Opombe ob izdaji LibreOffice 7.3 Community

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.3 and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎slovenščina • ‎čeština • ‎فارسی • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

O tej strani

Writer

Splošne izboljšave

 • Zdaj lahko likom dodate hiperpovezave (tdf#123626; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
 • Sidra sprotne in končne opombe na koncu odstavka se zdaj obravnavajo natanko kot tiste na sredi za namene iskanja/zamenjevanja z regularnimi izrazi, t.j. ujemajo se z zadetki regularnega izraza [\p{Control}] ali [:control:]. To pomeni, da jih je potrebno upoštevati pri iskanju zadetkov v besedilu s koncem odstavka (tdf#137737; Mike Kaganski, Collabora).
 • Osnovna podpora ravni seznamov v slogih odstavka v Writerju (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
 • Začetek uvajanja povezanih znakovnih slogov in slogov odstavkov (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

Sledenje premikom besedila

Pri sledenju sprememb pokaže premaknjeno besedilo v zeleni barvi z dvojno prečrtavo ali podrčtavo, da pohitri pregledovanje. Dodani so novi napisi namigov in ikone upravljanja s spremembami sledenja premikov besedila. Prerazvrščeni elementi seznama ali spremenjeno zaporedje odstavkov ali povedi so tako opaznejši. Sledenje premikom zaznava pomik navzgor/navzdol, povleci-in-spusti, izreži in prilepi ter brisanje s ponovnim vnosom/tipkanjem, tudi pri uvozu ODT in DOCX (vključno z dokumenti, ustvarjenimi z urejevalniki, ki nimajo podpore za sledenje premikom besedila, kot sta Google Docs in spletna izdaja Microsoft Office) (tdf#145233, tdf#145718, tdf#145719,tdf#145721; László Németh, NISZ).

Element seznama s sledenjem, premaknjen navzdol, z novim napisom namiga in ikonami upravljanja s spremembami

Druge izboljšave sledenja spremembam

 • Sledenje spremembam sloga odstavka (tdf#144272; László Németh, NISZ).
 • Sledenje vstavljanju praznih vrstic tabele (tdf#143358; László Németh, NISZ).
 • Sledenje brisanju praznih vrstic tabele (tdf#143359; László Németh, NISZ).
 • Sledenje spremembam: skrije izbrisane vrstice tabele in tabele v načinu Skrij spremembe. Poprej jih je bilo možno "skriti" le s potrditvijo vseh brisanj, saj je način Skrij spremembe skril le vsebino celic, ne pa tudi izbrisanih vrstic in tabel, s čimer je puščal prazne vrstice in tabele v dokumentu (tdf#144057; László Németh, NISZ).
 • Popravljen izračun formul tabele ob sledenju spremembam (tdf#39828; László Németh, NISZ).
 • Sledenje spremembam: popravljeno brsianje tabele ob spoju odstavkov (tdf#144058; László Németh, NISZ).
 • Sledenje spremembam: ohrani oblikovanje namigov. Če ima besedilo omogočenih več nastavitev oblikovanja znakov in se ob sledenju spremembam uveljavi novo, se ob zavrnitvi sprememb obnovi le ena od poprejšnjih nastavitev (tdf#144173; László Németh, NISZ).
 • Sledenje spremembam oblikovanja dejanske besede. Če besedilo ni izbrano, se oblikovanje znaka uveljavijo na besedi pod kazalko, zdaj s shranjevanjem izvornega neposrednega oblikovanja znaka z rdečimi podčrtanimi "dodatnimi podatki" za zavrnitev sledene spremembe oblikovanja (tdf#143939; László Németh, NISZ).
 • Pokaži spremembe oznak in oštevilčevanja pri premaknjenem elementu seznama, ne pri naslednjem (tdf#145068; László Németh, NISZ).
Navzdol premaknjen element seznama: spremembe prikaže le pri dveh elementih, ne pri štirih.

