Opombe ob izdaji LibreOffice 4.3

  From The Document Foundation Wiki

  O tej strani

  To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v opombah ob izdaji 4.2! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

  Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

  • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
  • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
  • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

  Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!

  Writer

  Povečana omejitev števila znakov v odstavkih

  Dvignjena 16-bitna meja (65,535) znakov za odstavke v programu Writer na 32-bitno (2.147.483.647). Še posebej uporabno za jezike oz. primere, kjer je potrebno zapisovati beležke sestankov v en sam odstavek. tdf#30668, i#17171 (Caolán McNamara)

  Odstavek z več kot 64k znakov

  Premik gumbov za krmarjenje

  Gumbi za krmarjenje so prestavljeni s spodnjega dela drsne vrstice v vrstico Najdi. (Samuel Mehrbrodt, UX-Advise Team)

  Prej
  Potem

  Gumbi za povečanje/zmanjšanje pisave

  • Odstranjena omejitev 72 tč za gumb Povečaj pisavo. tdf#73414 (Maxim Monastirsky, Caolán McNamara)
  • Obenem dodana funkcija Povečaj oz. Pomanjšaj pisavo za risane predmete. commit (Maxim Monastirsky)

  Uvoz/izvoz DrawingML

  Povsem nov uvozno/izvozni filter DOCX, ki temelji na drawingML, za like in besedilne okvire (TextFrame). Podrobnosti preberite na tem zapisu na blogu. (Miklos Vajna)

  Prej
  Potem

  Poskusite s tem primerom dokumenta DOCX

  Uvoz/izvoz gnezdenih komentarjev

  Uvoz in izvoz gnezdenih komentarjev s filtri ODF, DOC, DOCX in RTF. i#123792 (Oliver-Rainer Wittmann - Apache: filter ODF in uvozni del za DOCX, Miklos Vajna: izvozni del filtra DOCX in RTF/DOC)

  Gnezdeni komentarji v datoteki, uvoženi iz zapisa RTF.

  Proporcionalno spreminjanje velikosti slik

  Slike zdaj privzeto spreminjajo velikost proporcionalno, prosto spreminjanje velikosti je na voljo s pritiskom dvigalke. tdf#71669 (Tomaž Vajngerl)

  Solarizirana modra za nenatisljive znake

  Nenatisljivi znaki so zdaj obarvani »solarizirani modri« (trenutno ni na voljo za macOS). tdf#68071 (Tomaž Vajngerl)

  Nenatisljivi znaki

  Izboljšave sidranja relativnih okvirov z besedilom

  Za relativne okvire z besedilom je odslej podprtih več relacij hkrati. Podrobnosti si oglejte v tem zapisu na blogu. (Miklos Vajna)

  Relativni besedilni okviri: relativno na stran ali odstavek.

  Navpična poravnava za okvire z besedilom

  V okvirih z besedilom je zdaj podprta navpična poravnava besedila (in druge vsebine). To lahko nastavite na zavihku »Možnosti«. (Zolnai Tamás)

  Navpična poravnava za okvire z besedilom

  Tiskanje komentarjev na robu

  Zdaj je možno komentarje tiskati ob besedilu v desnem robu, kot se pojavijo na zaslonu. Vsaka stran je malo pomanjšana, da je dovolj prostora za komentarje na tej strani. tdf#36815 (Caolán McNamara)

  Nova možnost 'Umesti v rob'
  Vzorec izpisanega pdf s komentarji v robu

  Oblikuj vse komentarje

  Lastnosti znakov v vseh komentarjih je mogoče naenkrat nastaviti, tako da se spremeni oblikovanje vseh komentarjev v dokumentu hkrati. (Caolán McNamara)

  Nova možnost 'Oblikuj vse komentarje'

