Opombe ob izdaji LibreOffice 4.2

  From The Document Foundation Wiki

  Spremembe v LibreOffice 4.2

  O tej strani

  To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v opombah ob izdaji 4.1! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

  Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

  • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
  • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
  • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

  Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!

  Namestitveni program (Windows)

  • Možnost izbiranja modulov, ki naj se namestijo, je odstranjena iz pogovornega okna namestitve po meri na sistemih Windows (Andras Timar). Možnost ni bila zares uporabna (vsi moduli so vključeni v program: le ikone in bližnjice iz menija Start niso bile nameščene) in je bila vir hroščev.
  Prej
  Potem

  Writer

  • Vdelava slik v datoteke HTML omogoča pošiljanje e-sporočil s slikami v zapisu HTML tdf#63211 (Edmond Ciorba, Andras Timar)
  Prej
  Potem
  • Obroba znaka: enemu ali več znakov oblikujte obrobo. tdf#35155 (Tamás Zolnai)
   Podprte vrste datotek: ODT, HTML, DOC, DOCX, RTF
   Nastavitev: Oblika ▸ Znak ▸ Obrobe (zavihek)
  Zavihek Obrobe v pogovornem oknu Znak
  Obroba okoli enega ali več znakov
  • Izberi vse zdaj deluje v posebnih primerih, ko se dokument začenja s tabelo tdf#37606 (Miklos Vajna)
  Novo izbiranje vsega, ko se dokument začne s tabelo
  • Pojavni meni preverjanja črkovanja zdaj omogoča tudi dejanja sledenja sprememb. Podrobnosti si lahko preberete v tem zapisu na blogu. (Miklos Vajna)
  Nov pojavni meni preverjanja črkovanja v Writerju z operacijami rdeče črte
  • Izbor več slogov naenkrat v oknu Slogi in oblikovanje omogoča njihovo brisanje ali skrivanje. tdf#67461 (Joren De Cuyper)
  • Uvoz RTF: dodana začetna podpora za skupine likov. tdf#66040 (Miklos Vajna)
  Prej
  Potem
  • Writer lahko zdaj ustvarja datoteke DOT. Podrobnosti si oglejte v tem zapisu na blogu. (Miklos Vajna)
  Writer lahko zdaj shranjuje v zapisu .dot.
  • Izboljšani samopopravki robov: razlike so bolj vidne tdf#71740. (Laurent Balland-Poirier)
  Primerjava debeline robov s samopopravki
  • Podpora za iskanje ne prezre posebnih znakov za jezike z desne na levo tdf#52204 (Abdulmajeed Ahmed)
  Prej in potem
  • Popravljen položaj gumba za preklop komentarja v primeru krajevnih nastavitev D-L, nastavljenih na jezik D-L. tdf#69280 (Abdulaziz A Alayed)
  • Na hitro iskanje (krmilka + F) nič več ne vplivajo nevidne nastavitve iz pogovornega okna iskanja in zamenjave tdf#62601 (Abdulmajeed Ahmed)
  • Navzkrižni sklici naslovov zdaj vsebujejo številke sprotnih opomb v (1) naslovih (polje »Dokument/Poglavje«), (2) namigih sklicev in (3) poljih pogovornih oken. tdf#71645 (László Németh)
  Prej
  Potem
  Prej
  Potem
  Večji naslov, novi naslovi, večji razmik med vrsticami in še več
  • Urejanje vnosnih polj v poljih samih. (Oliver-Rainer Wittmann)
  • Boljše deljenje besed: popravljeno prelamljanje vrstic pri neprelomnih vezajih in pri besedah pred ločili. Podrobnosti preberite v tem zapisu na blogu. tdf#56392 (László Németh)
  Prej (zgoraj) / potem (spodaj)
  • LibreLogo (pomoč) (László Németh):
   • Funkcionalnost KONICAPISALA/KONICAČRTE. Primer: animacija SVG z zaobljenimi konci črt in njena izvorna koda.
   • Stabilna paketna tvorba obrezanih slik SVG. Primeri: slike z izvorno kodo LibreLogo.
   • Možno zankanje animacij SVG (potrebuje le ukaz MIRUJ po zadnjem liku). Animiran labirint (preverjeno z Mozilla Firefox 20.0) in njegova izvorna koda.
   • Relativna pot slike SVG pri ukazu SLIKA je relativna glede na pot dokumenta (če ta obstaja).

