ReleaseNotes/7.4

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.4 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Algemene verbeteringen

  • Menu item Extra ▸ Bijwerken ▸ Alles bijwerken werkt nu ook het voorbeeld van een OLE-object bij blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Meerdere verbeteringen aan de borders van tabellen en alinea's om het meer in overeenstemming te brengen met Word blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Verbeterde aanmaak Index en Inhoudsopgave wanneer Index of inhoudsopgave maken wordt gedaan voor Hoofdstuk in de dialoog Inhoudsopgave, index of woordenlijst (Invoegen ▸ Inhoudsopgave en index). De gegenereerde regels beginnen vanaf het huidige hoofdstuk niveau, i.p.v. het vorige vaste niveau 2 tdf#130318 (Andreas Heinisch; Emanuele Gissi CNVVF)
  • Writer ondersteunt nu het wissen van breaks van Word voor een verbeterde weergave van de lay-out blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • De dialoog (Extra ▸ Toegankelijkheid check) wordt nu asynchroon opgebouwd 61fed0c4 (Nick Wingate; Collabora)
  • Bij een document dat als alleen-lezen is geladen, kun je nu de bijgehouden wijzigingen bekijken, zowel via Bewerken ▸ Wijzigingen bijhouden ▸ Beheren... als via de zijbalk. 82e789bf (Michael Stahl, allotropia)
  • Bijgehouden wijzigingen van het verwijderen/toevoegen van voetnoten zijn zichtbaar bij de voetnoot tdf#85610 (László Németh, NISZ)
  • Het afhandelen van de eigenschap "hang baseline OpenType", waardoor de te tekst in verschillende groottes uitgelijnd kunnen worden op de "zwevende schrijfregel". tdf#104930 (Mark Hung)
  • Writer ondersteunt nu rich text en inhoud besturingselement van een checkbox afkomstig uit Word blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Writer ondersteunt nu dropdown, afbeeldingen en datum inhoud besturingselementen afkomstig uit Word blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Automatische correctie voor opmaak *bold*, /italic/, -strikeout- en _underline_ is nu standaard uitgeschakeld. Aanschakelen: Extra ▸ AutoCorrectie ▸ AutoCorrectie opties... ▸ Opties. tdf#133023 (Heiko Tietze, TDF)
  • Verbeterde plaatsing van grafische symbolen (glyphs), oplossen van bepaalde problemen met opvullen met spaties (kerning) en ongewilde verschuivingen van tekens bij het invoeren van tekst tdf#144862 (Caolán McNamara, Red Hat)

  Nieuwe typografische instellingen

  Er zijn optionele regels voor woordafbreking toegevoegd voor het regelen van het tekstverloop op alinea-niveau (László Németh)

  • Gebied voor afbreken (voor het beperken van het afbreken, vooral gebruikt bij niet uitgelijnde alinea's). tdf#149420
  • Het laatste woord van de alinea niet afbreken tdf#149248

  (Deze opties zijn onderdeel van CSS4 Text Module Level 4, DTP softwareWikipedia logo v3.svg en in geval van gebied woordafbreken, OOXML/MSO.)

  Nieuwe nummering in mode tonen wijzigingen

  Tonen actuele en originele nummering van items in een lijst. tdf#115523 tdf#115524 (László Németh, NISZ)

  • Geen dummy gemixte nummering gebruiken waardoor het aantal verwijderde items niet goed was.
  • Toon het huidige nummer eerst en daarna tussen vierkante haken het originele nummer. Voorbeeld: "1.[2.]"
  • Niet alleen de verwijderde en toegevoegde items tonen maar ook de volgende met het huidige/originele nummer zodat de wijziging duidelijker is.
  • Om de leesbaarheid te verbeteren van deze items in een lijst worden gewijzigde nummering en alinea-tekst gescheiden door een spatie, geen tab om fouten bij een verkeerde getabde lijst te voorkomen.

