LibreOffice 4.3 Release Notes

  From The Document Foundation Wiki

  Veranderingen in LibreOffice 4.3

  Over deze pagina

  Dit document – in wording – bevat uitgave notities die vrijgegeven worden in LibreOffice 4.3. Vermeld hier s.v.p. geen onderwerpen die al voorkomen in de 4.2 edities. De lijst omvat functies die al geïmplementeerd zijn, ze is niet bedoeld voor functies die u graag geïmplementeerd ziet.

  Zo ziet een goed onderwerp eruit:

  • Naast de beschrijving wordt in een oogopslag duidelijk waar het te vinden en uit te proberen is. Beschrijf het item voor een recensent die het razend druk heeft en er nauwelijks iets van af weet. Komt bijvoorbeeld het gebruikersmenu te sprake geef dan helder het pad aan, zoals:Menu ▸ Opmaak ▸ Teken ▸ Positie[tab] ▸ Rotatie '90 graden', voor het veranderde element. Al weet u zelf hoe belangrijk een onderwerp is en het uitgebreide dialoogvenster voor autovormen zorgvuldigheid vraagt, degenen die schermafdrukken en opmerkingen erover maken beseffen dat niet.
  • De credits voor de hoofdauteur worden, waar mogelijk, tussen vierkante haakjes achter het onderwerp geplaatst.
  • Kan het onderwerp getoond worden met een voorbeeld of testbestand, dan is een link naar of een upload van een testbestand fantastisch. Zo kunnen we het bedoelde resultaat het beste laten zien aan recensenten en testers, dit geldt zeker voor nieuwe ingevoegde functies.

  Bij voorbaat dank voor het in acht nemen van de aanwijzingen!

  Writer

  Verhoging van het maximale aantal tekens in een alinea

  Verhoog de grens van 16bit (65.535) tekens per Writer paragraaf naar 32bit (2.147.483.647). Dit is in vooral nuttig in situaties die vragen om het vastleggen van verslagen in een enkele paragraaf. tdf#30668,i#17171 (Caolán McNamara)

  Een paragraaf met meer dan 64k tekens

  Verplaatste Navigatie knoppen

  De Navigatieknoppen zijn verplaatst van onder de verticale schuifbalk naar de werkbalk Zoeken (Ctrl+F) (Samuel Mehrbrodt, UX-Advise Team)

  Voor
  Na

  Vergroten/verkleinen knoppen lettergrootte

  • De begrenzing van 72pt lettergrootte voor de knop is verwijderd. tdf#73414 (Maxim Monastirsky, Caolán McNamara)
  • De functie Teken vergroten/verkleinen is ook toegevoegd aan tekenobjecten. commit (Maxim Monastirsky)

  DrawingML import/export

  Geheel nieuw is de op drawingML-gebaseerde DOCX import/export filter voor vormen en frames. Voor meer details, zie this blog entry. (Miklos Vajna)

  Voor
  Na

  Bekijk voorbeeld example DOCX document

  Import/Export geneste opmerkingen

  Import en export van geneste opmerkingen in de ODF, DOC, DOCX en RTF filters i#123792 (Oliver-Rainer Wittmann - Apache: ODF filter en DOCX importeren deel, Miklos Vajna: DOCX export en RTF/DOC filter delen)

  Geneste opmerkingen in een bestand geïmporteerd uit RTF.

  Proportioneel schalen afbeeldingen

  Standaard worden nu afbeeldingen proportioneel geschaald, aanpassen van hoogte-breedte verhouding gaat nu met de ⇧ Shift toets ingedrukt. tdf#71669 (Tomaž Vajngerl)

  Lichtblauw voor niet-afdrukbare tekens

  Gebruik van de kleur "lichtblauw" voor niet-afdrukbare tekens (nóg niet beschikbaar op macOS) tdf#68071 (Tomaž Vajngerl)

  Net-afdrukbare tekens

  Verbetering relatieve frame verankering

  Bij tekstframes met een relatieve grootte, kan dat nu worden ingesteld ten opzichte van de pagina en tot de tekstruimte. Zie voor meer details this blog entry. (Miklos Vajna)

  Relatieve frames: verankerd met pagina of alinea.