  Wildcards in autocorrection tdf#68373 tdf#77603 (László Németh)

  • Nadomestni znaki v samopopravkih tdf#68373 tdf#77603 (László Németh)
   • Vnosno polje »Zamenjaj« v nastavitvah samopopravkov: »Vnesite besedo ali okrajšavo, ki jo želite zamenjati med tipkanjem. Niz nadomestnih znakov .* na koncu besede povzroči zamenjavo besede tudi pred poljubnimi končnicami. Niz nadomestnih znakov .* pred besedo povzroči zamenjavo besede tudi za poljubnimi predponami. Vzorec »i18n.*« z nadomestnim besedilom »internationalization« najde in zamenja »i18ns« z »internationalizations«, medtem ko vzorec ».*...« z nadomestnim besedilom »…« najde in zamenja tripičje v »beseda ...« s tipografsko ustreznim vnaprej pripravljenim vodoravnim izpustom Unicode (»beseda …«).«
   • OPOMBA: do LibreOffice 4.2.4 je bil nadomestni znak le *. Ta znak se je spremenil v niz znakov .* (pika zvezdica, podobno kot v vzorcih regularnih izrazov) v LibreOffice 4.2.4.

  Calc

  • Kontekstni meni z desnim klikom levo spodaj za preklop med delovnimi listi. (Caolán McNamara)
  Predogled menija
  • Prepreči, da povečan odmik preseže velikost celice. (Abdulmajeed Ahmed)
  • Razširite obseg formule z vseh kotov. tdf#67592 (Tomaž Vajngerl)
  Razširjen obseg formule
  • Tvorba naključnih števil (Meni ▸ Uredi ▸ Zapolni ▸ Naključno število ...) tdf#66477 (Tomaž Vajngerl).
  Generator naključnih števil
  • Statistične funkcije Meni ▸ Podatki ▸ Statistika (alternativa za Excelov dodatek »Orodje za analizo« oz. »Analysis ToolPak«) tdf#66477 (Tomaž Vajngerl)
   • Vzorčenje
   • Opisna statistika
   • Analiza variance (ANOVA)
   • Korelacija
   • Kovarianca
   • Eksponentno glajenje
   • Drseče povprečje
  • Implementirana funkcija 'Najdi vse' tudi v primeru možnosti 'išči v vseh delovnih listih' – ustvari pogovorno okno, ki opisuje ujemajoče se celice. tdf#39881 (Matúš Kukan)
  Najdi vse: pogovorno okno ujemajočih se celic

  Ustroj formul

  • Novi funkciji za preglednice WEBSERVICE in FILTERXML za dostop do spletnih podatkov. (Markus Mohrhard)
  • Nove funkcije za preglednice LEFTB, LENB, MIDB in RIGHTB za delo z dvobajtnimi znakovnimi nizi DBCS. (Zhang Lu)
  • Novi funkciji za preglednice COVARIANCE.P in COVARIANCE.S za medopravilnost z MS-Excel. tdf#70000 (Winfried Donkers)
  • Novi funkciji za preglednice STDEV.P in STDEV.S za medopravilnost z MS-Excel. tdf#44134 (Winfried Donkers)
  • Novi funkciji za preglednice VAR.P in VAR.S za medopravilnost z MS-Excel. tdf#61002 (Winfried Donkers)
  • Novi funkciji za preglednice BETA.DIST in BETA.INV za medopravilnost z MS-Excel. tdf#71008 (Winfried Donkers)
  • Novi funkciji za preglednice BINOM.DIST in BINOM.INV za medopravilnost z MS-Excel. tdf#71081 (Winfried Donkers)
  • Novi funkciji za preglednice CONFIDENCE.NORM in CONFIDENCE.T za medopravilnost z MS-Excel. tdf#71350 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice F.DIST, F.DIST.RT, F.INV, F.INV.RT in F.TEST za medopravilnost z MS-Excel. tdf#71436 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za preglednice EXPON.DIST, HYPGEOM.DIST, POISSON.DIST in WEIBULL.DIST za medopravilnost z MS-Excel. tdf#71722 (Winfried Donkers)
  • Izboljšana funkcija za preglednice CRITBINOM pri ravnanju z večjim številom vzorcev. (Winfried Donkers)
  • Dodan nov tolmač formul, ki omogoča obsežne vzporedne izračune celic formule z uporabo GPE prek OpenCL. (Kohei Yoshida, Tor Lillqvist, Michael Meeks, Markus Mohrhard, AMD, MultiCoreWare)
  Nova možnost »Omogoči OpenCL« v pogovornem oknu Nastavitve podrobnih izračunov.

