Opombe ob izdaji LibreOffice 7.3 Community

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.3 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Splošne izboljšave

  • Zdaj lahko likom dodate hiperpovezave (tdf#123626; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  • Sidra sprotne in končne opombe na koncu odstavka se zdaj obravnavajo natanko kot tiste na sredi za namene iskanja/zamenjevanja z regularnimi izrazi, t.j. ujemajo se z zadetki regularnega izraza [\p{Control}] ali [:control:]. To pomeni, da jih je potrebno upoštevati pri iskanju zadetkov v besedilu s koncem odstavka (tdf#137737; Mike Kaganski, Collabora).
  • Sprotne in končne opombe se zdaj prikažejo v Krmarju (tdf#144788; Jim Raykowski).
  • Osnovna podpora ravni seznamov v slogih odstavka v Writerju (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Začetek uvajanja povezanih znakovnih slogov in slogov odstavkov (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

  Sledenje brisanju/vstavljanju vrstic tabele

  Dodana podpora vizualizaciji in vmesniku Upravljaj spremembe za sledenje brisanja in vstavljanja tabel ter vrstic tabele (László Németh, NISZ).

  Osnovna podpora za sledenje sprememb tabele (uvedeno z LibreOffice 7.2, glejte tdf#60382, tdf#79069) je razširjena z naslednjimi izboljšavami:

  • Izbrisane vrstice tabel in tabele so v načinu Skrij spremembe skrite, nič več niso prikazane prazne celice (tdf#144057).
  • Prikaz vstavljenih tabel in vrstic tabel v cijanski barvi, izbrisanih pa v roza barvi - v načinu Pokaži spremembe (tdf#146120).
  • V Upravljaj spremembe sprejem ali zavrnitev brisanja/vstavljanja tabel ali zaporednih vrstic tabele z enim samim klikom (tdf#144270).
  • S klikanjem vrstice tabele poteka sprejem ali zavrnitev njenega brisanja/vstavljanja (tdf#146145).
  • Dodan orodni namig vrsticam tabele s sledenjem sprememb (tdf#146144).
  • Sledenje vstavljanju praznih vrstic tabele (tdf#143358).
  • Sledenje brisanju praznih vrstic tabele (tdf#143359).
  • Sprejmi/zavrni vse spremembe besedila/vrstic izbrane tabele ali obsega celic (ne le spremembe njihove prve celice) (tdf#147182);
  Poudarjene spremembe sledenja sprememb ter izboljšano pogovorno okno Upravljaj spremembe z novimi spremembami (vrstic) tabele

  Sledenje premikom besedila

  Pri sledenju sprememb pokaže premaknjeno besedilo v zeleni barvi z dvojno prečrtavo ali podrčtavo, da pohitri pregledovanje. Dodani so novi napisi namigov in ikone upravljanja s spremembami sledenja premikov besedila. Prerazvrščeni elementi seznama ali spremenjeno zaporedje odstavkov ali povedi so tako opaznejši. Sledenje premikom zaznava pomik navzgor/navzdol, povleci-in-spusti, izreži in prilepi ter brisanje s ponovnim vnosom/tipkanjem, tudi pri uvozu ODT in DOCX (vključno z dokumenti, ustvarjenimi z urejevalniki, ki nimajo podpore za sledenje premikom besedila, kot sta Google Docs in spletna izdaja Microsoft Office) (tdf#145233, tdf#145718, tdf#145719,tdf#145721; László Németh, NISZ).

  Element seznama s sledenjem, premaknjen navzdol, z novim napisom namiga in ikonami upravljanja s spremembami

  Druge izboljšave sledenja spremembam

  Nanaša se na spremembe oblikovanja odstavkov itn. (László Németh, NISZ).