  Verticale uitlijning frames

  De verticale uitlijning van tekst (en andere inhoud) wordt nu ondersteund bij frames. Deze frame eigenschap kan worden ingesteld bij het tabje "opties". (Zolnai Tamás)

  Vertikale uitlijning tekstframes

  Afdrukken Notities in de marges

  Notities kunnen nu in de rechtermarge naast de tekst afgedrukt worden, zoals ze op het scherm te zien zijn. Iedere pagina wordt verkleind opdat de ruimte voor de notities past op het papierformaat tdf#36815 (Caolán McNamara)

  Nieuwe optie 'In de marge plaatsen'
  Voorbeeld pdf met opmerkingen in de marge

  Opmaak van alle Notities

  De teksteigenschappen van alle notities kunnen nu in een keer aangepast worden voor het gehele document. (Caolán McNamara)

  Nieuwe optie 'Opmaak alle opmerkingen'

  Zachte woordafbreking overeenkomstig Unicode

  Zachte afbreekstreepjes konden tot woordafbreking leiden, die niet voldoet aan de Unicode-standaard. Dialoogvensters voor (zachte) woordafbreking deden dit ook. Dat is verbeterd met tdf#44314 (László Németh)

  Niet-standaard woordafbreking voor gebruikers ondersteund

  In de gebruikergedefinieerde woordenlijst bestaat nu de mogelijkheid [ ] blokhaken i.p.v. het = teken te benutten bij tekenverandering voor het afbreekpunt. Dit levert nieuwe afbreekmogelijkheden:

  • Extra tekens, bijvoorbeeld tug[g]gumi resulteert in de juiste afbreking “tugg- gummi” van het Zweedse woord “tuggummi”.
  • Tekenverwijdering via een getalopgave, bijvoorbeeld paral·[1]lel resulteert in de juiste afbreking “paral- lel” van het Catalaanse woord “paral·lel”, doordat 1 teken voor de afbreking verwijderd wordt.
  • Zowel extra als verminderde tekens, bijvoorbeeld cafee[2é]tje resulteert in de juiste afbreking “café- tje” van het Nederlandse woord “cafeetje”, doordat 2 tekens voor de afbreking verwijderd worden en é extra wordt toegevoegd.

  Merk op: Er bestaat de mogelijkheid om de spellingscontrole aan te passen voor het Nederlands, Noors, Zweeds, Catalaans en Hongaars zonder tekstmatige aanpassing van de woordafbreking, door een gedeelde standaard woordenlijst te gebruiken die gebruikergedefinieerd is. (László Németh)

  Nieuwe ondersteuning niet-standaard woordafbreking voor gebruikers


  Calc

  Celranden met kleuren bij formules in bewerkingsmodus

  • Bij formules in de bewerkingsmodus, krijgen de randen cellen die meerdere keren voorkomen, nu steeds 'dezelfde' kleur. Bij lange formules worden de cellen makkelijker herkend aan de oplichtende kleur van de randen die hetzelfde is als die van de celnaam in de formule. tdf#52461 (Rachit Gupta)
  Voor
  Na

  Aantal geselecteerde rijen en kolommen in de statusbalk

  • Wanneer cellen geselecteerd worden, wordt het aantal rijen en kolommen getoond in de Statusbalk. tdf#64290 (Manmeet Singh)
  Zichtbaar aantal rijen en kolommen in de Statusbalk.
  • Bij vergroten van de beschikbare ruimte op de tabjes van werkbladen, wordt die ruimte beter benut. (Michael Meeks)

  Start celbewerking met inhoud van cel erboven

  • Celbewerking mag nu gestart worden met de inhoud van de cel erboven als initiële inhoud. Dit is standaard gekoppeld aan de toetsencombinatie Ctrl + ' (enkel aanhalingsteken). (Kohei Yoshida)
  NB: een Windows gebruiker dient mogelijk deze sneltoets in te stellen als deze niet vanzelf werkt.
  Celinhoud bewerken met een formule overgenomen uit de cel erboven

