ReleaseNotes/7.4/da

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.4 and the translation is 84% complete.
  Outdated translations are marked like this.


  Writer

  General Improvements

  • Menuelementet Funktioner ▸ Opdater ▸ Opdater alle opdaterer nu forhåndsvisningen af OLE-objekter blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Forskellige forbedringer omkring tabeller og afsnit for at gøre den mere Word-kompatible blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Fixed Index eller generering af Indholdsfortegnelse, når Opret stikordsregister eller Indholdsfortegnelse ▸ For: er sat til Kapitel i dialogen Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturfortegnelse (Indsæt ▸ Indholdsfortegnelse eller stikordsregister).

  De genererede elementer begynder fra det aktuelle kapitelniveau, i steder det tidligere fastprogrammerede niveau 2 tdf#130318 (Andreas Heinisch; Emanuele Gissi, CNVVF)

  • Writer understøtter nu oprydning i skift fra Word til forbedret layout-pålidelighed blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Dialogen Tilgængelighedstjek (Funktioner ▸ Accessibility Check...) gengives nu asynkront 61fed0c4 (Nick Wingate; Collabora)
  • I dokumenter, der er indlæst skrivebeskyttet, tillader Writer visning af registrerede ændringer, både via dialogen

  Rediger ▸ Registrer ændringer ▸ Håndter... og på Sidepanelet. 82e789bf (Michael Stahl, allotropia)

  • Registrerede sletninger og indsættelser af fodnoter ses i fodnoteområdet tdf#85610 (László Németh, NISZ)
  • Håndteret OpenType-egenskaben "hængende basislinje", der tillader tekst af forskellig størrelse justere sig på den hængende basislinje. tdf#104930 (Mark Hung)
  • Writer understøtter nu direkte rig tekst og afkrydsningfelt til indholdskontrol fra Word blog post (Miklos Vajna; Collabora)
  • Writer understøtter nu også rulleliste-, billed- og datoindholdskontrolelementer direkte blogpost (Miklos Vajna; Collabora)
  • Autokorrektur af opmærkning *fed*, /kursiv/ osv er som standard slået fra tdf#133023 (Heiko Tietze, TDF)
  • Forbedret placering af glyffer og ophør af visse problemer med knibning og utilsigtet forskydning af tegn under indtastning tdf#144862 (Caolán McNamara, Red Hat)

  Nye typografiske indstillinger

  Tilføj nye valgfrie orddelingsindstillinger for at tilpasse tekstforløb på afsnitsniveau (László Németh)

  • Orddelingszone (til begrænsning af orddeling, især brugt sammen med ikke-justeret afsnitsjustering). tdf#149420

  Bemærk: disse funktionaliteter er en del af CSS4 Tekstmodul Niveau 4, DTP-software og i orddelingens vedkommende OOXML/MSO.

  Ny nummerering i tilstanden Vis ændringer

  Vis aktuel og oprindelig nummerering af listeelementer i tilstanden Vis ændringer. tdf#115523 tdf#115524 (László Németh, NISZ)

  • Brug ikke blandet dummy-nummerering, som talte slettede listeelementer som ikke-slettede.
  • Vis det aktuelle tal først og derefter det oprindelige tal i klammer, fx “1.[2.]”.
  • Ikke alene de slettede og indsatte listeelementer, men også de følgende viser de aktuelle og oprindelige tal, for fx at hjælpe med at genkende ændringer i en juridisk tekst.
  • For at forbedre synligheden af disse listeelementer er ændret nummerering og tekstafsnit adskilt af et mellemrum, ikke et tabulatorstop for at undgå ukorrekt tabulerede lister.

