ReleaseNotes/7.4/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.4 and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎čeština • ‎русский • ‎فارسی • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Om denne side

Template:Aboutthispage/da

Writer

General Improvements

 • Menuelementet Funktioner ▸ Opdater ▸ Opdater alle opdaterer nu forhåndsvisningen af OLE-objekter blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Forskellige forbedringer omkring tabeller og afsnit for at gøre den mere Word-kompatible blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Fixed Index eller generering af Indholdsfortegnelse, når Opret stikordsregister eller Indholdsfortegnelse ▸ For: er sat til Kapitel i dialogen Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturfortegnelse (Indsæt ▸ Indholdsfortegnelse eller stikordsregister).

De genererede elementer begynder fra det aktuelle kapitelniveau, i steder det tidligere fastprogrammerede niveau 2 tdf#130318 (Andreas Heinisch; Emanuele Gissi, CNVVF)

 • Writer understøtter nu oprydning i skift fra Word til forbedret layout-pålidelighed blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Dialogen Tilgængelighedstjek (Funktioner ▸ Accessibility Check...) gengives nu asynkront core commit 61fed0c4 (Nick Wingate; Collabora)
 • I dokumenter, der er indlæst skrivebeskyttet, tillader Writer visning af registrerede ændringer, både via dialogen

Rediger ▸ Registrer ændringer ▸ Håndter... og på Sidepanelet. core commit 82e789bf (Michael Stahl, allotropia)

 • Registrerede sletninger og indsættelser af fodnoter ses i fodnoteområdet tdf#85610 (László Németh, NISZ)
Formater fodnotetal til at vise registrerede sletninger og indsættelser af fodnoter i fodnoteområdet
 • Håndteret OpenType-egenskaben "hængende basislinje", der tillader tekst af forskellig størrelse justere sig på den hængende basislinje. tdf#104930 (Mark Hung)
 • Writer understøtter nu direkte rig tekst og afkrydsningfelt til indholdskontrol fra Word blog post (Miklos Vajna; Collabora)
 • Writer understøtter nu også rulleliste-, billed- og datoindholdskontrolelementer direkte blogpost (Miklos Vajna; Collabora)
 • Autokorrektur af opmærkning *fed*, /kursiv/ osv er som standard slået fra tdf#133023 (Heiko Tietze, TDF)
 • Forbedret placering af glyffer og ophør af visse problemer med knibning og utilsigtet forskydning af tegn under indtastning tdf#144862 (Caolán McNamara, Red Hat)

Nye typografiske indstillinger

Tilføj nye valgfrie orddelingsindstillinger for at tilpasse tekstforløb på afsnitsniveau (László Németh)

 • Orddelingszone (til begrænsning af orddeling, især brugt sammen med ikke-justeret afsnitsjustering). tdf#149420

Bemærk: disse funktionaliteter er en del af CSS4 Tekstmodul Niveau 4, DTP-software og i orddelingens vedkommende OOXML/MSO.

Fanebladet Tekstforløb i Formater ▸ Afsnit... har nye orddelingsindstillinger til hurtig justering af fejl i automatisk orddeling og hensyn til interoperabilitet

Ny nummerering i tilstanden Vis ændringer

Vis aktuel og oprindelig nummerering af listeelementer i tilstanden Vis ændringer. tdf#115523 tdf#115524 (László Németh, NISZ)

 • Brug ikke blandet dummy-nummerering, som talte slettede listeelementer som ikke-slettede.
 • Vis det aktuelle tal først og derefter det oprindelige tal i klammer, fx “1.[2.]”.
 • Ikke alene de slettede og indsatte listeelementer, men også de følgende viser de aktuelle og oprindelige tal, for fx at hjælpe med at genkende ændringer i en juridisk tekst.
 • For at forbedre synligheden af disse listeelementer er ændret nummerering og tekstafsnit adskilt af et mellemrum, ikke et tabulatorstop for at undgå ukorrekt tabulerede lister.
Tilstanden Vis ændringer viser ændringer i nummerering korrekt: den tæller ikke slettede listeelementer, men viser også de oprindelige tal på alle listeelementer med ændret nummerering (til venstre: før rettelsen, til højre: efter rettelsen; Liste 1: registreret sletning af et listeelement; Liste 2: registreret indsættelse af et listeelement; Liste 3: både registreret sletning og indsættelse)

Ny ekstern grammatiktjekker: LanguageTool

 • Writer kan nu benytte det eksterne LanguageTools APIer til grammatikkontrol. API-dokumenter (tak til Adfinis for at sponsorere denne funktionalitet) core commit d952df36 (Mert Tümer; Collabora)
Sprogindstillinger i Funktioner ▸ Indstillinger tilføjer nye indstlillinger til grammatikkontrol med LanguageTool APIer.