Hitrost delovanja

 • Pohitreno odpiranje datotek DOCX z več kot 200 strani dolgimi tabelami (tdf#135683; Noel Grandin, Collabora).
 • Pohitritev izvoza PDF pri nekaterih kompleksnejših dokumentih (tdf#125892; Noel Grandin, Collabora).
 • Pohitritev nalaganja velikih dokumentov RTL (tdf#64991; Noel Grandin, Collabora).

Calc

Splošne izboljšave

 • Pogovorno okno "Povezava z zunanjimi podatki" (Delovni list ▸ Povezava z zunanjimi podatki ...) zdaj izpiše tabele HTML v zaporedju, v katerem se pojavljajo v viru (tdf#142600; Andreas Heinisch).
Seznam tabel HTML v pogovornem oknu "Povezava z zunanjimi podatki". LibreOffice 7.3 (na desni) zdaj izpiše tabele v zaporedju pojavitve v viru (LibreOffice 7.2 je na levi).
 • Implementiran je algoritem seštevanja Nuemanier z rabo sodobnih ukazov CPE SIMD, kakršen je AVX2 (tdf#142307; Dante Doménech).
 • Prazna znaka pomik v novo vrstico in tabulator v izrazih formul v celicah se zdaj ohranijo in preživijo krožno pot med datotečnima zapisoma OOXML in ODF. Tabulatorjev sicer ni mogoče vnesti v vmesniku vnosa celice in se pretvorijo v en sam presledek (tdf#76310; Eike Rathke, Red Hat).
 • Podpora uvozu/izvozu CSV za nastavitev ločila polj sep=; in "sep=;". Pri branju CSV je ločilo prevzeto iz začetnega enojnega polja sep=; ali "sep=;", če je to edina vsebina vrstice. Navedeni oblika se ohrani kot vsebina celic (brez narekovajev), iz nenavedene oblike se ločilo opusti, saj je kontekstualno gledano realno ločilo polj. Pri zapisovanju CSV se obstoječa vsebina leve vrhnje posamezne celice sep=;, če je to edina celica v vrstici, prilagodi trenutnemu ločilu v obliki navedkov "sep=;" (če narekovaju / ločila besedila niso nastavljeni kot prazni ...) in vedno uporablja znak ASCII za dvojni narekovaj ("). Če vrstica, ki vsebuje sep=;, ne bo uvožena kot podatki (in tako tudi ni ohranjeno pri ponovnem shranjevanju), potem mora biti v pogovornem oknu število Iz vrstice nastavljeno na vrednost 2 (tdf#117868; Eike Rathke, Red Hat).
 • Nova možnost Ovrednoti formule v pogovornih oknih Uvoz CSV, Posebno lepljenje ter Besedilo v stolpec določa, ali naj se izrazi formul, ki se začenjajo z enačajem (=), ovrednotijo kot formule ali uvozijo kot besedilni podatki. V programskem nizu FilterOptions je to 13. parameter (žeton 12) z argumentom false ali true. (tdf#114878; Eike Rathke, Red Hat).
 • Implementirano samodopolnjevanje kot v bash-u za samodejni vnos v programu Calc (tdf#145198; Dennis Francis, Collabora).

Kot primer vzemimo naslednje podatke v stolpcu:

ABCD123xyz
ABCD345qwel
ABCD123pqr
ABCD123xyz
PQR
Če uporabnik vnese A, prikaže delni predlog BCD.
Uporabnik lahko sprejme predlog z desno smerno tipko, nakar se kazalka postavi za črko D in čaka na nadaljnji vnos. Uporabnik lahko ne sprejme predloga, tako da tipka naprej ali da izstopi iz urejevalnega načina s pritiskom ubežnice.
Če uporabnik sprejme predlog BCD z desno smerno tipko ter vnese 1, se prikaže delni predlog 23. Uporabnik lahko le-tega sprejme s pritiskom desne smerne tipke.
Če uporabnik sprejme predlog v tretjem koraku in vnese x, se prikaže še končni predlog yz. Uporabnik lahko znova potrdi ali zavrne predlog, kot je to omenjeno v prvem koraku.
 • Kazalka celice zdaj uporablja sistemsko barvo poudarjanja namesto privzete barve pisave, kar izboljša vidnost (tdf#142121; Natalia Gavrilova).
Vidite lahko, da ima kazalka v celici C4 zdaj barvo poudarjanja namesto privzete barve pisave

Nove funkcije preglednice

 • Brez

Spremenjene funkcije preglednice

 • Možnost "Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice" je popravljena, da se pravilno uveljavi pri funkcijah iskanja, če je izklopljena (tdf#139612). Za boljše delovanje je priporočeno pustiti možnost vključeno, razen če je potrebno delno ujemanje celic (Luboš Luňák, Collabora).

