Opombe ob izdaji LibreOffice 7.4 Community

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.4 and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎čeština • ‎русский • ‎فارسی • ‎日本語

O tej strani

To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v 7.4! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

 • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
 • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
 • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!


Writer

 • Menijski ukaz Orodja ▸ Posodobi ▸ Posodobi vse zdaj posodobi predogled predmetov OLE (objava na blogu; Miklos Vajna; Collabora).
 • Različne izboljšave obrob tabel in odstavkov, da so bolj združljive s tistimi v zapisu programa Word (zapis na blogu; Miklos Vajna; Collabora).
 • Popravljena izdelava kazal, ko je Ustvari kazalo ▸ Za: nastavljeno na Poglavje v pogovornem oknu Kazalo ali bibliografija (Vstavi ▸ Kazala). Izdelani vnosi se pričnejo na trenutni ravni poglavja in ne na poprej nastavljeni in nespremenljivi ravni 2 (tdf#130318; Andreas Heinisch, Emanuele Gissi, CNVVF).
 • Writer zdaj podpira čiščenje prelomov iz zapisa programa Word za izboljšanje zvestobe postavitve (zapis na blogu; Miklos Vajna; Collabora).
 • Pogovorno okno Preveri dostopnost (Orodja ▸ Preveri dostopnost) se zdaj upodobi asinhrono (objava 61fed0c4; Nick Wingate; Collabora).
 • Za dokumente, naložene samo za branje, Writer zdaj omogoča ogled sledi sprememb, tako prek pogovornega okna Uredi ▸ Sledi spremembam ▸ Upravljaj ... kot tudi stranske vrstice (objava 82e789bf; Michael Stahl, allotropia).
 • Sledi brisanja in vstavljanja sprotnih opombo so vidne v področju sprotnih opomb (tdf#85610; László Németh, NISZ).
Oblikovanje številk v sledeh brisanih in vstavljenih sprotnih opomb v področju sprotnih opomb
 • Upoštevanje lastnosti OpenType za "visečo" osnovnico, kar omogoča, da se besedilo različnih velikosti poravna z visečo osnovno vrstico (tdf#104930; Mark Hung).
 • Writer zdaj domorodno podpira obogateno besedilo in kontrolnike potrditvenih polj iz programa Word (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
 • Writer zdaj domorodno podpira kontrolnike spustnih menijev, slik in datumskih vsebin iz programa Word (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

Nove tipografske nastavitve

Dodane so nove neobvezne nastavitve za prilagajanje poteka besedila na ravni odstavkov (László Németh).

 • Območje deljenja besed (namenjena je omejevanju deljenja, uporablja se posebej za ne obojestransko poravnane odstavke) (tdf#149420).
 • Dodana možnost najmanjše potrebne dolžine za deljenje besed (tdf#149324).

Opombe: te funkcionalnosti so del standarda CSS4 Text Module Level 4, programja za namizno založništvo (DTP) in v primeru območja za deljenje besed zapisa OOXML/MSO.

Zavihek Potek besedila prek Oblika ▸ Odstavek ... ima nove nastavitve deljenja besed, t.j. za hitro prilagoditev napak samodejnega deljenja besed in medopravilnost

Calc

 • Calc zdaj podpira in uporablja 16.384 stolpcev (objava na blogu) (Luboš Luňák, Collabora).
 • Funkcije COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR in VARP so dodane v spustni gradnik samodejne vsote v vrstici Formula (tdf#139602; Dhiraj Holden).
 • Ob uporabi pogovornega okna Hiperpovezava postavi besedilo iz izbrane celice v element hiperpovezave Besedilo (krmilka + K). Če uporabnik izbere celo celico z enim samim klikom ter vstavi URL prek pogovornega okna Hiperpovezava, bo celotno vsebino ustrezne celice zamenjana namesto vstavljanja dvojnika ali dodajanja URL-ja. Če celica vsebuje več kot en URL ali URL z dodatnim besedilom v celici, pogovorno okno Hiperpovezava ob odprtju vnaprej izbere samo besedilno polje. Če temu ni tako, zapolni tudi polje URL (tdf#80043; Andreas Heinisch).
 • Višina vrstice za formule je zdaj shranjena v dokument (tdf#99708; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
 • Izboljšano pogovorno okno Premakni/kopiraj delovni list: napis gumba V redu se spremeni glede na izbrani ukaz (Premakni ali Kopiraj) (tdf#139464; Laurent Balland).
 • Samodejno širjene matrike celic za izraze formule, ki vrnejo polje/matriko. Za izraze formule, ki jih vnesete v celico, ki očitno vrnejo polje/matriko, se obseg celic rezultata razširi, kot če bi uporabili dvigalka + krmilka + vnašalka za zapiranje formule polja. Dosedanje vedenje samo ene celice za prikaz zgolj levega vrhnjega elementa lahko še vedno vsilite, tako da izberete/označite posamično celico pred vnosom (tdf#149378; Eike Rathke, Red Hat).
 • Dodan nov menijski vnos Delovni list ▸ Krmari ▸ Pojdi na delovni list, da se odpre novo pogovorno okno za poimensko določitev delovnega lista za skok nanj (tdf#129674; Laurent Balland).