Calc

General Improvements

 • Understøttelse af miniaturediagrammer blev tilføjet (blog post) (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • Calc understøtter og bruger nu 16384 kolonner (blogpost) . (Luboš Luňák, Collabora)
 • Tilføjet funktionerne DTÆLV, PRODUkT, STDAFV, DSTDAFVP, VARIANS, VARIANSP til rullelisten under skærmbrikken Autosum på Formellinjen tdf#139602 (Dhiraj Holden)
 • Indsæt tekst i den valgte celle i hyperlinkelementet Tekst, når du bruger Hyperlinkdialogen (Ctrl + K). Hvis brugeren vælge en hel celle med et enkelt klik og indsætter en URL via hyperlinkdialogen, bliver hele indholdet af den tilsvarende celle erstattet i stedet for at der indsættes en kopi eller URLen tilføjes. Hvis cellen indeholder mere end én URL eller en URL, der indeholder noget supplerende tekst i cellen, vil hyperlink dialogen kun forhåndsvælge tekstfeltet ved åbning. Hvis dette ikke er tilfældet, fylder set også URL-feltet. tdf#80043 (Andreas Heinisch)
 • Højden på Formellinjen gemmes nu i dokumentet. tdf#99708 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • Forbedret dialogen Flyt/Kopier ark: OK-knappens tekst ændres efter den valgte kommando (Flyt eller Kopier). tdf#139464 (Laurent Balland)
 • Automatisk udvidelse af cellematrix ved formeludtryk, der returnerer en matrix. Ved formeludtryk i en celle, der åbenlyst returnerer en matrix, udvides resultatcelleområdet, som om ⇧ Skift + Ctrl + ↵ Enter blev brugt til at lukke en matrixformel. Den tidligere adfærd med bare en celle brugt til at vise udelukkende det øverste, venstre element kan stadig gennemtvinges ved at vælge/markere en enkelt celle før input. tdf#149378 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Lettet adgang til et ark i et regneark med et stort antal ark med et ny menuindførsel Ark ▸ Naviger ▸ Gå til ark for at få en ny dialog til søgning efter arknavne. tdf#129674 (Laurent Balland)
 • Skjulte kolonner/rækker kan have en indikator via Vis ▸ Skjult række/kolonne-indikator tdf#128258 (Heiko Tietze, TDF)
 • Number format: enhance readability of long decimal number with format 0.000"-"000"-"000. Embedded text in decimal part is now correctly saved and restored in ODS format tdf#96723 (Laurent Balland)
 • The formula bar auto input now also suggests non-English function names and Named Ranges when you are typing the formula tdf#142031 (Andreas Heinisch)

Performance

Impress og Draw

 • Start af dokumenttemaer i Impress: Form tekst blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
 • Også tilføjet support af form fyld til dokumenttemaer i Impress blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
 • understøtter brug af diasbaggrund som figurfyld til PPTX-interoperatibilitet (Armin Le Grand, Samuel Mehrbrodt, allotropia) tdf#128150
  Figur på masterdiasset med diasbaggrund som fyld - 7.3 og 7.4

Base

Diagrammer

Math

Kerne / Generelt

General Improvements

 • Tilføjet understøttelse af WebP-billedimport/eksport tdf#114532 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Bemærk, at WebP aktuelt konverteres internt til PNG, for sikre de genererede dokumentfilers baglænskompatibilitet.
 • Gjort dialogen til navngivning af en ny farve asynkron

Made dialog for naming a new color asynchronous core commit 7741b21f (Nick Wingate, Collabora)

 • Konfigurationen husker nu, om Seneste dokumenter blev åbnet skrivebeskyttet eller redigerbare, og åbning af dem via Filer ▸ Seneste dokumenter eller Hurtigstart vil åbne dem i samme tilstand som sidste gang.

core commit 404c51f3 (Michael Stahl, allotropia)

 • Tilføjet understøttelse af EMZ/WMZ-filer tdf#103954 (Paris Oplopoios)

Belysning af strakte, tilpassede figurer

Forbedringer af belysning af strakte, tilpassede figurer for at gøre gengivelsen mere kompatibel med MS Offices binære formater og fortolke flere ODF-atributter. tdf#145700 (Regina Henschel)

