Opombe ob izdaji LibreOffice 6.1

  From The Document Foundation Wiki

  Template:Menu.ReleaseNotes/sl

  O tej strani

  To je stran z našimi opombami za izdajo LibreOffice 6.1. Zdaj, ko je različica 6.1 izšla, so dokončne. Če kljub temu opazite, da kakšna informacija manjka, bomo veseli vašega odziva. Vnaprej hvala za vašo pomoč!


  Writer

  Splošno

  • Vdelani orodni namigi pri sledenih spremembah so odslej nastavljivi (Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Pogled) in se ne prikažejo, če je izključeno Pogled ▸ Sledenje sprememb; ukaz UNO .uno:ShowInlineTooltips (»Namigi«) je na voljo za prilagajanje (tdf#114523, Heiko Tietze, Michael Stahl).
  • Osnovni seznamski slogi so dodani v podmeni Slogi v kontekstnem meniju (tdf#85940; Yousuf Philips).
  • Dodana možnost vstavljanja številke strani v meni glave/noge (tdf#92685; Gülşah Köse, Pardus).
  Možnost Vstavi številke strani v meniju glave
  • Dovoljeno odstranjevanje celotne sekvence ideografske variance z enim pritiskom brisalke (tdf#113481; Mark Hung).
  • Podpora za navpično obliko fonetičnega besedila, ki je pogost pri tradicionalni kitajščini (tdf#35301; Mark Hung).
  • Dovoljen izvoz fonetičnega besedila v zapisu docx (tdf#115258; Mark Hung).
  • Izvoz komentarjev z besedilom od desne proti levi v .doc pravilno za MS Word (tdf#45999; Mark Hung).
  • Odpravljeno obratno besedilo oznake preloma stolpca na strani RTL (tdf#84522; Mark Hung).
  • Pogovorno okno Oštevilčevanje poglavja zdaj omogoča več vrstične naslove za poglavja z omogočanjem preloma vrstice kot ločila med številko poglavja in njegovim imenom. V tem primeru izberite zavihek Položaj in v spustnem seznamu Oštevilčenju sledi izberite možnost Nova vrstica (tdf#112384; Nithin Kumar Padavu).
  • Beleženje sprememb v dokumentih DOCX: ravnanje z moveFrom in moveTo (tdf#104797; László Németh, NISZ).
  Rezultat izreži+prilepi v Word, Writer 6.0 in Writer 6.1
  • Krepko izboljšano delovanje pretvorbe med majhnimi dokumenti ODT in XHTML (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  Izboljšana, optimizirana pretvorba ODT <-> XHTML.

  Črte za podpis

  Zdaj lahko tvorite črto za podpis z ukazom Vstavi ▸ Črta za podpis (tdf#83877; Samuel Mehrbrodt, CIB).

  Vstavi črto za podpis
  Tvorjena črta za podpis

  Zatem se lahko tudi podpišete na črto za podpis z digitalnim potrdilom.

  Podpiši črto za podpis
  Veljavno podpisana črta za podpis
  Neveljavno podpisana črta za podpis

  Lokalizirane nastavitve

  Dve nastavitvi za program Writer doslej nista delovali v skladu z lokaliziranimi vrednostmi:

  • Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Splošno ▸ Nastavitve ▸ Tabulatorska mesta je zdaj privzeto nastavljena na 7,4 mm za kitajščino (jezikovna nastavitev “zh-CN”) in na 12,5 mm za vse druge jezike.
  • Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Samopoimenovanje ▸ Zaporedje napisov je zdaj privzeto nastavljena na “Najprej zap. številka” za madžarščino (jezikovna nastavitev “hu”) in na “Najprej kategorija” za vse druge jezike.

  S temi popravki (objava c7ab472b47023c94c06de9e3479a2e0271084dfc, objava 552bebc85d907748dcd72b7978a00a3eee7c4f34) še vedno lahko najdete nepričakovane vrednosti, če ste te nastavitve poprej spreminjali ročno ali če zgolj uporabljate prej obstoječo uporabniško namestitev. V obeh primerih preverite, če imata ti nastavitvi za vas ustrezni vrednosti, in ju po potrebi nastavite v pogovornem oknu Orodja ▸ Možnosti (Stephan Bergmann).

