ReleaseNotes/7.3

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.3 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Algemene verbeteringen

  • Hyperlinks kunnen nu aan vormen worden gekoppeld tdf#123626 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Voetnoten en eindnoten die geankerd zijn aan het einde van een alinea worden nu hetzelfde behandeld als in het midden, dat is belangrijk bij het zoeken/vervangen met reguliere expressies, dus ze komen overeenkomen met [\p{Control}] en [:control:] reguliere expressie. tdf#137737 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Voetnoten en eindnoten worden nu in de Navigator weergegeven. tdf#144788 (Jim Raykowski)
  • Begin van lijstniveau ondersteuning in Writer alinea-opmaakprofielen blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Begin van gekoppelde teken en alinea-opmaakprofielen blog post (Miklos Vajna, Collabora)

  Wijzigingen bijhouden: Tabel rij verwijdering / toevoeging

  Visualisatie toegevoegd en ondersteuning voor beheer wijzigingen in verband met het bijhouden van wijzigingen als het verwijderen / toevoegen van tabellen / rijen in tabellen. (László Németh, NISZ)

  De basis van het ondersteunen van het bijhouden van wijzigingen in tabellen is gelegd in LibreOffice 7.2 (tdf#60382, tdf#79069), die basis is nu uitgebreid met:

  • Verbergen verwijderde tabelrijen en tabellen in de mode 'weergeven: verberg wijzigingen', er werden nu lege cellen getoond tdf#144057
  • Toon toevoegingen van een tabel en een tabelrij in cyaan en verwijderingen in het roze in de mode 'wijzigingen: wijzigingen weergeven' tdf#146120
  • Bij het Beheren van wijzigingen, het accepteren/verwerpen van verwijdering/toevoeging van een tabel of aaneengesloten tabelrijen kan nu met één klik tdf#144270
  • Klikken op een tabelrij, accepteren/verwerpen van de aanpassing tdf#146145
  • Tooltip aan de tabelkoppen toegevoegd voor wijziging bijhouden wijzigingen tdf#146144
  • Bij het 'Wijzigingen bijhouden' ook toevoeging lege rij meenemen tdf#143358
  • Bij het 'Wijzigingen bijhouden' ook verwijdering lege rij meenemen tdf#143359
  • Accepteren/verwerpen alle tekst/rij wijzigingen van een geselecteerde tabel of deel ervan (niet alleen van de wijzigingen van de eerste cel) tdf#147182
  Het markeren van bijgehouden wijzigingen in rijen, verbeterd dialoogvenster Wijzigingen accepteren of verwerpen

  Wijzigingen bijhouden: Verplaatsen tekst

  Tijdens het bijhouden van wijzigingen, toon verplaatste tekst in het groen en met dubbel doorstrepen of onderlijnen voor het sneller kunnen beoordelen van de wijzigingen. Nieuwe tooltips, titels en pictogrammen bij het beheren van bijgehouden wijzigingen van verplaatste tekst. Wijzigingen in de volgorde bij opsommingen, alinea's of zinnen is nu meer zichtbaar. Verplaatsingen worden gezien bij het omhoog/omlaag verplaatsen, het slepen, knippen/plakken en verwijdering/opnieuw invoeren, maar ook bij ODT en DOCX importeren (inclusief documenten aangemaakt in tekstverwerkers zonder ondersteuning voor verplaatste tekst, zoals Google Docs en webversies van Microsoft Office). tdf#145233 tdf#145718 tdf#145719 tdf#145721 (László Németh, NISZ)

  Verplaatst lijstitem, met nieuwe tooltip titel en andere pictogrammen

  Wijzigingen bijhouden: Overig

  Gerelateerd aan wijzigingen van alinea-opmaak enz. (László Németh, NISZ).