  Obravnava mehkih vezajev v skladu s standardom Unicode

  Mehki vezaji lahko po standardu Unicode povzročijo nestandardno delitev besed, zato pogovorno okno deljenja besed (na osnovi mehkih vezajev) ponudi tudi ta mesta deljenja besed. tdf#44314 (László Németh)

  Podpora nestandardnemu deljenju besed v uporabniško določenih slovarjih

  V uporabniško določenih slovarjih je zdaj možno uporabiti blok [] namesto znaka =, da določite spremembe znakov pred mestom deljenja besede. Možne spremembe znakov:

  • Dodatni znaki, npr. tug[g]gumi povzroči pravilno deljenje besede »tugg- gummi« za švedsko besedo »tuggummi«.
  • Odstranitev znaka, ki ga označuje števka, npr. paral·[1]lel povzroči pravilno deljenje »paral- lel« katalonske besede »paral·lel«, pri čemer odstrani en znak pred mestom deljenja.
  • Tako dodatni kot odstranjeni znaki, npr. cafee[2é]tje povzroči pravilno delitev »café- tje« nizozemske besede »cafeetje«, pri čemer odstrani dva znaka pred mestom deljenja in doda novega.

  Opomba: možno je tudi dokončati delitev besed za nizozemski, norveški, švedski, katalonski in madžarski jezik brez spreminjanja vzorcev deljenja besed, ki spominjajo na TeX-ove, in sicer z uporabo privzetega datoteke uporabniško določenega slovarja v skupni rabi. (László Németh)

  Nova podpora nestandardnemu deljenju besed v uporabniško določenih slovarjih

  Izboljšave LibreLogo, Logu podobnega okolja za programiranje LibreOffice za grafično oblikovanje in učenje računalništva:

  Prosojen krog s 50 % prosojnim orisom (oranžni del je prekrivni del kroga in njegovega orisa). Izvorna koda: VELIKOSTPERESA 100 BARVAPERESA “ZLATA” PROSOJNOST PERESA 50 BARVA POLNILA “RDEČA” PROSOJNOSTPOLNILA 50 KROG 450
  • Barvni in prosojni prelivi so zdaj podprti z ukazoma BARVAPOLNILA in PROSOJNOSTPOLNILA. (uvod)
  Primer podpore barvnih prelivov v LibreLogo. Koda: PEROGOR PONOVI 100 [ BARVAPOLNILA [POLJUBNO, POLJUBNO] KROG 20 + NAKLJUČNO 130 POLOŽAJ POLJUBNO]
  • Dodatne informacije najdete na novem portalu za novice in primere LibreLogo (v angl.): LibreLogo.org

  Calc

  Pametnejše poudarjanje celic v formuli

  • Poudarjena obroba na več pojavitvah iste celice, ko izbirate formulo, je zdaj iste barve. Po izračunu dolge formule se lahko na celice enostaavno sklicujete s formulo, saj imajo isto barvo poudarjene celice in imena celice v formuli (tdf#52461, Rachit Gupta).
  Prej
  Potem

  Število izbranih vrstic in stolpcev v vrstici stanja

  • Ob izbiranju celic je v vrstici stanja izpisano število izbranih vrstic in stolpcev (tdf#64290, Manmeet Singh).
  V vrstici stanja si oglejte število izbranih vrstic in stolpcev.
  • Področje zavihka delovnega lista: ko razširimo prostor za zavihke delovnih listkov, je prostor bolje izkoriščen (Michael Meeks).

  Pričetek urejanja celice z vsebino zgornje celice

  • Dovoli začetek urejanja celice z vsebino zgornje celice kot njeno začetno vsebino. Privzeto je povezana s kombinacijo tipk krmilka + ' (enojni narekovaj). (Opomba: pri nekaterih krajevnih nastavitvah se tipke za bližnjico morda prekrivajo s sistemsko privzetimi bližnjicami. Če zaradi tega privzeta kombinacija tipk ne deluje, ukaz povežite z drugo kombinacijo tipk.) (Kohei Yoshida)
  Pričetek urejanja celice s formulo iz zgornje celice.