  Nieuwe externe grammatica controle: LanguageTool

  • Writer kan nu het het externe LanguageTool API's gebruiken voor het controleren van de grammatica.API docs (Wij bedanken Adfinis voor het sponsoren van deze functie) d952df36 (Mert Tümer; Collabora)

  Calc

  Algemene verbeteringen

  • Ondersteuning toegevoegd voor sparklines (vuurstrepen) (blog post) (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Calc ondersteunt nu het gebruik van 16384 kolommen (blog post) . (Luboš Luňák, Collabora)
  • De functies COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR, VARP zijn toegevoegd. Een uitbreiding dus van het aantal wiskundige functies in formules. tdf#139602 (Dhiraj Holden)
  • In de dialoog Hyperlink (Ctrl + K) kun je de tekst in de geselecteerde cel gemakkelijker gebruiken in de hyperlink voor de "Text". Bij het eerst selecteren (1 klik) van de cel kan de gebruiker in de dialoog Hyperlink een URL invoeren, de inhoud van de cel wordt dan gewijzigd in plaats van het toevoegen van een duplicaat of het aanvullen van de URL. Als de cel meerdere URL's bevat of een met meer tekst, wordt in de dialoog hyperlink alleen het tekstveld voorgeselecteerd bij het openen. In het andere geval wordt het URL-veld ook gevuld. tdf#80043 (Andreas Heinisch)
  • De hoogte van de formule-balk wordt u in het document opgeslagen. tdf#99708 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Aanpassing dialoog Verplaats/Kopieer blad: De tekst van de knop OK geeft nu aan of het gaat om verplaatsen of kopiëren. tdf#139464 (Laurent Balland)
  • Een nieuw contextmenu Dupliceer werkblad is toegevoegd, het wordt getoond na rechtsklikken in het gebied van de bladtab. Het dupliceren van een bestaande tab kan nu heel snel. tdf#145745 (Rafael Lima)
  • Automatisch cel matrix uitbreiding voor formule expressies die een array/matrix teruggeven. Als dat bij aanvraag al bekend is, dan wordt de cel waar het resultaat in komt, vervangen door een groep cellen alsof ⇧ Shift + Ctrl + ↵ Enter was gebruikt om een array formule te sluiten. Je kunt nog afdwingen dat maar één cel wordt gebruikt voor het resultaat (linksboven) door eerst die cel te selecteren. tdf#149378 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Eenvoudiger toegang tot een tabblad met veel tabbladen met een nieuwe regel in het menu: Blad ▸ Navigeren ▸ Ga naar het blad om een nieuwe dialoog te krijgen om te zoeken op de naam van een blad. tdf#129674 (Laurent Balland)
  • Verborgen kolommen/rijen kunnen nu een indicator per Beeld ▸ Verborgen rij/kolom indicator hebben tdf#128258 (Heiko Tietze, TDF)
  • De actieve celcursor (het kader rond de actieve cel) wordt nu geschaald met het zoomniveau. tdf#143733 (Heiko Tietze, TDF)
  • Sorteeropties en sorteeritems zijn nu gemakkelijker te benaderen tdf#131155 tdf#140290 (Heiko Tietze, TDF)
  • Nummerformaat: verbeteren leesbaarheid getallen met veel decimalen, formaat 0.000"-"000"-"000. Ingebedde tekst in decimale deel wordt nu correct opgeslagen en hersteld in het ODS-formaat tdf#96723 (Laurent Balland)
  • Op de formule-balk worden nu ook niet Engelse functienamen en bereiken voorgesteld als de formule wordt ingevuld tdf#142031 (Andreas Heinisch)

  Performance

  • Verbeterde performance als veel kolommen gegevens bevatten (blog post) . (Luboš Luňák, Collabora)
  • Verbeterde performance van functies als COUNTIF, SUMIFS en VLOOKUP, vooral als de gegevens niet gesorteerd zijn tdf#139444 tdf#144777 tdf#146546 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Sneller herberekening in enkele documenten met veel formules tdf#119083 (Luboš Luňák, Collabora)
  • De snelheid van het openen van een groot CSV-bestand is aanmerkelijk verbeterd tdf#94677 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Verbeterde performance van het Excel exportfilter tdf#95346 tdf#117366 tdf#126326 tdf#133749 tdf#140893 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Verbeterde performance bij het laden van documenten waar herberekening nodig is c315a2f7 64cb1d10 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Het bewerken van grote hoeveelheden tekst meet meer regels in Calc gqat nu een stuk sneller tdf#108560 (Caolán McNamara, Red Hat)

  Impress en Draw

  • Begin met documentthema's in Impress: vorm tekst blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Ook toegevoegd ondersteunen vorm vullen voor documentthema's in Impress blog post (Miklos Vajna, Collabora)


  Core / Algemeen

  Algemene verbeteringen

  • Ondersteuning toegevoegd voor het importeren/exporteren van WebP-afbeeldingen tdf#114532 (Luboš Luňák, Collabora)
   • Op dit moment wordt WebP intern geconverteerd naar PNG, dit om te zorgen voor backward comptabiliteit van de aangemaakte documentbestanden.
  • Een dialoog toegevoegd voor het asynchroon benoemen van een nieuwe kleur 7741b21f (Nick Wingate, Collabora)
  • De configuratie onthoudt nu of recent geopende documenten als alleen-lezen of normaal is geopend. Bij het openen via Bestand ▸ Recent geopende documenten of het beginscherm worden ze nu dan op dezelfde manier geopend. 404c51f3 (Michael Stahl, allotropia)
  • Ondersteuning toegevoegd voor EMZ/WMZ bestanden tdf#103954 (Paris Oplopoios)
  • Regressie voor het opbouwen van de vergelijkingen die met Microsoft Equation Editor zijn aangemaakt, is verbeterd. tdf#101100 (Julien Nabet)
  • Beschikbaar sinds 7.4.4
   : LibreOffice staat nu tekst in QR-codes toe die meer dan 1 regel bevat. tdf#146395 (Caolán McNamara)

  Uitlichten van doorgedrukte aangepaste vormen

  Verbeteringen voor het uitlichten van doorgedrukte aangepaste vormen om het opbouwen meer compatibel te maken met MS Office binaire formaten en het interpreteren van meer ODF-attributen. tdf#145700 (Regina Henschel)

  • Het verbeteren van een foute interpretatie van de z-richting van lichten. Vooral voor het frontaal belichten van kijker naar object. De positie van het spiegelen van licht op ronde oppervlakten is nu als in MS Office.
  • Het item "Metaal" is vervangen door "Metaal ODF" en "Metaal MS compatibel" in submenu "Oppervlakte" in de werkbalk "3D-Instellingen". De laatste is niet bruikbaar in strikt ODF-bestandsformaat "ODF 1.3". De voor instelling bij "Metaal ODF" van de spiegelkleur is Grijs, zoals gespecificeerd in ODF. De voorinstelling bij "Metaal MS compatibel" voor de spiegelkleur is vorm opvulkleur of de doordrukkleur, gelijksoortig als bij de opbouw in MS Office.
  • De service EnhancedCustomShapeExtrusion in API is uitgebreidt met een nieuw attribuut MetalType. De waarde is of MetalODF of MetalMSCompatible. Dit attribuut wordt gebruikt voor het voorinstellen van de oppervlakte "Metal MS compatible".
  • Het ODF-attribuut draw:extrusion-shininess wordt nu geïnterpreteerd. Dit is gelijkwaardig aan de instelling voor spiegelintensiteit in de tab "Materiaal" van de dialoog "3D Effecten" van een 3D object. Het attribuut heeft geen directe UI, maar is beschikbaar as attribuut Shininess in de service EnhancedCustomShapeExtrusion.
  • Het ODF-attribuut draw:extrusion-diffusion wordt nu geïnterpreteerd. De standaardwaarde "0%" wordt dat niet omdat bestaande vormen dit attribuut niet hebben en een waarde van 100% verwachten. Bij bestaande vormen kan het attribuut geforceerd naar een bestand worden geschreven met door het doordrukken even uit en weer aan te zetten. Het attribuut wordt gebruikt bij het voorinstellen van het oppervlakte "Metaal MS compatibel". Het attribuut heeft geen directe UI, maar het is beschikbaar als attribuut Diffusion in service EnhancedCustomShapeExtrusion. Een waarde kleiner dan 100% vermindert de helderheid van het object.
  • De ODF-attributen draw:extrusion-first-light-harsh en draw:extrusion-second-light-harsh worden nu geïnterpreteerd. Het licht wordt zachter opgebouwd door de lichtintensiteit te verdelen over vier richtingen rond de originele lichtrichtingen bij het opbouwen. De voorinstelling van het belichten is in het submenu "Belichten" in de werkbalk "3D-instellingen" is dat het compatibel aan MS Office is. De attributen hebben geen directe UI, maar zijn beschikbaar als attribuut FirstLightHarsh en SecondLightHarsh in service EnhancedCustomShapeExtrusion.
  • De implementatie van ODF-attribuut draw:extrusion-specularity wordt toegepast op de overeenkomende eigenschap van de vorm in MS Office binaire formaten. Het attribuut komt overeen met de instelling "Spiegelkleur" in de tab "Materiaal" van de dialoog "3D-effecten" van een 3D-object. Alleen dat niet arbitraire kleuren worden gebruikt maar alleen grijstinten. Het attribuut heeft geen direct UI, maar is beschikbaar als attribuut Specularity in de service EnhancedCustomShapeExtrusion. Een waarde van "0%" forceert dat het eerste licht niet spiegelt, waardoor er een matter oppervlakte wordt opgebouwd van het object. Dat wordt gebruikt in de voorinstelling van de oppervlakte "Mat".

  Performance

  • Verbeterde performance bij tekst lay-out in geval bij o.a. PDF exporteren en document laden. Meer info. (Luboš Luňák, Collabora)

  LibreOffice Help

  • Pagina's voor de ScriptForge scripting bibliotheek (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima)

  Filters

  DOCX importeren/exporteren filters

  • DOCX: importeren tekstvak (met tabellen, afbeeldingen, enz.) in groep vormen tdf#66039 (Attila Bakos, NISZ)

  Vrijgeven door wachtwoordcontrole van beveiliging voor het bijhouden van wijzigen

  Vrijgeven beveiliging volgen wijziging bij verplichte wachtwoordverificatie voor DOCX documenten tdf#128744 tdf#106843 (László Németh, NISZ)

  • bij het klikken op de pictogram Wijzigingen bijhouden in de gelijknamige werkbalk en ook via Bewerken ▸ Wijzigingen bijhouden ▸ Bijhouden wordt nu wachtwoordverificatie gedaan in plaats van het tonen van een waarschuwing en het vrijgeven zonder verificatie.
  • Bestand ▸ Eigenschappen... ▸ tab Beveiliging, de knop Beveiliging opheffen accepteert het goede wachtwoord maar geeft het niet vrij in plaats in de eerdere versie het goede wachtwoord weigeren. (NB. als vertaler klinkt dit als een eerste stap naar de oplossing. Het gaat hier, en bij het vorige punt, om het wachtwoord om de keuze voor het bijhouden van wijzigingen te wijzigen.)

  PPTX importeren/exporteren filters

  • PPTX export: fout exporteren ingebedde video-bestanden hersteld tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
  • PPTX import: fout importeren gelinkte media-bestanden hersteld. Deze werden als afbeeldingen geïmporteerd in documenten aangemaakt met Impress na PPTX exporteren. tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
  • PPTX: "Plakpunten" toegevoegd aan enkele basisvormen (ellips, driehoek, rechthoekige driehoek, trapeze, parallellogram, ster, vijfhoek, zeshoek, zevenhoek en achthoek). NB: Bij PPTX importeren worden niet de connecties met de plakpunten geïmporteerd, dat is wel zo bij ODP-exporteren voor de geplande bewerkingen, dat is het verplaatsen van de verbonden vormen zonder het verliezen van de verbindingen met lijnen en pijlen. tdf#147459 (Tibor Nagy, NISZ)

  RTF filter importeren/exporteren

  PDF exporteren

  • Verbeterde opties PDF-exporteren op de commando-regel blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Veldtypes van formulieren (Numeriek, Valuta, Datum/tijd) worden geëxporteerd naar PDF tdf#105972 (Xisco Fauli, TDF)

  HTML exporteren

  • Exporteren encoding (karakterset) configuratie is verwijderd bij Opties ▸ Laden/Opslaan ▸ HTML-compatibiliteit, HTML wordt nu altijd als UTF-8 encoding geëxporteerd tdf#148413 (Mike Kaganski, Collabora)

  EMF/WMF importeren

  • Ondersteuning toegevoegd voor Miter Limit voor formaat EMF+ tdf#142261 (Bartosz Kosiorek)
  • Ondersteuning toegevoegd voor individuele regeleindes voor formaat EMF+ tdf#143875, tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)
  • Gaten gedicht in lijnen aangemaakt met LINETO voor EMF/WMF tdf#89331 (Bartosz Kosiorek)
  • Toegevoegd ondersteuning voor Z gecomprimeerde grafische formaten voor EMF/WMF (bestandtypes: emz en wmz) tdf#103954 (Paris Oplopoios)
  • Gebruik variabele types volgens documentatie EMF+ tdf#103859 (Bartosz Kosiorek)
  • Tonen vulling EMF+ PathGradient verbeterd tdf#131506 tdf#143031 (Bartosz Kosiorek)

  TIFF importeren

  • TIFF: filter voor importeren herschreven voor het importeren via libtiff dit om meer varianten te ondersteunen (Caolán McNamara, Red Hat, Inc. en Julien Nabet)
  • Ondersteuning toegevoegd voor TIFF formaat OfficeArtBlip 8c9e6d3a (Bartosz Kosiorek)

  GUI

  • De Navigator kan nu met een klik scrollen naar het item bij selectie. Schakel dit in met de de expert optie NavigateOnSelect op 'org.openoffice.Office.Writer > Navigator' tdf#131063 (Jim Raykowski)
  • Op het beginscherm (geen applicatie als Writer actief) is de weergave van de miniaturen verbeterd tdf#134065, tdf#147998, b70d17b0 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Zoekveld in Extensiebeheer tdf#126672 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • De dialoog lettertype is aangepast om compact te blijven wanneer Aziatische en/of complexe talen worden ingeschakeld tdf#139395 en tdf#146928 (Heiko Tietze, TDF)
  • Experimentele dark mode wordt voor Windows 10 en Windows 11 ondersteund. blog. tdf#118320 (Caolán McNamara)

  Pictogramstijl

  • De pictogramstijl Colibre dat het standaardthema in Windows is, heeft nu een donkere variant bij het onderhouden van het 'monoline' kleurencompositie van Microsoft. tdf#146545 (Rizal Muttaqin)

  Localisatie

  Nieuwe talen/locales met lokale gegevens

  Beschikbaar als standaardtaal voor documenten en voor lokale specifieke opmaak.

  • Pennsylvania Nederlands {pdc-US}. tdf#146602 (Peter K. Zacharias, Pennsylvania Dutch Education Corporation; Eike Rathke, Red Hat)
  • Aranees {oc-ES}. tdf#147053 (Javier Torres Fernández; Eike Rathke, Red Hat)
  • Dhivehi {dv-MV}. Malediven tdf#148428 (Adam, M. A.; Eike Rathke, Red Hat)
  • Engels (Mauritius) {en-MU}. (Eike Rathke, Red Hat)

  Verbeteringen aan hulpmiddelen voor het testen en taalondersteuning

  • Toegevoegd Centraal Koerdisch (ckb) Spellingscontrole en woordenboek. commit 1, 5727a12a (jwtiyar nariman; Olivier Hallot, TDF)
  • Occitaans heeft sinds 2018 verschillende varianten in de IANA language-subtag-registry. LibreOffice gebruikte oc-FR en oc-ES. Deze heten voortaan oc-FR-lengadoc en oc-ES-aranes, de oude waarde worden nu gezien als aliassen. In LibreOffice 7.3.5 worden alvast oc-FR-lengadoc en oc-ES-aranes geaccepteerd als aliassen voor de eerdere twee voor compatibiliteit (maar dan met 7.4). tdf#147390 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Deens woordenboek spelling bijgewerkt (stavekontrolden.dk)
  • Sloveens thesaurus bijgewerkt (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

  Scripting

  DispatchHelper .UNO:command map

  com.sun.star.frame.DispatchHelper service .UNO:Commands wiki is bijgewerkt. Het toont alle te gebruiken 7.4 commando's met de bijbehorende argumenten.

  ScriptForge bibliotheken

  Een uitbreidbare en robuuste verzameling met macro's voor LibreOffice die aangeroepen kunnen worden in gebruikersscripts in Basic of Python. (Jean-Pierre Ledure)

  De bibliotheken bevatten 26 services met elk een aantal methoden en eigenschappen.

  Nieuw in LibreOffice 7.4:

  • De Menu service is nieuw, voor het beschrijven van het te tonen menu na een actie een de menu-balk. Naast de gebruikelijke items kan het menu ook radioknoppen, checkboxen, pictogrammen en tooltips bevatten.
  • De UnitTest service is nieuw, een framework voor het opstellen van testgevallen en testsituaties voor complexe Basic modules en extensies.
  • De Region service is nieuw, voor het beheren van locales, tijdzones en zomer/wintertijd. Hoe laat is het in Tokio als het 12:00 is in Brussel? Ook het converteren van getallen naar tekst in elke taal.
  • Haalt de lijst van beschikbare extensies op en de mappen waarin ze geïnstalleerd zijn (filesystem service).
  • Voert menu commando's uit met argumenten (ui, document services).
  • Beheert een taal om op terug te vallen, bij een vertaling (l10n service).
  • Exporteert een celbereik als afbeeldingen of PDF-bestanden (Calc service).
  • Verwijdert rijen of kolommen van werkbladbereiken gebaseerd op filters uitgedrukt als formules (standaard is verwijderen alle lege rijen en kolommen) (Calc service).
  • Maakt en plaats een draaitabel (Calc service).
  • Veranderen grootte en/of centreren dialoogvensters op een achtergrondscherm of dialoog (Dialog service).
  • Alle relevante services zijn beschikbaar voor Python-scripts met gelijke syntaxis en gedrag als in Basic.

  VBA Ondersteuning

  • Ondersteuning toegevoegd voor Application.WindowState, commit (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Ondersteuning toegevoegd voor Application.GetOpenFilename tdf#118246 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Exporteren VBA-Project gebruikt nu de bij het importeren herkende karakterset tdf#75263 (Andreas Heinisch)
  • VBA Range.Sort breidt een enkele cel nu uit naar een celbereik Range.CurrentRegion tdf#149579 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Ondersteuning voor het refereren aan een Blad met de Naam tdf#149325 (Eike Rathke, Red Hat)

  Basic

  • Tot en met LibreOffice 7.2 werden ontbrekende optionele procedure argumenten behandeld als een object met type Error (error code '448'), wat dan een numerieke waarde '448' gaf of de waarde true in expressies afhankelijk van de context. Er wordt nu wel een echte fout gegeven tdf#144353. Expressies als "if IsMissing(FOO) or FOO" werkten "per toeval", maar nu niet meer.

  Verwijderde / Ontraden functies

  • FTP ondersteuning wordt ontraden en zal in een volgende versie worden verwijderd.
  • In de SDK, de hulpmiddelen idlc en regmerge (gebruik van het verouderde 'type registry format') worden ontraden en zullen in een volgende versie worden verwijderd, ze worden vervangen door unoidl-write (gebruik van incompatibel nieuw 'type registry format' intern geïntroduceerd al in LibreOffice 4.1). 40f2aee6
  • De C functie typelib_setCacheSize wordt ontraden, er komt geen vervanger, een aanroep heeft geen effect. c3e9eb99

  Platform compatibiliteit

  Mac

  • LibreOffice 7.4 vereist nu minimaal macOS 10.13.
  Door het beleid van Apple over de C++ standaard bibliotheek, zal de minimaal vereiste macOS versie in de toekomst aangepast worden:
  • release in Feb 2023 → 10.14 Mojave
  • release in Aug 2023 → 10.15 Catalina

  Wijzigingen API

  • De service EnhancedCustomShapeExtrusion in API is uitgebreid met een nieuw attribuut MetalType. Het heeft de waarde MetalODF of MetalMSCompatible. Het attribuut is niet bruikbaar in het bestandsformaat "ODF 1.3". Bij implementatie context lees Uitlichten van doorgedrukte aangepaste vormen.
  • De service SpreadsheetViewSettings heeft een nieuwe eigenschap FormulaBarHeight die het toelaat om de hoogte te lezen/zetten van de Calc formule-balk. d0cacf09 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)

  Jump lijsten

  Op Windows is het nu mogelijk om de jumplijsten aan te passen via de UNO API. Documentation. (Samuel Mehrbrodt, allotropia)