  Gebruiker kiest methode van tekstverwerking in berekeningen

  Via Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule in Gedetailleerde rekeninstellingen ▸ Aangepast ▸ Detailskan de gebruiker kiezen hoe tekst-inhoud van cellen bewerkt wordt bij berekeningen. Zie ook dit voor details. Gerelateerde issues: tdf#37132 en tdf#75834 (Eike Rathke)

  Text-conversion.png

  Draaitabel lay-out verbetering

  "Data" veld is nu standaard in kolommen, en kan indien nodig veranderd worden in rijen. Hierdoor kunnen sneller bruikbare draaitabellen gemaakt worden bij omvangrijke databronnen. tdf#77927 (Tomaž Vajngerl)

  Voor versie 4.3, konden alleen draaitabellen gemaakt worden met datavelden in rijen.
  Vanaf LO 4.3, is het tevens mogelijk draaitabellen te maken met datavelden in kolommen.

  Formule generator

  • Toegevoegd GAMMA.DIST, GAMMA.INV en GAMMALN.PRECISE functionaliteit voor werkbladen tbv Excel uitwisseling. tdf#71936 (Winfried Donkers)
  • Toegevoegd LOGNORM.DIST, LOGNORM.INV, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST en NORM.S.INV functionaliteit voor werkbladen t.b.v. Excel uitwisseling. tdf#72158 (Winfried Donkers)
  • Toegevoegd T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2T en T.TEST functionaliteit voor werkbladen t.b.v. Excel uitwisseling. tdf#72793 (Winfried Donkers)
  • Toegevoegd PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTRANK.EXC, PERCENTRANK.INC, QUARTILE.EXC, QUARTILE.INC, RANK.EQ en RANK.AVG functionaliteit voor werkbladen t.b.v. Excel uitwisseling. tdf#73146 (Winfried Donkers)
  • Toegevoegd MODE.SNGL, MODE.MULT, NEGBINOM.DIST en Z.TEST functionaliteit voor werkbladen t.b.v. Excel uitwisseling. tdf#72197 (Winfried Donkers)
  • Toegevoegd FLOOR.PRECISE, CEILING.PRECISE en ISO.CEILINGfunctionaliteit voor werkbladen t.b.v. Excel uitwisseling. tdf#71720 (Winfried Donkers, Eike Rathke)
  • Toegevoegd NETWORKDAYS.INTL en WORKDAY.INTL functionaliteit voor werkbladen t.b.v. Excel uitwisseling. tdf#73147 (Winfried Donkers)
  • Toegevoegd ERF.PRECISE en ERFC.PRECISE functionaliteit voor werkbladen t.b.v. Excel uitwisseling. tdf#73149 (Winfried Donkers)

  Gebruik CoinMP solver mogelijk

  Vorige versies van LibreOffice bevatten lpsolve solver, nu kan zowel de lpsolve als coin-mp solver gebruikt worden. (Matúš Kukan)

  Statistische bewerkingen (alternatief voor Excel's Add-in "Analysis ToolPak")

  In Statistieken Wizard Gegevens ▸ Statistieken

  • Twee-factor-variantieanalyse toegevoegd (ANOVA) (Tomaž Vajngerl)
  • F-test toegevoegd. tdf#74663 (Tomaž Vajngerl)
  • T-test toegevoegd. tdf#74668 (Tomaž Vajngerl)

  Willekeurig getal generator

  In het willekeurige getal generator dialoogvenster Bewerken ▸ Vullen ▸ Willekeurig nummer, kan de gebruiker nu kiezen het aantal decimalen te beperken van het te genereren getal. tdf#76718 (Tomaž Vajngerl)

  De nieuwe afrondingsoptie voor willekeurige getallen


  Impress en Draw

  Aantal dia's

  Het veld "Aantal pagina's" telt niet langer de verborgen dia's mee. tdf#74383 (J. Fernando Lagrange)

  Dia in venster passen

  Er is nu een pictogram op de statusbalk waarmee in één klik de dia passend in het venster wordt gemaakt (Caolán McNamara)

  Pas dia in huidige venster

  Paneel dia's weergave geselecteerde/niet geselecteerde met muis erover

  Als de muis beweegt over de dia's in het Paneel dia's, is er nu onderscheid tussen geselecteerde en niet geselecteerde dia's. rhbz#1096295 (Caolán McNamara)

  VOOR, geselecteerd of niet geselecteerd
  Erna, niet geselecteerd
  Erna, geselecteerd

  3D modellen

  LibreOffice ondersteunt nu het invoegen van 3D modellen in glTF format presentaties (met libgltf). Om deze functie te gebruiken kies je Invoegen ▸ Object ▸ 3D Model. Deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar op Windows en Linux. (Zolnai Tamás, Jan Holesovsky).