Hitrost delovanja

 • Hitrejše delovanje, ko mnogo stolpcev vsebuje podatke (objava na blogu; Luboš Luňák, Collabora).
 • Hitrejše delovanje funkcij, kot so COUNTIF, SUMIFS in VLOOKUP, še posebej z nerazrvrščenimi podatki (tdf#139444, tdf#144777, tdf#146546; Luboš Luňák, Collabora).
 • Hitrejše preračunavanje v nekaterih dokumentih s številnimi formulami (tdf#119083; Luboš Luňák, Collabora).
 • Pohitreno odpiranje ogromnih datotek CSV (tdf#94677; Luboš Luňák, Collabora).
 • Hitrejše delovanje izvoznega filtra Excel (tdf#95346, tdf#117366, tdf#126326, tdf#133749, tdf#140893; Luboš Luňák, Collabora).
 • Hitrejše delovanje pri nalaganju preglednic, ki zahtevajo preračunavanje (objava c315a2f7, objava 64cb1d10; Luboš Luňák, Collabora).

Impress in Draw

 • Začetek vpeljave tem dokumentov v programu Impress: besedilo lika (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

Base

Chart

Math

Osrčje/splošno

 • Dodana podpora za uvoz/izvoz slik WebP (tdf#114532; Luboš Luňák, Collabora).
 • Pogovorno okno za poimenovanje nove barve je zdaj asinhrono (objava 7741b21f; Nick Wingate, Collabora).
 • Shranjevanja prilagoditve, ali so bili nedavni dokumenti odprti samo za branje ali pa za urejanje, zato jih z odpiranjem prek Datoteka ▸ Nedavni dokumenti ali začetnega središča odprete v istem načinu kot zadnjič (core commit 404c51f3; Michael Stahl, allotropia).
 • Dodana podpora za datoteke EMZ/WMZ (tdf#103954; Paris Oplopoios).

Osvetljevanje izrivanih likov (3D) po meri

Izboljšave osvetljevanja izrivanih likov po meri, da je upodabljanje bolj združljivo z binarnimi zapisi MS Office ter da interpretira več atributov ODF ( tdf#145700; Regina Henschel).