  Impress / Draw

  • Vidna označba v Pregledovalniku prosojnic, če ima prosojnica prehod ali animacijo. tdf#65456 (Edmond Ciorba, Andras Timar)
  Ikona za prehode ali animacije
  • Dodajanje ikon prosojnicam, ki imajo nastavljeno animacijo ali prehod po meri, v pogledu govorca poenostavi predstavitev celotne vsebine prosojnic. tdf#65457 (Edmond Ciorba, Andras Timar)
  Predogled govorca
  Pogled opomb
  Pogled Pregledovalnika prosojnic
  • Daljinec za Impress (naprave iOS).
  • Stranska vrstica je zdaj privzeto vključena (samo v Impress).
  • Nova orodna vrstica Animacija po meri. tdf#62082 (Samuel Mehrbrodt)
  Orodna vrstica Animacija po meri

  Base

  • NEZDRUŽLJIVA SPREMEMBA: potrditveno polje, zavezano polju (var)char (nizu) zdaj izpiše 'true' ali 'false', medtem ko LibreOffice 4.1 izpiše niz '1' ali '0'. Vedenje branja je nazaj združljivo in bo služilo prepoznavanju vrednosti '1' in '0'. (Lionel Elie Mamane)
  • NOVOST: referenčne vrednosti v potrditvenih poljih se zdaj spoštujejo. S tem je mogoče znova staro vedenje ob zapisovanju '1' ali '0', če je to želeno. Prav tako omogoča npr. preobrnitev vedenja potrditvenega polja (omejeno z logičnim poljem) z nastavljanjem lastnosti potrditvenega polja na naslednji način: 'Sklic (vključeno): false' in 'Sklic (izključeno): true'. (Lionel Elie Mamane)

  Chart

  • Uvoz grafikonov iz datotek XLSX, ki nimajo pravih sklicev, temveč notranje podatke (Muthu Subramanian).
  • Gumbi orodne vrstice za spremembo vedenja gumbov orodne vrstice za navpične/vodoravne mreže med vrednostmi glavna/glavna in pomožna/izključeno. tdf#66422 (Tomaž Vajngerl)
  • Izboljšave trendnih črt:
   • podpora več kot eni trendni črti na grafikon (Tomaž Vajngerl);
   • vsili prestrezanje trendnih črt, tdf#40314 (Tomaž Vajngerl);
   • ekstrapolacija trendnih črt, tdf#40316 (Tomaž Vajngerl);
   • polinomske trendne črte, tdf#35712 (Tomaž Vajngerl);
   • trendne črte drsečega povprečja, tdf#40315 (Tomaž Vajngerl).
  Izboljšave trendnih črt: več trendnih črt naenkrat, vsiljenje prestrezanja (levo zgoraj), ekstrapolacija trendne črte (desno zgoraj), polinomske trendne črte (levo spodaj), trendna črta drsečega povprečja (desno spodaj)

  Jedro

  Možnosti / splošno

  Spremembe v registru sistema Windows

  Register sistema Windows kot hrbtenica nastavitev. V okoljih Windows uporablja LibreOffice ključe pod HKLM/Policies/LibreOffice kot nastavitveno plast vrhnje ravni programa in pod ravnijo uporabnika.

  Predvideva se naslednja struktura: Zadnji element ključa postane lastnost, prvi del je pot in neobvezno vozlišča, če ima vozlišče atribut oor:op. Vrednosti so lahko naslednje: Value (niz oz. string) in Final (dword, neobvezno). Tukaj je primer nastavitve v registru:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\LibreOffice\org.openoffice.UserProfile\Data\o]
  "Value"="Primer d.n.o."
  "Final"=dword:00000001
  

  postane naslednje v nastavitvah:

  <item oor:path="/org.openoffice.UserProfile/Data">
    <prop oor:name="o" oor:finalized="true">
      <value>Primer d.n.o.</value>
    </prop>
  </item>
  

  Še en primer:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\LibreOffice\org.openoffice.Office.OptionsDialog\OptionsDialogGroups\ProductName/#fuse\Pages\BasicIDEOptions/#fuse\Hide]
  "Value"="true"
  

  postane naslednje v nastavitvah:

  <item oor:path="/org.openoffice.Office.OptionsDialog/OptionsDialogGroups">
    <node oor:name="ProductName" oor:op="fuse">
      <node oor:name="Pages">
        <node oor:name="BasicIDEOptions" oor:op="fuse">
          <prop oor:name="Hide">
            <value>true</value>
          </prop>
        </node>
      </node>
    </node>
  </item>
  

  S to funkcionalnostjo je možno centralno upravljati z nastavitvami LibreOffice s predmeti skupinske politike (angl. Group Policy Objects) v domeni Windows. Možno je nastaviti in pogojno zakleniti številne nastavitve LibreOffice. Funkcionalnost smo razvijali po nalogu madžarskega e-vladnega centra za kompetentno prosto programje.