  • Popravljen izračun formul tabele ob sledenju spremembam (tdf#39828).
  • Sledenje spremembam: popravljeno brsianje tabele ob spoju odstavkov (tdf#144058).
  • Sledenje spremembam: ohrani oblikovanje namigov. Če ima besedilo omogočenih več nastavitev oblikovanja znakov in se ob sledenju spremembam uveljavi novo, se ob zavrnitvi sprememb obnovi le ena od poprejšnjih nastavitev (tdf#144173).
  • Sledenje spremembam oblikovanja dejanske besede. Če besedilo ni izbrano, se oblikovanje znaka uveljavijo na besedi pod kazalko, zdaj s shranjevanjem izvornega neposrednega oblikovanja znaka z rdečimi podčrtanimi "dodatnimi podatki" za zavrnitev sledene spremembe oblikovanja (tdf#143939).
  • Pokaži spremembe oznak in oštevilčevanja pri premaknjenem elementu seznama, ne pri naslednjem (tdf#145068).
  Navzdol premaknjen element seznama: spremembe prikaže le pri dveh elementih, ne pri štirih.
  • Popravljeno zaporedje sledenih brisanj na istem mestu (tdf#107292);

  Hitrost delovanja

  • Pohitritev izvoza PDF pri nekaterih kompleksnejših dokumentih (tdf#125892; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitritev nalaganja velikih dokumentov RTL (tdf#64991; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitritev upodabljanja pri določenih kompleksnih dokumentih (71429b93,d13b63a9; Luboš Luňák, Collabora).

  Calc

  Splošne izboljšave

  • Pogovorno okno "Povezava z zunanjimi podatki" (Delovni list ▸ Povezava z zunanjimi podatki ...) zdaj izpiše tabele HTML v zaporedju, v katerem se pojavljajo v viru (tdf#142600; Andreas Heinisch).
  Seznam tabel HTML v pogovornem oknu "Povezava z zunanjimi podatki". LibreOffice 7.3 (na desni) zdaj izpiše tabele v zaporedju pojavitve v viru (LibreOffice 7.2 je na levi).
  • Prazna znaka pomik v novo vrstico in tabulator v izrazih formul v celicah se zdaj ohranijo in preživijo krožno pot med datotečnima zapisoma OOXML in ODF. Tabulatorjev sicer ni mogoče vnesti v vmesniku vnosa celice in se pretvorijo v en sam presledek (tdf#76310; Eike Rathke, Red Hat).
  • Podpora uvozu/izvozu CSV za nastavitev ločila polj sep=; in "sep=;". Pri branju CSV je ločilo prevzeto iz začetnega enojnega polja sep=; ali "sep=;", če je to edina vsebina vrstice. Navedeni oblika se ohrani kot vsebina celic (brez narekovajev), iz nenavedene oblike se ločilo opusti, saj je kontekstualno gledano realno ločilo polj. Pri zapisovanju CSV se obstoječa vsebina leve vrhnje posamezne celice sep=;, če je to edina celica v vrstici, prilagodi trenutnemu ločilu v obliki navedkov "sep=;" (če narekovaju / ločila besedila niso nastavljeni kot prazni ...) in vedno uporablja znak ASCII za dvojni narekovaj ("). Če vrstica, ki vsebuje sep=;, ne bo uvožena kot podatki (in tako tudi ni ohranjeno pri ponovnem shranjevanju), potem mora biti v pogovornem oknu število Iz vrstice nastavljeno na vrednost 2 (tdf#117868; Eike Rathke, Red Hat).
  • Nova možnost Ovrednoti formule v pogovornih oknih Uvoz CSV, Posebno lepljenje ter Besedilo v stolpec določa, ali naj se izrazi formul, ki se začenjajo z enačajem (=), ovrednotijo kot formule ali uvozijo kot besedilni podatki. V programskem nizu FilterOptions je to 13. parameter (žeton 12) z argumentom false ali true. (tdf#114878; Eike Rathke, Red Hat).
  • Implementirano samodopolnjevanje kot v bash-u za samodejni vnos v programu Calc (tdf#145198; Dennis Francis, Collabora).

  Kot primer vzemimo naslednje podatke v stolpcu:

  ABCD123xyz
  ABCD345qwel
  ABCD123pqr
  ABCD123xyz
  PQR
  
  Če uporabnik vnese A, prikaže delni predlog BCD.
  Uporabnik lahko sprejme predlog z desno smerno tipko, nakar se kazalka postavi za črko D in čaka na nadaljnji vnos. Uporabnik lahko ne sprejme predloga, tako da tipka naprej ali da izstopi iz urejevalnega načina s pritiskom ubežnice.
  Če uporabnik sprejme predlog BCD z desno smerno tipko ter vnese 1, se prikaže delni predlog 23. Uporabnik lahko le-tega sprejme s pritiskom desne smerne tipke.
  Če uporabnik sprejme predlog v tretjem koraku in vnese x, se prikaže še končni predlog yz. Uporabnik lahko znova potrdi ali zavrne predlog, kot je to omenjeno v prvem koraku.
  • Kazalka celice zdaj uporablja sistemsko barvo poudarjanja namesto privzete barve pisave, kar izboljša vidnost (tdf#142121; Natalia Gavrilova).
  Vidite lahko, da ima kazalka v celici C4 zdaj barvo poudarjanja namesto privzete barve pisave
  • Podpora za barvni filter v pogovornem oknu "Standardni filter" (tdf#143103; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  Standardni filter podpira filtriranje po barvah
  • Poizvedbe in filtri, ki uporabljajo določene besedilne operacije, kot je npr. 'vsebuje', zdaj delujejo pravilno tudi s številskimi podatki (0d1971a8; Luboš Luňák, Collabora).
  • Hitro iskanje zdaj išče vrednosti namesto formul (pogovorno okno iskanja ponuja obe možnosti) (tdf#102506; Julien Nabet).
  • Na voljo od izdaje 7.3.1 naprej
   : odpravljen hrošč, zaradi katerega so bile celice tabel napačno umeščene ob lepljenju vsebine tabel HTML (tdf#74577, tdf#92960; Eike Rathke).
  • Diagonalne obrobe so dosegljive prek »Orodne vrstice > Obrobe« (tdf#143919; Bayram Çiçek).
  Diagonalne in cik-cak obrobe so na voljo prek »Orodne vrstice > Obrobe«
  • Glavo in nogo je zdaj možno nastaviti neodvisno med naslovnico in ostalimi stranmi, kar izboljšuje konsistentnost z Writerjem in medopravilnost z Microsoft Office. Nastavitev "Ista vsebina na naslovnici" najdete na ustreznih zavihkih pod Oblika ▸ Slog strani. (Daniel Arato, NISZ) tdf#142763

  Spremenjene funkcije preglednice

  • Možnost "Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice" je popravljena, da se pravilno uveljavi pri funkcijah iskanja, če je izklopljena (tdf#139612). Za boljše delovanje je priporočeno pustiti možnost vključeno, razen če je potrebno delno ujemanje celic (Luboš Luňák, Collabora).
  • Funkcija IF() zdaj brezpogojno poda vrednost napake pogoja, če obstaja. Prej je bila dana pot ELSE izvršena, saj pogoj ni nikoli TRUE ob napaki, kar ni bilo pomembno, če je bil ELSE funkcija ocenjevanja napake, kot npr. IFERROR(), ISERROR() ali druge funkcije IS...().
   S tem se spremeni vedenje nedokumentiranega stranskega učinka, zaradi česar lahko okvari obstoječe izraze, ki so se (nehote?) zanašali na to (tdf#146377; Eike Rathke, Red Hat).

  Hitrost delovanja

  • Pohitreno odpiranje nekaterih datotek XLSM (tdf#95549; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitreno vstavljanje velikig grafikonov (za več kot 800.000 celic) (tdf#144052; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitreno odpiranje nekaterih datotek XLSX (tdf#130795; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitritev nekaterih funkcij iskanja (lookup) v nekaterih primerih (tdf#139444,tdf#144249; Luboš Luňák, Collabora).
  • Izboljšana raba niti pri izračunih modula Calc (a0e27322, 871d5fe3; Luboš Luňák, Collabora).

  Impress in Draw

  Splošne izboljšave

  • Dodane so s programom PowerPoint združljive velikosti zaslona prek Prosojnica ▸ Lastnosti prosojnice ... ▸ Prosojnica ▸ Oblika papirja. "Široki ekran" se uporablja v trenutni izdaji PowerPoint, "Projekcija na zaslonu" se uporablja v prejšnjih izdajah PowerPoint ter v Google Slides (glejte tukaj). Če ustvarite datoteko s tema velikostma, bo izvožena datoteka obravnavana kot prednastavljena velikost in ne kot uporabniško določena velikost. Prav tako bo obravnavana kot prednastavljena velikost ob uvozu (tdf#142286, tdf#142288; Jun Nogata).
  • Preklicana skupna raba lastnosti lika iste vrste pred vstavljanjem (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • tdf#140321 (Regina Henschel)
   Žični okvir - Matirano - Plastično - Metalno
   Pogovorno okno "3D-nastavitve" se odpre, če preklopite lik v način "Izrivanje vključeno". Pogovorno okno ima spustni seznam "Površina" z izbirami "Žični okvir", "Matirano", "Plastično" in "Metalno". V stari različici izbire "Matirano", "Plastično" in "Metalno" niso imele učinka, tako je bil zapolnjeni model vedno upodobljen kot "plastičen". Zdaj dejansko dobimo različne površine. "Matirano" ima dejansko matiran videz. "Metalno" je podobno kot "Plastično", vendar ima več kontrasta.
  Žal so starejše različice v datoteke zapisovale napačne in neveljavne vrednosti. Te vrednosti lahko zdaj povzročijo neželeno upodabljanje. Za popravilo teh likov označite lik, nato najprej preklopite na predmet "Mat", nato na "Plastično" ali "Kovinsko".