  • Statisch model: Eend
  Duck 3D model, frontaal
  Duck 3D model, en profiel
  Duck 3D model, van achter

  Document inclusief duck model.

  • Geanimeerd model: Monster
  Monster 3D model

  Document inclusief monster model.

  Beperkte ondersteuning voor 3D modellen in *.dae en *.kmz formaten (met gebruik van collada2gltf). (Zolnai Tamás, Matúš Kukan).

  [/*URL to the blog post*/ Meer over 3D modellen in Impress.]

  Base

  • LibreOffice bundelt een nieuwe versie van Access2Base, zie Scripting / Base voor details.

  Diagram

  koppelen eigenschappen voor dataseries

  • Functie voor het koppelen van eigenschappen toegevoegd, die het mogelijk maakt om de eigenschappen van dataseries te veranderen op basis van waarden in het werkblad. Meer details in deze blog (Markus Mohrhard)
  Eigenschappen koppelen in het dialoog

  Core

  Toegankelijkheid

  • In Windows is IAccessible2 nu de enige ondersteuningsoptie voor ondersteunende technologie. Ondersteuning voor de Java Accessibility Bridge is verwijderd en het is niet langer nodig om experimentele functies in te schakelen in de geavanceerde opties om ondersteuning voor ondersteunende technologie in te schakelen.
  • Nieuwe, gespecialiseerde rollen toegevoegd voor specifieke tekst-, spreadsheet- en presentatiedocumenten. tdf#39944 (blog post) (Jacobo Aragunde)
  • Verbeter het in kaart brengen van ATK- en LibreOffice-rollen door nieuwe(re) ATK-rollen te matchen met bestaande UNO-rollen. tdf#39944 (blog post) (Jacobo Aragunde)
  • Legt de rolwisseling tussen een kop en een alinea bloot via een nieuwe UNO-toegankelijkheidsgebeurtenis. tdf#35105 (blog post) (Jacobo Aragunde)
  • Verwijder onnodige gebeurtenissen met tekstkenmerken tijdens het typen. tdf#71556 (Jacobo Aragunde)

  VCL (GUI Toolkit)

  • Grote vernieuwing en opschoning van de VCL code (Chris Sherlock)

  Opties / Algemeen

  CUPS, FAX apparaten en spadmin

  LibreOffice detecteert nu automatisch dat fax4CUPS printers faxapparaten zijn en vraagt tijdens het afdrukken om het faxnummer dat moet worden gebruikt. Er kunnen meerdere nummers, gescheiden door komma's, worden ingevoerd.

  Fax4cups.png

  Andere printer-drivers die eigen mogelijkheden hebben voor willekeurige tekst of nummers, worden nu ook ondersteund. Zo kan het faxnummer worden ingevoerd in op bij de printereigenschappen.

  Ppd-custom-options.png

  Het grafisch hulpmiddel spadmin is verwijderd ten faveure van deze nieuwe mogelijkheden en de standaard printeradministratie van het besturingssysteem. (Caolán McNamara)

  Filters

  Verbeterde PDF import

  Verbeterde OOXML ondersteuning

  • Initiële ondersteuning van het importeren voor OOXML-Strikt in de DOCX, XLSX en PPTX formaten. Meer details hier: blog. (Markus Mohrhard, Miklos Vajna)
  • Ondersteuning font-thema's: vaststellen en weergeven van de juiste lettertypen en behouden van de instellingen van de font-thema's. Details in blog. (Jacobo Aragunde)
  • Behouden thema-kleuren op fonts, paragrafen en tabelcellen. (Jacobo Aragunde)
  • Behouden stijl-attributen op vormen en tabellen. (Jacobo Aragunde)
  • Behouden lijn- en vulthema's van kleuren op vormen, inclusief kleurverlopen. (Jacobo Aragunde)
  • Behouden vullen van vorm met kleurverloop, hoewel nog niet perfect bij export. (Jacobo Aragunde)
  • Behouden van ingesloten werkbladen, presentaties etc. in docx documenten. (Jacobo Aragunde)
  • Verbeterde Standaard Document Tags ondersteuning: correctie van export, datum en keuzevak besturingselementen, verbeterde import van besturingselement keuzelijst met invoervak, hergebruik van het besturingselement keuzevak, en het bewaren van andere soorten markeringen. (Jacobo Aragunde)
  • Behoud effecten op vormen en afbeeldingen, inclusief 3D effecten en artistieke effecten. (Jacobo Aragunde)
  Artistieke effecten in Writer

  Nieuwe importfilters

  • Microsoft Works spreadsheets en databases (Laurent Alonso)
  • Een host met legacy Mac formaten (Laurent Alonso)
   • spreadsheets: BeagleWorks, ClarisWorks, Claris Resolve, GreatWorks, MacWorks, Wingz
   • vector and bitmap images: BeagleWorks, ClarisWorks, GreatWorks, MacPaint, MacWorks, SuperPaint

  Gebruikers interface

  Bijgewerkte Tango iconen

  De standaard set Tango iconen is bijgewerkt, er zijn nieuwe icoontjes bijgekomen voor de zijbalk. (Alexander Wilms, Miroslav Mazel)

  4.3 Tango icons.png

  Aanpassing achtergrond bij taakbalk macOS

  Vanzelfsprekende aanpassing van de achtergrond van de taakbalk bij macOS tdf#69358 (Joren De Cuyper, Jan Holesovsky, Tor Lillqvist)

  Interne taakbalk background

  Kleurkeuzemenu verbeterd

  Lijnkleur keuzemenu gebruikt nu een palet i.p.v. een lijst. tdf#46839 (Maxim Monastirsky)

  Voor
  Na
  • Enkele kleurkeuzemenu's bevatten nu gescheiden knoppen, waardoor het toepassen van de laatst gebruikte kleur met één muisklik mogelijk wordt. Het betreft: Tekstkleur (Impress, Draw), Tekstkleur van tekenobjecten (Writer, Calc), 3D Extrusie kleuren. (Maxim Monastirsky)

  Startcentrum verbeterd

  • Vooraf tonen van alle typen documenten in het startcentrum, i.p.v. enkel ODF tdf#72469 (Jan Holesovsky)
  • Naar keuze verwijderen uit Recent geopende documenten
  Selectief verwijderen uit recente documenten

  Initiele HiDpi ondersteuning

  • [[Development/HiDpi| Enige HiDPI ondersteuning voor Linux en Windows, het merendeel van de patches zijn ook toegepast op versie 4.2.3 (Keith Curtis, Jan Holesovsky, Caolán McNamara, Andrzej Hunt)

  Voortgangsbalk voor DOCX documenten

  • Bij DOCX import is nu een voortgangsbalk te zien. tdf#58044 (Miklos Vajna)
  Voortgangsbalk bij openen DOCX bestand.

  Lokalisatie

  Nieuwe talen/locaties in de talenlijst

  Beschikbare bijzondere lettertekens en spellingscontrole.

  • Toegevoegd Maninkakan, Eastern, Latin [emk-Latn-GN]. tdf#74672 (Eike Rathke)
  • Toegevoegd Avar [av-RU]. tdf#75161 (Eike Rathke)
  • Toegevoegd Cree, Plains, Latin [crk-Latn-CN] en syllabeschrift [crk-Cans-CN]. tdf#73973 (Eike Rathke)

  Nieuwe talen/locaties met gerelateerde data

  Beschikbaar als standaard taal voor documenten en bijpassende opmaak.