  Uporabnikov izbor modela pretvorbe besedila

  Modeli pretvorbe besedila, ki jih izbere uporabnik. tdf#37132 in tdf#75834 (Eike Rathke)

  Pod Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Formula v Nastavitve podrobnih izračunov ▸ Po meri ▸ Podrobnosti lahko uporabnik izbere, kako bo besedilna vsebina celice obravnavana v aritmetičnih operacijah. Za podrobnosti poglejte tudi ta zapis na blogu. Povezano z tdf#37132 in tdf#75834. (Eike Rathke)

  Text-conversion.png

  Izboljšana postavitev vrtilnih tabel

  Polje »Podatki« je zdaj privzeto v stolpcih in ga je možno po potrebi pomakniti v vrstice. S tem je izdelava uporabnih vrtilnih tabel iz veliki virov podatkov veliko hitrejša. tdf#77927 (Tomaž Vajngerl)

  Pred različico 4.3 je bilo možno ustvariti le vrtilno tabelo s poljem podatkov v vrsticah.
  Od LO 4.3 je možno izdelati vrtilno tabelo tudi s tem poljem v stolpcih.

  Ustroj formul

  • Nove funkcije za preglednice GAMMA.DIST, GAMMA.INV in GAMMALN.PRECISE za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#71936 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice LOGNORM.DIST, LOGNORM.INV, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST in NORM.S.INV za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#72158 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2T in T.TEST za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#72793 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTRANK.EXC, PERCENTRANK.INC, QUARTILE.EXC, QUARTILE.INC, RANK.EQ in RANK.AVG za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#73146 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice MODE.SNGL, MODE.MULT, NEGBINOM.DIST in Z.TEST za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#72197 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice FLOOR.PRECISE, CEILING.PRECISE in ISO.CEILING za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#71720 (Winfried Donkers, Eike Rathke)
  • Nove funkcije za preglednice NETWORKDAYS.INTL in WORKDAY.INTL za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#73147 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice ERF.PRECISE in ERFC.PRECISE za medopravilnost z datotekami Excel. tdf#73149 (Winfried Donkers)

  Omogočen reševalec CoinMP

  Doslej je LibreOffice vključeval reševalca lpsolve, zdaj je možno v gradnjo vključiti tako reševalca lpsolve kot coin-mp. (Matúš Kukan)

  Čarovnik za statistiko (alternativa Excelovemu dodatku »Analysis ToolPak«)

  V Čarovniku za statistiko Podatki ▸ Statistika

  • dodana analiza variance (ANOVA) z dvema faktorjema (Tomaž Vajngerl)
  • dodan F-test tdf#74663 (Tomaž Vajngerl)
  • dodan t-test tdf#74668 (Tomaž Vajngerl)

  Tvorba naključnih števil

  V polju pogovornega okna tvorbe naključnih števil Uredi ▸ Zapolni ▸ Naključno število lahko uporabnik odslej po želji omeji število decimalnih mest v tvorjenem naključnem številu. tdf#76718 (Tomaž Vajngerl)

  Nova možnost zaokrožanja pri tvorbi naključnih števil

  Impress in Draw

  Število strani

  Skrite prosojnice niso več vključene v polje štetja “Število strani”, kar preprečuje zmedo. tdf#74383 (J. Fernando Lagrange)

  Prilagoditev prosojnice oknu

  V vrstico stanja dodana ikona, ki omogoča umerjanje trenutne prosojnice na okno z enim samim klikom. (Caolán McNamara)

  Umeritev prosojnice na okno

  Izbrane/neizbrane prosojnice v podoknu Prosojnice ob prehodu miške

  Zdaj je možno razločiti med izbranimi in neizbranimi prosojnicami, njihovo poudarjanje aktivira miška nad njimi. rhbz#1096295 (Caolán McNamara)