  Base

  Chart

  Math

  Osrčje/splošno

  • LibreOffice lahko zdaj poleg kod QR tvori enodimenzionalne črtne kode (tdf#141193; Akshit Kushwaha).
  Pogovorno okno QR-koda in črtna koda ob vstavljeni črtni kodi na strani.
  • Nov UCP WebDAV/HTTP, ki temelji na libcurl (Michael Stahl, allotropia).
   • Uporablja domorodni sklad TLS operacijskega sistema na sistemih Windows in macOS, tako da uporabniki lahko na teh platformah zdaj upravljajo zaupanje v overitelje potrdil (CA) prek uporabniškega vmesnika operacijskega sistema.
  • Širine robnih črt so poenotene po celotnem paketu LibreOffice (tdf#48622; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  • Nove privzete vrednosti so:
   • Tanko kot las (0,05 tč),
   • Zelo tanko (0,5 tč),
   • Tanko (0,75 tč),
   • Srednje (1,5 tč),
   • Debelo (2, 25 tč) in
   • Zelo debelo (4.5pt).
   • Vrednosti po meri so še vedno možne.
  Nove privzete vrednosti širine črt
  • Preizkuse grafike VCL je možno izvajati iz Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Pogled ▸ Izvedi preizkuse grafike (objava na blogu; Akshit Kushwaha, avtor prispevka GSoC).

  Hitrost delovanja

  • Optimizacija LibreOffice za hkratno delo večjega števila uporabnikov (zapis na blogu; Luboš Luňák, Collabora).
  • Odpravljena napaka, ki je sčasoma upočasnjevala upodabljanje besedil CJK (5b38b574; Luboš Luňák, Collabora).
  • Različne izboljšave upodabljanja v mehanizmu upodabljanja na osnovi Skia (Luboš Luňák, Collabora).
  • Uradni izvajalni paketi so zdaj grajeni z uporabo optimizacije Link-TimeWikipedia logo v3.svg, kar bi moralo izboljšati splošno hitrost delovanja (Luboš Luňák, Collabora).

  Pomoč za LibreOffice

  • Dopolnjene strani pomoči za knjižnico skiptanja ScriptForge (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima).
  • Osredotočenje na rezultate iskanja na trenutni modul pisarniškega paketa (tdf#123506; Ross Johnson).
  • Pri iskanju po kazalu prehod iz iskanja Fuzzysort na FlexSearch ([objava]; I. Lauhakangas).
  • Zapre menije krmarjenja ob kliku izven njih ([objava]; I. Lauhakangas).

  Filtri

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra DOCX

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra DOCX

  • Uvoz DOCX: v veliki meri izboljšan uvoz seznamov/oštevilčevanja (tdf#141964, tdf#141966; Justin Luth, SIL).
  • Hiperpovezave, pripete likom, se zdaj uvozijo/izvozijo (tdf#123626; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  • Uvoz DOCX: popravljeno dovoljenje za urejanje (tdf#89383; Tünde Tóth, NISZ).
  • Uvoz/izvoz DOCX: sledenje spremembam sloga odstavka (tdf#144272; László Németh, NISZ).
  • Uvoz DOCX: popravljena podpora indeksa uporabnika in vnosa indeksa, ki ga določa koda polja \f. To je predelava poprejšnjega popravka. Zdaj uvoz uporabi polja indeksa in polja vnosa indeksa com.sun.star.text.UserIndex in com.sun.star.text.UserIndexMark, ki podpirata zahtevani indeks uporabnika ne le pri krožnem pretvarjanju med zapisi DOCX in OpenDocument, temveč tudi njeno funkcionalnost v času izvajanja, več uporabniško določenih indeksov (tdf#77051; László Németh, NISZ).
  • Uvoz DOCX: upoštevanje ZOrder predmetov grafikona (tdf#144798; Miklos Vajna, Collabora).

