Poznámky k vydání LibreOffice 7.4 Community

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.4 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Obecná vylepšení

  • Položka nabídky Nástroje ▸ Aktualizovat ▸ Aktualizovat vše nyní aktualizuje náhled objektů OLE blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Různá vylepšení ohraničení kolem tabulek a odstavců, aby byly kompatibilnější s aplikací Word. blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Opraveno generování rejstříku nebo obsahu, pokud je v dialogu Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury (Vložit ▸ Obsah a rejstřík) nastaveno Vytvořit rejstřík nebo obsah ▸ Pro: na Kapitola. Vygenerované záznamy začínají od aktuální úrovně kapitoly místo dříve pevně nastavené úrovně 2 tdf#130318. (Andreas Heinisch; Emanuele Gissi, CNVVF)
  • Writer nyní podporuje vymazání zlomů z aplikace Word pro zlepšení věrnosti rozvržení blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Dialogové okno Kontrola zpřístupnění (Nástroje ▸ Kontrola zpřístupnění) je nyní vykreslováno asynchronně 61fed0c4 (Nick Wingate; Collabora)
  • Pro dokumenty, které jsou otevřeny pouze pro čtení, nyní Writer umožňuje zobrazit Sledování změn pomocí dialogového okna otevíraného volbou Úpravy ▸ Sledování změn ▸ Spravovat nebo z postranní lišty. 82e789bf (Michael Stahl, allotropia)
  • Mazání a vkládání poznámek pod čarou se při sledování změn zobrazuje v oblasti poznámek pod čarou tdf#85610 (László Németh, NISZ)
  • Podpora vlastnosti "hang" základní linie OpenType, která umožňuje zarovnání textu různých velikostí na základní linii. tdf#104930 (Mark Hung)
  • Writer nyní nativně podporuje ovládací prvky s obsahem z Wordu, a to typu textové pole s formátováním a zaškrtávací pole blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Writer nyní také nativně podporuje ovládací prvky s obsahem typu seznam v rozbalovacím poli, obrázek a datum blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Automatické opravy pro text označený jako *tučné*, /kurzíva/, -přeškrtnuté- a _podtržené_ byly ve výchozím nastavení vypnuty. Zapnout je lze v Nástroje ▸ Automatické opravy ▸ Možnosti automatických oprav ▸ Možnosti. tdf#133023 (Heiko Tietze, TDF)
  • Vylepšené polohování glyfů, odstranění některých problémů s kerningem a nežádoucím posunem znaků při psaní tdf#144862 (Caolán McNamara, Red Hat)

  Nová typografická nastavení

  Přidání nového volitelného nastavení dělení slov pro úpravu toku textu na úrovni odstavce (László Németh)

  • Oblast dělení slov (je to pro omezení dělení slov, používá se zejména u odstavců, které nejsou zarovnány do bloku). tdf#149420
  • Minimální délka slova pro dělení slov tdf#149324
  • Nerozdělování posledního slova odstavce tdf#149248

  Poznámka: tyto funkce jsou částí CSS4 Text Module Level 4, softwarů pro DTPWikipedia logo v3.svg a v případě oblasti dělení slov formátu OOXML/MSO.

  Nové číslování v režimu zobrazení změn

  V režimu Zobrazit změny se zobrazí aktuální a původní číslování položek seznamu. tdf#115523 tdf#115524 (László Németh, NISZ)

  • Nepoužívá fiktivní smíšené číslování, které počítá smazané položky seznamu jako nesmazané.
  • Nejprve se zobrazí skutečné číslo a poté původní číslo v závorce, například "1.[2.]".
  • Nejen u smazaných a vložených položek seznamu, ale i u následujících se uvádí skutečné a původní číslo, např. pro usnadnění rozpoznání změn právního textu.
  • Pro lepší přehlednost těchto položek seznamu jsou změněné číslování a text odstavce odděleny mezerou, nikoli tabulátorem, aby nedocházelo k nesprávnému odsazení seznamů.

  Nová vzdálená kontrola pravopisu: LanguageTool

  • Writer nyní může využívat výhod vzdálených API nástroje LanguageTool pro kontrolu gramatiky. API docs (děkujeme firmě Adfinis za sponzorování vývoje této funkce) d952df36 (Mert Tümer; Collabora)

  Calc

  Obecná vylepšení

  • Byla přidána podpora minigrafů (blog post) (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Calc nyní podporuje 16384 sloupců (blog post) . (Luboš Luňák, Collabora)
  • Do rozbalovacího widgetu na liště vzorců byly přidány funkce COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR, VARP tdf#139602 (Dhiraj Holden)
  • Při použití dialogového okna Hypertextový odkaz (Ctrl + K) se vloží text ve vybrané buňce do položky Text. Pokud uživatel vybere celou buňku jedním kliknutím a vloží adresu URL prostřednictvím dialogového okna hypertextového odkazu, nahradí se celý obsah příslušné buňky namísto vložení duplikátu nebo doplnění adresy URL. Pokud buňka obsahuje více než jednu adresu URL nebo adresu URL včetně nějakého dalšího textu v buňce, dialogové okno hypertextového odkazu při otevření předvybere pouze textové pole. Pokud tomu tak není, vyplní i pole URL. tdf#80043 (Andreas Heinisch)
  • Výška vstupního řádku vzorce je nyní ukládána v dokumentu. tdf#99708 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Vylepšení dialogu Přesunout/kopírovat list: Popisek tlačítka OK je změněn v závislosti na vybraném příkazu (Přesunout nebo Kopírovat). tdf#139464 (Laurent Balland)
  • Přidána nová místní nabídka Duplikovat list, ke které se dostanete po kliknutí pravým tlačítkem na oblast karet listů. Umožňuje rychlé duplikování (tj. vytvoření kopie) existujícího listu. tdf#145745 (Rafael Lima)
  • Automatické rozšíření matice buněk pro vzorec, který vrací pole/matici. Pro vzorec zadaný do buňky, který zjevně vrací pole/matici, je výsledná oblast buněk rozšířena stejně jako při použití klávesové zkratky ⇧ Shift + Ctrl + ↵ Enter pro maticový vzorec. Původní chování, které používalo pouze jednu buňku pro zobrazení levého horního prvku, může být stále vynuceno výběrem jedné buňky před zadáním. tdf#149378 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Snadný přístup k listu v tabulce s velkým počtem listů s novou položkou nabídky List ▸ Navigovat ▸ Přejít na list, která zobrazí nové dialogové okno pro prohledávání názvu listů. tdf#129674 (Laurent Balland)
  • Skryté řádky/sloupce mohou mít indikátor dle nastavení v Zobrazit ▸ Označení skrytého řádku/sloupce tdf#128258 (Heiko Tietze, TDF)
  • Kurzor aktivní buňky (rámeček kolem aktivní buňky) se nyní škáluje podle úrovně přiblížení. tdf#143733 (Heiko Tietze, TDF)
  • Možnosti řazení a položky řazení jsou nyní lépe přístupné tdf#131155 tdf#140290 (Heiko Tietze, TDF)
  • Formát čísla: zlepšení čitelnosti dlouhého desetinného čísla ve formátu 0.000"-"000"-"000. Vložený text v desetinné části se nyní správně ukládá a obnovuje ve formátu ODS tdf#96723. (Laurent Balland)
  • Automatické zadávání vzorců na liště vzorců nyní při zadávání vzorce navrhuje také neanglické názvy funkcí a pojmenované oblasti. tdf#142031 (Andreas Heinisch)

  Výkon

  • Vylepšený výkon, pokud mnoho sloupců obsahuje data (blog post). (Luboš Luňák, Collabora)
  • Vylepšený výkon funkcí, například COUNTIF, SUMIFS and VLOOKUP, především s neseřazenými daty tdf#139444 tdf#144777 tdf#146546 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Rychlejší přepočet v některých dokumentech s mnoha vzorci tdf#119083 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Zrychlilo se otevírání obrovského souboru CSV tdf#94677 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Vylepšený výkon exportního filtru aplikace Excel tdf#95346 tdf#117366 tdf#126326 tdf#133749 tdf#140893 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Vylepšený výkon při načítání tabulek, které vyžadují přepočet c315a2f7 64cb1d10 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Úpravy velkého množství víceřádkového textu v Calcu již nejsou pomalé tdf#108560 (Caolán McNamara, Red Hat)

  Impress a Draw

  • Prvotní podpora motivů vzhledu dokumentu v Impressu: text tvaru blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Přidána také podpora výplně tvarů pro motivy dokumentů v Impressu blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Podpora použití pozadí snímku jako výplně tvaru pro interoperabilitu s PPTX (Armin Le Grand, Samuel Mehrbrodt, allotropia) tdf#128150


  Jádro / Obecné

  Obecná vylepšení

  • Přidána podpora importu a exportu obrázků WebP tdf#114532 (Luboš Luňák, Collabora)
   • Všimněte si, že v současné době se WebP interně převádí na PNG, aby byla zajištěna zpětná kompatibilita generovaných souborů dokumentů.
  • Dialogové okno pro pojmenování nové barvy je nyní asynchronní 7741b21f (Nick Wingate, Collabora)
  • Konfigurace si nyní pamatuje, zda byly poslední dokumenty otevřeny pouze pro čtení nebo s možností úprav, a při otevření pomocí Soubor ▸ Poslední dokumenty nebo Úvodní obrazovky se otevřou ve stejném režimu jako naposledy. 404c51f3 (Michael Stahl, allotropia)
  • Přidána podpora pro soubory EMZ/WMZ tdf#103954 (Paris Oplopoios)
  • Oprava regrese pro vykreslování rovnic vytvořených pomocí Microsoft Equation Editor. tdf#101100 (Julien Nabet)
  • K dispozici od 7.4.4
   : LibreOffice nyní podporuje v QR kódech více řádků. tdf#146395 (Caolán McNamara)

  Osvětlení plastických vlastních tvarů

  Vylepšení pro osvětlení vlastních plastických tvarů, která jsou více kompatibilní s binárními formáty MS Office a interpretují více atributů ODF. tdf#145700 (Regina Henschel)

  • Opravena chybná interpretace směru osy Z osvětlení. Nyní funguje zejména centrální osvětlení od pozorovatele k objektu. Pozice odražených vysokých světel na zaoblených plochách je nyní stejná jako v MS Office.
  • Položka "Kovový" je nahrazena položkami "Kovový (ODF)" a "Kovový (kompatibilní s MS)" v podnabídce "Povrch" na nástrojové liště "3D nastavení". Ten není použitelný ve formátu souborů ODF "ODF 1.3 strict". V předvolbě "Kovový (ODF)" je zrcadlová barva šedá, jak je uvedeno v ODF. V předvolbě "Kovový (kompatibilní s MS)" je zrcadlová barva barvou výplně tvaru, respektive barvou vytlačování, podobně jako při vykreslování v MS Office.
  • API služby EnhancedCustomShapeExtrusion je rozšířeno o nový atribut MetalType. Má novou hodnotu MetalODF nebo MetalMSCompatible. Tento atribut je použit v předvolbě "Kovový (kompatibilní s MS)".
  • Atribut ODF draw:extrusion-shininess je nyní zpracován. Tento atribut je podobný jako nastavení "Intenzita odrazu" na kartě "Materiál" dialogového okna "3D efekty" pro 3D objekty. Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut Shininess služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API.
  • ODF atribut draw:extrusion-diffusion je nyní podporovaný. Pouze jeho výchozí hodnota "0 %" není interpretována, protože již existující tvary nemají tento atribut nastaven, ale očekávají hodnotu 100 %. U existujících tvarů můžete vynutit zápis atributu do souboru vypnutím a opětovným zapnutím plasticity. Atribut je použitý v předvolbě "Kovový (kompatibilní s MS)". Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut Diffusion služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API. Hodnota menší než 100 % snižuje vykreslovaný jas objektu.
  • Atributy ODF draw:extrusion-first-light-harsh a draw:extrusion-second-light-harsh jsou nyní zpracovány. Světla se vykreslují měkce tak, že se během vykreslování rozdělí části intenzity světla do čtyř světelných směrů kolem původních světelných směrů. Předvolby osvětlení v podnabídce "Osvětlení" na panelu nástrojů "3D nastavení" nastavují atribut kompatibilní s MS Office. Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut FirstLightHarsh a SecondLightHarsh služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API.
  • Implementace atributu ODF draw:extrusion-specularity je přizpůsobena odpovídající vlastnosti tvaru v binárních formátech MS Office. Tento atribut odpovídá nastavení "Barva odrazu" na kartě "Materiál" v dialogovém okně "3D efekty" pro 3D objekty. Jen se nepoužívají libovolné barvy, ale pouze varianty šedé. Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut Specularity služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API. Hodnota "0%" přinutí první světlo nebýt zrcadlové, což při vykreslování objektu vytvoří matný povrch. To se používá v předvolbě povrchu "Matný".

  Výkon

  • Vylepšený výkon rozvržení textu v případě exportu do PDF, načítání dokumentu a dalších, další info v blogu. (Luboš Luňák, Collabora)

  Nápověda LibreOffice

  • Stránky nápovědy pro knihovnu ScriptForge (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima)

  Filtry

  Importní/exportní filtry DOCX

  • DOCX: import textových polí (s tabulkami, obrázky atd.) ve sloučených tvarech tdf#66039 (Attila Bakos, NISZ)

  Odemknutí uzamčeného sledování změn pomocí ověření heslem

  Odemknutí uzamčeného sledování změn dokumentů DOCX povinným ověřením hesla tdf#128744 tdf#106843 (László Németh, NISZ)

  • kliknutí na ikonu Zaznamenávat změny na nástrojové liště Sledování změn (nebo Úpravy ▸ Sledování změn ▸ Zaznamenávat) vyžaduje ověření hesla, místo aby se před odemknutím bez hesla zobrazila pouze varovná zpráva;
  • na stránce Zabezpečení dialogového okna Soubor ▸ Vlastnosti tlačítko Odemknout akceptuje správné heslo pro záznamu změn namísto jeho odmítnutí.

  Importní/exportní filtry PPTX

  • PPTX export: opraven export vložených videosouborů tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
  • PPTX import: opraven import odkazovaných multimediálních souborů. Tyto soubory byly po exportu PPTX importovány jako obrázky do dokumentů vytvořených v aplikaci Impress. tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
  • PPTX: přidány "záchytné body" k některým základním tvarům (elipsa, trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, kosočtverec, pětiúhelník, šestiúhelník, sedmiúhelník, osmiúhelník). Poznámka: Import PPTX neimportuje spojnice připojené k záchytným bodům, pouze export ODP je zachovává pro plánované úpravy, tj. přesun spojovaných tvarů bez ztráty spojovacích čar a šipek. tdf#147459 (Tibor Nagy, NISZ)

  Importní/exportní filtry RTF

  PDF export

  • Vylepšené možnosti exportu do PDF v příkazovém řádku blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Do PDF jsou exportována formulářová pole typu číslo, měna a datum tdf#105972 (Xisco Fauli, TDF)

  HTML export

  • V části Možnosti ▸ Načítání/ukládání ▸ HTML kompatibilita byla zrušena konfigurace kódování (znakové sady) exportu, HTML se nyní vždy exportuje v kódování UTF-8 tdf#148413 (Mike Kaganski, Collabora)

  Import EMF/WMF

  • Přidána podpora pro Miter Limit pro formát EMF+ tdf#142261 (Bartosz Kosiorek)
  • Přidána podpora pro individuální zakončení řádků ve formátu EMF+ tdf#143875, tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)
  • Opraveny mezery v čarách vytvořených pomocí LINETO v EMF/WMF tdf#89331 (Bartosz Kosiorek)
  • Přidána podpora pro grafické formáty se Z kompresí EMF/WMF (souborové formáty.emz a .wmz) tdf#103954 (Paris Oplopoios)
  • Použití typů proměnných podle dokumentace EMF+ tdf#103859 (Bartosz Kosiorek)
  • Oprava zobrazení výplně EMF+ PathGradient tdf#131506 tdf#143031 (Bartosz Kosiorek)

  Import TIFF

  • Byl přepsán importní filtr a nyní probíhá import pomocí knihovny libtiff, která poskytuje více funkcí (Caolán McNamara, Red Hat, Inc. and Julien Nabet)
  • Přidána podpora pro formát OfficeArtBlip TIFF 8c9e6d3a (Bartosz Kosiorek)

  Grafické uživatelské rozhraní

  • Navigátor nyní může přejít na vybranou položku jedním klikem. Povolíte to pomocí expertní volby NavigateOnSelect v org.openoffice.Office.Writer > Navigátor tdf#131063. (Jim Raykowski)
  • Vylepšeno vykreslování náhledů na Úvodní obrazovce tdf#134065, tdf#147998, b70d17b0 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Vyhledávací pole ve Správci rozšíření tdf#126672 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Dialogové okno pro písmo bylo upraveno, aby zůstávalo kompaktní v případě zapnuté podpory pro asijské a/nebo komplexní jazyky tdf#139395 a tdf#146928 (Heiko Tietze, TDF)
  • Experimentální podpora tmavého režimu pro Windows 10 a Windows 11. Viz blog. tdf#118320 (Caolán McNamara)

  Motiv ikon

  • Motiv ikon Colibre, který je výchozím motivem v systému Windows, má nyní tmavou variantu při zachování jednobarevné kompozice od společnosti Microsoft. tdf#146545 (Rizal Muttaqin)

  Lokalizace

  Nové jazyky / národní prostředí

  K dispozici jako výchozí jazyk dokumentu a pro formátování specifické pro místní prostředí:

  • Pensylvánská němčina {pdc-US}. tdf#146602 (Peter K. Zacharias, Pennsylvania Dutch Education Corporation; Eike Rathke, Red Hat)
  • Aranéština {oc-ES}. tdf#147053 (Javier Torres Fernández; Eike Rathke, Red Hat)
  • Divehi {dv-MV}. tdf#148428 (Adam, M. A.; Eike Rathke, Red Hat)
  • Angličtina (Mauricius) {en-MU}. (Eike Rathke, Red Hat)

  Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazykové podpory

  • Přidána kontrola pravopisu a slovník pro centrální kurdštinu (ckb). commit 1, 5727a12a (jwtiyar nariman; Olivier Hallot, TDF)
  • Okcitánština má od roku 2018 v IANA language-subtag-registry několik variant jazykových podpoložek. Historicky LibreOffice používal jako jazykové podpoložky oc-FR pro langedokštinu a oc-ES pro Occitan aranéštinu. Ty byly přinejmenším pro oc-FR nedostatečně specifikovány a nyní jsou rozšířeny tak, aby byly zapsány jako oc-FR-lengadoc a oc-ES-aranes, předchozí oc-FR a oc-ES jsou stále uznávány a přijímány jako aliasy. LibreOffice 7.3.5 bude akceptovat oc-FR-lengadoc a oc-ES-aranes jako aliasy pro oc-FR a oc-ES kvůli budoucí kompatibilitě. tdf#147390 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Byla aktualizována kontrola pravopisu pro dánštinu byla aktualizována (stavekontrolden.dk)
  • Aktualizován slovník synonym pro slovinštinu (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

  Skriptování

  Seznam pro příkaz DispatchHelper

  Byla aktualizována .UNO:Commands wiki stránka pro službu com.sun.star.frame.DispatchHelper. Uvádí všechny příkazy využitelné ve verzi 7.4 a jejich argumenty.

  Knihovny ScriptForge

  Rozšiřitelná a robustní kolekce zdrojů pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

  Knihovny poskytují celkem 26 služeb, každá z nich obsahuje několik metod a vlastností.

  Nově v LibreOffice 7.4:

  • Nová služba Menu pro popis nabídky, která se zobrazí na nástrojové liště. Nabídka může obsahovat běžné položky, zaškrtávací pole nebo přepínače. Položky mohou být doplněny ikonami a popisky.
  • Nová služba UnitTest, framework pro nastavení testovacích případů a testovacích sad pro komplexní moduly a rozšíření Basicu.
  • Nová služba Region pro správu místních a časových pásem a letního času. Kolik je hodin v Tokiu, když je 12 hodin v Bruselu ? Také k převodu čísel na písmena v libovolném jazyce.
  • Získání seznamu dostupných rozšíření a jejich instalačních adresářů (služba FileSystem).
  • Spouštění příkazů menu s argumenty (služby UI, Document).
  • Správa náhradního jazyka (služba L10N).
  • Export rozsahů listů jako obrázky nebo soubory PDF (služba Calc).
  • Vymazání řádků nebo sloupců z rozsahů listů na základě filtrů vyjádřených jako vzorce (výchozí = vymazat všechny prázdné řádky nebo sloupce) (služba Calc).
  • Vytvoření a umístění kontingenční tabulky (služba Calc).
  • Změna velikosti a/nebo vycentrování dialogových oken vzhledem k oknu na pozadí (služba Dialog).
  • Celá sada služeb (s výjimkami, kdy to není relevantní) je k dispozici pro skripty Pythonu s identickou syntaxí a chováním jako v jazyce Basic.

  Podpora VBA

  • Přidána podpora pro Application.WindowState, commit (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Pridána podpora pro Application.GetOpenFilename tdf#118246 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Export projektu VBA pomocí detekované znakové sady při importu tdf#75263 (Andreas Heinisch)
  • VBA Range.Sort rozšíří oblast buněk o velikosti jedné buňky na Range.CurrentRegion tdf#149579 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Podpora odkazování na list pomocí názvu tdf#149325 (Eike Rathke, Red Hat)

  Basic

  • Až do verze LibreOffice 7.2 včetně se chybějící volitelné argumenty procedury považovaly za objekt typu Error s kódem chyby '448', který se ve výrazech v závislosti na kontextu výrazu mohl změnit např. na číselnou hodnotu '448' nebo logickou hodnotu True. Místo toho nyní nastane chyba, jak se očekávalo tdf#144353. Zejména výrazy typu "if IsMissing(FOO) nebo FOO" dříve "náhodou" fungovaly, ale nyní již ne.

  Odstranění funkcí / ukončení podpory

  • Podpora FTP je označena jako zastaralá a bude v příštích verzích odstraněna.
  • Za nepodporované byly v SDK označeny nástroje idlc a regmerge (využívající starší formát registru typů) a v příštích verzí budou nahrazeny nástrojem unoidl-write (využívajícím nový, nekompatibilní formát registru typů interně zavedeného v LibreOffice 4.1). 40f2aee6
  • Za nepodporovanou byla bez náhrady označena funkce jazyka C typelib_setCacheSize, její volání nebude mít žádný účinek.c3e9eb99

  Kompatibilita platforem

  Mac

  • LibreOffice 7.4 vyžaduje macOS 10.13 nebo novější.
  Vzhledem k politice společnosti Apple týkající se funkcí standardní knihovny C++ bude minimální požadavek na verzi systému macOS v budoucnu zvýšen takto:
  • vydání v únoru 2023 → 10.14 Mojave
  • vydání v srpnu 2023 → 10.15 Catalina

  Změny API

  • Služba API EnhancedCustomShapeExtrusion byla rozšířena novým atributem MetalType, který nabývá hodnoty MetalODF nebo MetalMSCompatible. Atribut není možné používat ve formátu souboru "ODF 1.3". Souvislosti nalezne v části Osvětlení plastických vlastních tvarů.
  • Služba SpreadsheetViewSettings má novou vlastnostFormulaBarHeight, která umožňuje získávat a nastavovat výšku lišty vzorců v aplikaci Calc. d0cacf09 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)

  Seznam odkazů (Jump Lists)

  Ve Windows je nyní možné upravit seznam odkazů pomocí UNO API. Dokumentace. (Samuel Mehrbrodt, allotropia)