  Ny ekstern grammatiktjekker: LanguageTool

  • Writer kan nu benytte det eksterne LanguageTools APIer til grammatikkontrol. API-dokumenter (tak til Adfinis for at sponsorere denne funktionalitet) d952df36 (Mert Tümer; Collabora)

  Calc

  General Improvements

  • Understøttelse af miniaturediagrammer blev tilføjet (blog post) (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Calc understøtter og bruger nu 16384 kolonner (blogpost) . (Luboš Luňák, Collabora)
  • Tilføjet funktionerne DTÆLV, PRODUkT, STDAFV, DSTDAFVP, VARIANS, VARIANSP til rullelisten under skærmbrikken Autosum på Formellinjen tdf#139602 (Dhiraj Holden)
  • Indsæt tekst i den valgte celle i hyperlinkelementet Tekst, når du bruger Hyperlinkdialogen (Ctrl + K). Hvis brugeren vælge en hel celle med et enkelt klik og indsætter en URL via hyperlinkdialogen, bliver hele indholdet af den tilsvarende celle erstattet i stedet for at der indsættes en kopi eller URLen tilføjes. Hvis cellen indeholder mere end én URL eller en URL, der indeholder noget supplerende tekst i cellen, vil hyperlink dialogen kun forhåndsvælge tekstfeltet ved åbning. Hvis dette ikke er tilfældet, fylder set også URL-feltet. tdf#80043 (Andreas Heinisch)
  • Højden på Formellinjen gemmes nu i dokumentet. tdf#99708 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Forbedret dialogen Flyt/Kopier ark: OK-knappens tekst ændres efter den valgte kommando (Flyt eller Kopier). tdf#139464 (Laurent Balland)
  • Automatisk udvidelse af cellematrix ved formeludtryk, der returnerer en matrix. Ved formeludtryk i en celle, der åbenlyst returnerer en matrix, udvides resultatcelleområdet, som om ⇧ Skift + Ctrl + ↵ Enter blev brugt til at lukke en matrixformel. Den tidligere adfærd med bare en celle brugt til at vise udelukkende det øverste, venstre element kan stadig gennemtvinges ved at vælge/markere en enkelt celle før input. tdf#149378 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Lettet adgang til et ark i et regneark med et stort antal ark med et ny menuindførsel Ark ▸ Naviger ▸ Gå til ark for at få en ny dialog til søgning efter arknavne. tdf#129674 (Laurent Balland)
  • Skjulte kolonner/rækker kan have en indikator via Vis ▸ Skjult række/kolonne-indikator tdf#128258 (Heiko Tietze, TDF)
  • Number format: enhance readability of long decimal number with format 0.000"-"000"-"000. Embedded text in decimal part is now correctly saved and restored in ODS format tdf#96723 (Laurent Balland)
  • The formula bar auto input now also suggests non-English function names and Named Ranges when you are typing the formula tdf#142031 (Andreas Heinisch)

  Performance

  • Forbedret ydelse, når mange kolonner indeholder data (blogpost) . (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedret ydelse af funktioner såsom TÆL.HVIS, SUM.FLERE.HVIS OG LOPSLAG, især med usorteret data tdf#139444 tdf#144777 tdf#146546 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Hurtigere genberegning i nogle dokumenter med mange formler tdf#119083 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedret hastighed ved åbning af en enorm CSV-fil tdf#94677 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedret ydelse i Excel eksportfilter tdf#95346 tdf#117366 tdf#126326 tdf#133749 tdf#140893 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedret ydelse under indlæsning af regneark, der kræver genberegning c315a2f7 64cb1d10 (Luboš Luňák, Collabora)

  Impress og Draw

  • Start af dokumenttemaer i Impress: Form tekst blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
  • Også tilføjet support af form fyld til dokumenttemaer i Impress blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
  • understøtter brug af diasbaggrund som figurfyld til PPTX-interoperatibilitet (Armin Le Grand, Samuel Mehrbrodt, allotropia) tdf#128150


  Kerne / Generelt

  General Improvements

  • Tilføjet understøttelse af WebP-billedimport/eksport tdf#114532 (Luboš Luňák, Collabora)
   • Bemærk, at WebP aktuelt konverteres internt til PNG, for sikre de genererede dokumentfilers baglænskompatibilitet.
  • Gjort dialogen til navngivning af en ny farve asynkron

  Made dialog for naming a new color asynchronous 7741b21f (Nick Wingate, Collabora)

  • Konfigurationen husker nu, om Seneste dokumenter blev åbnet skrivebeskyttet eller redigerbare, og åbning af dem via Filer ▸ Seneste dokumenter eller Hurtigstart vil åbne dem i samme tilstand som sidste gang.