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra XLSX

  • Uvoz XLSX: zmanjšana višina vrstic za datoteke XLSX, ustvarjene z MS Office (tdf#144642; Attila Szűcs, NISZ).
  • Izvoz XLSX: zamik celic se nič več ne povečuje z vsakim shranjevanjem (tdf#130104; Kevin Suo).
  • Uvoz XLSX: popravljeno dovoljenje za urejanje (tdf#115933; Tünde Tóth, NISZ).
  • Uvoz/izvoz XLSX: popravljena dovoljenja za urejanje; doslej ni povpraševalo po geslu za urejanje, prav tako se ni izvozilo v dokumente XLSX (tdf#118938; Tünde Tóth, NISZ). Zdaj se izvozi v programu Calc z naslednjimi koraki, prav tako potrjenimi pred urejanjem:
   • Pod Datoteka->Shrani kot izberite vrsto datoteke Excel 2007–365 (.xlsx);
   • potrdite polje "Shrani z geslom" in kliknite Shrani;
   • v pogovornem oknu "Določi geslo" kliknite gumb "Možnosti" in potrdite polje "Odpri datoteko samo za branje", ter vnesite geslo za urejanje (t.j. preskočite geslo za odpiranje).
  • Gumbi v Calcu z makri: boljša podpora XLSX (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Uvoz/izvoz grafikonov OOXML: oznake grafikonov iz obsega celic (tdf#143942; Dennis Francis, Collabora).
  • Uvoz/izvoz grafikonov OOXML: kategorije datumov modula Chart - izboljšana podpora za oblikovanje, spreminjanje velikosti, izbore obsega (najm./najv.), prirastek (f547cf17; Dennis Francis, Collabora).

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPTX

  • Izvoz PPTX: popravljene interakcije in hiperpovezave za slike (tdf#124232; Tibor Nagy, NISZ).
  • Uvoz PPTX: Impress več ne opusti geslo samo-za-branje v datoteki PPTX (tdf#144943; Tünde Tóth, NISZ).
  • Uvoz PPTX: popravljene hiperpovezave za like (tdf#144616; Tibor Nagy, NISZ).
  • Uvoz PPTX: popravljene hiperpovezave za slike (tdf#141704; Tibor Nagy, NISZ).
  • Popravljen nepravilen uvoz nog prosojnice iz PPTX (tdf#142221; Sarper Akdemir, Collabora).
  • Noge prosojnic se izvažajo v zapis PPTX (tdf#59323; Sarper Akdemir, Collabora).
  • Uvoz PPTX: prosojna senca za tabele (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

  Drugo

  • Končnica datotek TXT ni več povezana z vrsto datotek T602, kar je v nekaterih primerih vodilo v napačno zaznavo (Jan Holešovský, Collabora).

  Uporabniški vmesnik

  Splošno

  • Valovite črte, ki nakazujejo težave s črkovanjem ali slovnico so izboljšane, da so bolj razločne na zaslonih visoke ločljivosti. Zdaj se ujemajo z ravnijo povečave dokumenta in ne ostajajo brezpogojno tanke (tdf#70519; Heiko Tietze, TDF).

  Teme ikon

  • Prilagojene ikone Colibre na področju grafike, shranjevanja, oblikovanja ter razveljavljanja/ponavljanja (Rizal Muttaqin).

  Jezikovno prilagajanje

  Note pin.svg

  Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, nam pomagajte prevajati naše programje.

  Vključitev podpore za dodatne jezike

  Ti jeziki so na voljo za privzeti jezik dokumentov in za krajevno pogojeno oblikovanje.

  • angleški (Izrael) {en-IL} (tdf#145173; Eike Rathke, Red Hat).

  Dodatni jeziki na seznamu jezikov

  Tu je na voljo prostor za besedilo.

  • klingonski, tlhIngan Hol - {tlh} (tdf#143946; Eike Rathke, Red Hat).
  • interslovanski, latinica - {art-Latn-x-interslv} - in interslovanski, cirilica - {art-Cyrl-x-interslv} (tdf#145853; Eike Rathke, Red Hat).

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  • Imena jezikov v seznamskih poljih jezika, ki jih ustvarijo slovarji za preverjanje črkovanja, slovarji deljenja besed ali razširitve, ki podpirajo jezike brez vnaprej določenega vnosa jezika na seznamu, se zdaj prikažejo s pomočjo morda prevedenega imena jezika/krajevne nastavitve, pridobljene s strani knjižnice ICU (International Components for Unicode). Doslej so se tovrstni vnosi prikazali kot oznake jezikov v zavitih oklepajih, npr. {en-SG} (Eike Rathke, Red Hat).
  • Stari madžarski jezik ima podporo za prečrkovanje (transliteracijo) celotnega besedila: Orodja ▸ Samopopravki ▸ Uporabi in Orodja ▸ Samopopravki ▸ Uporabi in uredi spremembe prečrkujeta madžarsko besedilo od desne proti levi v stari madžarski zapis (če je slog odstavka Privzeti slog odstavka) (tdf#143176; László Németh). Podrobnosti v Opombah ob izdaji 7.0.
  • brazilska portugalščina (pt-BR): dodan tezaver (Olivier Hallot);

  Skriptanje

  Knjižnice ScriptForge

  Razširljiva in robustna zbirka virov za pisanje makrov za LibreOffice, ki jo lahko kličete iz skriptov Basic in Python (Jean-Pierre Ledure).

  Knjižnice ponujajo dostop do 23 storitev, vsaka s kopico metod in lastnosti.

  Novosti v LibreOffice 7.3:

  • (Nova) storitev Chart za določanje dokumentov grafikonov, shranjenih v delovnih listih dokumentov programa Calc. Večino parametrov, ki so na voljo v uporabniškem vmesniku, lahko določite s skriptom.
  • (Nova) storitev PopupMenu za opisovanje menija, ki bo prikazan po dogodku miške (običajno je to desni klik). Meni lahko vsebuje običajne elemente, potrditvena polja ali izbirne gumbe. Vsak njegov element je mogoče opremiti z ikonami in namigi.
  • Upravljanje tiskalnikov: seznam pisav in tiskalnikov, možnosti tiskalnikov, tiskanja dokumentov.
  • Izvoz dokumentov v PDF in upravljanje možnosti PDF.
  • Pogovorna okna lahko gostijo kontrolnike tabele. Če so zagotovljeni podatki v tabeli, so podatki prikazani z glavami in gumbi razvrščanja. Izbrano vrstico vrne lastnost Value.
  • Naslovi, namigi, seznamska polja ali kombinirana polja, oznake pogovornih oken je možno prevajati sproti z orodji, ki so na voljo v storitvi L10N.
  • Storitev Calc je izboljšana z zmožnostmi identificiranja obsegov celic, ko njihova velikost ni znana, f.i. po uvozu podatkov, in za uveljavitev formul z absolutnimi in relativnimi sklici nanje.
  • Celoten nabor storitev je zagotovljen za skripte Python z identično skladnjo in vedenjem kot za Basic.

  BASIC

  • Do in vključno z izdajo LibreOffice 7.2 so bili manjkajoči neobvezni argumenti funkcij/procedur obravnavani kot predmet vrste Error, s kodo napake '448', kar bi bilo v izrazih pretvorjeno v npr. številsko vrednost '448' ali logično/boolean vrednost true, odvisno od konteksta izraza. Zdaj to vrne napako, kot je pričakovano (tdf#144353). Še posebej so izrazi, kot je "if IsMissing(FOO) or FOO", delovali "ponesreči", zdaj pač ne več.

  Python

  Spremembe VBA

  Združljivost s platformami

  macOS

  • Za izvajanje LibreOffice 7.3 je potreben macOS 10.12 (Sierra) ali novejši.
  Zaradi politike podjetja Apple glede funkcionalnosti standardne knjižnice C++ se bo zahtevana najnižja delujoča različica macOS v prihodnje zviševala na naslednji način:
  • izdaja avgusta 2022 → 10.13 High Sierra
  • izdaja februarja 2023 → 10.14 Mojave
  • izdaja avgusta 2023 → 10.15 Catalina
  • Mehanizem upodabljanja na osnovi knjižnice Skia se zdaj uporablja tudi na sistemih macOS (zapis na blogu; Luboš Luňák, Collabora).

