LibreOffice 6.1: Release Notes/da

  From The Document Foundation Wiki
  BHS large 6.1 apha1.png

  Om denne side

  This is an in-progress scratch-pad of notes to build release notes from as and when we release. Please do not list features that are to be shipped already in the 6.1 release! Please do not add wish-list features that you hope will be implemented, but only what actually is implemented already.

  What does a good feature look like here:

  • It has a short description, and a way for a busy reviewer to find and play with the feature. Target someone who is extremely busy, and knows little-to-nothing about the product. So if a user interface element is key to the feature, be very explicit about where it is, e.g. using a menu path that leads to it: Format ▸ Character ▸ Position [tab] ▸ ‘90 degrees’.
  • It credits the main authors who did the work (add them in parentheses after the feature description) and references the relevant Bugzilla ticket.
  • If the feature can be shown off with a sample file – particularly for new import-able features, it would be wonderful to have a link to a test file that we can use to show that feature off to best effect. That really helps us to make good screenshots to show off the features, and allows reviewers to do their testing.

  For more details, see the guidelines.

  Thanks in advance for your help filling this out!

  Dette er en stadigt voksende samling af anmærkninger til udgivelsesnoterne, for at listen kan være færdig, når version 6.1 bliver offentliggjort. Sammenlign venligst altid med den internationale side.

  Status den 24-05-2018 kl. 02:16


  Writer

  Generelt

  • Indlejrede værktøjstips på registrerede ændringer er nu valgfrie Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Writer ▸ Vis ▸ Spor ændringer samt vises ikke, når Visning ▸ Spor ændringer er deaktiveret; UNO-kommandoen .uno:ShowInlineTooltips (”Værktøjstips”] er tilgængelig for tilpasning tdf#114523 (Heiko Tietze, Michael Stahl)
  • Basale listetypografier blev tilføjet undermenuen Typografier i kontekst-menuen. tdf#85940 (Yousuf Philips)
  • Indstillingen Tilføj sidenummer tilføjet menuen Sidehoved. tdf#92685 (Gülşah Köse, Pardus)
  • Tillader fjernelse af hele sekvensen med ideografisk variation med Tilbage-tasten tdf#113481 (Mark Hung)
  • Understøtter lodret rødt tekstformat, som er almindeligt brugt i traditionelt kinesisk. tdf#35301 (Mark Hung)
  • Tillader, at rød tekst eksporteres til docx-format. tdf#115258 (Mark Hung)
  • Eksporterer kommentarer med højre-til-venstre-tekst korrekt til .doc (MS Word). tdf#45999 (Mark Hung)
  • Rettet omvendt tekst ved kolonneskift-mærke på en RTL-side. tdf#84522 (Mark Hung)
  • EPUB: understøtter lodret skrivning med eksport-skrivetilstand i sidetypografien som CSS-body-typografier. tdf#115623 (Mark Hung)
  • Dialogen Kapitelnummerering tillader nu kapitleloverskrifter med flere linjer ved at tillade et linjeskift som separator mellem et kapitelnummer og dets navn. tdf#112384 (Nithin Kumar Padavu)
  • EPUB: eksporterer rød tekst. tdf#116822 (Mark Hung)

  Signaturlinjer

  Det er nu muligt at generere en signaturlinje med Indsæt ▸ Signaturlinje. tdf#83877 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Indsæt Signaturlinje

  Landestandarder

  To Writer-specifikke indstillinger, som skulle have værdier med landestandarder, fungerede tidligere ikke som tilsigtet:

  • Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Writer ▸ Generelt ▸ Indstillinger ▸ Tabulatorstop skulle have 7,4 mm som standard for kinesisk (landestandard “zh-CN”) og 12,5nbsp;mm for alle andre landestandarder.
  • funktioner ▸ Indstillinger ▸ Writer ▸ Generelt ▸ Autobilledtekst ▸ Billedtekstorden skulle have “Nummerering først” som standard for ungarsk (landestandard “hu”) og “Kategori først” for alle andre landestandarder.

