ReleaseNotes/6.3

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.3 and the translation is 100% complete.  Writer

  • Undtagelsen i Autokorrektur for "Ord med TO BEgyndelsesbogstaver" er blevet udvidet til også at omfatte skift mellem store og små bogstaver i "Første ord i sætningen er med stort" og "Korrekt uregelmæssig anvendelse af cAPS lOCK". Dette betyder at du fremover undgår problemer med ord som mRNA, iPhone, fMRI. Reglen er blevt omdøbt til "Ord Med TO BEgyndelsesbogstaver eller sMÅ bEGYNDELSESBOGSTAV" tdf#121779 (Mike Kaganski - Collabora).
  • Tilføjet UNO-kommando .uno:TableCellBackgroundColor som tillader at sætte baggrundsfarve for en eller flere markerede tabelceller tdf#82504 (Jim Raykowski)
  • Tilføjet "Send disposition til klippebordet" i Navigator -> Højreklikmenu (Højreklik på overskrifterne) tdf#123395 (Wenzhe Pei).
  • Inputfelter til variabler Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter... ▸ Variabler ▸ Inputfelt kan nu redigeres på stedet, på samme måde som det allerede er muligt for inputfelter til funktioner Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter... ▸ Funktion ▸ Input-felt tdf#123968 (Michael Stahl, CIB)
  • Opdatering af stikordsregister og indholdsfortegnelser kan nu fortrydes, og ødelægger ikke længere rækkefølgen af ting du kan fortryde tdf#38703 (Michael Stahl, CIB)
  • Markering af tegne-objekter forankret til-tegn fungerer mere konsistent og brugervenligt nu og går ikke ned under Fortryd (Michael Stahl, CIB) 28b77c89dfcafae82cf2a6d85731b643ff9290e5
  • Naturlig kopiering fra Calc til tabel i Writer (som blev introduceret i version 6.2, se tdf#37223) forbedring: Kun de synlige celler fra en filtrering bliver kopieret tdf#124646 (László Németh, NISZ)
  Kun filtrerede rækker af data fra filtrering i Calc kopieres til tabel i Writer
  • Sidebaggrund (farve, farveovergang og fliselagt bitmapbillede) dækker nu hele siden og ikke kun området inden for margin tdf#33041 (László Németh, NISZ)
  Farvet baggrund med hvid margin
  • Ny bund-til-top, venstre-til-højre skriveretning i tabelceller og tekstrammer, hvilket forbedrer samarbejdet med Word blog post 1 blog post 2 (Miklos Vajna, Collabora)
  Ny btvh-skriveretning i Writer
  • Import af diagrammer fra DOCX drawingML grupperede figurer er nu muligt blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  Import of Microsoft drawingML group shapes in Writer

  Tilføjet indstilling til Word-kompatibilitet af slutnoter tdf#124601, Tak til TU-Dresden for at gøre den forbedring mulig! (Miklos Vajna, Collabora)

  • Håndteret flydende tabeller ved import af Doc-filer i sidehoved/sidefod som Word gør tdf#124601, Tak til TU-Dresden for at gøre den forbedring mulig! (Miklos Vajna, Collabora)

  Interoperable tekstbaserede formularer

  Libre Office har allerede importeret Microsoft Word-formularer rimelig godt - meget er forbedret gennem årende . og fra og med LibreOffice 6.3 er det også muligt at indsætte Word formular-elementer. Når indstillingerne Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Writer ▸ Kompatibilitet ▸ Omorganiser formiularmenuen til at være MS-kompatibel,

  Microsoft-kompatible formularmenu i Writer
  • Valgfri formularmenu layout, svarende til Microsoft Office (Tamás Zolnai, Collabora)
  • Implementer GUI til udfasede formularkontrolelementer (Tamás Zolnai, Collabora)

  Der er meget mere interessant at vide om denne forbedring af formularer, se også denne side: Formularelementer i LibreOffice

  Hastighed ved åbne/gemme

  • Forbedret hastighed ved bogmærker. Eksport er 1,5 gange hurtigere tdf#117066 (Noel Grandin, Collabora)
  • Forbedret hastighed ved store tabeller. tdf#84635 (Noel Grandin, Collabora)
  • Forbedret hastighed ved indlejrede skrifttyper. tdf#69060 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Forbedret hastighed ved nogle ODT-filer tdf#63640 (Noel Grandin, Collabora)
  Bedre ydelse i forskellige filåbninger i Writer
  • Se den komplette liste over hastighedsforbedringer i denne version: her