Hitrost delovanja

 • Pohitreno odpiranje nekaterih datotek XLSM (tdf#95549; Noel Grandin, Collabora).
 • Pohitreno vstavljanje velikig grafikonov (za več kot 800.000 celic) (tdf#144052; Noel Grandin, Collabora).
 • Pohitreno odpiranje nekaterih datotek XLSX (tdf#130795; Noel Grandin, Collabora).
 • Pohitritev nekaterih funkcij iskanja (lookup) v nekaterih primerih (tdf#139444,tdf#144249; Luboš Luňák, Collabora).
 • Pohitreno filtriranje s samodejnim filtrom (tdf#133835, tdf#133867; Noel Grandin in Luboš Luňák, Collabora).

Impress in Draw

Splošne izboljšave

 • Dodano je novo vedenje urejanja načina oznake. Podrobnosti najdete v tem zapisu na blogu (Gökçe Kuler).
Glejte ta video na YouTube:
 • Dodane so s programom PowerPoint združljive velikosti zaslona (tdf#116374; Jun Nogata). "Široki ekran" se uporablja v trenutni izdaji PowerPoint, "Projekcija na zaslonu" se uporablja v prejšnjih izdajah PowerPoint ter v Google Slides (glejte tukaj). Če ustvarite datoteko s tema velikostma, bo izvožena datoteka obravnavana kot prednastavljena velikost in ne kot uporabniško določena velikost. Prav tako bo obravnavana kot prednastavljena velikost ob uvozu.
 • Preklicana skupna raba lastnosti lika iste vrste pred vstavljanjem (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

Hitrost delovanja

Base

Chart

Math

Osrčje/splošno

 • LibreOffice lahko zdaj poleg kod QR tvori enodimenzionalne črtne kode (tdf#141193; Akshit Kushwaha).

Hitrost delovanja

 • Optimizacija LibreOffice za hkratno delo večjega števila uporabnikov (zapis na blogu; Luboš Luňák, Collabora).
 • Odpravljena napaka, ki je sčasoma upočasnjevala upodabljanje besedil CJK (objava 5b38b574; Luboš Luňák, Collabora).
 • Različne izboljšave upodabljanja v mehanizmu upodabljanja na osnovi Skia (Luboš Luňák, Collabora).
 • Uradni izvajalni paketi so zdaj grajeni z uporabo optimizacije Link-Time, kar bi moralo izboljšati splošno hitrost delovanja (Luboš Luňák, Collabora).

Pomoč za LibreOffice

Filtri

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra DOCX

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra DOCX

 • Uvoz DOCX: v veliki meri izboljšan uvoz seznamov/oštevilčevanja (tdf#141964, tdf#141966; Justin Luth, SIL).
 • Hiperpovezave, pripete likom, se zdaj uvozijo/izvozijo (tdf#123626; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
 • Uvoz DOCX: popravljeno dovoljenje za urejanje (tdf#89383; Tünde Tóth, NISZ).
 • Uvoz/izvoz DOCX: sledenje spremembam sloga odstavka (tdf#144272; László Németh, NISZ).
 • Uvoz DOCX: popravljeno dovoljenje za urejanje (tdf#89383; Tünde Tóth, NISZ).
 • Uvoz DOCX: popravljena podpora indeksa uporabnika in vnosa indeksa, ki ga določa koda polja \f. To je predelava poprejšnjega popravka. Zdaj uvoz uporabi polja indeksa in polja vnosa indeksa com.sun.star.text.UserIndex in com.sun.star.text.UserIndexMark, ki podpirata zahtevani indeks uporabnika ne le pri krožnem pretvarjanju med zapisi DOCX in OpenDocument, temveč tudi njeno funkcionalnost v času izvajanja, več uporabniško določenih indeksov (tdf#77051; László Németh, NISZ).
 • Uvoz DOCX: upoštevanje ZOrder predmetov grafikona (tdf#144798; Miklos Vajna, Collabora).