 • Napačna interpretacija z-smeri svetil je popravljena. Še posebej centralna osvetlitev od opazovalca do predmeta zdaj deluje. Položaj odbojnih svetlih poudarkov na zaobljenih površinah je zdaj enak kot v MS Office.
 • Element "Kovina" (angl. Metal) sta v podmeniju "Površina" v orodni vrstici "Nastavitve 3D" zamenjala "Kovina (ODF)" (angl. Metal ODF) in "Kovina (združljivo z MS)" (angl. Metal MS compatible). Slednja ni uporabna v strogem zapisu ODF datotek "ODF 1.3". V prednastavitvi "Kovina (ODF)" je odbojna barva siva, kot je določena v ODF. V prednastavitvi "Kovina (združljivo z MS)" je odbojna barva enaka kot barva polnila lika oz. barva izrinjanja, podobno kot pri upodabljanju v zapisih MS Office.
 • Storitev EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju je razširjena z novim atributom MetalType. Ta ima vrednost MetalODF ali MetalMSCompatible. Ta atribut se uporablja v prednastavitvi površine "Kovina (združljivo z MS)" (angl. "Metal MS compatible").
 • Atribut ODF draw:extrusion-shininess se zdaj tudi tolmači. Ta atribut je podoben nastavitvi "Intenzivnost" (odbojnosti) na zavihku "Material" pogovornega okna "3D-učinki" za 3D-predmete. Atribut nima neposrednega uporabniškega vmesnika, je pa na voljo kot atribut Shininess v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju.
 • Atribut ODF draw:extrusion-diffusion se zdaj tolmači. Le njegova privzeta vrednost "0 %" se ne tolmači, saj že obstoječi liki nimajo nastavljenega tega atributa, vendar je pričakovana vrednost 100 %. Za obstoječe like lahko tako vsilite zapis atributa v datoteko, tako da dvakrat preklopite izrivanje (ga izključite in nato spet vključite). Atribut se uporablja v vnaprej določeni površini "Kovina (združljivo z MS)" (angl. "Metal MS compatible"). Attribute nima neposrednega uporabniškega vmesnika, je pa na voljo kot atribut Diffusion v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju. Vrednost, manjša kot 100 %, zmanjša upodobljeno svetlost predmeta.
 • Atributa ODF draw:extrusion-first-light-harsh in draw:extrusion-second-light-harsh se zdaj tolmačita. Svetila se pri upodabljanju upodobijo mehko s porazdeljevanjem delov intenzivnosti svetlobe na štiri smeri svetlobe okoli izvornih smeri svetlobe. Prednastavitve osvetlitve v podmeniju "Osvetlitev" v orodni vrstici "Nastavitve 3D" nastavijo atributa, da sta združljiva z zapisi MS Office. Atributa nimata neposrednega uporabniškega vmesnika, sta pa na voljo kot atributa FirstLightHarsh in SecondLightHarsh v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju.
 • Implementacija atributa ODF draw:extrusion-specularity je prilagojena ustrezni lastnosti lika v binarnih zapisih MS Office. Ta atribut ustreza nastavitvi "Barva" (odsevnosti) na zavihku "Material" pogovornega okna "3D-učinki" za 3D-predmete. Razlika je le v tem, da se ne uporabljajo poljubne barve, temveč le sivinske barve. Atribut nima neposrednega uporabniškega vmesnika, je pa na voljo kot atribut Specularity v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju. Vrednost "0 %" vsili, da prva svetloba ni odbojna, kar povzroči občutek matirane površine pri upodabljanju predmeta. To je uporabljeno v prednastavitvi površine "Mat".

Hitrost delovanja

 • Pohitrena postavitev besedila v primerih izvoza dokumentov PDF, nalaganja dokumentov ipd. (zapis na blogu; Luboš Luňák, Collabora).

Pomoč za LibreOffice

 • Strani pomoči za knjižnico skriptanja ScriptForge (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima).

Filtri

Uvozno/izvozni filtri DOCX

 • DOCX: uvoz besedilnih polj (s tabelami, slikami itn.) v skupinskih likih (tdf#66039; Attila Bakos, NISZ).

Odkleni zaščiteno sledenje sprememb s preverjanjem gesla

Odklenjevanje zaščitenega sledenja sprememb v dokumentih DOCX z obveznim preverjanjem gesla (tdf#128744, tdf#106843; László Németh, NISZ).

 • Klik ikone Beleži spremembe v orodni vrstici Sledi spremembam (ali ukaz Uredi ▸ Sledi spremembam ▸ Beleži) vpraša za potrditveno geslo namesto dosedanjega opozorila pred odklepanjem brez gesla.
 • Na zavihku Varnost pogovornega okna Datoteka ▸ Lastnosti ... gumb Odstrani zaščito sprejme pravo geslo z onemogočanjem beleženja sprememb namesto zavrnitve pravega gesla.

Uvozno/izvozni filtri PPTX

 • Izvoz PPTX: popravljen izvoz vdelanih videodatotek (tdf#53970; Tünde Tóth, NISZ).
 • Uvoz PPTX: popravljen uvoz povezanih medijskih datotek. Povezane medijske datoteke so uvožene kot slike v dokumentih, ustvarjenh z Impressom po izvozu PPTX (tdf#53970; Tünde Tóth, NISZ).
 • PPTX: omogočeno dodajanje "točk lepljenja" nekaterim osnovnim likom (elipsa, trikotnik, pravokotni trikotnik, trapezoid, paralelogram, romb, petkotnik, šestkotnik, sedemkotnik, osemkotnik). Opomba: Uvoz PPTX ne uvozi konektorjev, povezanih s točkami lepljenja – le izvoz ODP jih ohranja za načrtovano urejanje, t.j. premikanje povezanih likov brez izgube povezovalnih črt in puščic (tdf#147459; Tibor Nagy, NISZ).