  Dette er nu blevet rettet (c7ab472b47023c94c06de9e3479a2e0271084dfc, 552bebc85d907748dcd72b7978a00a3eee7c4f34), men du kan stadig se uventede værdier, hvis du tidligere enten har ændret disse indstillinger eller hvis du bare bliver ved med at bruge en allerede eksisterende brugerinstallation. I begge tilfælde tjek venligst, om disse indstillinger nu har værdier, der passer dig, og ret dem om nødvendigt i dialogen Funktioner ▸ Indstillinger.

  Calc

  Håndtering

  Billeder

  Billedhåndtering i Calc er blevet meget forbedret. (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  • Billeder, der er forankret til Calc-celler kan nu sorteres. tdf#98931
  Calc-image-sort.gif
  • Ankertyperne er blevet omarbejdet tdf#114552. Der er nu tre valgmuligheder:
   • Anker til celle → Billedet vil kun flytte sig med cellen ’’’(ny)’’’
   • Anker til celle (størrelse med cellen) → Billede til flytte sig og ændre størrelse sammen med cellen
   • Anker til side → uafhængigt af enhver celle

  Når billedstørrelse ændres sammen med cellen, tages der hensyn til sideforholdet. Dette fungerer kun, når billedet passer ind i cellen. Hvis det er større end cellen, beholdes start- og slutcellen altid.

  • Indsatte billeder forankres igen til cellen som standard. Som standard flytter de kun med cellen og ændrer ikke størrelse.
  • Der er mulighed for at indstille ankertypen i dialogen Indsæt billede. tdf#86739
  86739-anchor.jpg.jpg

  Tilføjet mulighed for at tilpasse billeder i deres celle. Dette fungerer selvfølgelig kun med celle-forankrede billeder. tdf#116108

  • Når celler kopieres/indsættes, kopieres celleforankrede billeder nu sammen med cellen tdf#116510

  Brugergrænseflade

  • Når markøren nu står i den sidste ikke-beskyttede celle i kolonnen i et beskyttet ark og flytter med Enter-tasten, vender den tilbage til den første ikke-beskyttede celle i den næste kolonne. Dette fungerer i den modsatte retning, hvis Skift-teasten også bruges. tdf#68290 (Lera Goncharuk)
  • Tilpasning af Fremhævelsesfarve tdf#116241 blog entry (Szymon Kłos, Collabora)
  Higlight Values mode and customization

  Kontekstmenu

  • Ny kommando ’’Administrer navn’’ UNO , som fungerer, hvis markøren er i et navngivet område, er oprettet og tilføjet i kontekstmenuen. tdf#108989 (Gülşah Köse, Pardus)
  • Ny UNO-kommando ”Datavalidering”, som fungerer, hvis markøren er i et felt, som har en valideringsattibut, er oprettet og tilføjet i kontekstmenuen. tdf#108989 (Gülşah Köse, Pardus)
  • Ny UNO-kommando ”Betinget formatering”, som fungerer, hvis markøren er i et felt med en betingelse, er blevet oprettet og tilføjet i kontekstmenuen. tdf#87357 (Gülşah Köse, Pardus)
  • Tilføjet kontekstmenu i Formellinjens inputfelt tdf#57000 (Maxim Monastirsky)
  • Dialogen Flet celler viser nu understøttende billeder tdf#106544 (Heiko Tietze)
  Dialogen Flet celler

  Data

  Hyperlink til Eksterne data understøtter CSV

  • Ark ▸ Hyperlink til Eksterne data understøtter tekst-/CSV-filer i at indsætte deres indhold som data og opdatere. tdf#114995 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  Nye regnearksfunktioner