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra XLSX

 • Uvoz XLSX: zmanjšana višina vrstic za datoteke XLSX, ustvarjene z MS Office (tdf#144642; Attila Szűcs, NISZ).
 • Izvoz XLSX: zamik celic se nič več ne povečuje z vsakim shranjevanjem (tdf#130104; Kevin Suo).
 • Uvoz XLSX: popravljeno dovoljenje za urejanje (tdf#115933; Tünde Tóth, NISZ).
 • Uvoz/izvoz XLSX: popravljena dovoljenja za urejanje; doslej ni povpraševalo po geslu za urejanje, prav tako se ni izvozilo v dokumente XLSX (tdf#118938; Tünde Tóth, NISZ). Zdaj se izvozi v programu Calc z naslednjimi koraki, prav tako potrjenimi pred urejanjem:
  • Pod Datoteka->Shrani kot izberite vrsto datoteke Excel 2007–365 (.xlsx);
  • potrdite polje "Shrani z geslom" in kliknite Shrani;
  • v pogovornem oknu "Določi geslo" kliknite gumb "Možnosti" in potrdite polje "Odpri datoteko samo za branje", ter vnesite geslo za urejanje (t.j. preskočite geslo za odpiranje).
 • Gumbi v Calcu z makri: boljša podpora XLSX (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
 • Uvoz/izvoz grafikonov OOXML: oznake grafikonov iz obsega celic (tdf#143942; Dennis Francis, Collabora).
 • Uvoz/izvoz grafikonov OOXML: kategorije datumov modula Chart - izboljšana podpora za oblikovanje, spreminjanje velikosti, izbore obsega (najm./najv.), prirastek (objava f547cf17; Dennis Francis, Collabora).

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPTX

 • Izvoz PPTX: popravljene interakcije in hiperpovezave za slike (tdf#124232; Tibor Nagy, NISZ).
 • Uvoz PPTX: Impress več ne opusti geslo samo-za-branje v datoteki PPTX (tdf#144943; Tünde Tóth, NISZ).
 • Uvoz PPTX: popravljene hiperpovezave za like (tdf#144616; Tibor Nagy, NISZ).
 • Uvoz PPTX: popravljene hiperpovezave za slike (tdf#141704; Tibor Nagy, NISZ).
 • Popravljen nepravilen uvoz nog prosojnice iz PPTX (tdf#142221; Sarper Akdemir, Collabora).
 • Noge prosojnic se izvažajo v zapis PPTX (tdf#59323; Sarper Akdemir, Collabora).
 • Uvoz PPTX: prosojna senca za tabele (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

Izboljšave filtra WMF/EMF

Izboljšave filtra SVG

Drugo

 • Končnica datotek TXT ni več povezana z vrsto datotek T602, kar je v nekaterih primerih vodilo v napačno zaznavo (Jan Holešovský, Collabora).

Uporabniški vmesnik

Splošno

Teme ikon

Pogovorna okna

Stranska vrstica

Zloženka

Jezikovno prilagajanje

Vključitev podpore za dodatne jezike

Ti jeziki so na voljo za privzeti jezik dokumentov in za krajevno pogojeno oblikovanje.

 • angleški (Izrael) {en-IL} (tdf#145173; Eike Rathke, Red Hat).

Dodatni jeziki na seznamu jezikov

Tu je na voljo prostor za besedilo.

 • klingonski, tlhIngan Hol - {tlh} (tdf#143946; Eike Rathke, Red Hat).

Vključitev drugih jezikov

Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

 • Imena jezikov v seznamskih poljih jezika, ki jih ustvarijo slovarji za preverjanje črkovanja, slovarji deljenja besed ali razširitve, ki podpirajo jezike brez vnaprej določenega vnosa jezika na seznamu, se zdaj prikažejo s pomočjo morda prevedenega imena jezika/krajevne nastavitve, pridobljene s strani knjižnice ICU (International Components for Unicode). Doslej so se tovrstni vnosi prikazali kot oznake jezikov v zavitih oklepajih, npr. {en-SG} (Eike Rathke, Red Hat).
 • Stari madžarski jezik ima podporo za prečrkovanje (transliteracijo) celotnega besedila: Orodja ▸ Samopopravki ▸ Uporabi in Orodja ▸ Samopopravki ▸ Uporabi in uredi spremembe prečrkujeta madžarsko besedilo od desne proti levi v stari madžarski zapis (če je slog odstavka Privzeti slog odstavka) (tdf#143176; László Németh). Podrobnosti v Opombah ob izdaji 7.0.

Skriptanje

Knjižnice ScriptForge

Razširljiva in robustna zbirka virov za pisanje makrov za LibreOffice, ki jo lahko kličete iz skriptov Basic in Python (Jean-Pierre Ledure).

Knjižnice ponujajo dostop do 23 storitev, vsaka s kopico metod in lastnosti.

Novosti v LibreOffice 7.3:

 • (Nova) storitev Chart za določanje dokumentov grafikonov, shranjenih v delovnih listih dokumentov programa Calc. Večino parametrov, ki so na voljo v uporabniškem vmesniku, lahko določite s skriptom.
 • (Nova) storitev PopupMenu za opisovanje menija, ki bo prikazan po dogodku miške (običajno je to desni klik). Meni lahko vsebuje običajne elemente, potrditvena polja ali izbirne gumbe. Vsak njegov element je mogoče opremiti z ikonami in namigi.
 • Upravljanje tiskalnikov: seznam pisav in tiskalnikov, možnosti tiskalnikov, tiskanja dokumentov.
 • Izvoz dokumentov v PDF in upravljanje možnosti PDF.
 • Pogovorna okna lahko gostijo kontrolnike tabele. Če so zagotovljeni podatki v tabeli, so podatki prikazani z glavami in gumbi razvrščanja. Izbrano vrstico vrne lastnost Value.
 • Naslovi, namigi, seznamska polja ali kombinirana polja, oznake pogovornih oken je možno prevajati sproti z orodji, ki so na voljo v storitvi L10N.
 • Storitev Calc je izboljšana z zmožnostmi identificiranja obsegov celic, ko njihova velikost ni znana, f.i. po uvozu podatkov, in za uveljavitev formul z absolutnimi in relativnimi sklici nanje.
 • Celoten nabor storitev je zagotovljen za skripte Python z identično skladnjo in vedenjem kot za Basic.
 • Angleška različica dokumentacije knjižnic ScriptForge (7.3) je povsem integrirana v strani pomoči LibreOffice (https://help.libreoffice.org/7.3/en-US/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC). Njihovo prevajanje v druge jezike je v teku, so pa že skoraj v celoti poslovenjene - hip hip hura! (Alain Romedenne, Rafael Lima).

BASIC

Python

Spremembe VBA

Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

Združljivost s platformami

macOS

 • Za izvajanje LibreOffice 7.3 je potreben macOS 10.12 (Sierra) ali novejši.
Zaradi politike podjetja Apple glede funkcionalnosti standardne knjižnice C++ se bo zahtevana najnižja delujoča različica macOS v prihodnje zviševala na naslednji način:
 • izdaja avgusta 2022 → 10.13 High Sierra
 • izdaja februarja 2023 → 10.14 Mojave
 • izdaja avgusta 2023 → 10.15 Catalina
 • Mehanizem upodabljanja na osnovi knjižnice Skia se zdaj uporablja tudi na sistemih macOS (zapis na blogu; Luboš Luňák, Collabora).

Windows

 • Implementirana sta vmesnika IAccessibleTable2 in IAccessibleTableCell iz specifikacije IAccessible2 (objava 839dbf9e, objava 97a88e30; Michael Weghorn).