  Izvoz EPUB

  • Izboljšana podpora povezav, podpora tabel, slik in vdelava pisav (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Podpora slikam naslovnice, izboljšana podpira metapodatkov, podpora sprotnih opomb in pojavnih slik, podpora za fiksno postavitev (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  Uporabniški vmesnik za izboljšano podporo metapodatkov.
  • Podprto navpično pisanje z izvozom načina zapisa v slogu strani kot slog telesa CSS (tdf#115623; Mark Hung).
  • Izvoz fonetičnega zapisa besedila (tdf#116822; Mark Hung).

  Spajanje dokumentov

  • Zdaj se ob spajanju dokumentov s polji skrijejo odstavki za zapise, ki imajo ustrezna polja prazna (tdf#35798; zapis na blogu); Mike Kaganski, Collabora).
  • Orodna vrstica Spajanje dokumentov se zdaj samodejno pokaže za datoteke, ki vsebujejo polja spajanja dokumentov (tdf#115386; Mike Kaganski, Collabora).

  Novi »črkovani« slogi oštevilčevanja poglavij

  • Ordinalni števniki (1., 2., 3. ...), kardinalne (ena, dva, tri ...) in ordinalne številke (prvič, drugič, tretjič ...) (tdf#117171; László Németh, FSF.hu Foundation, Madžarska):
   • Lokalizirano v več kot 30 jezikov, tudi v slovenščino, z uporabo libnumbertext;
   • Uvoz/izvoz DOCX novih slogov oštevilčevanja poglavij;
   • Deluje tudi z zaporednimi polji in polji številk strani (samo v zapisu OpenDocument).
  Novi slogi oštevilčevanja v oknu Orodja ▸ Oštevilčevanje poglavij ...

  Calc

  Ravnanje

  Zmožnost shranjevanja datotek Calc v zapisu Excel 2003 XML je premaknjena iz menija Datoteka ▸ Shrani v meni Datoteka ▸ Izvozi. Zapis Excel 2003 XML je izbran s seznama zapisov, ki so na voljo v pogovornem oknu shranjevanja.

  Slike

  Ravnanje s slikami v programu Calc je v veliki meri izboljšano (Samuel Mehrbrodt, CIB).

  • Slike, sidrane na celice preglednic, je mogoče razvrščati tdf#98931 (Samuel Mehrbrodt, CIB).
  Calc-image-sort.gif
  • Vrste sider so predelane (tdf#114552). Zdaj so na voljo tri možnosti:
   • Zasidraj na celico -> slika se premika s celico (novo)
   • Zasidraj na celico (spremeni velikost s celico) -> slika se premika in spreminja velikost s celico
   • Zasidraj na stran -> neodvisno od vseh celic
  • Pri spreminjanju velikosti slik s celico se zdaj upošteva razmerje stranic. To deluje le, če slika ustreza velikosti svoje celice. Če je večja od celice, se začetna in končna celica vedno ohranita.
  • Vstavljene slike se znova privzeto sidrajo na celico. Privzeto se premikajo le s celico in ne spreminjajo svoje velikosti.
  • Na voljo je možnost določitve vrste sidra slike v pogovornem oknu vstavljanja slike (tdf#86739).
  86739-anchor.jpg.jpg
  • Vstavljene slike so privzeto spet sidrane na celico. Na voljo je možnost, da določite vrsto sidranja slike v pogovornem oknu vstavljanja slike (tdf#86739; Samuel Mehrbrodt, CIB).
  86739-anchor.jpg.jpg
  • Dodana možnost za umerjanje slik v svojo celico. To očitno deluje le s v celico sidranimi slikami (tdf#116108).
  • Pri kopiranju/lepljenju celic se slike, sidrane na celico, zdaj kopirajo s celico (tdf#116510).

  Uporabniški vmesnik

  • Ko je zdaj kazalka na zadnji ne zaščiteni celici v stolpcu na zaščitenem delovnem listu in se pomikate z vnašalko, se vrne na prvo ne zaščiteno celico v naslednjem stolpcu. Deluje tudi v nasprotni smeri, če uporabite še dvigalko (tdf#68290; Lera Goncharuk).
  • Prilagoditev barve poudarjanja (tdf#116241; zapis na blogu; Szymon Kłos, Collabora).
  Način poudarjanja vrednosti in prilagajanje

  Kontekstni meni

  • V kontekstni meni je dodan nov ukaz UNO "Upravljaj ime", ki deluje, če je kazalka v imenovanem obsegu celic (tdf#108989; Gülşah Köse - Pardus).
  • V kontekstni meni je dodan nov ukaz UNO "Potrjevanje podatkov", ki deluje, če ima polje atribut validation (tdf#108989; Gülşah Köse - Pardus).
  • V kontekstni meni je dodan nov ukaz UNO "Pogojno oblikovanje", ki deluje, če ima polje, v katerem je kazalka, pogoj (tdf#87357; Gülşah Köse - Pardus).
  • V vnosno polje vrstice Formula dodan kontekstni meni (tdf#57000; Maxim Monastirsky).
  • Pogovorno okno Spoji celice odslej pokaže podporne slike (tdf#106544; Heiko Tietze).
  Pogovorno okno Spoji celice

  Podatki

  Povezava z zunanjimi podatki podpira CSV

  • Delovni list ▸ Povezava z zunanjimi podatki podpira datoteke Text/CSV za vstavljanje njihove vsebine in posodabljanje (tdf#114995; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).

  Vzporedno vrednotenje formul na CPE

  • Vzporedno prevajanje formul na CPE (govor na konferenci; Dennis Francis, Luboš Luňák, Michael Meeks, Tor Lillqvist - Collabora).
  Koristi vzporednega prevajanja formul

  Optimizacija računanja VLOOKUP

  • Funkcija VLOOKUP() je odslej v nekaterih primerih mnogo hitrejša (tdf#115490; Dennis Francis - Collabora).
  Prednosti izboljšav delovanja VLOOKUP

  Impress in Draw

  • Meniji programa Draw so reorganizirani, z novo dodanim menijem Stran (tdf#95827; Yousuf Philips).
  • Popravljeno nepravilno zaporedje oklepajev v odstavkih z desne proti levi v programu Impress, glede na smer pisanja besedila iz odstavka in ne le zgolj glede na vsebino (tdf#60533, Mark Hung).
  • Novi slogi risanja in očiščenje opuščenih slogov (tdf#117455; Roman Kuznetsov, Heiko Tietze).
  Novi slogi risanja

  Base

  • Gonilniki/mostovi ODBC, JDBC in Firebird SDBC so poprej uveljavili nadomestitev imenovanega parametra (za ODBC in JDBC: ko je bilo omogočeno) za vse ukaze SQL, vključno za tiste, ki so bili označeni v uporabniškem vmesniku kot »neposredno izvedi ukaz SQL«, zato ni bil ukaz SQL ohranjen v obliki, kot je bil vpisan. Nadomestitev imenovanega parametra se zdaj uveljavi le v poizvedbah SQL, ki se tvorijo iz drevesa razčlenjevanja LibreOffice SQL, kar pušča ukaze »neposredno izvedi ukaz SQL« v celoti nedotaknjene.
  • Vdelani HSQLDB je opuščen, čeprav je še vedno na voljo v tej izdaji.
   • Polna podpora za vdelani pogon Firebird je zdaj privzeto na voljo v načinu poskusnih funkcionalnosti (tdf#116968, tdf#117081; Tamas Bunth - Collabora).
   • Vdelani HSQLDB ostaja privzet za nove datoteke programa Base v tej izdaji, vendar zdaj ob vključenem načinu poskusnih funkcionalnosti postane privzet vdelani Firebird.
   • Uporabnike spodbujamo, da migrirajo datoteke Base z uporabo vdelanega HSQLDB v vdelani Firebird ali da ob nadaljevanju uporabe HSQLDB na dolgi rok podatke migrirajo na zunanji strežnik HSQLDB.
  • Osnovna knjižnica Access2Base posodobljena (Jean-Pierre Ledure):
   • nemški prevod (Gisbert Friege);
   • podpora za dogodke pogovornih oken in zbirke podatkov, obrazce z več viri podatkov, opuščaje v imenih tabel.
  • (6.1.3) Obrazci (tudi v drugih programih LibreOffice) zdaj vsilijo lastnost "Input Required" (vnos je obvezen). To je bila tudi privzeta vrednost, tako da je vse obrazce, ustvarjene z različico 6.1.3 ali prejšnjimi, potrebno posodobliti, da ne zahtevajo vnosa, kjer to ni potrebno.

  Chart

  Math

  BASIC

  • VBA za makre: dodana podpora XLSX za Workbooks.Open (tdf#118153; Balázs Varga, NISZ).

  Osrčje/splošno

  Slike

  • Zdaj programi Calc, Draw in Impress povprašajo uporabnika, če želi uporabiti EXIF sukanje, če se slike vstavijo ali zamenjajo, kot trenutno deluje program Writer. To velja edino za slike z orientacijo 3,6 in 8 (tdf#116438; himajin100000).
  • Dodana je nova strokovna nastavitev: "AddReplacementImages" za nadzor pri izvozu, ali naj se dodajo fallback slike ali ne (tdf#115005; Serge Krot, CIB).

  Predelava ravnanja s slikami

  • Izboljšano ravnanje življenjskega cikla (zapis na blogu; Tomaž Vajngerl - Collabora, financirali donatorji TDF).
  • Opuščeno dostopanje do vdelanih slik z URL (zapis na blogu; Tomaž Vajngerl - Collabora, financirali donatorji TDF).
  • Krepko izboljšan nov grafični upravitelj (zapis na blogu; Tomaž Vajngerl - Collabora, financirali donatorji TDF).
  • Nalaganje slik na zahtevo iz dvojiških zapisov datotek OOXML in MSO ([https://vmiklos.hu/blog/image-lazy-read.html zapis na blogu; Miklos Vajna - Collabora, financirali donatorji TDF).
  Leno nalaganje slik iz dvojiških zapisov datotek OOXML/MSO.

  Pisave

  Novo privzeto zaporedje za pisave za tradicionalno in poenostavljeno kitajščino (tdf#114768; Yousuf Philips).

  Ukazi .UNO

  • Zamenjaj velikost črk (cycle case) zdaj vključuje tudi veliko začetnico, kot v stavku (tdf#116315; Heiko Tietze).
  • Vpeljan je ukaz .uno:ShowInlineTooltips za prilagajanje vdelanih namigov (glejte spremembe modula Writer) (tdf#114523, Heiko Tietze, Michael Stahl).

  Podpisovanje dokumentov

  • Dodana podpora za podpisovanje (ne le preverjanje podpisov) dokumentov ODF s ključi ECDSA na sistemih Linux in macOS (tdf#109180; Miklos Vajna - Collabora).

  Osrednja prilagoditev uporabniških podatkov

  • Izboljšan obstoječi zaledni del prilagoditve LDAP (zapis na blogu) z implementiranim novim zalednim delom prilagoditve posebej za sisteme Windows (zapis na blogu), ki omogoča učinkovito prilagoditev uporabniških podatkov v domenah AD z uporabo pravilnikov skupin (Mike Kaganski - Collabora).

  Pomoč za LibreOffice

  Nova pomoč

  • Strani spletne pomoči lahko zdaj vsebujejo pomožne datoteke, ki podpirajo besedilni opis funkcionalnosti (Olivier Hallot).
  Pomožne datoteke
  • Več izboljšav v postavitvi strani spletne različice (Adolfo Jayme Barrientos, Ilmari Lauhakangas, Olivier Hallot).
  • Nov uporabniški vmesnik pomoči je povsem prevedljiv (tdf#115685; Olivier Hallot).
  • Privzeti nabor ikon je odslej Colibre (A. Kainz).
  • Izboljšave v postopku gbuild za izgradnjo pomoči (S. Bergman).

  Vsebina pomoči

  • Nove strani pomoči za vrtilne grafikone (Olivier Hallot, po Tomažu Vajngerlu).
  • Strani pomoči o izvozu v EPUB (Olivier Hallot, po Miklosu Vajni).
  • Številni popravki vsebine pomoči (Sophia Schröder, Adolfo Jayme Barrientos, Stanislav Horáček, Gabor Kelemen, Caolán McNamara, Dennis Roczek, A. Gelmini, ...).
  • Dodane zaslonske slike za strani pomoči za program Math (Olivier Hallot).

  Filtri

  Izboljšave uvoza Excel 2003 XML

  Uvozni filter za zapis Excel 2003 XML je izboljšan, prejšnji filter na osnovi XSLT je zamenjal filter, ki ga zagotavlja knjižnica orcus (Kohei Yoshida).

  Filter SVG

  Zamenjan obstoječi filter SVGFilter z uporabo SVGIO (objava 3ca7be09834a26fbd1c371deabd7a58111092676, Armin Le Grand).

  Uporabniški vmesnik

  • Slike ozadja v pogovornih oknih Galerija in Polnilo področja so popolnoma izdelani na novo (tdf#114817; Andreas Kainz, Heiko Tietze).
  Nova ozadja za polnilo področja
  S to spremembo so okvarjeni dokumenti z relativnimi povezavami v galerijo, kar je bilo možno nekaj časa nazaj. Prizadeti uporabniki lahko namestijo opuščene slike ozadja z razširitvijo (https://extensions.libreoffice.org/extensions/legacy-gallery-backgrounds).
  • Nova standardna paleta RYB, ki temelji na teoriji barvnega kolesa Itten RYB, ki ponuja primarne barve rdečo, rumeno, modro; sekundarne oranžno, zeleno, škrlatno; terciarne zlato, opečnato, magento, indigo, modrozeleno, limetno. Vse vrednosti RGB so algoritemsko tvorjene (tenzorji kocke Eddyja Gossett & Chen) za barvne odtenke, obarvanosti (30%, 45%, 60%, 75% dodane bele) in sence (20%, 40%, 60%, 80% dodane črne) tdf#114719; Heiko Tietze, V Stuart Foote).
  Standardna paleta RYB
  • Nov nabor privzetih prelivov (tdf#114006; Andreas Kainz, Heiko Tietze).
  Prelivi
  • Pogovorno okno Vstavi tabelo zdaj predstavi seznam slogov tabel in nato gumb Samooblikovanje (tdf#113558; Furkan Tokac).
  • Odstranjeni so moteči namigi v tabelah ("Prilagodi stolpec/vrstico tabele", "Izberi celo tabelo/vrstico/stolpec") (tdf#116297; Heiko Tietze).
  • Funkcija za spreminjanje tabel v okviru treh sekund je odstranjena, kar sprošča zakodirano kombinacijo tipk izmenjalka + brisalka in izmenjalka + vstavljalka (tdf#116452; Heiko Tietze).
  • Nov nabor ikon programov (zapis na blogu; Andreas Kainz).
  Nove ikone programov paketa
  • Različne implementacije Zloženke so doživele številne izboljšave uporabniškega vmesnika in popravkov napak; čeprav deluje le v načinu poskusnih funkcionalnosti, je uporabniški vmesnik stabilen za začetno izdajo (Kshitij Pathania, Szymon Kłos, Andreas Kainz).
   NotebookBar.png

  Tema ikon

  • Colibre je uvedena kot privzeta na sistemih Windows (tdf#90194; Andreas Kainz, Heiko Tietze).
  Colibre, nova tema ikon v LibreOffice
  • Colibre je dobil tudi podporo teme ikon s 32px(Andreas Kainz).
  Ikone Colibre so na voljo v 16px, 24px in 32px
  • Elementary je zdaj privzeta tema ikon v namiznih okoljih, ki temeljijo na Gnome (tdf#116695; Heiko Tietze).
  Elementary privzeto na namizjih Gnome
  • Visoko kontrastna tema je odslej Sifr (tdf#75398). Opuščena visoko kontrastna tema je na voljo kot razširitev (Heiko Tietze).
  • Temi ikon Industrial in Oxygen odstranjeni zaradi zanemarjenosti in odsotnosti podpore SVG (na voljo sta kot razširitvi) (Heiko Tietze).
  • Dodana tema ikon Karasa Jaga, izvirno ustvarjena za Sundara OS, krepko navdahnjena (in izvedena) z (zdaj opuščeno) temo ikon Oxygen (tdf#117342; Rizal Muttaqin).
  Karasa Jaga

  Začetno središče

  • Prilagodljiv hitri izbirnik, ki prikaže ne le nedavno uporabljene dokumente, temveč lahko uporabnik doda in odstrani najbolj pomembne (najpogosteje uporabljene) ali tega sploh ne uporablja.

  Windows

  • Sporočilo "Potreben je JRE" za Windows zdaj vsebuje podatke o bitnosti potrebnega JRE tdf#115002; Lera Goncharuk).
  • Pogovorna okna zdaj uporabljajo domorodne vmesnike GTK3 interfaces na sistemih Linux (zapis na blogu; Caolán McNamara).

  Meni

  Prilagoditev

  • Tipke oz. kombinacije tipk Krmilka/⌘ Cmd + tabulatorka in dviglka + krmilka/⌘ Cmd + tabulatorka lahko zdaj uporabite kot bližnjice in jih dodelite naslednjemu/prejšnjemu delovnemu listu v programu Calc (tdf#86404; Heiko Tietze).
  • Ctrl + F5 assigned to View ▸ Sidebar tdf#86404 (Heiko Tietze).
  • Tipke za bližnjice za obliko številk v programu Calc (decimalna, znanstvena, datum ...) so zdaj na macOS dvigalka + krmilka + 1..dvigalka + krmilka + 6 (doslej ⌘ Cmd) (tdf#78777; Heiko Tietze).
  • Zdaj je na macOS možna prilagoditev MOD3 ⌃ Ctrl (tdf#34704; Heiko Tietze).
  • Orodni namigi prikazujejo pravi simbol za MOD3 (⌃) (tdf#117033; Heiko Tietze).

  Pogovorno okno Prilagodi

  • Zdaj je še enostavneje prilagoditi orodne vrstice in vrhnje menije glede na vaš okus, zahvaljujoč gear button/menu pogovornega okna Prilagodi (Orodja ▸ Prilagodi ...) (tdf#114260: Muhammet Kara, Pardus).
  • Z novim menijem z oznako orodja v orodni vrstici in zavihkih menija zdaj to lahko storite;
  • Gumba plus in minus, ki omogočata dodajanje in odstranjevanje vrhnjih menijev in orodnih vrstic, sta na voljo kot možnost v novem meniju, kar zmanjšuje nered v uporabniškem vmesniku.
  Meni z orodjem za meni po meri
  Meni z orodjem za orodno vrstico po meri

  Urejevalnik Basica

  • Zdaj je na voljo ponovno iskanje s tipkami za bližnjico (tdf#94498; Lera Goncharuk).

  Spletni LibreOffice

  Splošno

  • Implementacija in občutna izboljšava IME za azijske jezike (Pranav Kant - Collabora).
  • Izboljšana obravnava dogodkov tipkovnice in miške za izogibanje možnim zamrznitvam (Pranav Kant - Collabora).
  • Zmanjšano utripanje pogovornih oken (Pranav Kant - Collabora).
  • Izboljšano ustavljanje in shranjevanje seje (Ashod Nakashian - Collabora).
  • Predelano ogrodje lokalizacije za manj podvajanja med spletno in namizno različico (Jan Holesovsky - Collabora).

  Varnostne izboljšave

  • Konzola skrbnika lahko overja prek PAM (Andras Timar - Collabora).
  • Podpora navezovanju javnih ključev prek HTTP (HPKP; Pranav Kant - Collabora).

  Grafični uporabniški vmesnik

  • Različna pogovorna okna iz osrčja LibreOffice so razkrita v brskalniku.
  • Implementirano ustvarjanje grafikonov (v modulih Writer, Calc in Impress) (Marco Cecchetti, Pranav Kant - Collabora).
  • Preverjanje črkovanja prek kontekstnega menija (Jan Holesovsky, Henry Castro, Marco Cecchetti - Collabora).

  Karakteristike delovanja

  Writer

  • Dodana so naslednja pogovorna okna, ki bogatijo uporabniško izkušnjo urejanja (Pranav Kant, Jan Holesovsky, Henry Castro - Collabora):
   • Najdi in zamenjaj (prejšnje pogovorno okno v JavaScriptu je odstranjeno)
   • Uredi slog
   • Hiperpovezava
   • Poseben znak (prejšnje pogovorno okno v JavaScriptu je odstranjeno)
   • Vnos v kazalo
   • Znak
   • Odstavek
   • Označevanje in oštevilčevanje
   • Lastnosti tabele
   • Črkovanje in slovnica
   • Štetje besed
   • Upravljanje sledenja spremembam
   • Vstavi glavo/nogo
   • Oblikovanje stolpcev

  Calc

  • Dodana ali dodelana so bila različna pogovorna okna (Marco Cecchetti, Henry Castro, Pranav Kant - Collabora):
   • Dodana možnost dodajanja samodejnega filtra
   • Dodana možnost filtriranja elementov prek pojavnega okna samodejnega filtra
   • Na voljo je pogovorno okno Oblikuj celico
   • Funkcionalnost razvrščanja
   • Podpora za skrite zavihke v Calc
   • Podpora za urejanje nizov podatkov grafikonov
   • Potrjevanje podatkov

  Združevanje stolpcev/vrstic

  S to izdajo je možno strniti ali razširiti vsako skupino stolpcev ali vrstic z enostavnim klikom (Marco Cecchetti - Collabora).

  Collabora-Online-Calc-Grouping-01.png

  Skupine so organizirane v ravneh in glava ravni (tako za skupine stolpcev in vrstic) je na voljo v levem vrhnjem kotu orisa. S klikom na glavo ravni vnosa, se skupine, ki pripadajo relativni ravni, povsem strnejo ali razširijo (Marco Cecchetti - Collabora).

  Collabora-Online-Calc-Grouping-02.png

  Impress

  • Dodana so naslednja pogovorna okna predmetov in likov (Pranav Kant, Jan Holesovsky - Collabora):
   • Položaj in velikost
   • Črta
   • Področje

  Jezikovno prilagajanje

  Novi “črkovani” spremenilniki NatNum

  • NatNum12 v uporabniško določenih kodah oblikovanja za Calc in Writer (tdf#115007; Mike Kaganski, Collabora; László Németh, fundacija FSF.hu, Madžarska; Eike Rathke, Red Hat, Inc.):
   • Za črkovanje števil v različnih številskih, valutnih in datumskih oblikah uporabite spremenilnik [NatNum12] z izbranimi argumenti na začetku uporabniško določene kode oblike števila.
   • Primer: koda oblikovanja [NatNum12 USD]0 oblikuje vrednosti celic (ali številskih polj) 0, 1, 2 kot »nič am. dolarjev« (množina v angleškem jeziku), »en am. dolar«, »dva am. dolarja« itn.
   • Temelji na libnumbertext, glejte podprte jezike in funkcije (izberite »pomoč«/»help« kot obliko črkovanja) v spletni demonstraciji.
   • Raba NatNum12 lahko nadomesti razširitev LibreOffice NUMBERTEXT/MONEYTEXT. Obe posplošita funkcijo preglednice BAHTTEXT, funkcijo programa Microsoft Excel za pretvorbo števila v tajsko poimenovanja števila in valutno pretvorbo, standardizirano z ECMA–376 in zapisom Office Open XML po ISO/IEC 29 500:2008.
   • Podrobnosti in primeri v pomoči LibreOffice.

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Dodani jeziki na seznamu jezikov

  • Malajski arabski, [ms-Arab-MY] in [ms-Arab-BN], oba CTL (Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
  • Juhoanski [ktz-NA] in narojski [nhr-BW] (Eike Rathke, Red Hat, Inc.).

  Vključitev drugih jezikov

  • Povsem nov prevod uporabniškega vmesnika v frizijščino (fy). Zahvale za ta napor gredo našemu prostovoljcu, prevajalcu Berendu Ytsmi.
  • Povsem nov prevod uporabniškega vmesnika v gornjelužiško srbščino (hsb). Zahvale za ta napor gredo našemu prostovoljcu, prevajalcu Michaelu Wolfu.
  • Povsem nov prevod uporabniškega vmesnika v kabilščino (kab). Zahvale za ta napor gredo naši ekipi prostovoljcev, naslednjim prevajalcem: Belkacem Mohammed, Yasin Bouklif, Yazid Bouhamam, Merzouk Ouchenem, Nabil Semɛun, Slimane Amiri in drugim.

   

  Note pin.svg

  Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, se nam pridružite.

   

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  • angleški jezik (ZK): slovar za preverjanje črkovanja posodobljen na različico 2018-05-01;
  • arabski jezik: slovar za preverjanje črkovanja je posodobljen na različico 3.5 (Ayaspell in Yousuf Philips);
  • grški jezik: konec besede samopopravek konca besede, grški znak σ (sigma) v ς (končni sigma), prav tako dodane izjeme samopopravkov. (tdf#116387; László Németh);
  • hrvaški jezik: slovar za preverjanje črkovanja posodobljen na različico 2.1.1;
  • indonezijski jezik: dodana sta slovar sopomenk in slovar za preverjanje črkovanja za indonezijski jezik;
  • korejski jezik: podatki za pretvorbo hangulski/Hanja je posodobljena v smeri popolnosti in natančnosti (DaeHyun Sung);
  • madžarski jezik: slovar za preverjanje črkovanja posodobljen na različico v1.7. Izboljšana so pravila preverjanja madžarske slovnice (v1.6.4) (László Németh, fundacija FSF.hu, Madžarska);
  • španski jezik: slovar za preverjanje črkovanja posodobljen na različico 2.3 (Ricardo Palomares).

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Splošno

  • Odstranjen je Hitri zaganjalnik na sistemih Linux.

  Teme ikon

  • Naslednje teme ikon so odstranjene:
   • Galaxy (namesto tega uporablja Tango)
   • Industrial
   • Oxygen

  Združljivost s platformami

  macOS

  • Številni popravki za sistem macOS (zapis na blogu; Tor Lillqvist - Collabora):
   • Izboljšana raba različnih pisav tretjih strani.
   • Popravki za obveščanje o spremembah parametrov zaslona.
   • Izboljšano vstavljanje filmov v predstavitve programa Impress.

  Windows

  Linux

  Spremembe API-ja

  Spremembe prilagoditev

  • Če lokalizirana, ničelna lastnost nima vrednosti za zahtevano krajevno nastavitev, niti ne obstaja rezervna vrednost "en-US", "en" oz. "", se zdaj vrne nič namesto vrednosti za neko nepovezano krajevno nastavitev (objava a26adf6679aa13dc5821047f6aa1f05e7d0d00fd). Glejte tdf#121412 o tem, kako lahko vplivate na razširitve .oxt, ki ne zagotavljajo rezervnih vrednosti "Title" v svojih datotekah Addons.xcu.

  Spremembe UNO API

  Spremembe SDK

  Sprotne opombe