podpora preverjanja črkovanja v vseh programih Writer, Calc in Impress (Michael Meeks, Henry Castro, Collabora).
  Preverjanje črkovanja v Spletnem LibreOffice
  • Vrstica stanja prikazuje trenutni jezik (Henry Castro, Collabora).
  Vrstica stanja prikaže trenutni jezik v Spletnem LibreOffice
  • Podpora za Shrani kot ter ime dokumenta v uporabniškem vmesniku (Aditya Dewan, Jan Holesovsky, Collabora).
  Ime dokumenta – za enostavno preimenovanje

  Karakteristike delovanja

  • Izboljšana uporabniška izkušnja zagona - meni in orodna vrstica se pokažeta še pred dokončanim nalaganjem dokumenta (Henry Castro, Collabora).

  Writer

  • Interaktivno vodoravno ravnilo (Aditya Dewan, GSoC).

  Calc

  • Količina vrstic, ki so na voljo v spletnem Calc-u, povečana na pol milijona (Marco Cecchetti, Collabora).
  • Sklic na dejavno celico (imensko polje) (Marco Cecchetti, Collabora).
  Izbirno polje dejavne celice
  • Osnovno urejanje grafikonov (Marco Cecchetti, Collabora).
  Urejanje grafikonov v Spletnem LibreOffice

  Impress

  Android

  Splošno

  • Dodana možnost ustvarjanja novega dokumenta (tdf#106325; Gautam Prajapati).
  • Na zavihkih zasnovana spodnja orodna vrstica z veliko možnostmi oblikovanja (tdf#106317; Tomaž Vajngerl).
  • Dodana možnost nalaganja z gesli zaščitenih dokumentov (tdf#89175; Ximeng Zu).
  Vnos gesla
  • Možnost vstavljanja slik iz poslikanih fotografij, z izborom krajevnih slik, prenosom slik iz oblaka (fotografije Google, Dropbox, itn.) z možnostjo stiskanja slike (tdf#106370; Ximeng Zu).
  Android Viewer insert pic.png
  Android Viewer insert pic compress.png

  Writer

  • Številka strani na zaslonu (tdf#96764; Ximeng Zu).

  Calc

  • Interaktivni uporabniški vmesnik Calc z glavami vrstic/stolpcev (Ximeng Zu).
  Android Viewer Calc headers.png
  • Dodane z vrsticami povezane funkcije, npr. vstavi/izbriši/skrij/pokaži/optimalna širina ali višina (Ximeng Zu).
  Android Viewer Calc header functions.png
  Android Viewer Calc optimal width.png

  Impress

  • Predstavitveni način (Ximeng Zu)
  Predstavitveni način na Androidu

  Jezikovno prilagajanje

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Dodani jeziki na seznamu jezikov

  Na voljo za dodelitev besedilu:

  • fonski [fon-BJ] (tdf#113835; Eike Rathke (Red Hat, Inc.)).

  Vključitev drugih jezikov

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  • albanski jezik: nov slovar za črkovanje, ki temelji na jezikovnih orodjih, ki jih je izdelal Luan Kelmendi (Lior Kaplan in Áron Budea);
  • angleški jezik (Avstralija, Kanada, Združeno kraljestvo in ZDA): posodobljeni slovarji na različico 2017.08.24 (Marco A. G. Pinto in Kevin Atkinson);
  • arabski jezik: vse krajevne nastavitve, ki za decimalno ločilo uporabljajo ٫ (U+066B ARABIC DECIMAL SEPARATOR), lahko pri vnosu uporabite nadomestno decimalno ločilo, navadno piko . (tdf#81671; Eike Rathke - Red Hat, Inc.);
  • bolgarski jezik: slovar za deljenje besed posodobljen na različico 2017.09.30, ki popravlja točke deljenja besed v krajših besedah, ponuja dodatne točke za daljše besede, vsebuje spremembe jezikovnih pravil ter ima posodobljeno kodiranje v UTF-8 (tdf#112750; Stojan Dimitrov in Hristo Hristov);
  • bretonski jezik: slovar za črkovanje je posodobljen na različico 0.15 (Denis Arnaud in András Tímár);
  • madžarski jezik: slovar za črkovanje je posodobljen (tdf#95024; László Németh);
  • slovenski jezik: slovar sopomenk je posodobljen na različico 1.8.18500 (Martin Srebotnjak);
  • španski jezik: slovar za črkovanje je posodobljen na različico 2.2 (Ricardo Palomares);
  • tibetanski jezik: slovar za črkovanje posodobljen na različico 0.4 (tdf#112065; Elie Roux in Áron Budea).

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Splošno

  • Notranji izbirniki datotek so umaknjeni (njihova vključitev je še vedno možna prek Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno ▸ Strokovna prilagoditev ▸ org.openoffice.Office.Common.Misc ▸ UseSystemFileDialog) (tdf#114484).
  • Odstranjena podpora 3D-modelom v programu Impress (tdf#103884).

  Združljivost s platformami

  Splošne opombe za gradnjo in delovanje za Linux, Windows in macOS so odslej dokumentirane v README.md v osrednjem skladišču.

  macOS

  • Ta izdaja zahteva najmanj OSX oz. macOS 10.9.

  Windows

  • Odstranjena podpora za Windows XP in Windows Vista. Najnižja podprta različica sistema Windows je zdaj Windows 7 SP1.
  • Namestitvena mapa programa na sistemih Windows nič več ne vsebuje številke različice, njeno ime je zgolj \LibreOffice\ (tdf#62303; Mike Kaganski, Collabora). [note 2]
  • Obnovljena je namestitev knjižnice za razpečevanje Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable z namestitvenim programom LibreOffice. Zaradi sprememb v knjižnici za razpečevanje je zdaj ta nameščena v ločenem procesu, potem ko se namestijo druge komponente LibreOffice, in zahteva ločeno potrditev UAC. Ni nameščena, če je LibreOffice nameščen v nenadzorovanem načinu (npr. z uporabo nastavitev ukazne vrstice ali z uporabo AD GPO), in v tem primeru je potrebna ločena namestitev knjižnice za razpečevanje (knjižnica za razpečevanje je na voljo s spletišča Microsoft, bitnost knjižnice za razpečevanje (32- ali 64-bitna) pa se mora ujemati z bitnostjo paketa LibreOffice).

  Linux

  Spremembe API-ja

  Odstranjene možnosti prilagajanja

  Odstranjene so bile naslednje sheme prilagoditev:

  Ukazna vrstica

  • Dodan parameter --script-cat, ki omogoča izmet makrov VBA in StarBasic iz datotek prek konzole (Michael Meeks - Collabora).

  Spremembe UNO API

  Odstranjeni so bili naslednji vmesniki in storitve UNO:

  Spremenjeni so naslednji vmesniki in storitve UNO:

  Spremembe LibreOfficeKit

  Sprotne opombe

  1. DrawingML je jezik za določanje grafičnih predmetov, kot so slike, liki, grafikoni in diagrami v dokumentih OOXML.
  2. tdf#92245 OPOMBA: če je upravitelj sistema namestil skupne razširitve za vse uporabnike (v mapo \LibreOffice 5.0\), jih je potrebno ponovno namestiti še enkrat ob namestitvi različice 6.0.