  404c51f3 (Michael Stahl, allotropia)

  • Tilføjet understøttelse af EMZ/WMZ-filer tdf#103954 (Paris Oplopoios)
  • Fix regression for the rendering of equations created with Microsoft Equation Editor. tdf#101100 (Julien Nabet)
  • Available since 7.4.4
   : LibreOffice can now allow multiline text in QR codes. tdf#146395 (Caolán McNamara)

  Belysning af strakte, tilpassede figurer

  Forbedringer af belysning af strakte, tilpassede figurer for at gøre gengivelsen mere kompatibel med MS Offices binære formater og fortolke flere ODF-atributter. tdf#145700 (Regina Henschel)

  • Forkert fortolkning af Z-retningen af lysene er rettet. Især en centreret belysning fra betragteren til objekt fungerer nu. Placeringen af spejlende highlights på runde overflader er nu den samme som i MS Office.
  • Elementet "Metal" er erstattet med elementerne "Metal ODF" og "Metal MS-kompatibel" i undermenuen "Overflade" på værktøjslinjen "3D-indstillinger. Den sidste er ikke brugbar i strikt "ODF 1.3"-format. I forhåndsindstillet "Metal ODF" er den spejlede farve Grå som specificeret i ODF. I forhåndsindstillet "Metal MS-kompatible"er den spejlede farve henholdsvis figurfyldsfarven eller den udstrakte farve, som svarer til gengivelsen i MS Office.
  • Tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen er udvidet med en ny attribut MetalType. Den har værdien MetalODF eller MetalMSCompatible. Denne attribut bruges i overfladeforhåndsindstillingen "Metal MS-kompatibel".
  • ODF-attributten draw:extrusion-shininess fortolkes nu. Denne attribut svarer til at sætte

  "Spejlintensitet" på fanebladet "Materiale" i 3D-ojekternes dialog "3D-effekter". Attributten har ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten Glans i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen.

  • ODF-attributten draw:extrusion-diffusion er nu fortolket. Kun stens standardværdi "0%" fortolkets ikke, fordi allerede eksisterende figurer ikke har indstillet denne attribut, men forventer en værdi på 100%. Ved eksisterende figurer kan du tvinge, at attributten skrives i filen ved at slukke og tænde udtrækningen igen. Attributten bruges på den forhåndsindstillede overflade "Metal MS-kompatibel". Attributten har ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten Diffusion i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen. En værdi, der er mindre end 100% formindsker objektets gengivne lysstyrke.
  • ODF-attributterns draw:extrusion-first-light-harsh og draw:extru2sion-second-light-harsh fortolkes nu. Lysene gengives blødt ved at fordele lysintensiteten i fire retninger omkring de oprindelige retninger under gengivelsen. Lysenes forhåndsindstillinger i undermenuen "Belysning" på værktøjslinjen "3D-indstillinger", indstillet i den attribut, der er kompatibel med med MS Office. Attribeuttenhar ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten FirstLightHarsh og SecondLightHarsh i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen.
  • Implementeringen af ODF-attributten draw:extrusion-specularity tilnærmes den tilsvarende figuregenskab i MS Offices binære formater. Denne attribut svarer til indstillingen "Speciel farve" på fanebladet "Materiale" i 3D-objekternes dialog "3D-effekter". Bortset fra, at der ikke bruges arbitrære farver, men kun varianter af af Grå. Attributten har ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten Refleks i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen. En værdi på 0% gennemtvinger, at det første lys ikke reflekteres, men producerer en mat overflade i gengivelsen af objektet. Det bruges i overflade-forhåndsindstillingen "Matteret".

