LibreOffice 7.4 Community: Release Notes

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.4 and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎čeština • ‎русский • ‎فارسی • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

O této stránce

Jedná se o rozpracovaný blok poznámek, ze kterého se budou vytvářet poznámky k vydání, jakmile je vydáme. Neuvádějte prosím funkce, které mají být dodány již v Release 7.4! Nepřidávejte prosím seznam funkcí, které doufáte, že budou implementovány, ale pouze to, co už skutečně implementováno je.

Jak vypadá správná funkce:

 • Obsahuje popis a způsob, jak může zaneprázdněný recenzent funkci najít a hrát si s ní. Zaměřte se na někoho, kdo je extrémně zaneprázdněný a o produktu neví téměř nic. Pokud je tedy prvek uživatelského rozhraní pro funkci klíčový, velmi jasně uveďte, kde se nachází, např. Menu ▸ Formát ▸ Znak ▸ Pozice [tab] ▸ '90 stupňů' cesty k prvkům, které jste změnili. Samozřejmě vy víte, že vaše funkce je důležitá a že by se o dialogové okno Vlastnosti rozšiřitelných automatických tvarů měl zajímat každý - ale lidé, kteří pořizují snímky obrazovky a píší poznámky, to často nevědí.
 • Uvádí hlavní autory, kteří odvedli práci - stačí je přidat do závorek za funkci, pokud je to možné.
 • Pokud lze funkci předvést pomocí ukázkového / testovacího souboru - zejména u nových funkcí, které lze importovat, bylo by skvělé mít k dispozici odkaz na testovací soubor, který bychom mohli použít k co nejlepšímu předvedení dané funkce, nebo jej nahrát. To nám opravdu pomůže vytvořit dobré snímky obrazovky, které funkce předvedou, a umožní recenzentům provést testování.

Překlad do češtiny zajišťuje komunita - připojte se a překládejte s námi! Předem děkujeme za pomoc s vyplněním!


Writer

Obecná vylepšení

 • Položka nabídky Nástroje ▸ Aktualizovat ▸ Aktualizovat vše nyní aktualizuje náhled objektů OLE blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Různá vylepšení rámečků kolem tabulek a odstavců, aby byly více kompatibilní s aplikací Word. blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Opraveno generování rejstříku nebo obsahu, pokud je v dialogu Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury (Vložit ▸ Obsah a rejstřík) nastaveno Vytvořit rejstřík nebo obsah ▸ Pro: na Kapitola. Vygenerované záznamy začínají od aktuální úrovně kapitoly místo dříve pevně nastavené úrovně 2 tdf#130318. (Andreas Heinisch; Emanuele Gissi, CNVVF)
 • Writer nyní podporuje vymazání zlomů z aplikace Word pro zlepšení věrnosti rozvržení blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Dialogové okno Kontrola zpřístupnění (Nástroje ▸ Kontrola zpřístupnění) je nyní vykreslována asynchronně core commit 61fed0c4 (Nick Wingate; Collabora)
 • Pro dokumenty, které jsou otevřeny pouze pro čtení nyní Writer umožňuje zobrazit Sledování změn pomocí dialogového okna Úpravy ▸ Sledování změn ▸ Spravovat a v postranní liště. core commit 82e789bf (Michael Stahl, allotropia)
 • Zaznamenané mazání a vkládání poznámek pod čarou je viditelné v oblasti poznámek pod čarou tdf#85610 (László Németh, NISZ)
Formátování čísel poznámek pod čarou tak, aby se v oblasti poznámek pod čarou zobrazovalo sledované mazání a vkládání poznámek pod čarou.
 • Podpora vlastnosti "hang" základní linie OpenType, která umožňuje zarovnání textu různých velikostí na základní linii. tdf#104930 (Mark Hung)
 • Writer nyní nativně podporuje formátovaný text a ovládací prvky obsahu zaškrtávacích políček z Wordu blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Writer nyní také nativně podporuje ovládací prvky rozevíracího seznamu, obrázků a data z aplikace Word blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Automaticke opravy pro text označený jako *bold*, /italic/ atd. byly ve výchozím nastavení vypnuty tdf#133023 (Heiko Tietze, TDF)
 • Vylepšené polohování glyfů, odstranění některých problémů s kerningem a nežádoucím posunem znaků při psaní tdf#144862 (Caolán McNamara, Red Hat)