  Prej, izbrano ali neizbrano
  Potem, neizbrano
  Potem, izbrano

  3D-modeli

  Podpora za 3D-modele v zapisu glTF (z uporabo libgltf) (Zolnai Tamás, Jan Holesovsky). LibreOffice zdaj podpira vstavljanje 3D-modelov v zapisu glTF v predstavitve (z uporabo libgltf). Če želite uporabiti to funkcionalnost, izberite Vstavi ▸ Predmet ▸ 3D-model. Ta možnost je trenutno na voljo samo v okoljih Windows in Linux (Zolnai Tamás, Jan Holesovsky, Markus Mohrhard).

  • Statični model: Raca
  3D-model race, cela frontalno
  3D-model race, profil
  3D-model race, od zadaj

  Dokument z modelom race.

  • Animirani model: pošast
  3D-model pošasti

  Dokument z modelom pošasti.

  Omejena podpora za 3D-modele v zapisih *.dae in *.kmz (z uporabo collada2gltf) (Zolnai Tamás, Matúš Kukan).

  Podrobnosti o podpori za 3D-modele si lahko preberete v tem zapisu na blogu.

  Base

  • LibreOffice vsebuje novo različico Access2Base, glejte podrobnosti v angl. na Skriptanje / Base.

  Chart

  Preslikovanje lastnosti

  • Dodana funkcionalnost preslikovanja lastnosti za grafikone, ki omogoča spreminjanje lastnosti niza podatkov glede na vrednosti preglednice. Podrobnosti si preberite v tem zapisu na blogu. (Markus Mohrhard)
  Novo pogovorno okno Preslikovanje lastnosti

  Jedro

  Dostopnost

  • Na sistemih Windows je IAccessible2 odslej edina možnost podpore pomožnim tehnologijam za osebe s posebnimi potrebami. Podpora za Java Accessibility Bridge je odstranjena, vklop poskusnih funkcionalnosti pa ni več potreben v Naprednih možnostih, da bi omogočili podporo pomožnim tehnologijam.
  • Dodane nove, specializirane vloge za določene dokumente z besedilom, preglednice in predstavitve. tdf#39944 (objava na blogu) (Jacobo Aragunde)
  • Izboljšano preslikovanje vlog ATK in LibreOffice, kjer se nove(jše) vloge ATK ujemajo z obstoječimi vlogami UNO. tdf#39944(objava na blogu) (Jacobo Aragunde)
  • Razkrij spremembo vloge med naslovom in odstavkom prek novega dogodka dostopnosti UNO. tdf#35105(objava na blogu) (Jacobo Aragunde)
  • Odstrani nepotrebne dogodke text-attributes-changed ob tipkanju. tdf#71556 (Jacobo Aragunde)
  • Obvesti o napačno črkovanih besedah mehanizme dostopnosti. tdf#71558 (Jacobo Aragunde)
  • Uporabi besedilo hitre pomoči kot dostopno ime za gumbe orodnih vrstic, če ni eksplicitno določeno. tdf#74681 (Jacobo Aragunde)

  VCL (orodjarna za grafični uporabniški vmesnik)

  • Temeljito re-faktoriranje in očiščenje kode VCL (Chris Sherlock)

  Možnosti / splošno

  CUPS, naprave za faksiranje in spadmin

  LibreOffice zdaj samodejno zazna, da so tiskalniki fax4CUPS naprave za faksiranje in povpraša za številko faksa, ki naj se uporabi, ko tiskate nanje. Vnesete lahko več številk, ločenih z vejico.

  Fax4cups.png

  Zdaj so podprti drugi tiskalniški gonilniki, ki vsebujejo možnosti po meri, ki lahko sprejmejo poljubno besedilo ali številke. Tako je za določitev telefonske številke za tiskalniške gonilnike naprav za faksiranje, ki uveljavljajo prilagodljivo možnost za ta namen, številko mogoče vnesti v zavihek naprave med lastnostmi tiskalnika.