  Hastighed

  • Forbedret tekstlayout-hastighed for tilfælde som PDF-eksport, dokumentindlæsnng og andet. more info in the blog post. (Luboš Luňák, Collabora)

  LibreOffice Hjælp

  • Hjælpesider til biblioteket ScriptForge-scripts b(J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima)

  Filtre

  DOCX import/eksport-filtre

  • DOCX: importer tekstfelter (med tabeller, billeder osv.) i gruppefigurer tdf#66039 (Attila Bakos, NISZ)

  Oplåsning af beskyttet registrering af ændringer med kodeordsbekræftelse

  Oplåsning af beskyttet registrering af ændringer i DOCX-dokumenter med obligatorisk kodeordsbekræftelse tdf#128744 tdf#106843 (László Németh, NISZ)

  • klik på ikonet Registrer ændringer på værktøjslinjen (eller Rediger  ▸ Registrer ændringer ▸ Registrer) spørger efter kodeordsbekræftelse i stedet for kun at vise en advarsel før oplåsning uden kodeordet;
  • Siden Sikkerhed i dialogvinduet Filer ▸ Egenskaber..., knappen Ophæv beskyttelse

  accepterer det korrekte kodeord med at deaktivere ænderinger i stedet for at afvise det korrekte kodeord.

  PPTX-import/eksport-filtre

  • PPTX-eksport: ordnet eksport af indlejrede videofiler tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
  • PPTX-import: ordnet import af linkede mediefiler. Linkede mediefiler blev importeret som billeder i dokumenter oprettet med Impress efter PPTX-eksport. tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
  • PPTX: tilføjet "klæbepunkter" til nogle simple figurer (ellipse, trekant, højre-trekant, trapezoide, parallelogram, diamant, femkant, sekskant, syvkant, ottekant). Bemærk: PPTX-import importerer ikke forbindelsespunkter, der er knyttet til klæbepunkter - kun ODP-eksport beholder den til den planlagte redigering, dvs. flytning af de tilknyttede figurer uden tab af forbindelseslinjer og pile. tdf#147459 (Tibor Nagy, NISZ)

  RTF-filterimport/eksport

  PDF-eksport

  • Forbedret PDF-eksportindstillinger i kommandolinejeb

  Improved PDF export options in the command-line blogpost (Miklos Vajna, Collabora)

  • Felttyper af numerisk, valuta-, dato- og klokkeslet-former eksporteres til PDF tdf#105972 (Xisco Fauli, TDF)

  HTML-eksport

  • Konfigurering af eksportindkodning (karaktersæt) er bortfaldet fra Indstillinger|Hent/gem|HTML-kompatibilitet; HTML eksporteres nu altid med UTF-8 indkodning tdf#148413 (Mike Kaganski, Collabora)

  EMF/WMF-import

  • Tilføjet understøttelse af geringsgrænse i EMF+ format tdf#142261 (Bartosz Kosiorek)
  • Tilføjet understøttelse af individuelle lineslutninger i EMF+ format tdf#143875, tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)
  • Klaret huller i linjer oprettet med LINETO til EMF/WMF tdf#89331 (Bartosz Kosiorek)
  • Tilføjet understøttelse af Z-komprimerede grafiske formater til EMF/WMF (.emz- og .wmz-filformater) tdf#103954 (Paris Oplopoios)
  • Brug variable typer i overensstemmelse med EMF+ dokumentationen tdf#103859 (Bartosz Kosiorek)
  • klaret visning af EMF+ PathGradient-fyld tdf#131506 tdf#143031 (Bartosz Kosiorek)

  TIFF import

  • TIFF: importfilter omskrevet til import via libtiff for at understøtte mange flere varianter (Caolán McNamara, Red Hat, Inc. and Julien Nabet)
  • tilføjet understøttelse af TIFF-formatet OfficeArtBlip 8c9e6d3a (Bartosz Kosiorek)

  GUI

  • Navigatøren kan nu rulle til det valgte element. Aktiver dette med ekspertindstillingen NavigateOnSelect på org.openoffice.Office.Writer > Navigatør tdf#131063 (Jim Raykowski)
  • Forbedret gengivelse af Hurtigstart-miniaturer tdf#134065, tdf#147998, b70d17b0 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Søgefelt til Udvidelsesadministrator tdf#126672 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Dialogen Skrifttype blev gennemarbejdet for at forblive kompakt, når asiatisk og/eller komplekse sprog aktiveres tdf#139395 og tdf#146928 (Heiko Tietze, TDF)
  • Understøttelse af eksperimentel Mørk tilstand i Windows 10 og Windows 11. Se denne blogpost. tdf#118320 (Caolán McNamara)

  Ikontema

  • Ikontemaet Colibre, som er standard tema i Windows, har nu en mørk variant, men bevarer monoline farvekompositionen fra Microsoft. tdf#146545 (Rizal Muttaqin)

  Lokalisering

  Nye sprog/lokaliseringer med landestandarder

  Tilgængelige som standard-dokumentssprog og til landestandardens specifikke formatering.

  • Pennsylvania Dutch {pdc-US}. tdf#146602 (Peter K. Zacharias, Pennsylvania Dutch Education Corporation; Eike Rathke, Red Hat)
  • Aranesisk {oc-ES}. tdf#147053 (Javier Torres Fernández; Eike Rathke, Red Hat)
  • Dhivehi {dv-MV}. tdf#148428 (Adam, M. A.; Eike Rathke, Red Hat)
  • Engelsk (Mauritius) {en-MU}. (Eike Rathke, Red Hat)

  Forbedringer af korrekturværktøjer og sprogunderstøttelse

  • Tilføjet Centralkurdisk (ckb) Stavekontrol & ordbog. commit 1, 5727a12a (jwtiyar nariman; Olivier Hallot, TDF)
  • Occitansk siden 2018 har der været adskillige typevarianter sprog-undermærker i IANA sprog-undermærke-registret. Historisk har LibreOffice brugt oc-FR for occitansk languedocsk og oc-ES for occitan aranesisk som sprogmærker. De blev underinddelt i det mindste for oc-FR og er nu udvidet til at skrives som oc-FR-lengadoc og oc-ES-aranes, de foregående oc-FR og oc-ES genkendes stadig og accepteres som aliasser. LibreOffice 7.3.5 vil acceptere oc-FR-lengadoc og oc-ES-aranes som aliaser for oc-FR og oc-ES til fremadrettet kompatibility. tdf#147390 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Dansk retskrivningsordbog er blevet opdateret (stavekontrolden.dk)
  • Slovensk synonymordbog er opdateret (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

  Script-arbejde

  DispatchHelper .UNO:command directory

  com.sun.star.frame.DispatchHelper service .UNO:Commands wiki page er blevet opgraderet. Den oplister alle brugbare 7.4-kommandoer sammen med deres argumenter.

  ScriptForge bibliotekerne

  En udvidelig og robust samling af makroscript-ressurcer til LibreOffice for kald fra brugerens Basic- eller Python-scripts. (Jean-Pierre Ledure)

  Biblioteker fremviser en total på 26 tjenester, hver med en vifte af metoder og egenskaber.