Nové typografické nastavení

Přidání nového volitelného nastavení dělení slov pro úpravu toku textu na úrovni odstavce (László Németh)

 • Zóna dělení slov (je to pro omezení dělení slov, používá se zejména u nezarovnaného zarovnání odstavců). tdf#149420
 • Minimální délka slova pro dělení slov tdf#149324
 • Nerozděluje se poslední slovo odstavce tdf#149248

Poznámka: tyto funkce jsou částí CSS4 Text Module Level 4, DTP software a v případě zóny dělení slov, OOXML/MSO.

karta Tok textu Formát ▸ Odstavec... má nové nastavení dělení slov pro rychlou úpravu chyb automatického dělení slov a pro interoperabilitu

Nové číslování v módu zobrazení změn

V režimu Zobrazit změny zobrazí aktuální a původní číslování položek seznamu . tdf#115523 tdf#115524 (László Németh, NISZ)

 • Nepoužívá fiktivní smíšené číslování, které počítá smazané položky seznamu jako nesmazané.
 • Nejprve se zobrazí skutečné číslo a poté původní číslo v závorce, například "1.[2.]".
 • Nejen u smazaných a vložených položek seznamu, ale i u následujících se uvádí skutečné a původní číslo, např. pro usnadnění rozpoznání změn právního textu.
 • Pro lepší přehlednost těchto položek seznamu jsou změněné číslování a text odstavce odděleny mezerou, nikoli tabulátorem, aby nedocházelo k nesprávnému odsazení seznamů.
Režim Zobrazit změny zobrazuje změny v číslování správně: nepočítá smazané položky seznamu, zobrazuje také původní čísla všech položek seznamu se změněným číslováním (vlevo: před opravou, vpravo: po opravě, Seznam 1: sledované smazání položky seznamu, Seznam 2: sledované vložení položky seznamu, Seznam 3: sledované smazání i vložení.)

Nová vzdálená kontrola pravopisu: LanguageTool

 • Writer nyní může využívat výhod vzdálených API LanguageTool pro kontrolu gramatiky. API docs (děkujeme firmě Adfinis za sponzorování vývoje této funkce) core commit d952df36 (Mert Tümer; Collabora)
Jazyková nastavení v Nástroje ▸ Možnosti je doplněno o nová nastavení pro kontrolu gramatiky pomocí API LanguageTool.
Místní nabídka zobrazuje správné slovo po kontrole gramatiky vzdáleně pomocí rozhraní API LanguageTool.

Calc

Obecná vylepšení

 • Byla přidána podpora minigrafů (blog post) (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • Calc nyní podporuje 16384 sloupců (blog post) . (Luboš Luňák, Collabora)
 • Do rozbalovacího widgetu na liště vzorců byly přidány funkce COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR, VARP tdf#139602 (Dhiraj Holden)
 • Při použití dialogového okna Hypertextový odkaz (Ctrl + K) vloží text ve vybrané buňce do položky Text. Pokud uživatel vybere celou buňku jedním kliknutím a vloží adresu URL prostřednictvím dialogového okna hypertextového odkazu, nahradí se celý obsah příslušné buňky namísto vložení duplikátu nebo doplnění adresy URL. Pokud buňka obsahuje více než jednu adresu URL nebo adresu URL včetně nějakého dalšího textu v buňce, dialogové okno hypertextového odkazu při otevření předvybere pouze textové pole. Pokud tomu tak není, vyplní i pole URL. tdf#80043 (Andreas Heinisch)
 • Výška stupní řádky vzorce je nyní ukládána v dokumentu. tdf#99708 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • Vylepšení dialogu Přesunout/kopírovat list: Popisek tlačítka OK je změněn v závislosti na vybraném příkazu (přesunout nebo zkopírovat). tdf#139464 (Laurent Balland)
 • Automatická expanze matice buněk pro vzorec, který vrací pole/matici. Pro vzorec zadaný do buňky, který zjevně vrací pole/matici je výsledná oblast buněk rozšířena stejně jako při použití klávesové zkratky ⇧ Shift + Ctrl + ↵ Enter pro maticový vzorec. Původní chování, které používalo pouze jednu buňku pro zobrazení levého hormího elementu, může být stále vynuceno výběrem/označením jedné buňky před zadáním. tdf#149378 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Snadný přístup k listu v tabulce s velkým počtem listů s novou položkou nabídky List ▸ Navigovat ▸ Přejít na list, která zobrazí nové dialogové okno pro prohledávání názvu listů. tdf#129674 (Laurent Balland)
 • Skryté řádky/sloupce mohou mít indikátor dle nastavení v Zobrazit ▸ Zvýraznění skrytých sloupců/řádků tdf#128258 (Heiko Tietze, TDF)
 • Možnosti řazení a položky řazení jsou nyní lépe přístupné tdf#131155 tdf#140290 (Heiko Tietze, TDF)
 • Formát čísla: zlepšení čitelnosti dlouhého desetinného čísla ve formátu 0.000"-"000"-"000. Vložený text v desetinné části se nyní správně ukládá a obnovuje ve formátu ODS tdf#96723. (Laurent Balland)
 • Automatické zadávání vzorců na liště vzorců nyní při zadávání vzorce navrhuje také neanglické názvy funkcí a pojmenované rozsahy. tdf#142031 (Andreas Heinisch)

Výkon

 • Vylepšený výkon pokud mnoho sloupců obsahuje data (blog post) . (Luboš Luňák, Collabora)
 • Vylepšený výkon funkcí, například COUNTIF, SUMIFS and VLOOKUP, především s nesetříděnými daty tdf#139444 tdf#144777 tdf#146546 (Luboš Luňák, Collabora)
 • Rychlejší přepočet v některých dokumentech s mnoha vzorci tdf#119083 (Luboš Luňák, Collabora)
 • Zlepšila se rychlost otevírání obrovského souboru CSV tdf#94677 (Luboš Luňák, Collabora)
 • Vylepšený výkon exportního filtru aplikace Excel tdf#95346 tdf#117366 tdf#126326 tdf#133749 tdf#140893 (Luboš Luňák, Collabora)
 • Vylepšený výkon při načítání tabulek, které vyžadují přepočet core commit c315a2f7 core commit 64cb1d10 (Luboš Luňák, Collabora)

Impress a Draw

 • Začátek podpory témat dokumentu v Impress: text tvaru blog post (Miklos Vajna, Collabora)
 • Přidána také podpora výplně tvarů pro motivy dokumentů v Impressu blog post (Miklos Vajna, Collabora)
 • podpora použití pozadí snímku jako výplně tvaru pro interoperabilitu s PPTX (Armin Le Grand, Samuel Mehrbrodt, allotropia) tdf#128150
Tvar na hlavním snímku s použitím pozadí snímku jako výplně - 7.3 a 7.4

Base

Grafy

Math

Jádro / Obecné

Obecná vylepšení

 • Přidána podpora importu a exportu obrázků WebP tdf#114532 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Všimněte si, že v současné době se WebP interně převádí na PNG, aby byla zajištěna zpětná kompatibilita generovaných souborů dokumentů.
 • Dialogové okno pro pojmenování nové barvy je nyní asynchronní core commit 7741b21f (Nick Wingate, Collabora)
 • Konfigurace si nyní pamatuje, zda byly poslední dokumenty otevřeny pouze pro čtení nebo s možností úprav, a při otevření pomocí Soubor ▸ Poslední dokumenty nebo Úvodní obrazovky se otevřou ve stejném režimu jako naposledy. core commit 404c51f3 (Michael Stahl, allotropia)
 • Přidána podpora pro soubory EMZ/WMZ tdf#103954 (Paris Oplopoios)

Osvětlení vytažených vlastních tvarů

Vylepšení pro osvětlení vlastních vytažených tvarů, která jsou více kompatibilní s binárními formáty MS office a interpretují více atributů ODF. tdf#145700 (Regina Henschel)

 • Opravena chybná interpretace směru osy Z osvětlení. Nyní funguje zejména centrální osvětlení od pozorovatele k objektu. Pozice zrcadlových vysokých světel na zaoblených plochách je nyní stejná jako v MS Office.
 • Položka "Metal" je nahrazena položkami "Metal ODF" a "Metal MS compatible" v podnabídce "Plocha" na nástrojové liště "3D nastavení". Ten není použitelný ve formátu souborů ODF "ODF 1.3 strict". V předvolbě "Metal ODF" je zrcadlová barva šedá, jak je uvedeno v ODF. V předvolbě "Metal MS compatible" je zrcadlová barva barvou výplně tvaru, respektive barvou vytlačování, podobně jako při vykreslování v MS Office.
 • API služby EnhancedCustomShapeExtrusion je rozšířeno o nový atribut MetalType. Má novou hodnotu MetalODF nebo MetalMSCompatible. Tento atribut je použit v předvolbě "Metal MS compatible".
 • Atribut ODF draw:extrusion-shininess je nyní zpracován. Tento atribut je podobný jako nastavení "Specular Intensity" na kartě "Material" dialogového okna "3D Efekty" 3D objektů. Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut Shininess služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API.
 • ODF atribut draw:extrusion-diffusion je nyní podporovaný. Pouze jeho výchozí hodnota "0%" není interpretována, protože již existující tvary nemají tento atribut nastaven, ale očekávají hodnotu 100%. U existujících tvarů můžete vynutit zápis atributu do souboru vypnutím a opětovným zapnutím vytlačování. Atribut je použitý v předvolbě "Metal MS compatible". Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut Diffusion služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API. Hodnota menší než 100 % snižuje vykreslovaný jas objektu.
 • Atributy ODF draw:extrusion-first-light-harsh a draw:extrusion-second-light-harsh jsou nyní zpracovány. Světla se vykreslují měkce tak, že se během vykreslování rozdělí části intenzity světla do čtyř světelných směrů kolem původních světelných směrů. Předvolby osvětlení v podnabídce "Osvětlení" na panelu nástrojů "3D-Nastavení" nastavují atribut kompatibilní s MS Office. Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut FirstLightHarsh a SecondLightHarsh služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API.
 • Implementace atributu ODF draw:extrusion-specularity je přizpůsobena odpovídající vlastnosti tvaru v binárních formátech MS Office. Tento atribut odpovídá nastavení "Specular Color" na kartě "Material" v dialogovém okně "3D efekty" 3D objektů. Jen se nepoužívají libovolné barvy, ale pouze varianty šedé. Atribut nelze nastavit přes uživatelské rozhraní, ale je dostupný jako atribut Specularity služby EnhancedCustomShapeExtrusion v API. Hodnota "0%" přinutí první světlo nebýt zrcadlové, což při vykreslování objektu vytvoří matný povrch. To se používá v předvolbě povrchu "Matte".

Výkon

 • Vylepšený výkon rozvržení textu v případě exportu do PDF, načítání dokumentu a dalších, další info v blogu. (Luboš Luňák, Collabora)

Nápověda LibreOffice

 • Stránky nápovědy pro knihovnu ScriptForge (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima)

Filtry

Importní/exportní filtry DOCX

 • DOCX: import textových polí (s tabulkami, obrázky atd.) ve sloučených tvarech tdf#66039 (Attila Bakos, NISZ)

Odemknutí chráněných sledování změn pomocí ověření heslem

Odemknutí chráněného sledování změn dokumentů DOCX povinným ověřením hesla tdf#128744 tdf#106843 (László Németh, NISZ)

 • kliknutí na ikonu Záznam změn na panelu nástrojů Sledování změn (nebo Úpravy ▸ Sledování změn ▸ Zaznamenávat) vyžaduje ověření hesla, místo aby se před odemknutím bez hesla zobrazila pouze varovná zpráva;
 • na stránce Zabezpečení dialogového okna Soubor ▸ Vlastnosti... tlačítko Odemknout akceptuje správné heslo se zakázáním záznamu změn namísto odmítnutí správného hesla.

Importní/exportní filtry PPTX

 • PPTX export: opraven export vložených video souborů tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
 • PPTX import: opraven import propojených mediálních souborů. Propojené mediální soubory byly po exportu PPTX importovány jako obrázky do dokumentů vytvořených v aplikaci Impress. tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
 • PPTX: přidány "lepicí body" k některým základním tvarům (elipsa, trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, kosočtverec, pětiúhelník, šestiúhelník, sedmiúhelník, osmiúhelník). Poznámka: Import PPTX neimportuje spojnice připojené k lepicím bodům - pouze export ODP je zachovává pro plánované úpravy, tj. přesun spojovaných tvarů bez ztráty spojovacích čar a šipek. tdf#147459 (Tibor Nagy, NISZ)

Importní/exportní filtry RTF

PDF export

 • vylepšené možnosti exportu do PDF v příkazové řádce blog post (Miklos Vajna, Collabora)
 • Formulářová pole typu Numeric, Currency, Date a Time jsou exportovány do PDF tdf#105972 (Xisco Fauli, TDF)

HTML export

 • V části Možnosti|Načítání/ukládání|Kompatibilita HTML byla zrušena konfigurace kódování (znakové sady) exportu, HTML se nyní vždy exportuje v kódování UTF-8 tdf#148413 (Mike Kaganski, Collabora)

Import EMF/WMF

 • Přidána podpora pro Miter Limit pro formát EMF+ tdf#142261 (Bartosz Kosiorek)
 • Přidána podpora pro individuální zakončení řádků ve formátu EMF+ tdf#143875, tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)
 • Opraveny mezery v čarách vytvořených pomocí LINETO v EMF/WMF tdf#89331 (Bartosz Kosiorek)
 • Přidána podpora pro grafické formáty se Z kompresí EMF/WMF (souborové formáty.emz a .wmz) tdf#103954 (Paris Oplopoios)
 • Použití typů proměnných podle dokumentace EMF+ tdf#103859 (Bartosz Kosiorek)
 • Oprava zobrazení výplně EMF+ PathGradient fill tdf#131506 tdf#143031 (Bartosz Kosiorek)

Import TIFF

 • TIFF: byl přepsán importní filtr a nyní probíhá import pomocí knihovny libtiff, která poskytuje více funkcí (Caolán McNamara, Red Hat, Inc. and Julien Nabet)
 • Přidána podpora pro formát OfficeArtBlip TIFF core commit 8c9e6d3a (Bartosz Kosiorek)

Uživatelské rozhraní

 • Vyhledávací pole ve Správci doplňků tdf#126672 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • Dialogové okno Písmo bylo upraveno, aby zůstávalo kompaktní v případě zapnuté podpory pro Asijské a/nebo komplexní jazyky tdf#139395 a tdf#146928 (Heiko Tietze, TDF)
 • * Experimentální podpora tmavého režimu pro Windows 10 a Windows 11. Viz blog. tdf#118320 (Caolán McNamara)
Tmavé LibreOffice ve Windows

Téma ikon

 • Motiv ikon Colibre, který je výchozím motivem v systému Windows, má nyní tmavou variantu při zachování jednobarevné kompozice od společnosti Microsoft. tdf#146545 (Rizal Muttaqin)
Téma ikon Dark Colibre

Lokalizace

Nové jazyky/národní prostředí

K dispozici jako výchozí jazyk dokumentu a pro formátování specifické pro místní prostředí.

 • Pennsylvania Dutch {pdc-US}. tdf#146602 (Peter K. Zacharias, Pennsylvania Dutch Education Corporation; Eike Rathke, Red Hat)
 • Aranese {oc-ES}. tdf#147053 (Javier Torres Fernández; Eike Rathke, Red Hat)
 • Dhivehi {dv-MV}. tdf#148428 (Adam, M. A.; Eike Rathke, Red Hat)
 • English (Mauritius) {en-MU}. (Eike Rathke, Red Hat)

Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazyková podpora

 • Přidána kontrola pravopisu a slovník pro centrální kurdštinu (ckb). commit 1, core commit 5727a12a (jwtiyar nariman; Olivier Hallot, TDF)
 • Okcitánština má od roku 2018 v IANA language-subtag-registry několik variant jazykových podpoložek. Historicky LibreOffice používal jako jazykové podpoložky oc-FR pro Occitan Languedocien a oc-ES pro Occitan Aranese. Ty byly přinejmenším pro oc-FR nedostatečně specifikovány a nyní jsou rozšířeny tak, aby byly zapsány jako oc-FR-lengadoc a oc-ES-aranes, předchozí oc-FR a oc-ES jsou stále uznávány a přijímány jako aliasy. LibreOffice 7.3.5 bude akceptovat oc-FR-lengadoc a oc-ES-aranes jako aliasy pro oc-FR a oc-ES kvůli budoucí kompatibilitě. tdf#147390 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Kontrola pravopisu pro Dánštinu byla aktualizována (stavekontrolden.dk)
 • Aktualizován Slovinský tezaurus (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

Skriptování

DispatchHelper .UNO:command directory

com.sun.star.frame.DispatchHelper service .UNO:Commands wiki page has been upgraded. It lists all usable 7.4 commands together with their arguments.

Knihovny ScriptForge

Rozšiřitelná a robustní kolekce zdrojů pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

Knihovny poskytují celkem 26 služeb, každá z nich obsahuje několik metod a vlastností.

Nově v LibreOffice 7.4:

 • Nová služba Menu pro popis nabídky, která se zobrazí v nástrojové liště. Nabídka může obsahovat běžné položky, zaškrtávací pole nebo přepínače. Položky mohou být doplněny ikonami a popisky.
 • Nová služba UnitTest, framework pro nastavení testovacích případů a testovacích sad pro komplexní moduly a rozšíření Basicu.
 • Nová služba Region pro správu místních a časových pásem a letního času. Kolik je hodin v Tokiu, když je 12 hodin v Bruselu ? Také k převodu čísel na písmena v libovolném jazyce.
 • Získání seznam dostupných rozšíření a jejich instalačních adresářů (služba filesystem).
 • Spouštění příkazů menu s argumenty (ui, služby document).
 • Správa náhradního jazyka (služba l10n).
 • Export rozsahů listů jako obrázky nebo soubory PDF (služba calc).
 • Vymazání řádků nebo sloupců z rozsahů listů na základě filtrů vyjádřených jako vzorce (výchozí = vymazat všechny prázdné řádky nebo sloupce) (služba calc).
 • Vytvoření a umístění kontingenční tabulky (služba calc).
 • Změna velikosti a/nebo vycentrování dialogů na pozadí okna nebo dialogu (služba dialog).
 • Celá sada služeb (pokud je relevantní) je k dispozici pro skripty Pythonu s identickou syntaxí a chováním jako v jazyce Basic.

Podpora VBA

 • Přidána podpora pro Application.WindowState, commit (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • Pridána podpora pro Application.GetOpenFilename tdf#118246 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • Export projektu VBA pomocí detekované znakové sady při importu tdf#75263 (Andreas Heinisch)
 • VBA Range.Sort rozšíří oblast buněk o velikosti jedné buňky na Range.CurrentRegion tdf#149579 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Podpora odkazování na list pomocí jména tdf#149325 (Eike Rathke, Red Hat)

Odstranění funkcí / ukončení podpory

 • Podpora FTP je označena jako zastaralá a bude v příštích verzích odstraněna.
 • In the SDK, the tools idlc and regmerge (using the legacy type registry format) are deprecated and will be removed in a future version, in favor of unoidl-write (using the incompatible new type registry format internally introduced in LibreOffice 4.1). core commit 40f2aee6
 • The C function typelib_setCacheSize has been deprecated without a replacement, and calling it no longer has any effect. core commit c3e9eb99

Kompatibilita platforem

Mac

 • LibreOffice 7.4 vyžaduje macOS 10.13 nebo novější.
Vzhledem k politice společnosti Apple týkající se funkcí standardní knihovny C++ bude minimální požadavek na verzi systému macOS v budoucnu zvýšen takto:
 • vydání v únoru 2023 → 10.14 Mojave
 • vydání v srpnu 2023 → 10.15 Catalina

Změny API

 • The service EnhancedCustomShapeExtrusion in API is extended with a new attribute MetalType. It has the value MetalODF or MetalMSCompatible. The attribute is not usable in file format "ODF 1.3". For implementation context see Lighting of extruded custom shapes.
 • The service SpreadsheetViewSettings has a new property FormulaBarHeight allowing to read/set the height of the Calc formula bar. core commit d0cacf09 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)

Seznam odkazů (Jump List)

Ve Windows je nyní možné upravit seznam odkazů pomocí UNO API. Documentation. (Samuel Mehrbrodt, allotropia)

Upravený seznam odkazů pro Writer

Android Viewer