Manifesto

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Det originale (engelske) manifesto findes her https://www.documentfoundation.org/foundation/

Manifest for næste årti

Igennem det seneste årti har OpenOffice.org-fællesskabet udviklet, supporteret og promoveret verdens førende open source-kontorpakke. Vi har igennem hele perioden formået at tiltrække hjælp fra tusindvis af individuelle personer, såvel som firmaer.

Vi beder nu vores støtter følge os ind i næste fase af udviklingen, nu hvor vi bliver til en uafhængig fond.

Vores værdier

Vi bifalder Vi afviser
At fjerne den digitale diskrimination, som opdeler samfundet ved at give alle adgang til en kontorpakke, uden omkostninger, for at give dem mulighed for at deltage fuldt ud i det 21. århundrede. Monopol-virksomheders ejerskab af en kontorpakke, som betyder en faktuel beskatning af elektronik og ytringsfrihed, og som straffer økonomisk dårligt stillede.
At støtte bevarelsen af modersmål ved at opfordre mennesker til at oversætte, dokumentere, supportere og promovere vores kontorpakke til og på deres eget modersmål. Den snigende dominans af computerprogrammer på et enkelt sprog, som tvinger alle til at lære et fremmedsprog for at kunne udtrykke sig elektronisk.
At tillade brugere af kontorpakken at opretholde de intellektuelle rettigheder til de dokumenter de skaber, ved hjælp af åbne dokumentformater og åbne standarder. Proprietære softwarefirmaers ejerskab af lukkede filformater. Dokumenter tilhører forfatteren, ikke softwareproducenten.
En åben og gennemsigtig udviklingsproces, hvor teknisk ekspertise værdsættes. En lukket udviklingsproces, hvor fejl kan ligge skjult, og hvor dårlig kvalitet accepteres.

Vores måde at arbejde på

Vores grundlæggende værdier leder os til denne måde at arbejde på:

  • Hjemstedet for vores aktiviteter skal bygges på en uafhængig og selvstyrende demokratisk forening.
  • Medlemsskab af foreningen er åben for alle individer, som bifalder vores kerneværdier og som bidrager til vores aktiviteter.
  • Vi opfordrer også virksomheder til at bidrage, f.eks. ved at finansiere lønnede udvikleres arbejde på lige fod med andre bidragsydere i fællesskabet.
  • Foreningen vil blive realiseret som en ikke-kommerciel organisation, som ejer aktiver og juridiske transaktioner på vegne af fællesskabet.