 • Forkert fortolkning af Z-retningen af lysene er rettet. Især en centreret belysning fra betragteren til objekt fungerer nu. Placeringen af spejlende highlights på runde overflader er nu den samme som i MS Office.
 • Elementet "Metal" er erstattet med elementerne "Metal ODF" og "Metal MS-kompatibel" i undermenuen "Overflade" på værktøjslinjen "3D-indstillinger. Den sidste er ikke brugbar i strikt "ODF 1.3"-format. I forhåndsindstillet "Metal ODF" er den spejlede farve Grå som specificeret i ODF. I forhåndsindstillet "Metal MS-kompatible"er den spejlede farve henholdsvis figurfyldsfarven eller den udstrakte farve, som svarer til gengivelsen i MS Office.
 • Tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen er udvidet med en ny attribut MetalType. Den har værdien MetalODF eller MetalMSCompatible. Denne attribut bruges i overfladeforhåndsindstillingen "Metal MS-kompatibel".
 • ODF-attributten draw:extrusion-shininess fortolkes nu. Denne attribut svarer til at sætte

"Spejlintensitet" på fanebladet "Materiale" i 3D-ojekternes dialog "3D-effekter". Attributten har ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten Glans i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen.

 • ODF-attributten draw:extrusion-diffusion er nu fortolket. Kun stens standardværdi "0%" fortolkets ikke, fordi allerede eksisterende figurer ikke har indstillet denne attribut, men forventer en værdi på 100%. Ved eksisterende figurer kan du tvinge, at attributten skrives i filen ved at slukke og tænde udtrækningen igen. Attributten bruges på den forhåndsindstillede overflade "Metal MS-kompatibel". Attributten har ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten Diffusion i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen. En værdi, der er mindre end 100% formindsker objektets gengivne lysstyrke.
 • ODF-attributterns draw:extrusion-first-light-harsh og draw:extru2sion-second-light-harsh fortolkes nu. Lysene gengives blødt ved at fordele lysintensiteten i fire retninger omkring de oprindelige retninger under gengivelsen. Lysenes forhåndsindstillinger i undermenuen "Belysning" på værktøjslinjen "3D-indstillinger", indstillet i den attribut, der er kompatibel med med MS Office. Attribeuttenhar ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten FirstLightHarsh og SecondLightHarsh i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen.
 • Implementeringen af ODF-attributten draw:extrusion-specularity tilnærmes den tilsvarende figuregenskab i MS Offices binære formater. Denne attribut svarer til indstillingen "Speciel farve" på fanebladet "Materiale" i 3D-objekternes dialog "3D-effekter". Bortset fra, at der ikke bruges arbitrære farver, men kun varianter af af Grå. Attributten har ingen direkte UI, men er tilgængelig som attributten Refleks i tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen. En værdi på 0% gennemtvinger, at det første lys ikke reflekteres, men producerer en mat overflade i gengivelsen af objektet. Det bruges i overflade-forhåndsindstillingen "Matteret".

Hastighed

 • Forbedret tekstlayout-hastighed for tilfælde som PDF-eksport, dokumentindlæsnng og andet. more info in the blog post. (Luboš Luňák, Collabora)

LibreOffice Hjælp

 • Hjælpesider til biblioteket ScriptForge-scripts b(J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima)

Filtre

DOCX import/eksport-filtre

 • DOCX: importer tekstfelter (med tabeller, billeder osv.) i gruppefigurer tdf#66039 (Attila Bakos, NISZ)

Oplåsning af beskyttet registrering af ændringer med kodeordsbekræftelse

Oplåsning af beskyttet registrering af ændringer i DOCX-dokumenter med obligatorisk kodeordsbekræftelse tdf#128744 tdf#106843 (László Németh, NISZ)

 • klik på ikonet Registrer ændringer på værktøjslinjen (eller Rediger  ▸ Registrer ændringer ▸ Registrer) spørger efter kodeordsbekræftelse i stedet for kun at vise en advarsel før oplåsning uden kodeordet;
 • Siden Sikkerhed i dialogvinduet Filer ▸ Egenskaber..., knappen Ophæv beskyttelse

accepterer det korrekte kodeord med at deaktivere ænderinger i stedet for at afvise det korrekte kodeord.

PPTX-import/eksport-filtre

 • PPTX-eksport: ordnet eksport af indlejrede videofiler tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
 • PPTX-import: ordnet import af linkede mediefiler. Linkede mediefiler blev importeret som billeder i dokumenter oprettet med Impress efter PPTX-eksport. tdf#53970 (Tünde Tóth, NISZ)
 • PPTX: tilføjet "klæbepunkter" til nogle simple figurer (ellipse, trekant, højre-trekant, trapezoide, parallelogram, diamant, femkant, sekskant, syvkant, ottekant). Bemærk: PPTX-import importerer ikke forbindelsespunkter, der er knyttet til klæbepunkter - kun ODP-eksport beholder den til den planlagte redigering, dvs. flytning af de tilknyttede figurer uden tab af forbindelseslinjer og pile. tdf#147459 (Tibor Nagy, NISZ)

RTF-filterimport/eksport

PDF-eksport

 • Forbedret PDF-eksportindstillinger i kommandolinejeb

Improved PDF export options in the command-line blogpost (Miklos Vajna, Collabora)

 • Felttyper af numerisk, valuta-, dato- og klokkeslet-former eksporteres til PDF tdf#105972 (Xisco Fauli, TDF)

HTML-eksport

 • Konfigurering af eksportindkodning (karaktersæt) er bortfaldet fra Indstillinger|Hent/gem|HTML-kompatibilitet; HTML eksporteres nu altid med UTF-8 indkodning tdf#148413 (Mike Kaganski, Collabora)

EMF/WMF-import

 • Tilføjet understøttelse af geringsgrænse i EMF+ format tdf#142261 (Bartosz Kosiorek)
 • Tilføjet understøttelse af individuelle lineslutninger i EMF+ format tdf#143875, tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)
 • Klaret huller i linjer oprettet med LINETO til EMF/WMF tdf#89331 (Bartosz Kosiorek)
 • Tilføjet understøttelse af Z-komprimerede grafiske formater til EMF/WMF (.emz- og .wmz-filformater) tdf#103954 (Paris Oplopoios)
 • Brug variable typer i overensstemmelse med EMF+ dokumentationen tdf#103859 (Bartosz Kosiorek)
 • klaret visning af EMF+ PathGradient-fyld tdf#131506 tdf#143031 (Bartosz Kosiorek)

TIFF import

 • TIFF: importfilter omskrevet til import via libtiff for at understøtte mange flere varianter (Caolán McNamara, Red Hat, Inc. and Julien Nabet)
 • tilføjet understøttelse af TIFF-formatet OfficeArtBlip core commit 8c9e6d3a (Bartosz Kosiorek)

GUI

 • Navigatøren kan nu rulle til det valgte element. Aktiver dette med ekspertindstillingen NavigateOnSelect på org.openoffice.Office.Writer > Navigatør tdf#131063 (Jim Raykowski)
 • Forbedret gengivelse af Hurtigstart-miniaturer tdf#134065, tdf#147998, core commit b70d17b0 (Mike Kaganski, Collabora)
 • Søgefelt til Udvidelsesadministrator tdf#126672 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • Dialogen Skrifttype blev gennemarbejdet for at forblive kompakt, når asiatisk og/eller komplekse sprog aktiveres tdf#139395 og tdf#146928 (Heiko Tietze, TDF)
 • Understøttelse af eksperimentel Mørk tilstand i Windows 10 og Windows 11. Se denne blogpost. tdf#118320 (Caolán McNamara)
Mørk LibreOffice i Windows

Ikontema

 • Ikontemaet Colibre, som er standard tema i Windows, har nu en mørk variant, men bevarer monoline farvekompositionen fra Microsoft. tdf#146545 (Rizal Muttaqin)
Mørkt Colibre ikontema

Lokalisering

Nye sprog/lokaliseringer med landestandarder

Tilgængelige som standard-dokumentssprog og til landestandardens specifikke formatering.

 • Pennsylvania Dutch {pdc-US}. tdf#146602 (Peter K. Zacharias, Pennsylvania Dutch Education Corporation; Eike Rathke, Red Hat)
 • Aranesisk {oc-ES}. tdf#147053 (Javier Torres Fernández; Eike Rathke, Red Hat)
 • Dhivehi {dv-MV}. tdf#148428 (Adam, M. A.; Eike Rathke, Red Hat)
 • Engelsk (Mauritius) {en-MU}. (Eike Rathke, Red Hat)

Forbedringer af korrekturværktøjer og sprogunderstøttelse

 • Tilføjet Centralkurdisk (ckb) Stavekontrol & ordbog. commit 1, core commit 5727a12a (jwtiyar nariman; Olivier Hallot, TDF)
 • Occitansk siden 2018 har der været adskillige typevarianter sprog-undermærker i IANA sprog-undermærke-registret. Historisk har LibreOffice brugt oc-FR for occitansk languedocsk og oc-ES for occitan aranesisk som sprogmærker. De blev underinddelt i det mindste for oc-FR og er nu udvidet til at skrives som oc-FR-lengadoc og oc-ES-aranes, de foregående oc-FR og oc-ES genkendes stadig og accepteres som aliasser. LibreOffice 7.3.5 vil acceptere oc-FR-lengadoc og oc-ES-aranes som aliaser for oc-FR og oc-ES til fremadrettet kompatibility. tdf#147390 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Dansk retskrivningsordbog er blevet opdateret (stavekontrolden.dk)
 • Slovensk synonymordbog er opdateret (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

Script-arbejde

DispatchHelper .UNO:command directory

com.sun.star.frame.DispatchHelper service .UNO:Commands wiki page er blevet opgraderet. Den oplister alle brugbare 7.4-kommandoer sammen med deres argumenter.

ScriptForge bibliotekerne

En udvidelig og robust samling af makroscript-ressurcer til LibreOffice for kald fra brugerens Basic- eller Python-scripts. (Jean-Pierre Ledure)

Biblioteker fremviser en total på 26 tjenester, hver med en vifte af metoder og egenskaber.

Nyt i LibreOffice 7.4:

 • Den (nye) Menutjeneste til at beskrive en ny menu til visning på Menulinjen. Menuen kan indeholde de sædvanlige elementer, afkrydsningsfelter eller alternativknapper. Hver menu kan udstyres med ikoner og værktøjstip.
 • Den (nye) UnitTest-tjeneste, rammebetingelser for opsætning af testtilfælde og testsuiter til komplekse Basic-moduler og udvidelser.
 • (Den nye) Region-tjeneste, til at håndtere lokalindstillinger, tidszoner og sommertid. Hvad er klokken i Tokyo, den er 12 i Bruxelles? Konverterer også tal til bogstaver på alle sprog.
 • Få listen over tilgængelige udvidelser og deres installationsmapper (filsystem-tjeneste).
 • Udfør menukommandoer med argumenter (ui, dokumenttjenester).
 • Håndter et tilbagefaldssprog (l10n-tjeneste).
 • Eksporter arkområder som billeder eller PDF-filer (Calc-tjeneste).
 • Slet rækker eller kolonner fra arkområder baseret på filtre, udtrykt som formler (standard = slet alle tomme rækker eller kolonner) (Calc-tjeneste).
 • Opret og placer en pivottabel (Calc-tjeneste).
 • Skift størrelse og/eller centrer dialoger på et baggrundsvindue eller dialog (dialog-tjeneste).

Hele sættet af tjenester (undtagen, når det ikke er relevant) er gjort tilgængeligt for Python-scripts, der har samme syntaks og adfærd med Basic.

Den engelske version af dokumentationen til ScriptForge -bibliotekerne (7.4) er fuldt integreret i LibreOffices Hjælpesider (https://help.libreoffice.org/7.4/en-US/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC). Oversættelsen af dem til andre sprog er undervejs. (Alain Romedenne, Rafael Lima)

VBA-understøttelse

 • Tilføjet understøttelse af Application.WindowState, commit (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • Tilføjet understøttelse af Application.GetOpenFilename tdf#118246 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • Eksporter VBA-project med detekteret karaktersæt ved import tdf#75263 (Andreas Heinisch)
 • VBA Range.Sort udstrækker et enkelt celleområde til Range.CurrentRegion tdf#149579 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Understøttelse af henvisning til et ark med navn tdf#149325 (Eike Rathke, Red Hat)

Funktionsfjernelse / forældelse

 • FTP-understøttelse er forældet og vil blive fjernet i en kommende version.
 • I SDK er værktøjerne idlc og regmerge (der bruger den forældede type registreringsformat) forældede og vil blive fjernet i en kommende version til fordel for unoidl-write (der bruger det inkompatible nye registreringsformat, der blev introduceret internt i LibreOffice 4.1). core commit 40f2aee6
 • C-funktionen typelib_setCacheSize er blevet fjernet uden erstatning og det har ikke længere nogen effekt at kalde den. core commit c3e9eb99

Platformskompatibilitet

Mac

 • LibreOffice 7.4 kræver macOS 10.13 eller nyere for at køre.
På grund af Apples politik vedrørende C++ standard biblioteksfunktionaliteter vil minimumskravet til macOS-version blive hævet på denne måde:
 • udgivelse i Feb 2023 → 10.14 Mojave
 • udgivelse i Aug 2023 → 10.15 Catalina

API-ændringer

 • Tjenesten EnhancedCustomShapeExtrusion i APIen

udvides med et nyt attribut MetalType. Det har værdien MetalODF eller MetalMSCompatible. Attributten kan ikke bruges i filformatet "ODF 1.3". Se implementeringskontekst i Belysning af udstrakte brugerfigurer.

Jump-lister

Under Windows er det nu muligt at tilpasse jumplister via UNO APIen. Documentation. (Samuel Mehrbrodt, allotropia)

Tilpasset jump-liste til Writer

Android Viewer