  Impress & Draw

  • Draw’s menuer blev reorganiseret og tilføjet en ny Side-menu. tdf#95827 (Yousuf Philips)
  • Rettet ukorrekt rækkefølge af klammer/parenteser i højre-til-venstre-afsnit i Impress, hvor skriveretningen bedømmes ud fra afsnittets skriveretning i stedet for indholdet alene. tdf#60533 (Mark Hung)

  Nye Tegningstypografier og oprensning af ældre typografier tdf#117455 (Kompilainenn, Heiko Tietze)

  Nye Tegningstypografier

  Base

  • ODBC-, JDBC- og Firebird SDBC-driverne/-broerne anvendte tidligere navngiven parameter-erstatning (til ODBC og JDBC: hvis aktiveret) til ’’alle’’ SQL-kommandoer, herunder dem, som i GUI var mærket som ’’udfør SQL-kommandoer direkte’’, uden derved at beholde SQL præcis som indtastet. Navngiven parameter-erstatning anvendes nu kun til SQL-forespørgsler, som genereres fra et LibreOffice parsertræ, og lader ’’udfør SQL-kommandoer direkte’’ være helt uberørte.
  • Indlejret HSQLDB er forældet, men stadig tilgængeligt i denne udgivelse.
   • Indlejret Firebird-motor har nu som standard adgang til fuld understøttelse. tdf#116968, tdf#117081 (Tamas Bunth, Xisco Faulí)
   • Indlejret HSQLDB forbliver standarden for nye Base-filer i denne udgave, mens indlejret Firebird nu bliver standarden, når eksperimental tilstand er aktiveret.
   • Folk opfordres til at migrere Base-filer med indlejret HSQLDB til indlejret Firebird eller fortsætte med at bruge HSQLDB. På længere sigt skal data flyttes til en ekstern HSQLDB-server.
    • For at hjælpe brugere med denne opgave indføres en indlejret HSQLDB til indlejret Firebird migrationsassistent i denne udgivelse. Migrationsassistenten bruger ikke HSQLDB-motoren og vil være tilgængelig i LibreOffice selv efter at understøttelse af indlejret HSQLDB er helt fjernet.

  Acces2Base-biblioteket opdateret til at understøtte apostroffer i tabelnavne.

  Diagram

  Math

  BASIC

  Kerne / Generelt

  Billeder

  • Calc, Draw og Impress spørger nu brugerne, om de vil anvende EXIF-rotation, når billeder indsættes eller erstattet, sådan som Writer nu gør. Dette gælder kun billeder med orientation 3, 6 og 8. tdf#116438 (himajin100000)
  • ekspert-indstilling blev tilføjet: ’’AddReplacementImages’’ for under eksport at kontrollere, om tilbagefalds-billeder skal medtages eller ej tdf#115005 (Serge Krot, CIB)

  Skrifttyper

  • Ny standardorden for skrifttyper til traditionelt og simplificeret kinesisk. tdf#114768 (Yousuf Philips)

  .UNO-kommandoer

  • Gennemløb af STORT/småt medtager Sætning tdf#116315 (Heiko Tietze)
  • Kommandoen .uno:ShowInlineTooltips er indført for at tillade tilpasning af indlejrede værktøjstips (se ændringer i Writer) tdf#114523 (Heiko Tietze, Michael Stahl)

  LibreOffice Hjælp

  Ny hjælp

  • Online hjælpesider indeholder nu beslægtede filer for at understøtte beskrivelse af en funktion (Olivier Hallot)
  Collateral files
  • Adskillige forbedringer i onlinesidernes layout (Adolfo Jayme Barrientos, Ilmari Lauhakangas, Olivier Hallot)
  • Ny brugergrænseflade til Hjælp kan oversættes fuldt ud tdf#115685 (Olivier Hallot)
  • Standardikonerne er nu Colibre (A. Kainz)
  • forbedringer i gbuild-processen til Hjælp (S. Bergman)


  Hjælp-indhold

  Hjælpesider om Eksport til EPUB (Olivier Hallot, efter Miklos Vajna)

  • Mange rettelser i Hjælp-indhold (Sophia Schröder, Adolfo Jayme Barrientos, Stanislav Horáček, Gabor Kelemen, Caolán McNamara, Dennis Roczek, A. Gelmini...)