  Ppd-custom-options.png

  Grafično orodje spadmin je zaradi teh novih funkcionalnosti in zaradi upraviteljskih orodij standardnih tiskalnikov operacijskega sistema odstranjeno. (Caolán McNamara)

  Filtri

  Izboljšan uvoz PDF

  Izboljšana podpora OOXML

  • Začetna podpora za uvoz OOXML Strict v zapisih DOCX, XLSX in PPTX. Podrobnosti si preberite v tem zapisu na blogu. (Markus Mohrhard, Miklos Vajna)
  • Podpora teme pisav: zaznaj in upodobi ustrezne pisave ter ohrani atribute teme pisav. Podrobnosti v tem zapisu na blogu. (Jacobo Aragunde)
  • Ohrani barve teme pri pisavah, odstavkih in celicah tabel. (Jacobo Aragunde, vnos na blogu)
  • Ohrani atribut sloga pri likih in tabelah. (Jacobo Aragunde)
  • Ohrani barve teme za črte in polnilo pri likih, vključno s transformacijami barv. (Jacobo Aragunde, vnos na blogu)
  • Ohrani prelivno polnilo lika; čeprav upodobitev ni natančna, se podatki o prelivu povsem ohranijo ob izvozu. (Jacobo Aragunde, vnos na blogu)
  • Shrani vdelane preglednice, predstavitve itn. v dokumentih docx. (Jacobo Aragunde)
  • Izboljšana podpora standardnim oznakam dokumenta (angl. Standard Document Tags): popravljen izvoz datumov in potrdilnih kontrolnikov, popravljen uvoz kontrolnikov kombiniranega polja s ponovno uporabo spustnega kontrolnika in ohranjanjem drugih vrst značk oz. oznak. (Jacobo Aragunde)
  • Ohrani učinke na likih in slikah, vključno z učinki 3D in umetniškimi učinki. (Jacobo Aragunde, vnos na blogu)
  Oblikovni učinki v Writerju
  • Izboljšano ravnanje programa Writer pri sledenju sprememb v besedilu skupine likov. (Miklos Vajna, zapis na blogu)
  Skupina likov s sledenjem sprememb besedila v programu Writer
  • Imena prilagoditev lika se zdaj izvozijo po specifikaciji. tdf#73215 (Miklos Vajna)
  • Uvoz VML zdaj ravna tudi z neobveznimi parametri ukazov. commit (Miklos Vajna)
  • Izboljšan izvoz drawingML polnila z vzorcem za like. commit (Miklos Vajna)
  • Uvoz DOCX zdaj ravna tudi z izrecnimi vodoravnimi spoji celic tabele. tdf#65090 (Miklos Vajna)
  • Uvoz DOCX zdaj ravna tudi s plavajočimi tabelami, sidranimi v tabele. tdf#74357 (Miklos Vajna)

  Novi uvozni filtri

  • Preglednice in zbirke podatkov Microsoft Works (Laurent Alonso)
  • Množica opuščenih zapisov Mac (Laurent Alonso):
   • preglednice: BeagleWorks, ClarisWorks, Claris Resolve, GreatWorks, MacWorks, Wingz
   • vektorske in bitne slike: BeagleWorks, ClarisWorks, GreatWorks, MacPaint, MacWorks, SuperPaint

  Uporabniški vmesnik

  • (Na voljo od 4.3.1) Pri Začetnem središču je bil presežek 1 tč robu, ki je zdaj odstranjen. 2b2d1bbaf9af0ec177e27fd930cd63c6bfdc2ab9 (Adolfo Jayme Barrientos)
  • (Na voljo od 4.3.1) Barva ozadja je prilagojena in poenoteno s tisto za ravnila, kar prispeva k bolj usklajeni privzeti podobi. tdf#51534, tdf#79278 (Michael Meeks, Adolfo Jayme Barrientos)
  Ravnila se znova harmonizirajo z ozadjem; temnejša barva pomaga pri osredotočanju na dokument in zmanjšuje napor pri gledanju.