  Nyt i LibreOffice 7.4:

  • Den (nye) Menutjeneste til at beskrive en ny menu til visning på Menulinjen. Menuen kan indeholde de sædvanlige elementer, afkrydsningsfelter eller alternativknapper. Hver menu kan udstyres med ikoner og værktøjstip.
  • Den (nye) UnitTest-tjeneste, rammebetingelser for opsætning af testtilfælde og testsuiter til komplekse Basic-moduler og udvidelser.
  • (Den nye) Region-tjeneste, til at håndtere lokalindstillinger, tidszoner og sommertid. Hvad er klokken i Tokyo, den er 12 i Bruxelles? Konverterer også tal til bogstaver på alle sprog.
  • Få listen over tilgængelige udvidelser og deres installationsmapper (filsystem-tjeneste).
  • Udfør menukommandoer med argumenter (ui, dokumenttjenester).
  • Håndter et tilbagefaldssprog (l10n-tjeneste).
  • Eksporter arkområder som billeder eller PDF-filer (Calc-tjeneste).
  • Slet rækker eller kolonner fra arkområder baseret på filtre, udtrykt som formler (standard = slet alle tomme rækker eller kolonner) (Calc-tjeneste).
  • Opret og placer en pivottabel (Calc-tjeneste).
  • Skift størrelse og/eller centrer dialoger på et baggrundsvindue eller dialog (dialog-tjeneste).

  Hele sættet af tjenester (undtagen, når det ikke er relevant) er gjort tilgængeligt for Python-scripts, der har samme syntaks og adfærd med Basic.

  Den engelske version af dokumentationen til ScriptForge -bibliotekerne (7.4) er fuldt integreret i LibreOffices Hjælpesider (https://help.libreoffice.org/7.4/en-US/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC). Oversættelsen af dem til andre sprog er undervejs. (Alain Romedenne, Rafael Lima)

  VBA-understøttelse

  • Tilføjet understøttelse af Application.WindowState, commit (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Tilføjet understøttelse af Application.GetOpenFilename tdf#118246 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Eksporter VBA-project med detekteret karaktersæt ved import tdf#75263 (Andreas Heinisch)
  • VBA Range.Sort udstrækker et enkelt celleområde til Range.CurrentRegion tdf#149579 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Understøttelse af henvisning til et ark med navn tdf#149325 (Eike Rathke, Red Hat)

  Basic

  • Up to and including LibreOffice 7.2, missing optional procedure arguments would be treated as an object of type Error, with error code '448', which would be coerced to e.g. numerical value '448' or boolean true in expressions depending on expression context. This now raises an error, as expected tdf#144353. In particular, expressions like "if IsMissing(FOO) or FOO" used to work "by accident", but now don't any more.

  Funktionsfjernelse / forældelse

  • FTP-understøttelse er forældet og vil blive fjernet i en kommende version.
  • I SDK er værktøjerne idlc og regmerge (der bruger den forældede type registreringsformat) forældede og vil blive fjernet i en kommende version til fordel for unoidl-write (der bruger det inkompatible nye registreringsformat, der blev introduceret internt i LibreOffice 4.1). 40f2aee6
  • C-funktionen typelib_setCacheSize er blevet fjernet uden erstatning og det har ikke længere nogen effekt at kalde den. c3e9eb99

  Platformskompatibilitet

  Mac

  • LibreOffice 7.4 kræver macOS 10.13 eller nyere for at køre.
  På grund af Apples politik vedrørende C++ standard biblioteksfunktionaliteter vil minimumskravet til macOS-version blive hævet på denne måde:
  • udgivelse i Feb 2023 → 10.14 Mojave
  • udgivelse i Aug 2023 → 10.15 Catalina

  API-ændringer

  • Tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen

  udvides med et nyt attribut MetalType. Det har værdien MetalODF eller MetalMSCompatible. Attributten kan ikke bruges i filformatet "ODF 1.3". Se implementeringskontekst i Belysning af udstrakte brugerfigurer.

  • Tjenesten SpreadsheetViewSettings har en ny egenskab FormulaBarHeight, der tillader læsning/indstilling af højden på Calcs Formellinje.d0cacf09 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)

  Jump-lister

  Under Windows er det nu muligt at tilpasse jumplister via UNO APIen. Documentation. (Samuel Mehrbrodt, allotropia)