Linux

Spremembe API-ja

 • Funkcije C rtl_str_toFloat, rtl_str_toDouble, rtl_ustr_toFloat in rtl_ustr_toDouble ter funkcije članov C++ rtl::OString::toFloat, rtl::OString::toDouble, rtl::OUString::toFloat in rtl::OUString::toDouble nič več ne sprejemajo znakov “+” in “-” pred “NaN” pri razčlenjevanju sloga sheme XML "Not a Number" (vendar še vedno sprejemajo neobvezen znak “+” ali “-” pred opuščeno notacijo “1.#NAN”) (objava 9d27a44e).
 • osl_demultiplexSocketEvents in njegove podporne funkcionalnosti, ki so bile opuščene, so odstranjene iz API-ja C/C++ UNO (objava db392a8a).

Spremembe UNO API

 • V com.sun.star.i18n so različni članu enum preimenovani (nič več ne uporabljajo rezerviranih identifikatorjev): objava 04af4e4f
  • v com.sun.star.i18n.TransliterationModules:
   • iz ignoreTraditionalKanji_ja_JP v IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
   • iz ignoreTraditionalKana_ja_JP v IgnoreTraditionalKana_ja_JP
   • iz ignoreMinusSign_ja_JP v IgnoreMinusSign_ja_JP
   • iz ignoreIterationMark_ja_JP v IgnoreIterationMark_ja_JP
   • iz ignoreSeparator_ja_JP v IgnoreSeparator_ja_JP
   • iz ignoreZiZu_ja_JP v IgnoreZiZu_ja_JP
   • iz ignoreBaFa_ja_JP v IgnoreBaFa_ja_JP
   • iz ignoreTiJi_ja_JP v IgnoreTiJi_ja_JP
   • iz ignoreHyuByu_ja_JP v IgnoreHyuByu_ja_JP
   • iz ignoreSeZe_ja_JP v IgnoreSeZe_ja_JP
   • iz ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP v IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
   • iz ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP v IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
   • iz ignoreSize_ja_JP v IgnoreSize_ja_JP
   • iz ignoreProlongedSoundMark_ja_JP v IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
   • iz ignoreMiddleDot_ja_JP v IgnoreMiddleDot_ja_JP
   • iz ignoreSpace_ja_JP v IgnoreSpace_ja_JP
   • iz smallToLarge_ja_JP v SmallToLarge_ja_JP
   • iz largeToSmall_ja_JP v LargeToSmall_ja_JP
  • v com.sun.star.i18n.TransliterationModulesNew:
   • iz ignoreTraditionalKanji_ja_JP v IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
   • iz ignoreTraditionalKana_ja_JP v IgnoreTraditionalKana_ja_JP
   • iz ignoreMinusSign_ja_JP v IgnoreMinusSign_ja_JP
   • iz ignoreIterationMark_ja_JP v IgnoreIterationMark_ja_JP
   • iz ignoreSeparator_ja_JP v IgnoreSeparator_ja_JP
   • iz ignoreZiZu_ja_JP v IgnoreZiZu_ja_JP
   • iz ignoreBaFa_ja_JP v IgnoreBaFa_ja_JP
   • iz ignoreTiJi_ja_JP v IgnoreTiJi_ja_JP
   • iz ignoreHyuByu_ja_JP v IgnoreHyuByu_ja_JP
   • iz ignoreSeZe_ja_JP v IgnoreSeZe_ja_JP
   • iz ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP v IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
   • iz ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP v IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
   • iz ignoreSize_ja_JP v IgnoreSize_ja_JP
   • iz ignoreProlongedSoundMark_ja_JP v IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
   • iz ignoreMiddleDot_ja_JP v IgnoreMiddleDot_ja_JP
   • iz ignoreSpace_ja_JP v IgnoreSpace_ja_JP
   • iz smallToLarge_ja_JP v SmallToLarge_ja_JP
   • iz largeToSmall_ja_JP v LargeToSmall_ja_JP
  • v com.sun.star.i18n.UnicodeScript:
   • iz k_CJKUnifiedIdeographsExtensionA v kCJKUnifiedIdeographsExtensionA

Spremembe prilagoditev

Spremembe SDK

Pregledovalnik za Android