Opombe ob izdaji LibreOffice 7.4 Community

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.4 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Splošne izboljšave

  • Menijski ukaz Orodja ▸ Posodobi ▸ Posodobi vse zdaj posodobi predogled predmetov OLE (objava na blogu; Miklos Vajna; Collabora).
  • Različne izboljšave obrob tabel in odstavkov, da so bolj združljive s tistimi v zapisu programa Word (zapis na blogu; Miklos Vajna; Collabora).
  • Popravljena izdelava kazal, ko je Ustvari kazalo ▸ Za: nastavljeno na Poglavje v pogovornem oknu Kazalo ali bibliografija (Vstavi ▸ Kazala). Izdelani vnosi se pričnejo na trenutni ravni poglavja in ne na poprej nastavljeni in nespremenljivi ravni 2 (tdf#130318; Andreas Heinisch, Emanuele Gissi, CNVVF).
  • Writer zdaj podpira čiščenje prelomov iz zapisa programa Word za izboljšanje zvestobe postavitve (zapis na blogu; Miklos Vajna; Collabora).
  • Pogovorno okno Preveri dostopnost (Orodja ▸ Preveri dostopnost) se zdaj upodobi asinhrono (61fed0c4; Nick Wingate; Collabora).
  • Za dokumente, naložene samo za branje, Writer zdaj omogoča ogled sledi sprememb, tako prek pogovornega okna Uredi ▸ Sledi spremembam ▸ Upravljaj ... kot tudi stranske vrstice (82e789bf; Michael Stahl, allotropia).
  • Sledi brisanja in vstavljanja sprotnih opombo so vidne v področju sprotnih opomb (tdf#85610; László Németh, NISZ).
  • Upoštevanje lastnosti OpenType za »visečo« osnovnico, kar omogoča, da se besedilo različnih velikosti poravna z visečo osnovno vrstico (tdf#104930; Mark Hung).
  • Writer zdaj domorodno podpira obogateno besedilo in kontrolnike potrditvenih polj iz programa Word (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Writer zdaj domorodno podpira kontrolnike spustnih menijev, slik in datumskih vsebin iz programa Word (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Samodejni popravki z označevalnike *krepko*, /ležeče/, -prečrtano- in _podčrtano_ so zdaj privzeto izklopljeni. Vključite jih prek Orodja ▸ Samopopravki ▸ Možnosti samopopravkov ▸ Možnosti (tdf#133023; Heiko Tietze, TDF).
  • Izboljšano umeščanje brazd, razrešitev nekaterih težav s spodsekavanjem in neželenim zamikom znakov med tipkanjem/vnosom (tdf#144862; Caolán McNamara, Red Hat).
  • Način strnjevanja orisa, prvič uveden v LibreOffice 7.1, ni več poskusen. Vključite ga z ukazom Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Writer ▸ Pogled ▸ Strnjevanje orisa (tdf#148240; Jim Raykowski, Julien Nabet).

  Nove tipografske nastavitve

  Dodane so nove neobvezne nastavitve za prilagajanje poteka besedila na ravni odstavkov (László Németh).

  • Območje deljenja besed (namenjena je omejevanju deljenja, uporablja se posebej za ne obojestransko poravnane odstavke) (tdf#149420).
  • Dodana možnost najmanjše potrebne dolžine za deljenje besed (tdf#149324).

  Opombe: te funkcionalnosti so del standarda CSS4 Text Module Level 4, programja za namizno založništvo (DTP) in v primeru območja za deljenje besed zapisa OOXML/MSO.

  Novo oštevilčevanje v načinu Pokaži spremembe

  V načinu Pokaži spremembe je prikazano dejanska in izvorna oštevilčenje elementov seznama (tdf#115523, tdf#115524; László Németh, NISZ).

  • Ne uporablja nadomestnega mešanega oštevilčevanja, ki je štelo izbrisane elemente seznama kot neizbrisane.
  • Pokaže najprej dejansko številko, nato še izvorno številko v oklepajih, npr. »1.[2.]«.
  • Ne le izbrisani in vstavljeni elementi seznam, temveč tudi sledeči se prikažejo z dejansko in izvorno številko, t.j. pomagajo prepoznati spremembe pravnega besedila.
  • Da bi izboljšali vidnost teh elementov seznama sta spremenjeno oštevilčenje in besedilo odstavka ločena s presledkom, ne pa tabulatorjem, tako da se izognemo nepravilno zamaknjenim seznamom.

  Nov oddaljeni slovnični preverjalnik: LanguageTool

  • Modul Writer lahko zdaj uporablja oddaljene API-je LanguageTool za slovnično preverjanje (API-dokumentacija; sponzor: Adfinis; d952df36; Mert Tümer; Collabora).

  Calc

  Splošne izboljšave

  • Dodana je podpora za mini grafikone (angl. sparkline) (zapis na blogu; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • Calc zdaj podpira in uporablja 16.384 stolpcev (objava na blogu) (Luboš Luňák, Collabora).
  • Funkcije COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR in VARP so dodane v spustni gradnik samodejne vsote v vrstici Formula (tdf#139602; Dhiraj Holden).
  • Ob uporabi pogovornega okna Hiperpovezava postavi besedilo iz izbrane celice v element hiperpovezave Besedilo (krmilka + K). Če uporabnik izbere celo celico z enim samim klikom ter vstavi URL prek pogovornega okna Hiperpovezava, bo celotno vsebino ustrezne celice zamenjana namesto vstavljanja dvojnika ali dodajanja URL-ja. Če celica vsebuje več kot en URL ali URL z dodatnim besedilom v celici, pogovorno okno Hiperpovezava ob odprtju vnaprej izbere samo besedilno polje. Če temu ni tako, zapolni tudi polje URL (tdf#80043; Andreas Heinisch).
  • Višina vrstice za formule je zdaj shranjena v dokument (tdf#99708; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  • Izboljšano pogovorno okno Premakni/kopiraj delovni list: napis gumba V redu se spremeni glede na izbrani ukaz (Premakni ali Kopiraj) (tdf#139464; Laurent Balland).
  • Dodan je nov kontekstni meni Podvoji delovni list, do katerega je moč dostopati, ko desno kliknete področje zavihkov delovnih listov. To omogoča hitro podvojitev (t.j. izdelavo kopije) obstoječega delovnega lista (tdf#145745; Rafael Lima).
  • Samodejno širjene matrike celic za izraze formule, ki vrnejo polje/matriko. Za izraze formule, ki jih vnesete v celico, ki očitno vrnejo polje/matriko, se obseg celic rezultata razširi, kot če bi uporabili dvigalka + krmilka + vnašalka za zapiranje formule polja. Dosedanje vedenje samo ene celice za prikaz zgolj levega vrhnjega elementa lahko še vedno vsilite, tako da izberete/označite posamično celico pred vnosom (tdf#149378; Eike Rathke, Red Hat).
  • Poenostavljen dostop do delovnega lista v preglednici z več delovnimi listi - z dodanim novim menijskim vnosom Delovni list ▸ Krmari ▸ Pojdi na delovni list, ki odpre novo pogovorno okno za poimensko določitev delovnega lista za skok nanj (tdf#129674; Laurent Balland).
  • Skiti stolpci/vrstice lahko imajo svoj indikator, vključite ga z ukazom Pogled ▸ Pokazatelj skritih vrstic/stolpcev (tdf#128258; Heiko Tietze, TDF).
  • Pokazatelj dejavne celice (okvir okoli dejavne celice) se zdaj po velikosti prilagodi ravni povečave (tdf#143733; Heiko Tietze, TDF).
  • Možnosti razvrščanja in elementi razvrščanja so zdaj enostavneje dosegljivi (tdf#131155, tdf#140290; Heiko Tietze, TDF).
  • Oblika števil: izboljšana berljivost dolgih decimalnih števil v zapisu 0.000"-"000"-"000. Vdelano besedilo v decimalnem delu je zdaj pravilno shranjeno in obnovljeno v zapisu ODS (tdf#96723; Laurent Balland).
  • Samodejni vnos v vrstici Formula zdaj predlaga tudi ne-angleška imena funkcij (v kolikor so prevedena v jezik uporabniškega vmesnika, če ni izbran angleški; v slovenski izdaji imena funkcij niso prevedena, so pa npr. v nemškem vmesniku) in poimenovane obsege, ko vnašate formulo (tdf#142031; Andreas Heinisch).

  Hitrost delovanja

  • Hitrejše delovanje, ko mnogo stolpcev vsebuje podatke (objava na blogu; Luboš Luňák, Collabora).
  • Hitrejše delovanje funkcij, kot so COUNTIF, SUMIFS in VLOOKUP, še posebej z nerazvrščenimi podatki (tdf#139444, tdf#144777, tdf#146546; Luboš Luňák, Collabora).
  • Hitrejše preračunavanje v nekaterih dokumentih s številnimi formulami (tdf#119083; Luboš Luňák, Collabora).
  • Pospešeno odpiranje ogromnih datotek CSV (tdf#94677; Luboš Luňák, Collabora).
  • Hitrejše delovanje izvoznega filtra Excel (tdf#95346, tdf#117366, tdf#126326, tdf#133749, tdf#140893; Luboš Luňák, Collabora).
  • Hitrejše delovanje pri nalaganju preglednic, ki zahtevajo preračunavanje (c315a2f7, 64cb1d10; Luboš Luňák, Collabora).
  • Urejanje velikih količin več vrstičnega besedila v programu Calc ni več počasno (tdf#108560; Caolán McNamara, Red Hat).

  Impress in Draw

  • Začetek vpeljave tem dokumentov v programu Impress: besedilo lika (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Dodana je tudi podpora polnila lika za teme dokumentov v programu Impress (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Podpora za rabo ozadja prosojnice kot polnila lika za medopravilnost z datotekami PPTX (tdf#128150; Armin Le Grand, Samuel Mehrbrodt, allotropia).


  Osrčje/splošno

  Splošne izboljšave

  • Dodana podpora za uvoz/izvoz slik WebP (tdf#114532; Luboš Luňák, Collabora).
   • Opomba: trenutno se WebP interno pretvori v PNG, kar zagotavlja povratno združljivost izdelanih datotek dokumentov.
  • Pogovorno okno za poimenovanje nove barve je zdaj asinhrono (7741b21f; Nick Wingate, Collabora).
  • Shranjevanja prilagoditve, ali so bili nedavni dokumenti odprti samo za branje ali pa za urejanje, zato jih z odpiranjem prek Datoteka ▸ Nedavni dokumenti ali začetnega središča odprete v istem načinu kot zadnjič (404c51f3; Michael Stahl, allotropia).
  • Dodana podpora za datoteke EMZ/WMZ (tdf#103954; Paris Oplopoios).
  • Odpravljena regresija pri izrisovanju enačb, izdelanih s programom Equation Editor (tdf#101100; Julien Nabet).
  • Na voljo od 7.4.4 naprej
   : LibreOffice lahko dovoli več vrstično besedilo v kodah QR (tdf#146395; Caolán McNamara).

  Osvetljevanje izrivanih likov (3D) po meri

  Izboljšave osvetljevanja izrivanih likov po meri, da je upodabljanje bolj združljivo z binarnimi zapisi MS Office ter da interpretira več atributov ODF ( tdf#145700; Regina Henschel).

  • Napačna interpretacija z-smeri svetil je popravljena. Še posebej centralna osvetlitev od opazovalca do predmeta zdaj deluje. Položaj odbojnih svetlih poudarkov na zaobljenih površinah je zdaj enak kot v MS Office.
  • Element »Kovina« (angl. Metal) sta v podmeniju »Površina« v orodni vrstici »Nastavitve 3D« zamenjala »Kovina (ODF)« (angl. Metal ODF) in »Kovina (združljivo z MS)« (angl. Metal MS compatible). Slednja ni uporabna v strogem zapisu ODF datotek "ODF 1.3". V prednastavitvi »Kovina (ODF)« je odbojna barva siva, kot je določena v ODF. V prednastavitvi »Kovina (združljivo z MS)« je odbojna barva enaka kot barva polnila lika oz. barva izrivanja, podobno kot pri upodabljanju v zapisih MS Office.
  • Storitev EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju je razširjena z novim atributom MetalType. Ta ima vrednost MetalODF ali MetalMSCompatible. Ta atribut se uporablja v prednastavitvi površine »Kovina (združljivo z MS)« (angl. »Metal MS compatible«).
  • Atribut ODF draw:extrusion-shininess se zdaj tudi tolmači. Ta atribut je podoben nastavitvi »Intenzivnost« (odbojnosti) na zavihku »Material« pogovornega okna »3D-učinki« za 3D-predmete. Atribut nima neposrednega uporabniškega vmesnika, je pa na voljo kot atribut Shininess v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju.
  • Atribut ODF draw:extrusion-diffusion se zdaj tolmači. Le njegova privzeta vrednost »0 %« se ne tolmači, saj že obstoječi liki nimajo nastavljenega tega atributa, vendar je pričakovana vrednost 100 %. Za obstoječe like lahko tako vsilite zapis atributa v datoteko, tako da dvakrat preklopite izrivanje (ga izključite in nato spet vključite). Atribut se uporablja v vnaprej določeni površini »Kovina (združljivo z MS)« (angl. »Metal MS compatible«). Attribute nima neposrednega uporabniškega vmesnika, je pa na voljo kot atribut Diffusion v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju. Vrednost, manjša kot 100 %, zmanjša upodobljeno svetlost predmeta.
  • Atributa ODF draw:extrusion-first-light-harsh in draw:extrusion-second-light-harsh se zdaj tolmačita. Svetila se pri upodabljanju upodobijo mehko s porazdeljevanjem delov intenzivnosti svetlobe na štiri smeri svetlobe okoli izvornih smeri svetlobe. Prednastavitve osvetlitve v podmeniju »Osvetlitev« v orodni vrstici »Nastavitve 3D« nastavijo atributa, da sta združljiva z zapisi MS Office. Atributa nimata neposrednega uporabniškega vmesnika, sta pa na voljo kot atributa FirstLightHarsh in SecondLightHarsh v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju.
  • Implementacija atributa ODF draw:extrusion-specularity je prilagojena ustrezni lastnosti lika v binarnih zapisih MS Office. Ta atribut ustreza nastavitvi »Barva« (odsevnosti) na zavihku »Material« pogovornega okna »3D-učinki« za 3D-predmete. Razlika je le v tem, da se ne uporabljajo poljubne barve, temveč le sivinske barve. Atribut nima neposrednega uporabniškega vmesnika, je pa na voljo kot atribut Specularity v storitvi EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju. Vrednost »0 %« vsili, da prva svetloba ni odbojna, kar povzroči občutek matirane površine pri upodabljanju predmeta. To je uporabljeno v prednastavitvi površine »Mat«.

  Hitrost delovanja

  • Pospešena postavitev besedila v primerih izvoza dokumentov PDF, nalaganja dokumentov ipd. (zapis na blogu; Luboš Luňák, Collabora).

  Pomoč za LibreOffice

  • Strani pomoči za knjižnico skriptanja ScriptForge (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima).

  Filtri

  Uvozno/izvozni filtri DOCX

  • DOCX: uvoz besedilnih polj (s tabelami, slikami itn.) v skupinskih likih (tdf#66039; Attila Bakos, NISZ).

  Odkleni zaščiteno sledenje sprememb s preverjanjem gesla

  Odklenjevanje zaščitenega sledenja sprememb v dokumentih DOCX z obveznim preverjanjem gesla (tdf#128744, tdf#106843; László Németh, NISZ).

  • Klik ikone Beleži spremembe v orodni vrstici Sledi spremembam (ali ukaz Uredi ▸ Sledi spremembam ▸ Beleži) vpraša za potrditveno geslo namesto dosedanjega opozorila pred odklepanjem brez gesla.
  • Na zavihku Varnost pogovornega okna Datoteka ▸ Lastnosti ... gumb Odstrani zaščito sprejme pravo geslo z onemogočanjem beleženja sprememb namesto zavrnitve pravega gesla.

  Uvozno/izvozni filtri PPTX

  • Izvoz PPTX: popravljen izvoz vdelanih videodatotek (tdf#53970; Tünde Tóth, NISZ).
  • Uvoz PPTX: popravljen uvoz povezanih medijskih datotek. Povezane medijske datoteke so uvožene kot slike v dokumentih, ustvarjenh z Impressom po izvozu PPTX (tdf#53970; Tünde Tóth, NISZ).
  • PPTX: omogočeno dodajanje "točk lepljenja" nekaterim osnovnim likom (elipsa, trikotnik, pravokotni trikotnik, trapezoid, paralelogram, romb, petkotnik, šestkotnik, sedemkotnik, osemkotnik). Opomba: Uvoz PPTX ne uvozi konektorjev, povezanih s točkami lepljenja – le izvoz ODP jih ohranja za načrtovano urejanje, t.j. premikanje povezanih likov brez izgube povezovalnih črt in puščic (tdf#147459; Tibor Nagy, NISZ).

  Uvozno/izvozni filter RTF

  Izvoz PDF

  • Izboljšane možnosti izvoza PDF v ukazni vrstici (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Vrste polj števil, valut, datuma in časa v obrazcih se izvozijo v zapis PDF (tdf#105972; Xisco Fauli, TDF).

  Izvoz HTML

  • Prilagoditev kodiranja izvoza (nabor znakov) je opuščena iz Možnosti|Nalaganje/shranjevanje|Združljivost HTML, HTML se zdaj vedno izvozi v kodiranju UTF-8 (tdf#148413; Mike Kaganski, Collabora).

  Uvoz EMF/WMF

  • Dodana podpora za omejitev zajer za zapis EMF+ (tdf#142261; Bartosz Kosiorek).
  • Dodana podpora za posamezne konce črt za zapis EMF+ (tdf#143875, tdf#55058; Bartosz Kosiorek).
  • Popravljene luknje v črtah, ki jih ustvari LINETO za zapise EMF/WMF (tdf#89331; Bartosz Kosiorek).
  • Dodana podpora Z-stisnjenih zapisov grafik za EMF/WMF (zapisa .emz in .wmz) (tdf#103954; Paris Oplopoios).
  • Uporaba vrst spremenljivk, skladnih z dokumentacijo EMF+ (tdf#103859; Bartosz Kosiorek).
  • Popravljen prikaz polnila PathGradient EMF+ (tdf#131506, tdf#143031; Bartosz Kosiorek).

  Uvoz TIFF

  • TIFF: uvozni filter je napisan znova, zdaj uvaža s pomočjo knjižnice libtiff ter tako podpira veliko več inačic zapisa (Caolán McNamara, Red Hat, Inc. in Julien Nabet).
  • Dodana podpora za zapis OfficeArtBlip TIFF (8c9e6d3a; Bartosz Kosiorek).

  Uporabniški vmesnik

  • Krmar lahko zdaj drsi do elementa v izboru z enim samim klikom, brez zapuščanja Krmarja. To omogočite kot strokovno funkcionalnost NavigateOnSelect v org.openoffice.Office.Writer > Navigator (tdf#131063; Jim Raykowski).
  • Izboljšano upodabljanje oglednih sličic v Začetnem središču (tdf#134065, tdf#147998, b70d17b0; Mike Kaganski, Collabora).
  • Upravitelju razširitev je dodano polje Išči (tdf#126672; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  • Pogovorno okno pisave je predelano, da ostane strnjeno pri omogočenih azijskih in/ali kompleksnih jezikih (tdf#139395, tdf#146928; Heiko Tietze, TDF).

  Tema ikon

  • Tema ikon Colibre, ki je privzeta na sistemih Windows, ima zdaj temno inačico, pri čemer ohranja enočrtno barvno kompozicijo Microsofta (tdf#146545; Rizal Muttaqin).

  Jezikovno prilagajanje

  Vključitev podpore za dodatne jezike

  Ti jeziki so na voljo za privzeti jezik dokumentov in za krajevno pogojeno oblikovanje.

  • pensilvanski nemški {pdc-US} (tdf#146602; Peter K. Zacharias, Pennsylvania Dutch Education Corporation; Eike Rathke, Red Hat).
  • aranski {oc-ES} (tdf#147053; Javier Torres Fernández; Eike Rathke, Red Hat).
  • diveški {dv-MV} (tdf#148428; Adam, M. A.; Eike Rathke, Red Hat).
  • angleški (Mavricij) {en-MU} (Eike Rathke, Red Hat).

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  • centralni kurdski (ckb): dodan slovar za preverjanje črkovanja (objava 1, 5727a12a; jwtiyar nariman; Olivier Hallot, TDF).
  • oksitanski: od leta 2018 ima več inačic podoznak jezika v registru podoznak jezikov IANA. LibreOffice je za oznako tega jezika v preteklosti uporabljal oc-FR za »Occitan Languedocien« in oc-ES za »Occitan Aranese«. Ti sta bili podrejeno določeni vsaj za oc-FR in sta zdaj povišani, da bosta zapisani kot oc-FR-lengadoc in oc-ES-aranes, poprejšnji oc-FR in oc-ES pa sta še vedno prepoznani in sprejeti kot vzdevka. LibreOffice 7.3.5 bo sprejemal oc-FR-lengadoc in oc-ES-aranes kot vzdevka za oc-FR in oc-ES za združljivost z novejšimi izdajami (tdf#147390; Eike Rathke, Red Hat),
  • danski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja (stavekontrolden.dk),
  • slovenski: posodobljen slovar sopomenk (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

  Skriptanje

  Imenik ukazov DispatchHelper .UNO:command

  Storitev com.sun.star.frame.DispatchHelper .UNO:Commands stran wiki je bila nadgrajena. Izpiše vse uporabne ukaze 7.4, skupaj z njihovimi argumenti.

  Knjižnice ScriptForge

  Razširljiva in robustna zbirka virov za pisanje makrov za LibreOffice, ki jo lahko kličete iz skriptov Basic in Python (Jean-Pierre Ledure).

  Knjižnice ponujajo dostop do 26 storitev, vsaka s kopico metod in lastnosti (dodane 3 nove storitve).

  Novosti v LibreOffice 7.4:

  • Nova storitev Menu opisuje nov meni, ki bo prikazan v menijski vrstici. Meni lahko vsebuje običajne elemente, potrditvena polja ali izbirne gumbe. Vsak element lahko okrasite z ikonami in namigi.
  • Nova storitev UnitTest je ogrodje za nastavitev poskusnih primerov in poskusnih sklopov za kompleksne module in razširitve Basic.
  • Nova storitev Region upravlja krajevne nastavitve, časovne pasove in poletni/zimski čas. Koliko je ura v Tokiu, ko je poldne v Bruslju? Prav tako pokriva pretvorbo števil v črke v poljubnem jeziku.
  • Pridobite seznam razpoložljivih razširitev in njihovih namestitvenih map (storitev filesystem).
  • Izvajajte menijske ukaze z argumenti (storitvi ui, document).
  • Upravljajte z nadomestnim jezikom (storitev l10n).
  • Izvozite obsege delovnih listov kot slike ali datoteke PDF (storitev calc).
  • Izbrišite vrstice ali stolpce iz obsegov delovnega lista glede na filtre, izražene kot formule (privzeto: izbriši vse prazne vrstice oz. stolpce) (storitev calc).
  • Ustvarite in umestite vrtilno tabelo (storitev calc).
  • Spremenite velikost in/ali osredinite pogovorna okna v oknu ali pogovornem oknu ozadja (storitev dialog).
  • Celoten nabor storitev (razen ko to ni relevantno) je zagotovljen za skripte Python z identično skladnjo in vedenjem kot za Basic.

  Podpora VBA

  • Dodana podpora za Application.WindowState (objava; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • Dodana podpora za Application.GetOpenFilename (tdf#118246; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • Izvozi projekt VBA z ob uvozu zaznanim naborom znakov (tdf#75263; Andreas Heinisch).
  • Funkcija VBA Range.Sort razširi obseg enojne celice v Range.CurrentRegion (tdf#149579; Eike Rathke, Red Hat).
  • Podpora poimenskemu sklicevanju na delovni list (tdf#149325; Eike Rathke, Red Hat).

  Basic

  • Do in vključno z izdajo LibreOffice 7.2 so bili manjkajoči neobvezni argumenti funkcij/procedur obravnavani kot predmet vrste Error, s kodo napake '448', kar bi bilo v izrazih pretvorjeno v npr. številsko vrednost '448' ali logično/boolean vrednost true, odvisno od konteksta izraza. Zdaj to vrne napako, kot je pričakovano (tdf#144353). Še posebej so izrazi, kot je »if IsMissing(FOO) or FOO«, delovali »ponesreči«, zdaj pač ne več.

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  • Podpora FTP je opuščena in bo odstranjena z naslednjo osrednjo izdajo.
  • V SDK sta orodji idlc in regmerge (ki uporabljata opuščeno vrsto zapisa registra) opuščeni in bosta odstranjeni v prihodnji različici, nadomešča ju unoidl-write (ki uporablja nezdružljiv zapis registra nove vrste, interno uveden z izdajo LibreOffice 4.1) (40f2aee6).

  Združljivost s platformami

  macOS

  • Za izvajanje LibreOffice Community 7.4 je potreben macOS 10.13 (High Sierra) ali novejši.
  Zaradi politike podjetja Apple glede funkcionalnosti standardne knjižnice C++ se bo zahtevana najnižja delujoča različica macOS v prihodnje zviševala na naslednji način:
  • izdaja februarja 2023 → 10.14 Mojave
  • izdaja avgusta 2023 → 10.15 Catalina

  Spremembe API-ja

  • Storitev EnhancedCustomShapeExtrusion v API-ju smo razširili z novim atributom MetalType. Ima vrednost MetalODF ali MetalMSCompatible. Atributa ni mogoče uporabiti v datotečnem zapisu "ODF 1.3". Za kontekst implementacije glejte Osvetljevanje izrivanih likov po meri.
  • Storitev SpreadsheetViewSettings ima novo lastnost FormulaBarHeight, ki omogoča branje/določanje višine vrstice za formule programa Calc (d0cacf09; Samuel Mehrbrodt, allotropia).

  Priročni seznami

  Na sistemih Windows je zdaj možno prilagoditi priročne sezname prek API-ja UNO (dokumentacija v angl.; Samuel Mehrbrodt, allotropia).