  • herstel verwijdering tabel bij samenvoegen alinea's tdf#144058
  • behouden formaat van tips. Als een tekst meerdere tekenopmaakinstellingen heeft ingeschakeld en een nieuwe wordt toegepast met bijhouden wijzigingen, werd maar een van de eerdere instellingen teruggezet bij het verwerpen van de wijzigingen. tdf#144173
  • wijzigingen van het actuele woord. Als er geen tekst geselecteerd is dan werkt een opmaak van de tekst op het woord waar de cursor op staat, nu met het opslaan van de oorspronkelijke opmaak met rood onderlijnde "extra data" voor het mogelijk kunnen verwerpen van deze wijziging. tdf#143939
  • Tonen van wijzigingen van opsommingsteken en nummering bij het verplaatste item, en niet bij het volgende item. tdf#145068
  Een lijstitem is een naar benden verplaatst: de wijziging wordt nu bij twee items aangegeven en niet bij vier.
  • Volgorde bijgehouden verwijderingen op dezelfde plaats hersteld. tdf#107292

  Performance

  • Het sneller maken van het exporteren naar PDF voor enkele complexe documenten tdf#125892 (Noel Grandin, Collabora)
  • Het sneller laden van grote RTL-documenten tdf#64991 (Noel Grandin, Collabora)
  • Verbeterde snelheid bij het renderen voor enkele complexe documenten 71429b93,d13b63a9 (Luboš Luňák, Collabora)

  Calc

  Algemene verbeteringen

  • Het dialoogvenster "Externe gegevens" (Blad ▸ Koppeling naar externe gegevens...) toont de lijst HTML-tabellen nu in de volgorde dat ze in de bron voorkomen. tdf#142600 (Andreas Heinisch)
  De lijst HTML-tabellen in het dialoogvenster "Externe gegevens". LibreOffice 7.3 (rechts) toont ze in volgorde dat ze in de bron voorkomen. (LibreOffice 7.2 links.)
  • Witruimtes, regelovergangen en gebruik van tabs in formules blijven nu bewaard ook bij het wisselen tussen OOXML en ODF bestandsformaten. Bij gewone celinvoer door de gebruiker in een cel wordt een tab wel omgezet naar een spatie. tdf#76310 (Eike Rathke, Red Hat)
  • CSV importeren/exporteren ondersteunt een sep=; en "sep=;" instelling voor het scheidingsteken van de velden. Bij het lezen van een CSV wordt het scheidingsteken bepaald door een initiële sep=; of een "sep=;" als dat veld dan de gehele inhoud is van een regel. De versie met dubbele aanhalingstekens wordt bewaard als celinhoud (zonder de dubbele aanhalingstekens), de versie zonder dubbele aanhalingsteken, wordt geen celinhoud, het is het bepalen van het scheidingsteken. Bij het schrijven van CSV in een bestaande bovenste linkse cel wordt sep=; als dat de enige inhoud van de regel is het nieuwe scheidingsteken. (Aanname, dat de er wel één teken als een scheidingsteken wordt opgegeven, anders wordt het ASCII ", het dubbele aanhalingsteken, het scheidingsteken). Als de regel met sep=; niet moet worden geïmporteerd, en dus verloren gaat bij het opslaan dan moet je daar bij het importeren rekening mee houden met het invullen van de beginregel. tdf#117868 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Een nieuwe optie voor het evalueren van formules bij het CSV-importeren, Plakken speciaal en Tekst naar kolom bepaalt of formules beginnend met een = gelijkteken worden gezien als een formule of als tekst. Bij de filteropties tekenreeks is dit de 13e parameter (token 12) met als waarde een boolean. tdf#114878 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Er is nu een vorm van automatisch voltooien voor Calc AutoInvoer. tdf#145198 (Dennis Francis, Collabora)
  Als deze tekst al in een kolom staat:
  ABCD123xyz
  ABCD345qwel
  ABCD123pqr
  ABCD123xyz
  PQR
  
  Als de gebruiker nu een A intikt, dan wordt een suggestie gedaan voor het deel BCD.
  De gebruiker kan met de rechterpijl de suggestie accepteren, waarna de cursor achter de D komt, er wordt gewacht op meer invoer door de gebruiker. De gebruiker kan de suggestie negeren door verder te tikken of door met de toets Esc de wijzigingsmodus te verlaten.
  Na het accepteren van BCD wordt als de gebruiker een 1 invoert, er een suggestie gedaan voor 23, die kan de gebruiker dus weer accepteren (rechterpijl) of negeren.
  Als dit weer wordt geaccepteerd, en de gebruiker voert een x in, dan komt de laatste suggestie voor yz. Opnieuw de keuze accepteren of negeren.
  • De kleur in de assen van de actuele cel(len) is nu de systeemkleur voor het markeren (highlighten) in plaats van de standaardkleur van het lettertype. Dit zal het meer zichtbaar maken tdf#142121 (Natalia Gavrilova)
  let op de kleuren van het begin van kolom C en rij 4, want C4 is de huidige cel
  • In het standaardfilter is nu ook een kleurenfilter tdf#143103 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  In standaardfilter nu filteren op kleur
  • Verbetering van het in een query / filter een tekstgebaseerde handeling doen met 'bevat' als het gaat om numerieke gegevens 0d1971a8 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Bij snelzoeken kan naar keuze op waarden of op formules worden gezocht. tdf#102506 (Julien Nabet)
  • Beschikbaar vanaf 7.3.1
   : Een fout opgelost bij het plakken van HTML-inhoud van een tabel, waardoor cellen op een verkeerde manier werden geplaatst. tdf#74577, tdf#92960 (Eike Rathke)
  • Diagonale grenzen zijn nu benaderbaar via de "Werkbalk > Grenzen" tdf#143919 (Bayram Çiçek)
  Diagonale onder/boven en criss-cross grenzen zijn benaderbaar via "Werkbalk > Grenzen"
  • Kop- en voettekst kunnen nu onafhankelijk worden ingesteld tussen de eerste pagina en de rest, wat de consistentie met Writer en de interoperabiliteit met Microsoft Office verbetert. De instelling "Dezelfde inhoud op de eerste pagina" is te vinden in de respectievelijke tabbladen in Opmaak ▸ Pagina-opmaakprofiel. (Daniel Arato, NISZ) tdf#142763

  Gewijzigde werkblad functies

  • Optie voor het zoeken naar gelijk/ongelijk voor hele cellen is verbeterd om bij uitgeschakelde zoekoperaties goed te werken (tdf#139612). Het wordt vanwege performance aanbevolen om deze optie aan te laten staan als de overeenkomst niet verplicht op een deel van de cel is. (Luboš Luňák, Collabora)
  • De functie ALS() geeft nu onvoorwaardelijk de foutwaarde van de conditie door. Eerder werd een eventuele ELSE-tak ook uitgevoerd bij een fout als bij de functies ALSFOUT(), ISFOUT() of een andere IS...().
   Deze gedragswijziging kan een niet gedocumenteerd effect hebben, mogelijk lopen bestaande expressies nu wel stuk, die vertrouwden op afhandeling via de ELSE-tak. tdf#146377 (Eike Rathke, Red Hat)

  Performance

  • Sneller openen van enkele XLSM-bestanden tdf#95549 (Noel Grandin, Collabora)
  • Sneller toevoegen van grote diagrammen (meer dan 800000 cellen) tdf#144052 (Noel Grandin, Collabora)
  • Sneller openen van enkele XLSX-bestanden tdf#130795 (Noel Grandin, Collabora)
  • Verbetert gebruik van threads bij Calc berekeningen a0e27322, 871d5fe3 (Luboš Luňák, Collabora)

  Impress en Draw

  Algemene verbeteringen

  • Met PowerPoint compatibele schermgroottes toegevoegd in Dia ▸ Dia eigenschappen... ▸ tab Dia ▸ Papierformaat. "Widescreen" wordt gebruikt in de huidige PowerPoint, "On-screen show" in oudere versies van PowerPoint en in Google Slides. (Meer informatie) Als je een bestand met deze groottes aanmaakt dan zal een geëxporteerd bestand worden behandeld als een bestand met ingestelde grootte en niet als een met de gebruikersgrootte. Dat gebeurt ook bij het importeren. tdf#142286, tdf#142288 (Jun Nogata)
  • Niet meer delen eigenschappen vorm voor hetzelfde type voor het invoegen blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • tdf#140321 (Regina Henschel)
   Draadframe - Mat - Plastic - Metaal
   De dialoog "3D-Settings" opent als je een vorm schakelt naar "Extrusie aan" (kiest voor 3D). In de lijst "Oppervlakte" zijn wat variaties te selecteren. In de vorige versie werkte dit niet goed, maar in de vaste vorm werd het altijd "Plastic". Nu zijn er verschillende oppervlaktes.
  Helaas zijn er in de oude versies wat verkeerde waarden in het bestand geschreven. De rendering daarvan is onvoorspelbaar. Om dit op te lossen, selecteer de vorm, zet het eerst in "Mat" en pas het daarna aan naar een andere keuze, als je geen "Mat" wilt.

  Base

  Chart

  Math

  Core / Algemeen

  • LibreOffice kan nu eendimensionale barcodes genereren als aanvulling op de QR-codes. tdf#141193 (Akshit Kushwaha)
  QR en Barcode dialoogvenster naast de ingevoegde barcode
  • nieuwe WebDAV/HTTP UCP gebaseerd op libcurl. tdf#101094, tdf#102499 (Michael Stahl, allotropia; Giuseppe Castagno)
   • gebruik van interne TLS-stack (Windows en macOS), zodat die gebruikers nu Certificaten met gebruikersinterface besturingssysteem kunnen beheren
  • De dikte van randlijnen is nu gelijkgetrokken voor heel LibreOffice. tdf#48622 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • Nieuwe standaarden zijn:
    • Haarlijn (0.05pt)
    • Hele dunne lijn (0.5pt)
    • Dunne lijn (0.75pt)
    • Lijn (1.5pt)
    • Dikke lijn (2.25pt)
    • Extra dikke lijn (4.5pt)
    • Aangepaste waarden zijn mogelijk
  Nieuwe standaarden voor lijndikte
  • VCL grafische testen kunnen worden uitgevoerd vanuit Extra ▸ LibreOffice ▸ Bekijken ▸ Voer grafische tests uit. Blogbericht (Akshit Kushwaha, GSoC-medewerker)

  Performance

  • Optimaliseren van LibreOffice voor een grote groep gebruikers. Lees meer... (Luboš Luňák, Collabora)
  • Fout hersteld waardoor CJK-tekst langzamer werd opgebouwd 5b38b574 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Verschillende verbeteringen voor het opbouwen in Skia-gebaseerde backend (Luboš Luňák, Collabora)
  • Officiële binaire packages worden nu gemaakt met Link-Time OptimizationWikipedia logo v3.svg, dat zou de algemene performance moeten verbeteren (Luboš Luňák, Collabora)

  LibreOffice Help

  • Pagina's voor de ScriptForge scripting bibliotheek (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima)
  • Zoekresultaten aanpassen op grond van de door de gebruiker op dat moment gebruikte module tdf#123506 (Ross Johnson)
  • Overgegaan van Fuzzysort naar FlexSearch bij het zoeken via de index [commit] (I. Lauhakangas)
  • Sluiten navigatie-menu's als er buiten dat menu wordt geklikt [commit] (I. Lauhakangas)
  • Meerdere verbeteringen in de pagina's voor Calc-functies voor nauwkeurigheid en compleetheid en links naar de wiki. Lijst aanpassingen (S. Fanning)

  Filters

  Verbeteringen aan DOC import/export filter

  Verbeteringen aan DOCX import/export filter

  • DOCX importeren: grote verbetering lijst/nummering importeren tdf#141964 tdf#141966 (Justin Luth, SIL)
  • Hyperlinks gekoppeld aan vormen worden nu geïmporteerd/geëxporteerd tdf#123626 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • DOCX importeren: herstel fout bij rechten voor bewerken tdf#89383 (Tünde Tóth, NISZ)
  • DOCX exporteren/importeren: wijziging volgen van alinea-stijl tdf#144272 (László Németh, NISZ)
  • DOCX importeren: verbeteren van gebruikersindex en ondersteuning index op veldcode.
   Dit is een aanpassing op een eerdere patch. Bij het importeren wordt nu com.sun.star.text.UserIndex, com.sun.star.text.UserIndexMark index en index entry vekden gebruikt, deze ondersteunt de verlangde gebruikersindex niet alleen tijdens DOCX en OpenDocument round-trip, maar ook de run-time functionaliteit, de meerdere gebruikergedefinieerde indices tdf#77051 (László Németh, NISZ)
  • DOCX importeren: afhandelen z-order van diagram-objecten tdf#144798 (Miklos Vajna, Collabora)

  Verbeteringen aan XLSX import/export filter

  • XLSX importeren: Een rijhoogte verlaagd voor XLSX-bestanden aangemaakt door MS Office tdf#144642 (Attila Szűcs, NISZ)
  • XLSX exporteren: cel inspringing neemt nu niet meer toe bij elke keer opslaan tdf#130104 (Kevin Suo)
  • XLSX importeren: rechten voor wijzigen hersteld tdf#115933 (Tünde Tóth, NISZ)
  • XLSX importeren/exporteren: rechten voor bewerken hersteld. Het wachtwoord werd niet gevraagd, het werd ook niet geëxporteerd bij XLSX-documenten. tdf#118938 (Tünde Tóth, NISZ). Nu wordt het in Calc geëxporteerd als de volgende stappen worden gedaan:
   • In Bestand, Opslaan als, kies Excel 2007–365
   • vink "Met wachtwoord opslaan" aan, en sla het bestand op
   • in de dialoog "Wachtwoord instellen", klik op "Opties" en vink "Het bestand als alleen-lezen" aan, voer geen wachtwoord in voor het openen, maar een wachtwoord voor het bewerken.
  • Calc-knoppen met macro's: verbeterde ondersteuning XLSX blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • OOXML diagram importeren/exporteren: Labels van celbereik tdf#143942 (Dennis Francis, Collabora)
  • OOXML diagram importeren/exporteren: Diagram datum categorieën - verbeterde ondersteuning voor opmaak, schalen en selectie bereik (min/max), ophogen f547cf17 (Dennis Francis, Collabora)

  Verbeteringen aan PPTX import/export filter

  • PPTX exporteren: herstel interacties en hyperlinks bij afbeeldingen tdf#124232 (Tibor Nagy, NISZ)
  • PPTX importeren: Impress schrijft nu niet meer het alleen-lezen wachtwoord in het PPTX-bestand tdf#144943 (Tünde Tóth, NISZ)
  • PPTX importeren: herstel hyperlinks bij vormen tdf#144616 (Tibor Nagy, NISZ)
  • PPTX importeren: herstel hyperlinks bij afbeeldingen tdf#141704 (Tibor Nagy, NISZ)
  • herstel van het verkeerd importeren van de dia voettekst uit PPTX tdf#142221 (Sarper Akdemir, Collabora)
  • Dia voettekst wordt nu geëxporteerd naar PPTX tdf#59323 (Sarper Akdemir, Collabora)
  • PPTX importeren: Transparante schaduw voor tabellen. Blog post (Miklos Vajna, Collabora)

  Overig

  • Het bestandstype TXT wordt niet langer geassocieerd met het bestandsformaat T602, dit zorgde soms voor het verkeerd vinden van bestanden (Jan Holešovský, Collabora)

  GUI

  Algemeen

  • De golvende lijn die een taalfout aangeeft is verbeterd, dat is vooral voor de betere schermen van belang. Ze passen zich nu aan aan het zoomniveau in het document. tdf#70519 (Heiko Tietze, TDF)

  Pictogramthema

  • Wijzigingen aan diverse pictogrammen van Colibre. (Rizal Muttaqin)

  Localisatie

  Note pin.svg

  Als je merkt bij het gebruik van LibreOffice dat de vertaling wat achterblijft, dan kun je meewerken aan de vertaling van ons gehele pakket. De vertaling is voor het Nederlands goed op orde, voor wat betreft het pakket, de handleidingen en de help (deel ScriptForge is nu in juni 2022 afgerond). De wiki loopt nog wat achter.

  Nieuwe talen/locales met lokale gegevens

  Beschikbaar als standaardtaal voor een document en voor lokaal specifieke opmaak.

  • Engels (Israël) {en-IL}. tdf#145173 (Eike Rathke, Red Hat)

  Extra talen in de taallijst

  Beschikbaar voor tekst attributie.

  • Klingon, tlhIngan Hol {tlh}. tdf#143946 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Interslavisch Latijns {art-Latn-x-interslv} en Interslavisch Cyrillisch {art-Cyrl-x-interslv}. tdf#145853 (Eike Rathke, Red Hat)

  Verbeteringen aan hulpmiddelen voor het testen en taalondersteuning

  • Selectielijsten met talen waarvan de lijst voor een taalcontrole of door een extensie is gemaakt en waarvan de taal niet standaard wordt getoond, gebruiken voor het weergeven van de taal van die extra talen nu de ICU (International Components for Unicode) bibliotheek. Voor deze wijziging werden deze talen getoond als : {en-SG}. (Eike Rathke, Red Hat)
  • De weergave van het Oud-Hongaars alfabet wordt nu volledig ondersteund. In vertaling beschrijving ingekort. : tdf#143176 (László Németh). Release Meer informatie
  • Toegevoegd Braziliaanse Portugese (pt-BR) thesaurus (Olivier Hallot)

  Scripting

  ScriptForge bibliotheken

  Een uitbreidbare en robuuste verzameling met macro's voor LibreOffice die aangeroepen kunnen worden in gebruikersscripts in Basic of Python. (Jean-Pierre Ledure)

  De bibliotheken bevatten 23 services met elk een aantal methoden en eigenschappen.

  Nieuw in LibreOffice 7.3:

  • De Chart serviceis nieuw, voor het via ScriptForge definiëren van diagrammen in Calc. De meeste parameters in de gebruikersinterface kunnen in een script worden ingesteld.
  • De PopupMenu service is nieuw, voor het via ScriptForge beschrijven van het te tonen menu na een actie met de muis (meestal rechtsklikken). Naast de gebruikelijke items kan het menu ook radioknoppen, checkboxen, pictogrammen en tooltips bevatten.
  • Beheer van printers: lijsten met lettertypen en printers, printer opties, afdrukken documenten.
  • Exporteren van documenten als PDF en het beheren van PDF-opties.
  • Dialogen kunnen gegevens in een tabel weergegeven met tabs, inclusief weergave van koppen en sorteerknoppen. De geselecteerde rij wordt met de eigenschap Value geretourneerd.
  • Titels, tooltips, lijst- en comboboxen en labels van dialogen kunnen op elk moment vertaald worden met de service L10N.
  • De service Calc is verbeterd met faciliteiten om cellen te identificeren wanneer de grootte onbekend is, bijvoorbeeld na het importeren van gegevens, en om formules met absolute en relatieve referenties op die cellen te kunnen toepassen.
  • Alle services zijn beschikbaar voor Python-scripts met gelijke syntaxis en gedrag als in Basic.

  BASIC

  • Tot en met LibreOffice 7.2 werden ontbrekende optionele procedure argumenten behandeld als een object met type Error (error code '448'), wat dan een numerieke waarde '448' gaf of de waarde true in expressies afhankelijk van de context. Er wordt nu wel een echte fout gegeven tdf#144353. Expressies als "if IsMissing(FOO) or FOO" werkten "per toeval", maar nu niet meer.

  Python

  Wijzigingen VBA

  Platform compatibiliteit

  Mac

  • LibreOffice 7.3 vereist nu minimaal macOS 10.12.
  Door het beleid van Apple over de C++ standaard bibliotheek, zal de minimaal vereiste macOS versie in de toekomst aangepast worden:
  • release in Aug 2022 → 10.13 High Sierra
  • release in Feb 2023 → 10.14 Mojave
  • release in Aug 2023 → 10.15 Catalina
  • Op de macOS wordt nu ook een backend gebaseerd op de Skia-bibliotheek gebruikt [1] (Luboš Luňák, Collabora)

  Windows

  • De IAccessibleTable2 en IAccessibleTableCell interfaces van de IAccessible2 specificatie zijn geïmplementeerd (839dbf9e, 97a88e30) (Michael Weghorn)

  Wijzigingen API

  • De C-functies rtl_str_toFloat, rtl_str_toDouble, rtl_ustr_toFloat en rtl_ustr_toDouble, en de C++ member functies rtl::OString::toFloat, rtl::OString::toDouble, rtl::OUString::toFloat en rtl::OUString::toDouble accpeteren nu niet langer een “+” of “-” teken voor “NaN” bij het parsen van het XML-schema–style Not a Number notation. (Ze accepteren nog wel een optioneel “+” of “-” teken voor de legacy “1.#NAN” notatie.) 9d27a44e
  • osl_demultiplexSocketEvents en de functionele ondersteuning is nu verwijderd uit de UNO C/C++ API. Het had al de status verouderd. db392a8a

  Wijzigingen UNO API

  • com.sun.star.resource.XLocale is verwijderd. a74d15ad
  • In com.sun.star.i18n, hebben verschillende enum members een andere naam gekregen (zodat er geen gereserveerde identifiers meer gebruikt worden): 04af4e4f
   • dit betreft op een na allemaal aanpassingen voor Japans, die (38) heb ik deze Nederlandse vertaling maar weggelaten voor de compactheid
   • in com.sun.star.i18n.UnicodeScript:
    • van k_CJKUnifiedIdeographsExtensionA naar kCJKUnifiedIdeographsExtensionA

  Wijzigingen instellingen

  Wijzigingen SDK