  Kakovost kode

  Izboljšana kakovost kode, ki temelji na analizi pregleda Coverity. (Stephan Bergmann, Herbert Dürr, Jan Holesovsky, Andrzej J.R. Hunt, Marc-André Laverdière, Caolán McNamara, Markus Mohrhard, Julien Nabet, Noel Power, Michael Stahl, Norbert Thiebaud, Miklos Vajna)

  Rezultati, ki temeljijo na rezultatih analize pregleda Coverity. (Podatki so dosegljivi po registraciji)

  Filtri

  Izboljšave filtrov Microsoft Office in DOCX

  • Številne izboljšave medopravilnosti z zapisom DOCX programa Microsoft Word:
   • Writer odslej ohranja 'Sledenje sprememb VKLJUČEN', ko je prisotno v dokumentu DOCX (podatki sledenja sprememb so delno ohranjeni). tdf#64826 (Adam Co)
   • Enovita barva ozadja strani se zdaj ohranja v izvozih in uvozih DOCX. tdf#65257 (Adam Co)
   • Popravek robov strani v DOCX. tdf#64350 (Adam Co)
   • Popravek za prezrto nastavitev različnih lihih in sodih strani. tdf#65655 (Adam Co)
   • Popravek za uvažanje skrite noge v Writer kot navadne noge. tdf#64238 (Adam Co)
   • Writer zdaj ohranja barvo podčrtovanja. tdf#65710 (Adam Co)
   • Writer zdaj ohranja senčenje znakov. tdf#65400 (Adam Co)
   • Writer zdaj ohranja številčenje strani, ki se ne začenja z '1'. tdf#66543 tdf#44689 (Adam Co)
   • Popravek za izvoz lastnosti vstavljenega besedilnega polja v DOCX. tdf#66929 (Adam Co)
   • Popravek za izvoz roba strani DOCX – (medopravilnostni primer izvoza #2) https://wiki.openoffice.org/wiki/Writer/MSInteroperability/PageBorder
   • Popravek za ohranjanje oznak ravni 0 (ne smejo biti prikazane). tdf#66781 (Adam Co)
   • Popravek za sence robov strani v DOCX. tdf#64350 (Adam Co)
   • Obrobe v glavah in nogah se odslej ohranjajo. tdf#67013 (Adam Co)
   • Barva preliva ozadja besedilnega polja je zdaj pravilno ohranjena. tdf#65295 (Adam Co)
   • Ohrani podatke o sukanju bitnih slik. tdf#70457 (Jacobo Aragunde)
   • Popravek napačnih vrednosti položaja in velikosti pri izvoženih likih. tdf#70838 (Jacobo Aragunde)
   • Ohrani podatke Smart-Art. (Jacobo Aragunde, Andrés Gómez, Miguel Gómez)
   • Popravek napačne poravnave in smeri besedila pri odpiranju datoteke DOCX. tdf#43093 (Faisal M. Al-Otaibi)
   • Popravek napačne smeri besedila po shranjevanju datoteke, ustvarjene z MSO. tdf#71646 (Faisal M. Al-Otaibi)
   • Izboljšave plavajočih tabel OOXML. Podrobnosti preberite v tem zapisu. (Miklos Vajna)
   • Angleški in (&) v naslovu dokumenta povzroči okvarjen docx. tdf#63053 (Abdulmajeed Ahmed)
  • Občutna pohitritev razčlenjevanja OOXML – z delitvijo razčlenjevanja v ločeno nit in številnimi drugimi povezanimi optimizacijami FastParser (Matus Kukan, Michael Meeks)
  • Podpora za privzeta mehanizma dešifriranja v Microsoft Office 2010 in 2013, Agile. (Tomaž Vajngerl)
  • Podpora za šifriranje OOXML. tdf#59524 (Tomaž Vajngerl)
  • Številne druge izboljšave uvoznih in izvoznih filtrov Microsoft OOXML kot tudi za dvojiške datoteke Microsoft Office in zapis RTF. Podrobnosti:

  Izboljšave drugih uvoznih/izvoznih filtrov

  • Izboljšan izvoz MathML. (Frédéric Wang)
  • Vedno vdelaj standardno množico osnovnih pisav PostScript v izvožene dokumente PDF. Če niso vdelane, gre za opuščeno vedenje, ki lahko pripelje do težav pri prikazovanju dokumenta. (Khaled Hosny)
  • Zaznamki PDF ne vsebujejo številk sprotnih opomb. tdf#71645 (László Németh)
  Prej
  Potem

  Izvoz SVG

  • Odpravljena težava z dvojno črto. tdf#71136 (László Németh)
  • Podprta stroke-linecap in stroke-linejoin. tdf#71137 (László Németh)

  Novi uvozni filtri

  • Uvozni filter za Apple Keynote. (David Tardon)
   • Primer predstavitve
   • Posodobljeno 11. 02. 2014: zaradi napake zadnja različica libetonyek (knjižnice, ki izvaja uvoz Keynote) ni del 4.2.0. Zato je podpora tabel, opomb in atributov oblikovanja načrtovana za 4.2.1.
  Vzorec predstavitve v Apple Keynote (na macOS)
  Ista predstavitev v LibreOffice (na Linuxu)
  Zavihek Opombe
  Vzorčna datoteka ABW v AbiWordu
  Ista datoteka ABW v LibreOffice
  Vzorčna datoteka ZABW (stisnjena z zlib) v AbiWordu
  Ista datoteka ZABW v LibreOffice
  • Uvozni filter za različne zapise e-knjig, večinoma za Palm (David Tardon)
   • FictionBook 2
   • PalmDoc
   • PeanutPress (eReader)
   • Plucker
   • TealDoc
   • zTXT
   • žal, zaenkrat še brez ePub ... ostanite z nami do 4.3 :-)
  • Uvoz dodatnih opuščenih vrst dokumentov Mac (Laurent Alonso)
   • dokument Acta Mac Classic
   • dokument Beagle Works / WordPerfect Works
   • dokument Great Works
   • dokument MacDoc
   • dokument More Mac v2-3

  Uporabniški vmesnik

  • Integracija v meni programov GNOME3. tdf#48835 (Caolán McNamara)
  Meni Programi v Gnome
  • Uravnoteženje zavihkov v pogovornem oknu z več vrsticami zavihkov tdf#66435. Če je odslej potrebno zavihke prelomiti v naslednjo vrstico, da ustrezajo prostoru, ki je na voljo, se prelomijo na bolj uravnotežen način, ki se izogne osirotelemu zavihku. (Stefano Facchini in Caolán McNamara)

  Prej:

  Pred uravnoteženjem več vrstic zavihkov

  Potem:

  Po uravnoteženju več vrstic zavihkov
  • Podprta so namizja MATE in XFCE (domorodna pogovorna okna Odpri/Shrani). tdf#46990(Pader Rezso)
  • Dodan »Najdi vse« v vrstico Najdi. tdf#64451 (Andrzej J.R. Hunt)
  • Okna se zdaj združujejo s programom v opravilni vrstici v Windows 7 in novejših. (Jesús Corrius)
  Okna, združena po programih
  • Podpora seznama nedavnih dokumentov v ikoni vrstice opravil v Windows 7 in novejših (Jesús Corrius in Fridrich Štrba).
  Seznam nedavnih dokumentov v vrstici opravil
  • Dodanih več podprtih vrst dokument v meni »Odpri z« v okolju Windows (Jesús Corrius).
  • Izboljšave ravnila: pripenjanje oznak na ravnilo, prikaz oznak nad števili, orodni namigi (Tomaž Vajngerl).
  Izboljšave ravnila
  • Implementacija funkcionalnosti about:config v zavihek Možnosti (Efe Gürkan Yalaman).
  Stran about:config
  • Razširjena podpora za sisteme upravljanja z dokumenti: zdaj je možna povezava z GDrive, pogovorno okno Lastnosti CMIS omogoča urejanje nastavitev zanj (Cuong Cao Ngo).
  • V stransko vrstico dodani gumbi LD/DL (RTL\LTR). tdf#67746 (Abdulmajeed Ahmed)
  • Ob spoštovanju zahtev za dostopnost je omogočeno, da imajo tudi temne teme spodobne privzete barve pogleda. tdf#71511 (Bjoern Michaelsen)

  Začetno središče

  • Nov začetni zaslon ima čistejšo postavitev, ki bolje izkorišča prostor, celo na mini prenosnikih. Uporabniku omogoča hiter pregled nazadnje odprtih dokumentov. Tako kot prej lahko nanj spustite datoteke, da se odprejo. (Krisztian Pinter, Mirek Mazel, Stefan Knorr, Krzysztof Ponikiewski, Rodolfo Ribeiro Gomes, Tamas Zolnai, Jan Holešovský)
  Novo Začetno središče

  Urejevalnik formul

  • Podprta uporaba drsnika povečave v Math tdf#63351 (Thomas Arnhold).
  • Samozaključevanje oklepajev tdf#43090 (Marcos Paulo de Souza).
  • Math: nova funkcionalnost neposrednega dodajanja barv iz sidrišča elementov s klikanjem njihovega imena (Marcos Paulo de Souza).
  Barve v Math

  Enolične ikone (Sifr)

  • V LibreOffice 4.2 je vključen nov nabor ikon, imenovan Sifr. Oblikovane so tako, da dosegajo cilj prelepih, ne pogled plenečih ikon, ki pomagajo uporabniku, da se osredotoči na dokument. (Issa Alkurtas, Norah Abanumay, Pavel Haratický in Ahmad Harthi)
  Writer z ikonami Sifr

  Smejček

  • Smejček se odslej smeje! (Ahmad Harthi)
  Smejček prej in potem

  Jezikovno prilagajanje

  Podpora jezikovnih oznak

  Spremembe, ki so rezultat podpore jezikovnim oznakam BCP 47 (glejte tudi #Core Osrčje):

  • katalonska valenščina [ca-ES-valencia] je zdaj podprt kot jezik za vsebino dokumenta. tdf#68714 (Eike Rathke)
  • Zastarela oznaka prevoda uporabniškega vmesnika v katalonsko valenščino [ca-XV] je zdaj ustrezno nadomeščena [ca-ES-valencia]. (Eike Rathke)
  • Vse zastarele oznake jezikovnih nastavitev [sh-*] so zdaj pravilne [sr-Latn-*] s podporo [sh-*] za obstoječe dokumente. (Eike Rathke)
  • Med jezike dodana podrejena oznaka [en-GB-oed] za »angleški, črkovanje Oxford English Dictionary«. (Eike Rathke)
  • Poenotene nedosledne makro jezikovne kode [ku-*] za kurdščino, zapisano v latinici, z razločevalnimi skripti med državami. tdf#63460 (Eike Rathke)
   • ku → kmr-Latn (severni kurdski, latinica)
   • ku-TR → kmr-Latn-TR (severni kurdski v Turčiji, latinica)
   • ku-SY → kmr-Latn-SY (severni kurdski v Siriji, latinica)
   • ku-IQ → ckb-IQ (osrednji kurdski v Iraku, arabska pisava)
   • ku-IR → ckb-IR (osrednji kurdski v Iranu, arabska pisava)
   • dodan sdh-IQ (južni kurdski v Iraku, arabska pisava)
   • dodan sdh-IR (južni kurdski v Iranu, arabska pisava)

  Novi jeziki/krajevne nastavitve na seznamu jezikov

  Na voljo za dodeljevanje lastnosti znakom in za preverjanje črkovanja.

  • Med jezike dodan ngäberski (Panama) [gym-PA]. tdf#66602 (Eike Rathke)
  • Med jezike dodan kumiški [kum-RU]. tdf#70089 (Eike Rathke)
  • Med jezike dodan nogajski [nog-RU]. tdf#69987 (Eike Rathke)
  • Med jezike dodan karakalpaški (latinica) [kaa-Latn-UZ]. tdf#70217 (Eike Rathke)
  • Med jezike dodan ladinski [lld-IT]. tdf#70530 (Eike Rathke)
  • Med jezike dodan pujnavski [pui-CO]. tdf#71454 (Eike Rathke)

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Kot privzeti jezik dokumentov in za krajevnim nastavitvam primerno oblikovanje so na voljo:

  • dodani krajevni podatki za ladinski (Italija) [lld-IT] za polno podporo jezikovnih nastavitev. tdf#70530 (Domingo Sacristan in Eike Rathke)
  • dodan francoski (Burkina Faso) [fr-BF] in krajevni podatki. tdf#71243 (David Delma in Eike Rathke)
  • dodani krajevni podatki bamanankan/Bambara_Mali [bm-ML]. tdf#71361 (JJ Méric in Eike Rathke)
  • dodani podatki krajevnih nastavitev za pujnavski (Kolumbija) [pui-CO]. tdf#71836 (Michael Bauer in Eike Rathke)
  • dodani sklici jezikovnih nastavitev Arabic_UAE [ar-AE] in Arabic_Kuwait [ar-KW] za valuti AED in KWD. tdf#71140 (Eike Rathke)

  Izboljšana jezikovna orodja (slovarji za preverjanje črkovanja, slovarji sopomenk, vzorci deljenja besed)

  Podatki iz skladišča slovarjev:

  • Močno izboljšana nemška jezikovna orodja (de-AT, de-CH, de-DE) z dodanimi več kot 10.000 novimi besedami v nemškem slovarju za črkovanje besed ter posodobljeni vzorci za deljenje besed. Nemški tezaver prvič presega mejo 100.000 sopomenk v 28.000 množicah sopomenk.
  • Dodan laoški (lo_LA) slovar za preverjanje črkovanja.
  • Posodobljen brazilsko portugalski (pt_BR) slovar za preverjanje črkovanja. (Raimundo Moura, Marcos Paulo de Souza, Alexandre Vicenzi)
  • Posodobljen španski slovar za preverjanje črkovanja.
  • Posodobljen švedski slovar za preverjanje črkovanja.
  • Posodobljen francoski slovar za preverjanje črkovanja.
  • Posodobljen nizozemski slovar za preverjanje črkovanja.
  • Posodobljen škotski gelski (gd_GB) slovar za preverjanje črkovanja.
  • Posodobljen slovenski slovar sopomenk. (Martin Srebotnjak)

  Prevzem evra

  • Latvija je prevzela evro 1. januarja 2014, temu ustrezne spremembe: tdf#73239 (Eike Rathke)
   • Dodana valuta 'EUR' jezikovnim nastavitvam [lv-LV] in [ltg-LV], ki je za oba privzeta valuta.
   • Evro-pretvorniku dodani latvijski lati ('LVL') (Datoteka ▸ Čarovniki ▸ Evro-pretvornik ...).
   • Funkciji programa Calc EUROCONVERT() dodan tudi faktor pretvorbe latvijskih latov ("LVL") 0,702804.
  • Funkciji programa Calc EUROCONVERT() dodan tudi faktor pretvorbe estonske kroone (Kroon, "EEK") 15,6466.

  Poskusne funkcionalnosti

  • Dodana poskusna funkcionalnost živega toka podatkov (Podatki ▸ Toki podatkov ...). Ta funkcija je še vedno v veliki meri poskusna in je privzeto onemogočena. Za njeno delovanje morate vključiti možnost Omogoči poskusne funkcionalnosti. (Matúš Kukan, Kohei Yoshida)
  Pogovorno okno Tok podatkov
  • OGLEDNA TEHNOLOŠKA NOVOST: Konektor za Firebird SQL za LibreOffice Base (Andrzej Hunt). Ko ustvarjate novo zbirko podatkov, v spustnem meniju izberite Vdelani Firebird (najprej morate omogočiti Experimental features v Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno). S tem omogočite ustvarjanje zbirk podatkov, ki so v izvajanju nekajkrat hitrejše od poprej vgrajenih zbirk HSQLDB 1.8, saj se izognete dodatnemu pretvarjanju C++-v-Java, ki je neločljivo povezan z uporabo HSQLDB. Počasi načrtujemo opuščanje HSQLDB prek nekaj naslednjih izdaj in zagotavljanje gladke poti migracije na Firebird. Povezovanje s sodobnimi zunanjimi zbirkami podatkov HSQLDB 2.x je še vedno na voljo prek domorodnega vmesnika HSQLDB, t.j. JDBC. Integracija zbirke podatkov Firebird v LibreOffice Base je velik korak naprej. Firebird je zrela relacijska zbirka podatkov SQL, ki je skladna z ACID in jo odlikuje podpora čez več platform, več-generacijska arhitektura, sklicevalna integriteta, zmožnosti beleženja in nadzora. Omogoča visoko zmogljivost, odlično sočasnost in močno jezikovno podporo za shranjene procedure in prožilce, ter drugo. V produkcijskih sistemih je pod različnimi imeni v uporabi od leta 1981.
  Vdelani Firebird
  • V okolju Windows je na voljo nov, poskusni most dostopnosti, ki podpira IAccessible2 (IA2), temelji pa na kodi podjetja IBM. Privzeto se še naprej uporablja opuščeni most Java Access Bridge (JAB), z vklopom poskusnih funkcionalnosti v Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno pa preklopite na novi most IA2; v LO 4.3 bo JAB nadomeščen z IA2. Preverite, da vaše orodje za dostopnost podpira IA2, preden ga poskusite; NVDA je zagotovo podprt. Podrobnosti si oglejte na angleški wiki-strani Development/ia2.

  Karakteristike delovanja

  Calc

  • Struktura hrambe celic v programu Calc je v celoti napisana na novo, da lahko hrani zvezne vrednosti celic zveznem delu pomnilnika, kar izboljšuje krajevnost sklicev kot tudi strošek hrambe. Nova struktura omogoča tudi strojno pohitrene vzporedne izračune večjega števila celic. (Kohei Yoshida)
  • Osrčje programa Calc ima zdaj skupno shranjene vse instance nizov v celicah in več drugih mestih, s čimer se pomembno pohitri primerjavo nizov tako z in brez razlikovanja malih in velikih črk, pa tudi omogoča preverjanje enakosti nizov v tolmaču formul, ki temelji na OpenCL. Ta sprememba pohitri tudi izvajanje več funkcij celic (kot je VLOOKUP), ki izvajajo večje število primerjav enakosti nizov. Filtriranje vrstic prek samodejnega, standardnega in naprednega filtra bi moralo potekati hitreje zaradi skupnih nizov. (Kohei Yoshida)
  • Navpično soležne celice formule, ki vsebujejo identično množico žetonov formule odslej delijo svojo instance matrike žetonov formule. To lahko drastično zmanjša porabo pomnilnika programa Calc ob izvajanju in tudi pohitri samodejne posodobitve sklicev pri premikanju celic. (Kohei Yoshida)
  • Uvozni filter XLSX je predelan, s čimer dosega pomembno pohitritev pri izvajanju uvoza dokumentov XLSX. Pohitritev je dosežena s premikanjem velikega dela začasnih alokacij in dealokacij nizov, ki se zgodijo v fazi razčlenjevanja XML, v ločeno nit, kot tudi s predelavo logike obravnalnika na Calcovi strani, ki zmanjša neučinkovitost, še posebej pri uvažanju celic formule. (Kohei Yoshida, Michael Meeks, Matúš Kukan)
  • Dodan poskusni, več nitni uvoz dokumentov XLSX. Če so omogočene poskusne funkcionalnosti, skuša Calc dokumente XLSX uvoziti z več nitmi, tako da več delovnih listov uvozi sočasno. (Kohei Yoshida, Michael Meeks)
  • Pomembna pohitritev pri izvozu dokumenta ODS, ki vsebuje veliko število celic z obogatenim besedilom. Več podrobnosti preberite v tej objavi na blogu. (Kohei Yoshida)
  • Hramba opomb v celicah je predelana, tako da uporablja multi_type_vector, s katerim izboljša karakteristike delovanja pri uvozu in izvozu dokumentov, ki vsebujejo veliko število komentarjev v celicah. (Laurent Godard)
  • Izboljšane karakteristike delovanja funkcije VLOOKUP pri uporabi zunanjih sklicev. (Pierre-Eric Pelloux-Prayer)
  • Izboljšane karakteristike delovanja funkcij SUM, COUNT in SUMIFS. (Kohei Yoshida)

  Infrastruktura

  • Nov, eksperimentalni API liblibreoffice, ki (v začetni fazi) omogoča, da uvozno-izvozne filtre LibreOffice ponovno uporablja z neposrednim povezovanjem z osrčjem LibreOffice. Ima enostaven API za C in ovojni C++ in prinaša neodvisnost v času izvajanja (prek zelo majhne statične knjižnice / zapolnila). (Michael Meeks)
  • Simbolni strežnik in strežnik izvorne kode za LibreOffice v sistemih Windows. Ko naletite na hrošča na sistemu Windows je odslej enostavno dobiti backtrace ali več informacij o tem prek strežnika simbolov in strežnika izvorne kode (Fridrich Štrba, Luboš Luňák, Jan Holešovský, Christian Lohmaier)

  Več o načinu uporabe (v angl.)

  • Dodane 64-bitne gradnje za uporabnike sistemov macOS (doslej so uporabniki macOS uporabljali 32-bitne gradnje na 64-bitnih sistemih).
  • Strežnika simbolov in izvorne kode za LibreOffice v sistemih Windows.
  • Ko v sistemu Windows naletite na hrošča, je odslej enostavno izvesti povratno sledenje ali podrobnosti o tem prek Strežnika simbolov in Strežnika izvorne kode. (Fridrich Štrba, Luboš Luňák, Jan Holešovský, Christian Lohmaier)
  • Več o tem, kako uporabljati zadevo.

  Skriptanje/Base

  • LibreOffice zdaj vključuje Access2Base, poenostavljen API za skriptanje programa Base (in obrazcev zbirk podatkov za Writer) v programskem jeziku Basic. Je bolj jedrnat in enostavnejši za učenje kot čez-jezikovni standard UNO API.

  Spremembe API-ja

  Odstranjevanje zastarelih nastavitvenih možnosti

  Vezava UNO jezika C++ in knjižnice URE

  Java

  Nove storitve slogov

  Veliko število obstoječih storitev UNO je pretvorjenih v storitve nov-slog, ki omogočajo priročnejšo in varnejšo konstrukcijo tipov; to nima vpliva na združljivost obstoječe kode odjemalca. (Noel Grandin)

  Preklic objave API-jev UNO

  Spremembe UNO API

  Spremenjeni so bili naslednji vmesniki in storitve UNO:

  d259e07e851cafa4e0ca68f7ab18535e82c7aed5

  Odstranjeno v UNO API

  Naslednji vmesniki in storitve UNO so bili odstranjeni iz API-ja:

  Autodoc zamenjan z doxygen

  SDK nič več ne vsebuje orodja za dokumentacijo autodoc. 9d93ed7cd1b36830f6d7aedd4e6f15667774de1d.

  Dokumentacija IDL API lahko izluščite z doxygen-om različice 1.8.4 ali novejšim. Prenesite ga z naslova http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/download.html

  V oblikovanju dokumentacije so med autodoc in doxygen določene razlike; opozorila, ki jih izpiše doxygen, so uporabna pri iskanju komentarjev, ki potrebujejo dodelavo.

  uno-skeletonmaker

  Opuščeni parameter ukazne vrstice --java4 je odstranjen iz orodja uno-skeletonmaker. 3cb10e9220da27ca7db2f68007be9e310bdefc4d

  Najbolj nadležni hrošči

  Naslednji nadležni hrošči niso bili odpravljeni pravočasno in bodo obravnavane v rednih izdajah popravkov hroščev:

  Varnostni hrošči

  • Z geslom zaščiteni dokumenti se shranijo nešifrirano za samoobnovitev. (tdf#51819)

  Spremembe ODF

  • Ta različica odpravlja napako napačnega črkovanja »turquise« za slog tabele v programu Impress. Datoteke, ki uporabljajo ta slog, je potrebno popraviti s sledenjem naslednjim navodilom (v angl.): Documentation/HowTo/fix odp fdo71428.