  Osvežene ikone Tango

  Privzeti nabor ikon Tango je doživel splošno posodobitev, vključno z dodajanjem novih ikon za stransko vrstico. (Alexander Wilms, Miroslav Mazel)

  4.3 Tango icons.png

  Domorodno upodabljanje ozadja v macOS

  Domorodno upodabljanje ozadja orodnih vrstic v macOS. tdf#69358 (Joren De Cuyper, Jan Holesovsky, Tor Lillqvist)

  Native toolbar background

  Izboljšave izbirnika barv

  • Izbirnik barve za črte zdaj uporablja barvno paleto namesto seznama. tdf#46839 (Maxim Monastirsky)
  Prej
  Potem
  • Več izbirnikov barv je pretvorjenih v deljene gumbe, zaradi česar je mogoče uporabiti zadnjo uporabljeno barvo z enim klikom miške. Ti vključujejo: Barva pisave (Impress, Draw), Barva pisave za risane predmete (Writer, Calc), Barva črte, Barva 3D-izrivanja. commit (Maxim Monastirsky)

  Izboljšave začetnega središča

  • Predogled vseh vrst datotek v začetnem središču, ne le ODF. tdf#72469 (Jan Holesovsky)
  • Selektivno brisanje posameznih Nedavnih dokumentov (Jan Holesovsky)
  Selektivno brisanje nedavnih dokumentov

  Začetna podpora HiDPI

  Delna podpora HiDPI za sisteme Linux in Windows, večina popravkov je bilo prenesenih tudi v izdajo 4.2.3 (Keith Curtis, Jan Holesovsky, Caolán McNamara, Andrzej Hunt)

  Vrstica napredka za dokumente DOCX

  Uvoz DOCX prikaže vrstico napredka. tdf#58044 (Miklos Vajna)

  Vrstica napredka ob odpiranju datoteke DOCX.

  Jezikovno prilagajanje

  Podprte pisave

  • (Na voljo od 4.3.1) Odslej je priložena Adobova pisava Source Sans Pro 2.0, ki vključuje zelo razširjen obseg znakov. Zdaj podpira cirilico, grško in sistem pisanja IPA, popravlja več diakritičnih oznak in dodaja nov ruski znak za rupijo (, U+20BD, vključeno od Unicode 7.0). tdf#81095 (András Tímar)

  Novi jeziki/krajevne nastavitve na seznamu jezikov

  Na voljo za dodeljevanje lastnosti znakom in za preverjanje črkovanja.

  • Med jezike dodan maninkakanski (vzhodni, latinica) [emk-Latn-GN]. tdf#74672 (Eike Rathke)
  • Med jezike dodan avarski [av-RU]. tdf#75161 (Eike Rathke)
  • Med jezike dodan krijski, prerijski, latinica [crk-Latn-CN] in zlogovni [crk-Cans-CN]. tdf#73973 (Eike Rathke)

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Kot privzeti jezik dokumentov in za krajevnim nastavitvam primerno oblikovanje so na voljo:

  • dodani krajevni podatki za lengojski [lgr-SB]. tdf#72512 (pcunger, Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki za mavrski [mos-BF]. tdf#78647 (David Delma, Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki za francoski (Slonokoščena obala) [fr-CI]. tdf#79348 (David Delma, Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki za francoski (Mali) [fr-ML]. tdf#79349 (David Delma, Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki za francoski (Senegal) [fr-SN]. tdf#79350 (David Delma, Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki za francoski (Benin) [fr-BJ]. tdf#79351 (David Delma, Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki za francoski (Niger) [fr-NE]. tdf#79352 (David Delma, Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki za francoski (Togo) [fr-TG]. tdf#79353 (David Delma, Eike Rathke)

