Opombe ob izdaji LibreOffice 6.1

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
BHS 6.1.0 Alpha1 large.png

O tej strani

To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v 6.0! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

 • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
 • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
 • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!


Writer

Splošno

 • Vdelani orodni namigi pri sledenih spremembah so odslej nastavljivi (Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Pogled) in se ne prikažejo, če je izključeno Pogled ▸ Sledenje sprememb; ukaz UNO .uno:ShowInlineTooltips (»Namigi«) je na voljo za prilagajanje (tdf#114523, Heiko Tietze, Michael Stahl).
 • Osnovni seznamski slogi so dodani v podmeni Slogi v kontekstnem meniju (tdf#85940; Yousuf Philips).
 • Dodana možnost vstavljanja številke strani v meni glave (tdf#92685; Gülşah Köse, Pardus).
 • Dovoljeno odstranjevanje celotne sekvence ideografske variance z enim pritiskom brisalke (tdf#113481; Mark Hung).
 • Podpora za navpično obliko besedila ruby, ki je pogost pri tradicionalni kitajščini (tdf#35301; Mark Hung).
 • Dovoljen izvoz besedila ruby v zapisu docx (tdf#115258; Mark Hung).
 • Odpravljeno obratno besedilo oznake preloma stolpca na strani RTL (tdf#84522; Mark Hung).
 • EPUB: podprto navpično pisanje z izvozom načina zapisa v slogu strani kot slog telesa CSS (tdf#115623; Mark Hung).
 • Pogovorno okno Oštevilčevanje poglavja zdaj omogoča več vrstične naslove za poglavja z omogočanjem preloma vrstice kot ločila med številko poglavja in njegovim imenom (tdf#112384; Nithin Kumar Padavu).

Vrstice za podpis

Zdaj lahko tvorite vrstico za podpis z ukazom Vstavi ▸ Vrstica za podpis (tdf#83877; Samuel Mehrbrodt, CIB).

Vstavi vrstico za podpis

Lokalizirane nastavitve

Dve nastavitvi za program Writer doslej nista delovali v skladu z lokaliziranimi vrednostmi:

 • Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Splošno ▸ Nastavitve ▸ Tabulatorska mesta je zdaj privzeto nastavljena na 7,4 mm za kitajščino (jezikovna nastavitev “zh-CN”) in na 12,5 mm za vse druge jezike.
 • Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Samopoimenovanje ▸ Zaporedje napisov je zdaj privzeto nastavljena na “Najprej zap. številka” za madžarščino (jezikovna nastavitev “hu”) in na “Najprej kategorija” za vse druge jezike.

S temi popravki (objava, objava) še vedno lahko najdete nepričakovane vrednosti, če ste te nastavitve poprej spreminjali ročno ali če zgolj uporabljate prej obstoječo uporabniško namestitev. V obeh primerih preverite, če imata ti nastavitvi za vas ustrezni vrednosti, in ju po potrebi nastavite v pogovornem oknu Orodja ▸ Možnosti.

Calc

Ravnanje

Slike

Ravnanje s slikami v programu Calc je v veliki meri izboljšano (Samuel Mehrbrodt, CIB).

 • Slike, sidrane na celice preglednic, je mogoče razvrščati tdf#98931 (Samuel Mehrbrodt, CIB).
Calc-image-sort.gif
 • Vrste sider so predelane (tdf#114552). Zdaj so na voljo tri možnosti:
  • Zasidraj na celico -> slika se premika s celico (novo)
  • Zasidraj na celico (spremeni velikost s celico) -> slika se premika in spreminja velikost s celico
  • Zasidraj na stran -> neodvisno od vseh celic
 • Pri spreminjanju velikosti slik s celico se zdaj upošteva razmerje stranic. To deluje le, če slika ustreza velikosti svoje celice. Če je večja od celice, se začetna in končna celica vedno ohranita.
 • Vstavljene slike se znova privzeto sidrajo na celico. Privzeto se premikajo le s celico in ne spreminjajo svoje velikosti.
 • Na voljo je možnost določitve vrste sidra slike v pogovornem oknu vstavljanja slike (tdf#86739).
86739-anchor.jpg.jpg
 • Vstavljene slike so privzeto spet sidrane na celico. Na voljo je možnost, da določite vrsto sidranja slike v pogovornem oknu vstavljanja slike (tdf#86739; Samuel Mehrbrodt, CIB).
86739-anchor.jpg.jpg
 • Pri kopiranju/lepljenju celic se slike, sidrane na celico, zdaj kopirajo s celico (tdf#116510).

Uporabniški vmesnik

 • Ko je zdaj kazalka na zadnji ne zaščiteni celici v stolpcu na zaščitenem delovnem listu in se pomikate z vnašalko, se vrne na prvo ne zaščiteno celico v naslednjem stolpcu. Deluje tudi v nasprotni smeri, če uporabite še dvigalko (tdf#68290; Lera Goncharuk).
 • Prilagoditev barve poudarjanja (tdf#116241; zapis na blogu; Szymon Kłos, Collabora).
Način poudarjanja vrednosti in prilagajanje

Kontekstni meni

 • V kontekstni meni je dodan nov ukaz UNO "Upravljaj ime", ki deluje, če je kazalka v imenovanem obsegu celic (tdf#108989; Gülşah Köse - Pardus).
 • V kontekstni meni je dodan nov ukaz UNO "Potrjevanje podatkov", ki deluje, če ima polje atribut validation (tdf#108989; Gülşah Köse - Pardus).
 • V kontekstni meni je dodan nov ukaz UNO "Pogojno oblikovanje", ki deluje, če ima polje, v katerem je kazalka, pogoj (tdf#87357; Gülşah Köse - Pardus).

Podatki

Povezava z zunanjimi podatki podpira CSV

 • Delovni list ▸ Povezava z zunanjimi podatki podpira datoteke Text/CSV za vstavljanje njihove vsebine in posodabljanje (tdf#114995; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).

Nove funkcije preglednice

Impress in Draw

 • Meniji programa Draw so reorganizirani, z novo dodanim menijem Stran (tdf#95827; Yousuf Philips).

Base

 • Gonilniki/mostovi ODBC, JDBC in Firebird SDBC so poprej uveljavili nadomestitev imenovanega parametra (za ODBC in JDBC: ko je bilo omogočeno) za vse ukaze SQL, vključno za tiste, ki so bili označeni v uporabniškem vmesniku kot »neposredno izvedi ukaz SQL«, zato ni bil ukaz SQL ohranjen v obliki, kot je bil vpisan. Nadomestitev imenovanega parametra se zdaj uveljavi le v poizvedbah SQL, ki se tvorijo iz drevesa razčlenjevanja LibreOffice SQL, kar pušča ukaze »neposredno izvedi ukaz SQL« v celoti nedotaknjene.

Chart

Math

BASIC

Osrčje/splošno

Slike

 • Zdaj programi Calc, Draw in Impress povprašajo uporabnika, če želi uporabiti EXIF sukanje, če se slike vstavijo ali zamenjajo, kot trenutno deluje program Writer. To velja edino za slike z orientacijo 3,6 in 8 (tdf#116438; himajin100000).
 • Dodana je nova strokovna nastavitev: "AddReplacementImages" za nadzor pri izvozu, ali naj se dodajo fallback slike ali ne (tdf#115005; Serge Krot, CIB).

Pisave

Novo privzeto zaporedje za pisave za tradicionalno in poenostavljeno kitajščino (tdf#114768; Yousuf Philips).

Ukazi .UNO

 • Cycle case zdaj vključuje tudi veliko začetnico, kot v stavku (tdf#116315; Heiko Tietze).
 • Vpeljan je ukaz .uno:ShowInlineTooltips za prilagajanje vdelanih namigov (glejte spremembe modula Writer) (tdf#114523, Heiko Tietze, Michael Stahl).

Pomoč za LibreOffice

Vsebina pomoči

Filtri

Izboljšave uvoza Excel 2003 XML

Uvozni filter za zapis Excel 2003 XML je izboljšan, prejšnji filter na osnovi XSLT je zamenjal filter, ki ga zagotavlja knjižnica orcus (Kohei Yoshida).

Novi filtri

Izboljšave filtra OOXML

Uporabniški vmesnik

 • Slike ozadja v pogovornih oknih Galerija in Polnilo področja so popolnoma izdelani na novo (tdf#114817; Andreas Kainz, Heiko Tietze).
S to spremembo so okvarjeni dokumenti z relativnimi povezavami v galerijo, kar je bilo možno nekaj časa nazaj. Prizadeti uporabniki lahko namestijo opuščene slike ozadja z razširitvijo (https://extensions.libreoffice.org/extensions/legacy-gallery-backgrounds).
 • Pogovorno okno Vstavi tabelo zdaj predstavi seznam slogov tabel in nato gumb Samooblikovanje (tdf#113558; Furkan Tokac).
 • Odstranjeni so moteči namigi v tabelah ("Prilagodi stolpec/vrstico tabele", "Izberi celo tabelo/vrstico/stolpec") (tdf#116297; Heiko Tietze).
 • Funkcija za spreminjanje tabel v okviru treh sekund je odstranjena, kar sprošča zakodirano kombinacijo tipk izmenjalka+brisalka in izmenjalka+vstavljalka (tdf#116452; Heiko Tietze).

Tema ikon

 • Colibre je uvedena kot privzeta na sistemih Windows (tdf#90194; Andreas Kainz, Heiko Tietze).
 • Visoko kontrastna tema je odslej Sifr (tdf#75398). Opuščena visoko kontrastna tema je na voljo kot razširitev (Heiko Tietze).

Začetno središče

 • Prilagodljiv hitri izbirnik, ki prikaže ne le nedavno uporabljene dokumente, temveč lahko uporabnik doda in odstrani najbolj pomembne (najpogosteje uporabljene) ali tega sploh ne uporablja.

Windows

 • Sporočilo "Potreben je JRE" za Windows zdaj vsebuje podatke o bitnosti potrebnega JRE tdf#115002; Lera Goncharuk).
 • Dialog windows now use native GTK3 interfaces on Linux. blog entry (Caolán McNamara)

Pogovorna okna

Meni

Prilagoditev

 • Tipke oz. kombinacije tipk Krmilka/⌘ Cmd+tabulatorka in dviglka+krmilka/⌘ Cmd+tabulatorka lahko zdaj uporabite kot bližnjice in jih dodelite naslednjemu/prejšnjemu delovnemu listu v programu Calc (tdf#86404; Heiko Tietze).
 • Ctrl+F5 assigned to View ▸ Sidebar tdf#86404 (Heiko Tietze).
 • Tipke za bližnjice za obliko številk v programu Calc (decimalna, znanstvena, datum ...) so zdaj na macOS dvigalka+krmilka+1..dvigalka+krmilka+6 (doslej ⌘ Cmd) (tdf#78777; Heiko Tietze).
 • Zdaj je na macOS možna prilagoditev MOD3 ⌃ Ctrl (tdf#34704; Heiko Tietze).
 • Orodni namigi prikazujejo pravi simbol za MOD3 (⌃) (tdf#117033; Heiko Tietze).

Pogovorno okno Prilagodi

 • Zdaj je še enostavneje prilagoditi orodne vrstice in vrhnje menije glede na vaš okus, zahvaljujoč gear button/menu pogovornega okna Prilagodi (Orodja ▸ Prilagodi ...) (tdf#114260: Muhammet Kara, Pardus).
 • Z novim menijem z oznako orodja v orodni vrstici in zavihkih menija zdaj to lahko storite;
  • preimenujte orodne vrstice in menije po meri ter standardne podmenije (objava);
  • premaknite in preuredite vrhnje menije (objava);
  • oglejte si trenutni slog prikaza orodnih vrstic in ga spremenite z enim samim klikom (objava);
 • Gumba plus in minus, ki omogočata dodajanje in odstranjevanje vrhnjih menijev in orodnih vrstic, sta na voljo kot možnost v novem meniju, kar zmanjšuje nered v uporabniškem vmesniku.
Meni z orodjem za meni po meri
Meni z orodjem za orodno vrstico po meri

Urejevalnik Basica

Zloženka

Spletni LibreOffice

 • Razen kjer je drugače navedeno - vse nove funkcije in popravke spletnega LibreOffice je izvedla ekipa podjetja Collabora.

Splošno

Grafični uporabniški vmesnik

 • Različna pogovorna okna iz osrčja LibreOffice so razkrita v brskalniku.

Karakteristike delovanja

Writer

 • Dodani so naslednja pogovorna okna, ki bogatijo uporabniško izkušnjo urejanja:
  • Najdi in zamenjaj (prejšnje pogovorno okno v JavaScriptu je odstranjeno)
  • Uredi slog
  • Hiperpovezava
  • Poseben znak (prejšnje pogovorno okno v JavaScriptu je odstranjeno)
  • Vnos v kazalo
  • Znak
  • Odstavek
  • Označevanje in oštevilčevanje
  • Lastnosti tabele
  • Črkovanje in slovnica
  • Štetje besed

Calc

 • Dodana možnost dodajanja samodejnega filtra
 • Dodana možnost filtriranja elementov prek pojavnega okna samodejnega filtra
 • Na voljo je pogovorno okno Oblikuj celico

Združevanje stolpcev/vrstic

S to izdajo je možno strniti ali razširiti vsako skupino stolpcev ali vrstic z enostavnim klikom.

Collabora-Online-Calc-Grouping-01.png

Skupine so organizirane v ravneh in glava ravni (tako za skupine stolpcev in vrstic) je na voljo v levem vrhnjem kotu orisa. S klikom na glavo ravni vnosa, se skupine, ki pripadajo relativni ravni, povsem strnejo ali razširijo.

Collabora-Online-Calc-Grouping-02.png

Impress

 • Dodana so naslednja pogovorna okna predmetov in likov:
  • Položaj in velikost
  • Črta
  • Področje

Android

Splošno

Writer

Calc

Impress

Jezikovno prilagajanje

Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

Dodani jeziki na seznamu jezikov

Vključitev drugih jezikov

 • arabski jezik: slovar za preverjanje črkovanja je posodobljen na različico 3.5 (Ayaspell in Yousuf Philips);


Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

Splošno

Združljivost s platformami

macOS

Windows

Linux

Spremembe API-ja

Odstranjene možnosti prilagajanja

Odstranjene so bile naslednje sheme prilagoditev:

Ukazna vrstica

Spremembe UNO API

 • Neuporabljeni makro SAL_CALL_ELLIPSE je odstranjen iz sal/types.h, objava.

Spremembe SDK

Sprotne opombe