  Tilføjet skærmdups til Math hjælpesider (Olivier Hallot)

  Filtre

  Forbedringer af Excel 2003 XML import

  Importfiltret til Excel 2003 XML-formatet er blevet revideret og det tidligere XSLT-baserede filter er blevet erstattet af det, der findes i biblioteket orcus. (Kohei Yoshida)

  GUI

  • baggrundsbilleder i Galleri og dialogen Baggrund er komplet omarbejdet tdf#114817 (Andreas Kainz, Heiko Tietze).
  Denne ændring bryder dokumenter med ’’relative hyperlinks’’ til Galleriet, som var mulige for nogen tid siden. Berørte brugere kan installere de ældre baggrundsbilleder via udvidelsen (https://extensions.libreoffice.org/extensions/legacy-gallery-backgrounds).
  • Nyt standardsæt for farveovergange tdf#114006 (Andreas Kainz, Heiko Tietze).
  Farveovergange
  • Dialogen Indsæt tabel viser nu en liste over tabeltypografier i stedet for knappen Autoformat tdf#113558 (Furkan Tokac)
  • Distraherende værktøjstips i tabeller fjernet ("Tilpas tabel kolonne/række", "Markér hele tabellen/rækken/kolonnen") tdf#116297 (Heiko Tietze)
  • Funktion til ændring af tabeller inden for 3 sekunder fjernet og frigjort de hårdtkodede genveje Alt + Delete og Alt + Insert tdf#116452 (Heiko Tietze)

  Ikontema

  • Colibre indført som standard under Windows tdf#90194 (Andreas Kainz, Heiko Tietze)
  • Højkontrasttemaet er nu Sifr tdf#75398. Ældre højkontrasttema tilgængeligt som extension. (Heiko Tietze)
  • Ikontemaerne Industrial og Oxygen fjernet på grund af manglende vedligeholdelse og SVG-understøttelse (gjort tilgængelige som udvidelser) (Heiko Tietze)
  • Karasa Jaga-ikontema tilføjet, oprindeligt oprettet til Sundara OS, kraftigt inspireret (og afledt) af (det nu udgåede) ikontema Oxygen tdf#117342. (Rizal Muttaqin)
  Karasa Jaga

  Start Center

  Windows

  • Nu indeholder beskeden ’’JRE nødvendig’’ oplysning om den nødvendige bitness tdf#115002 (Lera Goncharuk)
  • Dialogvinduer bruger nu medfødt GTK3-grænseflader under Linux. blog entry (Caolán McNamara)

  Menu

  Konfiguration

  • Ctrl/⌘ Cmd + Tab ↹ og ⇧ Shift + Ctrl/⌘ Cmd + Tab ↹ kan nubruges til genveje og er tildelt til næste/forrige ark i Calc tdf#86404 (Heiko Tietze)
  • Ctrl + F5 tildelt til Vis ▸ Sidepanel tdf#86404 (Heiko Tietze)
  • Genveje til talformatering i Calc (decimal, videnskabelig, dato …) er nu ⇧ Shift + ⌃ Ctrl + 1..⇧ Shift + ⌃ Ctrl + 6 på macOS (var ⌘ Cmd tidligere) tdf#78777 (Heiko Tietze)
  • Tilpasning af MOD3 ⌃ Ctrl er nu mulig på macOS. tdf#34704 (Heiko Tietze)
  • Hjælpetips viser det korrekte symbol for MOD3 (⌃) tdf#117033 (Heiko Tietze)

  Dialogen Tilpas

  • Det er nu endnu lettede at tilpasse værktøjslinjer og menuer på højeste niveau til din smag takket være den nyligt tilføjede Gear-knap / Indstillingsmenu i dialogen Tilpas (Tools ▸ Customize...). tdf#114260 (Muhammet Kara, Pardus)
  • Med den nye Indstillingsmenu på værktøjslinjen og fanebladenes menuer kan du nu;
  • Plus- og minus-knapperne, som lader dig tilføje eller fjerne menuer på højeste niveau og værktøjslinjer, kommer også som indstillinger på den nye menu, hvorved der er mindre knas i brugergrænsefladen.
  Gear Menu for a Custom Menu
  Gear Menu for a Custom Toolbar

  Basic-redigering

  • Nu er der genvej til gentagen søgning tdf#94498 (Lera Goncharuk)

  Værktøjslinjen Notebook (eksperimental)

  Online

  • Medmindre andet er nævnt er alle Online-funktioner og rettelser oplistet her indsendt af Collabora-teamet.

  Generelt

  GUI

  • Udsat forskellige dialoger i LibreOffice-kernen til browser. Nogle skærmbilleder.

  Ydelse

  Writer

  • Følgende dialoger beriger brugerens redigeringsoplevelse
   • Søg og Erstat (tidligere dialog skrevet i JS er fjernet)
   • Rediger typografi
   • Dialogen Hyperlink...
   • Dialogen Specialtegn… (tidligre dialog skrevet i JS er fjernet)
   • Indekselement
   • Tegn...
   • Afsnit...
   • Punktopstilling...
   • Dialogen Tabel – Egenskaber...
   • Dialogen Stave- og grammatikkontrol...
   • Dialogen Ordoptælling

  Calc

  • Evne til at tilføje autofilter
  • Evne til at filtrere elementer via autofilter-popup

  Dialogen Formater celler er tilgængelig


  Kolonne-/Række-gruppering

  I denne nyudgivelse er det muligt at skjule eller vise enhver gruppe af kolonner eller rækker med et enkelt klik.

  Collabora-Online-Calc-Grouping-01.png


  Grupper er organiseret i niveauer og en niveau-overskrift (for både kolonne- og rækkegrupper) er tilgængelig i øverste, venstre hjørne af (arket). Ved at klikke på en niveau-overskrift skjules eller vises grupper, der tilhører det relevante niveau, sammen.

  Collabora-Online-Calc-Grouping-02.png

  Impress

  • Følgende Objekt og figur-dialoger blev tilføjet
   • Position og størrelse
   • Linje
   • Område

  Landestandarder

  Nye sprog/landestandarder med lokale date


  Yderligere sprog i sproglisten

  • Malajisk Arabisk [ms-Arab-MY] og [ms-Arab-BN], begge CTL. (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Jul’hoansk [ktz-NA] og Naro [nhr-BW]. (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  Optagelse af andre sprog

  • Brandny UI-oversættelse til frisisk (fy). Kudos til vores frivillige oversætter, Berend Ytsma, for at påtage sig indsats.
  Note pin.svg

  Hvis du taler et truet sprog og vil hjælpe os med at nå vores mål: at stille frie værktøjer til rådighed for hver enkelt person på jorden slut dig venligst til os.

  Forbedringer af korrekturværktøjer og understøttelse af sprog ===

  • Arabisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret til version 3.5. (Ayaspell and Yousuf Philips)
  • Græsk. Autokorrektur af det græske udlydstegn σ (sigma) til ς (udlyds-sigma), også tilføjet undtagelser i autokorrekturen til almindelige græske forkortelser. tdf#116387 (László Németh)
  • Koreansk. Data til Hangul/Hanja-konverteringsfunktionen er blevet opdateret af hensyn omfang og akkuratesse. (DaeHyun Sung)

  Fjernede funktioner / forældelse

  Generelt

  Kompatibilitet mellem platforne

  Mac

  Windows

  Linux

  API-ændringer

  UNO API-ændringer

  SDK-ændringer