Opombe ob izdaji LibreOffice 6.1

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

O tej strani

To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v 6.0! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

 • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
 • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
 • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!


Writer

Calc

Nove funkcije preglednice

Impress in Draw

 • Meniji programa Draw so reorganizirani, z novo dodanim menijem Stran (tdf#95827; Yousuf Philips).

Base

 • Gonilniki/mostovi ODBC, JDBC in Firebird SDBC so poprej uveljavili nadomestitev imenovanega parametra (za ODBC in JDBC: ko je bilo omogočeno) za vse ukaze SQL, vključno za tiste, ki so bili označeni v uporabniškem vmesniku kot »neposredno izvedi ukaz SQL«, zato ni bil ukaz SQL ohranjen v obliki, kot je bil vpisan. Nadomestitev imenovanega parametra se zdaj uveljavi le v poizvedbah SQL, ki se tvorijo iz drevesa razčlenjevanja LibreOffice SQL, kar pušča ukaze »neposredno izvedi ukaz SQL« v celoti nedotaknjene.

Chart

Math

BASIC

Osrčje/splošno

Pomoč za LibreOffice

Vsebina pomoči

Filtri

Novi filtri

Izboljšave filtra OOXML

Uporabniški vmesnik

Začetno središče

Okno

Pogovorna okna

Meni

Prilagoditev

Urejevalnik Basica

Zloženka

Spletni LibreOffice

Strežniški del

Splošno

 • Različna pogovorna okna iz osrčja LibreOffice so razkrita v brskalniku.

Karakteristike delovanja

Writer

 • Dodani so naslednja pogovorna okna, ki bogatijo uporabniško izkušnjo urejanja:
  • Najdi in zamenjaj (prejšnje pogovorno okno v JavaScriptu je odstranjeno)
  • Uredi slog
  • Hiperpovezava
  • Poseben znak (prejšnje pogovorno okno v JavaScriptu je odstranjeno)
  • Vnos v kazalo
  • Znak
  • Odstavek
  • Označevanje in oštevilčevanje
  • Lastnosti tabele
  • Črkovanje in slovnica
  • Štetje besed

Calc

 • Dodana možnost dodajanja samodejnega filtra
 • Dodana možnost filtriranja elementov prek pojavnega okna samodejnega filtra
 • Na voljo je pogovorno okno Oblikuj celico

Združevanje stolpcev/vrstic

S to izdajo je možno strniti ali razširiti vsako skupino stolpcev ali vrstic z enostavnim klikom.

Collabora-Online-Calc-Grouping-01.png

Skupine so organizirane v ravneh in glava ravni (tako za skupine stolpcev in vrstic) je na voljo v levem vrhnjem kotu orisa. S klikom na glavo ravni vnosa, se skupine, ki pripadajo relativni ravni, povsem strnejo ali razširijo.

Collabora-Online-Calc-Grouping-02.png

Impress

 • Dodana so naslednja pogovorna okna predmetov in likov:
  • Položaj in velikost
  • Črta
  • Področje

Android

Splošno

Writer

Calc

Impress

Jezikovno prilagajanje

Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

Dodani jeziki na seznamu jezikov

Vključitev drugih jezikov

Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

Splošno

Združljivost s platformami

macOS

Windows

Linux

Spremembe API-ja

Odstranjene možnosti prilagajanja

Odstranjene so bile naslednje sheme prilagoditev:

Ukazna vrstica

Spremembe UNO API

 • Neuporabljeni makro SAL_CALL_ELLIPSE je odstranjen iz sal/types.h, objava.

Spremembe SDK

Sprotne opombe