  • Toegevoegd Lengo [lgr-SB] bijbehorende data. tdf#72512 (pcunger, Eike Rathke)
  • Toegevoegd Moore [mos-BF] bijbehorende data. tdf#78647 (David Delma, Eike Rathke)
  • Toegevoegd Frans (Côte d'Ivoire) [fr-CI] bijbehorende data. tdf#79348 (David Delma, Eike Rathke)
  • Toegevoegd Frans (Mali) [fr-ML] bijbehorende data. tdf#79349 (David Delma, Eike Rathke)
  • Toegevoegd Frans (Senegal) [fr-SN] bijbehorende data. tdf#79350 (David Delma, Eike Rathke)
  • Toegevoegd Frans (Benin) [fr-BJ] bijbehorende data. tdf#79351 (David Delma, Eike Rathke)
  • Toegevoegd Frans (Niger) [fr-NE] bijbehorende data. tdf#79352 (David Delma, Eike Rathke)
  • Toegevoegd Frans (Togo) [fr-TG] bijbehorende data. tdf#79353 (David Delma, Eike Rathke)

  Taaltag toevoegen

  In dialoogvensters voor tekenattributie is de taalkeuzelijst (van het westerse tekstlettertype als CJK of CTL zijn ingeschakeld) nu een keuzelijst met invoervak met een bewerkingsveld waar de gebruiker een geldige BCP 47-taaltag kan opgeven om een teksttaalattribuut te definiëren als de taal die ze wil toewijzen niet beschikbaar is in de selecteerbare lijst. (Eike Rathke)

  Language-tag-combobox.png

  Performance

  • Het algoritme bij het anders sorteren van data is gereviseerd. Het sorteren van grote hoeveelheid data verloopt aanmerkelijk sneller. (Kohei Yoshida, Michael Meeks)
  • Importeren van OOXML documenten met veel verwijzingen gaat nu veel sneller. (Michael Meeks)

  Infrastructuur

  Scripting / Base

  Access2Base nieuwe versie

  LibreOffice bundelt Access2Base V1.1.0, een vereenvoudigde API voor scripting van Base (en databaseformulieren opgeslagen in Writer, Calc,... documenten) in de programmeertaal Basic. Het is beknopter en gemakkelijker te leren dan de meertalige standaard UNO API. De huidige versie maakt dynamische gegevenstoegang mogelijk vanuit elke Basic-macro, inclusief, als voorbeeld, vanuit een door de gebruiker gedefinieerde functie die wordt aangeroepen in een Calc-celformule. (Jean-Pierre Ledure)

  Extensies

  Verwijderde / ontraden functies

  • het exporteren naar de OpenOffice.org 1.0 XML-bestandsindeling is verwijderd; gebruikers wordt aangeraden om op te slaan in ODF, wat een perfecte vervanging is die in alle opzichten beter is. Importeren van oude bestanden is nog steeds mogelijk.(Bryan Quigley)

  ODF wijzigingen

  API wijzigingen

  OSL macro opschoning

  C++ UNO taalbinding en URE-bibliotheken

  • Alle inline C++ functies die een sal_Bool parameter op waarde vragen of teruggeven sal_Bool zijn gewijzigd om bool te gebruiken. Dit moet effectief transparant zijn voor de clientcode en mogelijk statische analysatoren helpen om betere diagnostiek te produceren.

  UNO API wijzigingen

  XInitialisatie verwijderen uit een service-implementaties
  Ontraden com.sun.star.lang.XTypeProvider.getImplementationId

  Implementaties moeten gewoon altijd een lege sequentie teruggeven, en clients moeten bereid zijn om routinematig lege sequenties te verkrijgen (wat in het verleden al had kunnen gebeuren) of (beter) deze methode helemaal niet aan te roepen. dd1050b182260a26a1d0ba6d0ef3a6fecc3f4e07

  UNO API verwijderingen

  Platform Compatibiliteit

  macOS

  • LibreOffice 4.3 kan worden gebouwd en met succes worden gebruikt op macOS 10.5 (zowel PowerPC als Intel), maar officiële TDF-builds vereisen nog steeds macOS 10.6.

  Meest irritante bugs

  De volgende vervelende bugs zijn niet op tijd verholpen en zullen worden aangepakt in de reguliere bug fix releases: