Poznámky k vydání LibreOffice Community 7.3

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.3 and the translation is 92% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎slovenščina • ‎čeština • ‎فارسی • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

O této stránce

Writer

Obecná vylepšení

 • K tvarům lze nyní připojit hypertextové odkazy tdf#123626 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • S kotvami poznámek pod čarou a poznámek na konci odstavce se nyní zachází přesně tak, jak se s nimi zacházelo uprostřed odstavce pro účely vyhledávání/nahrazování pomocí regulárních výrazů, tj. odpovídají regulárnímu výrazu [\p{Control}] nebo [:control:]. To znamená, že je třeba je brát v úvahu při porovnávání textu s koncem odstavce. tdf#137737 (Mike Kaganski, Collabora)
 • Zahájení podpory úrovně seznamu ve stylech odstavce ve Writeru blogový zápisek (Miklos Vajna, Collabora)
 • Začátek propojených stylů znaků a odstavců blog post (Miklos Vajna, Collabora)

Sledování pohybu textu

Při sledování změn zobrazuje přesunutý text zelenou barvou a dvojitým přeškrtnutím nebo podtržením, aby se urychlilo prohlížení. Přidány nové popisky nástrojů a ikony akcí Spravovat změny pro přesouvání sledovaného textu. Přeskupené prvky seznamu nebo změněné pořadí odstavců či vět je tak lépe viditelné. Sledování přesunu je detekováno při přesunu nahoru/dolů, přetažení, vyjmutí a vložení a vymazání + opětovném napsání, také při importu ODT a DOCX (včetně dokumentů vytvořených v editorech, které nemají podporu pro sledování přesunu textu, jako jsou Dokumenty Google nebo webová verze Microsoft Office). tdf#145233 tdf#145718 tdf#145719 tdf#145721 (László Németh, NISZ)

Sledovaná položka seznamu přesunutá pomocí funkce Přesunout dolů s novým popiskem a ikonami akce Spravovat změny

Další vylepšení ve Sledování změn

 • Sledování změn stylu odstavce tdf#144272 (László Németh, NISZ)
 • Sledování vložení prázdných řádků tabulky tdf#143358 (László Németh, NISZ)
 • Sledování smazání prázdných řádků tabulky tdf#143359 (László Németh, NISZ)
 • Sledování změn: skrytí odstraněných řádků a tabulek v režimu Skrýt změny. Dříve je bylo možné "skrýt" pouze tak, že se akceptovala všechna vymazání, protože režim Skrýt změny skrýval pouze obsah buněk, ale nikoli vymazané řádky a tabulky, takže v dokumentu zůstávaly prázdné řádky a tabulky. tdf#144057 (László Németh, NISZ)
 • Opraven výpočet vzorce v tabulce během sledování změn tdf#39828 (László Németh, NISZ)
 • Sledování změn: oprava smazání tabulky při spojení odstavce tdf#144058 (László Németh, NISZ)
 • Sledování změn: zachování formátu nápověd. Pokud je v textu povoleno více nastavení formátování znaků a je použito nové nastavení se sledováním změn, obnoví se po zamítnutí změn pouze jedno z předchozích nastavení. tdf#144173 (László Németh, NISZ)
 • Sledování změn formátu aktuálního slova. Pokud není vybrán žádný text, použije se formátování znaků na slovo pod textovým kurzorem, nyní s uložením původního přímého formátování znaků v červeně podtrženém řádku "extra data" pro odmítnutí sledované změny formátování. tdf#143939 (László Németh, NISZ)
 • Zobrazení změny odrážek a číslování u přesunuté položky seznamu, nikoli u další položky. tdf#145068 (László Németh, NISZ)
Položka seznamu posunutá pomocí Posunout dolů: zobrazí změny pouze ve dvou položkách, nikoli ve čtyřech položkách.

Výkon

 • Zvýšena rychlost otevírání souborů DOCX s více než 200 stránkovou tabulkou tdf#135683 (Noel Grandin, Collabora)
 • Zvýšená rychlost exportu některých složitých dokumentů do PDF tdf#125892 (Noel Grandin, Collabora)
 • Zvýšení rychlosti načítání velkých RTL (right-to-left) dokumentů tdf#64991 (Noel Grandin, Collabora)

Calc

Obecná vylepšení

 • Dialogové okno "Odkaz na externí data" (List ▸ Odkaz na externí data) nyní zobrazuje tabulky HTML v pořadí, ve kterém se zobrazují ve zdroji. tdf#142600 (Andreas Heinisch)
Seznam tabulek v dialogovém okně "Odkaz na externí data". LibreOffice 7.3 (vpravo) nyní zobrazuje seznam tabulek v pořadí, jak se zobrazují ve zdroji. (LibreOffice 7.2 on the left.)
 • Pro použití moderních SIMD CPU instrukcí, například AVX2, byl implementovám Nuemanierův sumační algoritmus tdf#142307 (Dante Doménech)
 • Odsazení bílého konce řádku a tabulátory ve vzorcích buněk jsou nyní zachovány a přežívají i při přechodu mezi formáty souborů OOXML a ODF. Tabulátory však nelze zadávat v uživatelském rozhraní pro zadávání buněk a jsou převedeny na jeden znak mezery. tdf#76310 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Import/export CSV podporuje nastavení oddělovače polí sep=;' a "sep=;". Při čtení CSV se oddělovač bere z počátečního pole sep=; nebo "sep=;", pokud je to jediný obsah řádku. Oddělovač v uvozovkách je zachován jako ( bez uvozovek) obsah buňky, z oddělovače v uvozovkách je oddělovač vyřazen, protože kontextově se jedná o skutečný oddělovač polí. Při zápisu CSV se obsah existující jediné buňky vlevo nahoře sep=;, pokud je to jediná buňka v řádku, přizpůsobí aktuálnímu oddělovači ve formě s uvozovkami "sep=;"'. (pokud nejsou uvozovky / oddělovače textu nastaveny prázdné ...) a vždy použije znak ASCII " dvojité uvozovky. Pokud se řádek obsahující sep=; nemá importovat jako data (a tudíž se také nezachová při opětovném uložení), pak musí být číslo Od řádku v dialogovém okně nastaveno na 2. tdf#117868 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Nová možnost Vyhodnotit vzorce v dialogovém okně Importovat CSV a Vložit speciální a Text do sloupce určuje, zda se mají výrazy vzorců začínající znakem rovnítka = vyhodnotit jako vzorce nebo importovat jako textová data. V programovém řetězci FilterOptions je to 13. parametr (token 12) s argumenty buď false, nebo true. tdf#114878 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Pro automatické zadávání v Calcu bylo implementováno automatické doplňování slov typu Bash. tdf#145198 (Dennis Francis, Collabora)
Uvažujme příklad následujících dat ve sloupci:
ABCD123xyz
ABCD345qwel
ABCD123pqr
ABCD123xyz
PQR
Když uživatel zadá A, zobrazí se částečný návrh BCD.
Uživatel může návrh přijmout klávesou pomocí šipky doprava a poté se kurzor umístí za písmeno D a čeká na další zadání. Uživatel se může rozhodnout, že návrh nepřijme, a to buď dalším zadáním, nebo ukončením režimu úprav stisknutím klávesy Esc.
Pokud uživatel přijme navržené BCD pomocí šipky doprava a zadá 1, zobrazí se částečná nabídka 23. Uživatel ji může přijmout stisknutím klávesy se šipkou doprava.
Pokud uživatel návrh ve 3. kroku přijme a zadá x, zobrazí se konečný návrh yz. Uživatel se opět může rozhodnout, zda návrh přijme, nebo odmítne, jak bylo uvedeno v 1. kroku.
 • Kurzor buňky nyní používá pro zlepšení viditelnosti barvu zvýraznění systému namísto výchozí barvy písma. tdf#142121 (Natalia Gavrilova)
Všimněte si, že kurzor v buňce C4 nyní používá barvu zvýraznění namísto výchozí barvy písma.

Nové funkce v sešitech

 • Žádné

Změněné funkce v sešitech

 • Možnost "Kritéria hledání = a <> se musí vztahovat na celé buňky" byla opravena tak, aby se správně použila ve vyhledávacích funkcích, i když je vypnutá (tdf#139612). Pro lepší výkon se doporučuje ponechat tuto volbu zapnutou, pokud není vyžadováno porovnávání v částech buněk. (Luboš Luňák, Collabora)

Výkon

 • Vylepšena rychlost otevírání některých souborů XLSM tdf#95549 (Noel Grandin, Collabora)
 • Zrychleno vkládání velkých grafů (přes 800000 buněk) tdf#144052 (Noel Grandin, Collabora)
 • Vylepšena rychlost otevírání některých souborů XLSX tdf#130795 (Noel Grandin, Collabora)
 • V některých případech byla vylepšena rychlost funkce LOOKUP tdf#139444,tdf#144249 (Luboš Luňák, Collabora)
 • V některých případech byla vylepšena rychlost filtrování v automatickém filtru tdf#133835 (Noel Grandin, Luboš Luňák, Collabora)

Impress a Draw

Obecná vylepšení

Viz YouTube video:
 • Added PowerPoint compatible screen size tdf#116374 (Jun Nogata). "Widescreen" is used in current PowerPoint, "On screen show" is used in previous PowerPoint and Google Slides. (see here) If you create a file with these sizes, the exported file will be treated as a preset size instead of a user size. It will also be treated as a preset size when you import it.
 • Unshare shape properties for the same type before insertion blog post (Miklos Vajna, Collabora)

Výkon

Base

Grafy

Math

Jádro / Obecné

 • LibreOffice can now generate one-dimensional barcodes in addition to QR codes. tdf#141193 (Akshit Kushwaha)

Výkon

 • Oprava chyby, která způsobovala, že renderování CJK textu se postupně zpomalovalo core commit 5b38b574 (Luboš Luňák, Collabora)
 • Různá vylepšení vykreslování v backendu pro vykreslování založeném na technologii Skia (Luboš Luňák, Collabora)
 • Oficiální binární balíčky jsou nyní sestaveny pomocí Link-Time Optimization, což by obecně mělo zvýšit výkon (Luboš Luňák, Collabora)

Nápověda LibreOffice

Filtry

Vylepšení importního/exportního filtru DOC

Vylepšení importního/exportního filtru DOCX

 • DOCX import: Velké vylepšení v importu seznamů/číslování tdf#141964 tdf#141966 (Justin Luth, SIL)
 • Nyní se importují/exportují hypertextové odkazy připojené ke tvarům tdf#123626 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • DOCX import: oprava oprávnění pro úpravy tdf#89383 (Tünde Tóth, NISZ)
 • DOCX export/import: sledování změn stylu odstavce tdf#144272 (László Németh, NISZ)
 • DOCX import: oprava oprávnění pro úpravy tdf#89383 (Tünde Tóth, NISZ)
 • Import DOCX: oprava podpory uživatelského rejstříku a rejstříkové položky definované kódem pole \f. Jedná se o přepracování dřívější opravy. Nyní import používá pole rejstříku a položky rejstříku com.sun.star.text.UserIndex a com.sun.star.text.UserIndexMark, která podporují požadovaný uživatelský rejstřík nejen při převodu mezi formáty DOCX a OpenDocument, ale i jeho funkčnost za běhu, více uživatelsky definovaných rejstříků. tdf#77051 (László Németh, NISZ)
 • DOCX import: podpora pro pořadí objektů grafu v ose Z tdf#144798 (Miklos Vajna, Collabora)

Vylepšení importního/exportního filtru XLSX

 • XLSX import: zmenšena výška řádku pro XLSX soubory vytvořené v MS Office tdf#144642 (Attila Szűcs, NISZ)
 • XLSX export: odsazení buňky se nyní nezvětšuje s každým uložením tdf#130104 (Kevin Suo)
 • XLSX import: oprava oprávnění pro úpravy tdf#115933 (Tünde Tóth, NISZ)
 • Import/export XLSX: oprava oprávnění pro úpravy. Heslo pro editaci nebylo požadováno, také nebylo exportováno v dokumentech XLSX. tdf#118938 (Tünde Tóth, NISZ). Nyní se exportuje v Calcu pomocí následujících kroků, ověřeno také před úpravou:
  • V nabídce Soubor->Uložit jako vyberte formát Excel 2007-365 (.xlsx);
  • zaškrtněte políčko "Uložit s heslem" a klepněte na tlačítko Uložit;
  • v dialogovém okně "Nastavit heslo" klikněte na "Možnosti" a povolte zaškrtávací políčko "Otevřít soubor pouze pro čtení" a zadejte heslo pro úpravy (tj. vynechejte heslo pro otevření).
 • Tlačítka s makry v Calcu: lepší podpora XLSX blog post (Miklos Vajna, Collabora)
 • OOXML graf import/export: Popisky grafu z oblasti buněk tdf#143942 (Dennis Francis, Collabora)
 • Import/export grafu OOXML: Vylepšená podpora pro formátování, škálování, výběr rozsahu (min/max), přírůstky.core commit f547cf17 (Dennis Francis, Collabora)

Vylepšení importního/exportního filtru PPTX

 • Export PPTX: opraveny interakce a hypertextové odkazy na obrázcích tdf#124232 (Tibor Nagy, NISZ)
 • Import PPTX: Impress nyní nevypouští heslo pouze pro čtení v souboru PPTX tdf#144943 (Tünde Tóth, NISZ)
 • Import PPTX: oprava hypertextových odkazů na tvarech tdf#144616 (Tibor Nagy, NISZ)
 • Import PPTX: oprava hypertextových odkazů na obrázcích tdf#141704 (Tibor Nagy, NISZ)
 • Oprava nesprávného importu patiček snímků z PPTX tdf#142221 (Sarper Akdemir, Collabora)
 • Exportování zápatí snímků do formátu PPTX tdf#59323 (Sarper Akdemir, Collabora)

Vylepšení filtru WMF/EMF

Vylepšení filtru SVG

Ostatní

 • Přípona TXT již není přiřazena formátu T602, což v některých případech vedlo k chybným detekcím. (Jan Holešovský, Collabora)

Uživatelské rozhraní

Obecné

Téma ikon

Dialogová okna

Postranní lišta

Lišta karet

Lokalizace

Nové jazyky/národní prostředí

K dispozici jako výchozí jazyk dokumentu a pro formátování specifické pro národní prostředí.

 • English (Israel) {en-IL}. tdf#145173 (Eike Rathke, Red Hat)

Další jazyky v seznamu jazyků

Dostupné pro atribut textu.

 • Klingon, tlhIngan Hol {tlh}. tdf#143946 (Eike Rathke, Red Hat)

Zahrnutí dalších jazyků

Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazyková podpora

 • Language entries in language listboxes created by spellchecker or hyphenation dictionaries or extensions that support languages without a predefined language listbox entry are now displayed using a possibly translated language/locale name obtained from the ICU (International Components for Unicode) library. Previously such entries were displayed as language tags in curly brackets, for example {en-SG}. (Eike Rathke, Red Hat)
 • Old Hungarian has got full-text transliteration support: Tools ▸ AutoCorrect ▸ Apply and Tools ▸ AutoCorrect ▸ Apply and Edit Changes transliterate right-to-left Hungarian text to Old Hungarian (only if the paragraph style of the text is Default Paragraph Style). tdf#143176 (László Németh). More info in Release Notes 7.0

Skriptování

Knihovky ScriptForge

Rozšiřitelná a robustní kolekce skriptovacích zdrojů maker pro LibreOffice, které lze vyvolat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

Knihovny vystavují celkem 23 služeb, z nichž každá má řadu metod a vlastností.

New in LibreOffice 7.3:

 • The (new) Chart service, to define chart documents stored in Calc sheets. Most parameters available in the user interface can be set by script.
 • The (new) PopupMenu service, to describe the menu to be displayed after a mouse event (typically a right-click). The menu may contain usual items, checkboxes or radio buttons. Each item can be decorated with icons and tooltips.
 • Management of printers: list of fonts and printers, printer options, printing documents.
 • Export of documents to PDF and management of PDF options.
 • Dialogs may host table controls. Provide tabular data, the data is displayed with headers and sort buttons. The selected row is returned by the Value property.
 • Titles, tooltips, list- or comboboxes, labels of dialogs can be translated on-the-fly based on tools provided in the L10N service.
 • The Calc service has been improved with facilities to identify cell ranges when their size is unknown, f.i. after the import of data, and to apply formulas with absolute and relative references on them.
 • The whole set of services is made available for Python scripts with identical syntax and behaviour as in Basic.
 • The English version of the documentation of the ScriptForge libraries (7.3) is fully integrated in the LibreOffice help pages (https://help.libreoffice.org/7.3/en-US/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC). Their translation into other languages is underway. (Alain Romedenne, Rafael Lima)

BASIC

Python

Změny VBA

Odstranění funkcí / ukončení podpory

Kompatibilita platforem

Mac

 • LibreOffice 7.3 vyžaduje ke spuštění macOS 10.12 nebo novější.
Vzhledem k politice společnosti Apple týkající se funkcí standardní knihovny C++ bude minimální požadavek na verzi systému macOS v budoucnu zvýšen takto.:
 • vydání v srpnu 2022 → 10.13 High Sierra
 • vydání v únoru 2023 → 10.14 Mojave
 • vydání v srpnu 2023 → 10.15 Catalina
 • Vykreslovací backend založený na knihovně Skia se nyní používá i v systému macOS. [1] (Luboš Luňák, Collabora)

Windows

Linux

Změny API

 • The C functions rtl_str_toFloat, rtl_str_toDouble, rtl_ustr_toFloat, and rtl_ustr_toDouble, and the C++ member functions rtl::OString::toFloat, rtl::OString::toDouble, rtl::OUString::toFloat, and rtl::OUString::toDouble no longer accept a “+” or “-” sign before “NaN” when parsing the XML Schema–style Not a Number notation. (But they still accept an optional “+” or “-” sign before the legacy “1.#NAN” notation.) core commit 9d27a44e
 • osl_demultiplexSocketEvents and its support functionality, all of which were deprecated, have been removed from the UNO C/C++ API. core commit db392a8a

Změny UNO API

 • In com.sun.star.i18n, various enum members have been renamed (to no longer use reserved identifiers): core commit 04af4e4f
  • in com.sun.star.i18n.TransliterationModules:
   • from ignoreTraditionalKanji_ja_JP to IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
   • from ignoreTraditionalKana_ja_JP to IgnoreTraditionalKana_ja_JP
   • from ignoreMinusSign_ja_JP to IgnoreMinusSign_ja_JP
   • from ignoreIterationMark_ja_JP to IgnoreIterationMark_ja_JP
   • from ignoreSeparator_ja_JP to IgnoreSeparator_ja_JP
   • from ignoreZiZu_ja_JP to IgnoreZiZu_ja_JP
   • from ignoreBaFa_ja_JP to IgnoreBaFa_ja_JP
   • from ignoreTiJi_ja_JP to IgnoreTiJi_ja_JP
   • from ignoreHyuByu_ja_JP to IgnoreHyuByu_ja_JP
   • from ignoreSeZe_ja_JP to IgnoreSeZe_ja_JP
   • from ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP to IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
   • from ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP to IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
   • from ignoreSize_ja_JP to IgnoreSize_ja_JP
   • from ignoreProlongedSoundMark_ja_JP to IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
   • from ignoreMiddleDot_ja_JP to IgnoreMiddleDot_ja_JP
   • from ignoreSpace_ja_JP to IgnoreSpace_ja_JP
   • from smallToLarge_ja_JP to SmallToLarge_ja_JP
   • from largeToSmall_ja_JP to LargeToSmall_ja_JP
  • in com.sun.star.i18n.TransliterationModulesNew:
   • from ignoreTraditionalKanji_ja_JP to IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
   • from ignoreTraditionalKana_ja_JP to IgnoreTraditionalKana_ja_JP
   • from ignoreMinusSign_ja_JP to IgnoreMinusSign_ja_JP
   • from ignoreIterationMark_ja_JP to IgnoreIterationMark_ja_JP
   • from ignoreSeparator_ja_JP to IgnoreSeparator_ja_JP
   • from ignoreZiZu_ja_JP to IgnoreZiZu_ja_JP
   • from ignoreBaFa_ja_JP to IgnoreBaFa_ja_JP
   • from ignoreTiJi_ja_JP to IgnoreTiJi_ja_JP
   • from ignoreHyuByu_ja_JP to IgnoreHyuByu_ja_JP
   • from ignoreSeZe_ja_JP to IgnoreSeZe_ja_JP
   • from ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP to IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
   • from ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP to IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
   • from ignoreSize_ja_JP to IgnoreSize_ja_JP
   • from ignoreProlongedSoundMark_ja_JP to IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
   • from ignoreMiddleDot_ja_JP to IgnoreMiddleDot_ja_JP
   • from ignoreSpace_ja_JP to IgnoreSpace_ja_JP
   • from smallToLarge_ja_JP to SmallToLarge_ja_JP
   • from largeToSmall_ja_JP to LargeToSmall_ja_JP
  • in com.sun.star.i18n.UnicodeScript:
   • from k_CJKUnifiedIdeographsExtensionA to kCJKUnifiedIdeographsExtensionA

Změny konfigurace

Změny SDK

Android Viewer