  Dodajanje nove oznake jezika

  V pogovornih oknih oblikovanja znakov je seznamsko polje jezika (zahodne pisave, če sta omogočena CJK ali CTL) zdaj kombinirano polje s poljem za urejanje, kjer lahko uporabnik navede veljavno oznako jezika po standardu BCP 47 kot določitev lastnosti jezika besedila, če jezik, ki ga želi dodeliti, ni na voljo s seznama. (Eike Rathke)

  Language-tag-combobox.png

  Karakteristike delovanja

  • Algoritem prerazporejanja razvrščenih podatkov je bil povsem predelan. Razvrščanje velikih množic podatkov je zdaj veliko hitrejše. (Kohei Yoshida, Michael Meeks)
  • Uvažanje dokumentov OOXML z veliko relacijami je veliko hitrejše. (Michael Meeks)
  • Močno pospešen uvoz hiperpovezav iz DOCX. tdf#76563 (Miklos Vajna)

  Skriptanje / Base

  Nova različica Access2Base

  LibreOffice vsebuje Access2Base V1.1.0, poenostavljen API za skriptanje programa Base (in zbirk podatkov, ki so shranjene v dokumentih Writer, Calc, ...) v programskem jeziku Basic. Je bolj koncizen in enostavnejši za učenje kot čez-jezikovni standard UNO API. Trenutna različica omogoča dinamičen dostop do podatkov iz vsakega makra Basic, vključno iz npr. uporabniško določene funkcije, klicane iz formule celice v Calcu. (Jean-Pierre Ledure)

  Odstranjevanje zastarelih nastavitvenih možnosti

  • Izvoz v zapis OpenOffice.org 1.0 XML je odstranjen; uporabnikom priporočamo shranjevanje v zapisu ODF, ki je popoln nadomestek in je v vseh pogledih boljši. Uvoz starih datotek je še vedno možen. (Bryan Quigley)
  • Stranska vrstica v programu Draw nima več podokna »Vstavi like«. tdf#73070 (Rob Snelders)

  Spremembe API-ja

  Odstranjene možnosti prilagajanja

  Vezava UNO jezika C++ in knjižnice URE

  Očiščenje makra OSL

  Odstranjena neuporabljena podpora za neobstoječa koncepta UNO “array” in “union”

  Odstranjena funkcionalnost:

  • funkcije typelib_static_array_type_init
  • funkcije typelib_typedescription_newArray
  • funkcije typelib_typedescription_newUnion
  • struct typelib_ArrayTypeDescription
  • struct typelib_UnionTypeDescription
  • inline funkcij getCppuArrayType*

  a2c464868aca4bb38aa8afff635da56942b597ac

  Spremembe UNO API

  Odstranjevanje XInitialization iz implementacij storitev

  Opuščanje com.sun.star.lang.XTypeProvider.getImplementationId

  Implementacije bi morale prav vedno vrniti prazno zaporedje in odjemalci morajo biti pripravljeni, da praviloma pridobijo prazna zaporedja (kar bi se moralo dogajati že prej) ali (še bolje) sploh ne kličejo te metode. dd1050b182260a26a1d0ba6d0ef3a6fecc3f4e07

  Drugo

  Združljivost s platformami

  Windows

  • Posodobljeno okolje za gradnje na sistemih Windows (Windows Server 2012R2 z Visual Studio 2012).
  • Znana težava: pri poganjanju izdaje Windows na starejših CPE, ki nimajo podpore za ukaze SSE2, glejte tdf#82430.
   Prizadete CPE so Intel Pentium III in starejše ter vse 32-bitne CPE AMD (Athlon XP in starejše).
  

  Mac

  • Opuščene 32-bitne gradnje ter različici sistema macOS 10.6 in 10.7.

  Najbolj nadležni hrošči

  Naslednji nadležni hrošči niso bili odpravljeni pravočasno in bodo obravnavane v rednih izdajah popravkov hroščev: