Uuden vuosikymmenen ohjelmajulistus

  From The Document Foundation Wiki
  < TDF
  This page is a translated version of the page TDF/Next Decade Manifesto and the translation is 90% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Tämä ohjelmajulistus on saatavilla www-sivuiltamme virallisena englanninkielisenä PDF-versiona.

  Viimeisen kymmenen vuoden ajan OpenOffice.org-yhteisö on kehittänyt, tukenut ja markkinoinut maailman johtavaa avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistoa. Tänä aikana olemme saaneet tueksemme kymmeniä tuhansia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä.

  Kutsumme nyt kaikki tukijamme mukaan, kun ryhdymme järjestäytymään itsenäiseksi järjestöksi.

  Arvomme

  SITOUDUMME: HYLKÄÄMME:
  edistämään tasa-arvoisuutta tarjoamalla ilmaiseksi kaikkien ihmisten käyttöön toimisto-ohjelmiston, jonka avulla he voivat täysimääräisesti osallistua 2000-luvun tietoyhteiskunnan toimintaan monopolit toimisto-ohjelmistojen tuotannossa; ne asettavat sähköisen sananvapauden käytölle hinnan ja siten saattavat taloudellisesti vähäosaiset eriarvoiseen asemaan
  tukemaan kielellistä monimuotoisuutta kannustamalla kaikkia tarjoamaan, tukemaan ja markkinoimaan toimisto-ohjelmistoamme omalla äidinkielellään englannin kielen kasvavan ylivallan tietokoneiden näyttöpäätteillä: kenenkään ei tarvitse opetella vierasta kieltä vain päästäkseen ilmaisemaan itseään sähköisesti
  varmistamaan avoimien tiedostomuotojen ja standardien avulla, että toimisto-ohjelmistojen käyttäjät säilyttävät luomiinsa asiakirjoihin liittyvät immateriaalioikeudet ohjelmistoyritysten omistamat suljetut tiedostomuodot - asiakirjat kuuluvat kirjoittajilleen, eivät ohjelmistojen tekijöille
  avoimeen, läpinäkyvään ja vertaisarvioinnilla varmistettuun ohjelmistokehitykseen, jossa teknistä osaamista arvostetaan. suljetun ohjelmistokehityksen, jossa virheet pysyvät piilossa ja heikko laatu hyväksytään.

  Tapamme toimia

  Arvojemme pohjalta uskomme, että seuraavat toimintatavat edistävät työtämme:

  • Toimintaympäristömme tulee olla itsenäinen ja demokraattisesti hallittu järjestö.
  • Järjestön jäseneksi hyväksytään kuka tahansa, joka hyväksyy arvomme ja osallistumisellaan edistää toimintaamme.
  • Kannustamme yrityksiä tukemaan toimintaamme esimerkiksi mahdollistamalla taloudellisesti yksittäisten kehittäjien osallistumisen yhteisön kehitystyöhön.

  Perustettavasta järjestöstä tulee yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka huolehtii yhteisön hallussa olevasta omaisuudesta ja siihen liittyvistä taloudellisista ja laillisista oikeuksista ja velvollisuuksista.

  Note: The content of this page has been approved by the Steering Committee - do not change the content without permission by the Steering Committee