  Windows

  • Implementirana sta vmesnika IAccessibleTable2 in IAccessibleTableCell iz specifikacije IAccessible2 (839dbf9e, 97a88e30; Michael Weghorn).

  Spremembe API-ja

  • Funkcije C rtl_str_toFloat, rtl_str_toDouble, rtl_ustr_toFloat in rtl_ustr_toDouble ter funkcije članov C++ rtl::OString::toFloat, rtl::OString::toDouble, rtl::OUString::toFloat in rtl::OUString::toDouble nič več ne sprejemajo znakov “+” in “-” pred “NaN” pri razčlenjevanju sloga sheme XML "Not a Number" (vendar še vedno sprejemajo neobvezen znak “+” ali “-” pred opuščeno notacijo “1.#NAN”) (9d27a44e).

  Spremembe UNO API

  • com.sun.star.resource.XLocale je odstranjen (a74d15ad).
  • V com.sun.star.i18n so različni članu enum preimenovani (nič več ne uporabljajo rezerviranih identifikatorjev): 04af4e4f
   • v com.sun.star.i18n.TransliterationModules:
    • iz ignoreTraditionalKanji_ja_JP v IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
    • iz ignoreTraditionalKana_ja_JP v IgnoreTraditionalKana_ja_JP
    • iz ignoreMinusSign_ja_JP v IgnoreMinusSign_ja_JP
    • iz ignoreIterationMark_ja_JP v IgnoreIterationMark_ja_JP
    • iz ignoreSeparator_ja_JP v IgnoreSeparator_ja_JP
    • iz ignoreZiZu_ja_JP v IgnoreZiZu_ja_JP
    • iz ignoreBaFa_ja_JP v IgnoreBaFa_ja_JP
    • iz ignoreTiJi_ja_JP v IgnoreTiJi_ja_JP
    • iz ignoreHyuByu_ja_JP v IgnoreHyuByu_ja_JP
    • iz ignoreSeZe_ja_JP v IgnoreSeZe_ja_JP
    • iz ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP v IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
    • iz ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP v IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
    • iz ignoreSize_ja_JP v IgnoreSize_ja_JP
    • iz ignoreProlongedSoundMark_ja_JP v IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
    • iz ignoreMiddleDot_ja_JP v IgnoreMiddleDot_ja_JP
    • iz ignoreSpace_ja_JP v IgnoreSpace_ja_JP
    • iz smallToLarge_ja_JP v SmallToLarge_ja_JP
    • iz largeToSmall_ja_JP v LargeToSmall_ja_JP
   • v com.sun.star.i18n.TransliterationModulesNew:
    • iz ignoreTraditionalKanji_ja_JP v IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
    • iz ignoreTraditionalKana_ja_JP v IgnoreTraditionalKana_ja_JP
    • iz ignoreMinusSign_ja_JP v IgnoreMinusSign_ja_JP
    • iz ignoreIterationMark_ja_JP v IgnoreIterationMark_ja_JP
    • iz ignoreSeparator_ja_JP v IgnoreSeparator_ja_JP
    • iz ignoreZiZu_ja_JP v IgnoreZiZu_ja_JP
    • iz ignoreBaFa_ja_JP v IgnoreBaFa_ja_JP
    • iz ignoreTiJi_ja_JP v IgnoreTiJi_ja_JP
    • iz ignoreHyuByu_ja_JP v IgnoreHyuByu_ja_JP
    • iz ignoreSeZe_ja_JP v IgnoreSeZe_ja_JP
    • iz ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP v IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
    • iz ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP v IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
    • iz ignoreSize_ja_JP v IgnoreSize_ja_JP
    • iz ignoreProlongedSoundMark_ja_JP v IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
    • iz ignoreMiddleDot_ja_JP v IgnoreMiddleDot_ja_JP
    • iz ignoreSpace_ja_JP v IgnoreSpace_ja_JP
    • iz smallToLarge_ja_JP v SmallToLarge_ja_JP
    • iz largeToSmall_ja_JP v LargeToSmall_ja_JP
   • v com.sun.star.i18n.UnicodeScript:
    • iz k_CJKUnifiedIdeographsExtensionA v kCJKUnifiedIdeographsExtensionA

  Spremembe prilagoditev

  Spremembe SDK