Uvozno/izvozni filter RTF

Izvoz PDF

 • Izboljšane možnosti izvoza PDF v ukazni vrstici (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
 • Vrste polj števil, valut, datuma in časa v obrazcih se izvozijo v zapis PDF (tdf#105972; Xisco Fauli, TDF).

Izvoz HTML

 • Prilagoditev kodiranja izvoza (nabor znakov) je opuščena iz Možnosti|Nalaganje/shranjevanje|Združljivost HTML, HTML se zdaj vedno izvozi v kodiranju UTF-8 (tdf#148413; Mike Kaganski, Collabora).

Uvoz EMF/WMF

 • Dodana podpora za omejitev zajer za zapis EMF+ (tdf#142261; Bartosz Kosiorek).
 • Dodana podpora za posamezne konce črt za zapis EMF+ (tdf#143875, tdf#55058; Bartosz Kosiorek).
 • Popravljene luknje v črtah, ki jih ustvari LINETO za zapise EMF/WMF (tdf#89331; Bartosz Kosiorek).
 • Dodana podpora Z-stisnjenih zapisov grafik za EMF/WMF (zapisa .emz in .wmz) (tdf#103954; Paris Oplopoios).
 • Uporaba vrst spremenljivk, skladnih z dokumentacijo EMF+ (tdf#103859; Bartosz Kosiorek).
 • Popravljen prikaz polnila PathGradient EMF+ (tdf#131506, tdf#143031; Bartosz Kosiorek).

Uvoz TIFF

 • TIFF: uvozni filter je napisan znova, zdaj uvaža s pomočjo knjižnice libtiff ter tako podpira veliko več inačic zapisa (Caolán McNamara, Red Hat, Inc. in Julien Nabet).
 • Dodana podpora za zapis OfficeArtBlip TIFF (objava 8c9e6d3a; Bartosz Kosiorek).

Uporabniški vmesnik

 • Krmar lahko zdaj drsi do elementa v izboru. To omogočite kot strokovno funkcionalnost NavigateOnSelect v org.openoffice.Office.Writer > Navigator (tdf#131063; Jim Raykowski).
 • Izboljšano upodabljanje oglednih sličic v Začetnem središču (tdf#134065, tdf#147998, objava b70d17b0; Mike Kaganski, Collabora).
 • Upravitelju razširitev je dodano polje Išči (tdf#126672; Samuel Mehrbrodt, allotropia).

Jezikovno prilagajanje

Vključitev podpore za dodatne jezike

Ti jeziki so na voljo za privzeti jezik dokumentov in za krajevno pogojeno oblikovanje.

 • pensilvanski nemški {pdc-US} (tdf#146602; Peter K. Zacharias, Pennsylvania Dutch Education Corporation; Eike Rathke, Red Hat).
 • aranski {oc-ES} (tdf#147053; Javier Torres Fernández; Eike Rathke, Red Hat).
 • diveški {dv-MV} (tdf#148428; Adam, M. A.; Eike Rathke, Red Hat).
 • angleški (Mavricij) {en-MU} (Eike Rathke, Red Hat).

Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

 • centralni kurdski (ckb): dodan slovar za preverjanje črkovanja (objava 1, objava 2 5727a12a; jwtiyar nariman; Olivier Hallot, TDF).
 • oksitanski: od leta 2018 ima več inačic podoznak jezika v registru podoznak jezikov IANA. LibreOffice je za oznako tega jezika v preteklosti uporabljal oc-FR za "Occitan Languedocien" in oc-ES za "Occitan Aranese". Ti sta bili podrejeno določeni vsaj za oc-FR in sta zdaj povišani, da bosta zapisani kot oc-FR-lengadoc in oc-ES-aranes, poprejšnji oc-FR in oc-ES pa sta še vedno prepoznani in sprejeti kot vzdevka. LibreOffice 7.3.5 bo sprejemal oc-FR-lengadoc in oc-ES-aranes kot vzdevka za oc-FR in oc-ES za združljivost z novejšimi izdajami (tdf#147390; Eike Rathke, Red Hat).

Skriptanje

Knjižnice ScriptForge

Razširljiva in robustna zbirka virov za pisanje makrov za LibreOffice, ki jo lahko kličete iz skriptov Basic in Python (Jean-Pierre Ledure).

Knjižnice ponujajo dostop do 26 storitev, vsaka s kopico metod in lastnosti (dodane 3 nove storitve).

Novosti v LibreOffice 7.4:

 • Nova storitev Menu opisuje nov meni, ki bo prikazan v menijski vrstici. Meni lahko vsebuje običajne elemente, potrditvena polja ali izbirne gumbe. Vsak element lahko okrasite z ikonami in namigi.
 • Nova storitev UnitTest je ogrodje za nastavitev poskusnih primerov in poskusnih sklopov za kompleksne module in razširitve Basic.
 • Nova storitev Region upravlja krajevne nastavitve, časovne pasove in poletni/zimski čas. Koliko je ura v Tokiu, ko je poldne v Bruslju? Prav tako pokriva pretvorbo števil v črke v poljubnem jeziku.
 • Pridobite seznam razpoložljivih razširitev in njihovih namestitvenih map (storitev filesystem).
 • Izvajajte menijske ukaze z argumenti (storitvi ui, document).
 • Upravljajte z nadomestnim jezikom (storitev l10n).
 • Izvozite obsege delovnih listov kot slike ali datoteke PDF (storitev calc).
 • Izbrišite vrstice ali stolpce iz obsegov delovnega lista glede na filtre, izražene kot formule (privzeto: izbriši vse prazne vrstice oz. stolpce) (storitev calc).
 • Ustvarite in umestite vrtilno tabelo (storitev calc).
 • Spremenite velikost in/ali osredinite pogovorna okna v oknu ali pogovornem oknu ozadja (storitev dialog).
 • Celoten nabor storitev (razen ko to ni relevantno) je zagotovljen za skripte Python z identično skladnjo in vedenjem kot za Basic.

Podpora VBA

 • Dodana podpora za Application.WindowState (objava; Tomaž Vajngerl, Collabora).
 • Dodana podpora za Application.GetOpenFilename (tdf#118246; Tomaž Vajngerl, Collabora).
 • Izvozi projekt VBA z ob uvozu zaznanim naborom znakov (tdf#75263; Andreas Heinisch).
 • Funkcija VBA Range.Sort razširi obseg enojne celice v Range.CurrentRegion (tdf#149579; Eike Rathke, Red Hat).
 • Podpora poimenskemu sklicevanju na delovni list (tdf#149325; Eike Rathke, Red Hat).

Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

 • Podpora FTP je opuščena in bo odstranjena z naslednjo osrednjo izdajo.
 • V SDK sta orodji idlc in regmerge (ki uporabljata opuščeno vrsto zapisa registra) opuščeni in bosta odstranjeni v prihodnji različici, nadomešča ju unoidl-write (ki uporablja nezdružljiv zapis registra nove vrste, interno uveden z izdajo LibreOffice 4.1) (objava 40f2aee6).
 • Funkcija C typelib_setCacheSize je opuščena brez zamenjave, klic te funkcije nima več nobenega učinka (objava c3e9eb99).

Združljivost s platformami

macOS

 • Za izvajanje LibreOffice Community 7.4 je potreben macOS 10.13 (High Sierra) ali novejši.
Zaradi politike podjetja Apple glede funkcionalnosti standardne knjižnice C++ se bo zahtevana najnižja delujoča različica macOS v prihodnje zviševala na naslednji način:
 • izdaja februarja 2023 → 10.14 Mojave
 • izdaja avgusta 2023 → 10.15 Catalina

Spremembe API-ja

 • Storitev EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju smo razširili z novim atributom MetalType. Ima vrednost MetalODF ali MetalMSCompatible. Atributa ni mogoče uporabiti v datotečnem zapisu "ODF 1.3". Za kontekst implementacije glejte Osvetljevanje izrivanih likov po meri.
 • Storitev SpreadsheetViewSettings ima novo lastnost FormulaBarHeight, ki omogoča branje/določanje višine vrstice za formule programa Calc (objava d0cacf09; Samuel Mehrbrodt, allotropia).

Priročni seznami

Na sistemih Windows je zdaj možno prilagoditi priročne sezname prek API-ja UNO (dokumentacija v angl.; Samuel Mehrbrodt, allotropia).

Prilagojeni priročni seznam za Writer

Pregledovalnik za Android