  Calc

  • Tilføjet UNO-API til at lade grafik, som er forankret i en celle, tilpasse størrelse sammen med cellens størrelse (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#124329
  • Tilføjet Russiske rubler som nyt valutasymbol. Tegnet (U+20BD) vil blive vist i stedet for руб. eller andre lokaliserede varianter (Eike Rathke, Red Hat) tdf#96711
  • Tilføjet nyt drop-down-ikon i formellinjen i stedet for det gamle Sum-symbol (Gagandeep Singh) tdf#120697
  Nyt drop-down-ikon på formellinjen
  • Brugeren kan deaktivere den ekstra dialog i søgeresultater. For at aktivere dialogen, skal du vælge indstillingen Vis opsummering af erstattede celler i dialogen Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Calc ▸ Generelt ▸ Inputindstillinger tdf#87965 (Heiko Tietze)
  Søgeresultater
  • Tilføjet en ny afkrydsningsfelt i dialogen Data ▸ Statistik ▸ Løbende gennemsnit... som beskærer inputområdet til det faktiske indhold før beregning af løbende gennemsnit. Dette afkrydsningsfelt er aktiveret som standard. Har også løst det underliggende hastighedsproblem, selv når afkrydsningsfeltet er deaktiveret (Dennis Francis, Collabora) tdf#99938.
  Dialogen Løbende gennemsnit med det nye afkrydsningfelt “Beskær inputområde”.
  • Auto-filter-popup'en blinker ikke længere under Windows uden OpenGL tdf#101086 (Miklos Vajna, Collabora)
  • Det er nu muligt at sortere et område, der indeholder en række med beskyttede etiketter tdf#119804 (Martin van Zijl)

  Omprogrammeret dialogen Data ▸ Statistik ▸ Prøvetagning

  Alt arbejde er udført af Eike Rathke commit

  • Tilføjet afkrydsningsfeltet "Med erstatning"
   • aktiveret: ME (Med erstatning, Med tilbagelægning), større prøvestørrelse end populationsstørrelsen er mulig
    • gensidigt udelukkende med "Behold rækkefølge"
   • deaktiveret: UE (Uden erstatning, Uden tilbagelægning), Prøvestørrelsen begrænset til populationens størrelse
    • automatisk fravalgt ved "Periodiske" prøver
  • Tilføjet afkrydsningsfeltet "Hold rækkefølge"
   • aktiveret: Prøver udtrækkes i samme rækkefølge som populationsdata
    • WOR-metode og "Med tilbagelægning" udelukker hinanden gensidigt
    • aktiveres automatisk for "periodiske" prøver
   • deaktiveret: prøver udtrækkes i tilfældig rækkefølge
  Dialogen Prøvetagning med de nye afkrydsningsfelter "Med erstatning" og "Hold rækkefølge"
  • Afgrænset inputfelterne "Prøvestørrelse" og "Periode" til populationsstørrelsen i alle WOR-metoder
   • Med afgrænsning forhøjes "Prøvestørrelse" and "Periode" til deres sidst kendte værdi, når populationsstørrelsen forøges

  Tidligere var "Periode"-feltet aldrig afgrænset ved "Periodiske" prøver, hvilket ikke giver nogen mening ved mindre populationer .

  Den nye implementering af "Tilfældig" uden markering af "Hold rækkefølge" og "Med erstatning" (WOR) kræver "Prøvestørrelse" strengt begrænset til populationsstørrelsen.

  Nye regnearksfunktioner

  FOURIER()-funktion

  FOURIER (Array, GroupedByColumns, Invers, Polar, MinimumMagnitude) er en matrixformel, der beregner diskret Fourier transformation [DFT] af et inputområde (første argument) ved hjælp af et par Fast Fourier Transformations-algoritmer. Alle funktioner i denne formel vil også være tilgængelige grafisk via dialogen Data ▸ Statistik ▸ Fourier analyse tdf#74664 blog (Dennis Francis, Collabora)

  Dataene i inputområdet (første argument) kan være:

  • grupperet efter kolonner (skal angives med GroupedByColumns = TRUE). I dette tilfælde kan området indeholde 1 eller 2 kolonner, hvor den første kolonne indeholder den reelle del af input-sekvensen og den anden kolonne, hvis den findes, indeholder den imaginære del af input-sekvensen. Hvis der kun er 1 kolonne, betragtes input-sekvensen som rent reel.
  • grupperet efter rækker (skal angives med GroupedByColumns = FALSE). I dette tilfælde kan området indeholde 1 eller 2 rækker, hvor den første række indeholder den reelle del af input-sekvensen og anden række, hvis den findes, indeholder den imaginære del af input-sekvensen. Hvis der kun er 1 række, behandles input-sekvensen som rent reel.

  Det tredje argument "Invers" er en boolsk markering for at angive, om en invers DFT skal beregnes. Dette argument er valgfrit, og standardværdien er FALSK.

  Det fjerde argument Polar er en boolsk markering for at angive, om den endelige udgang skal være i polære koordinater. Dette argument er valgfrit, og standardværdien er FALSK.

  Resultatet af DFT består af to kolonner - første kolonne indeholder de reelle dele (eller størrelserne hvis Polar = TRUE) og anden kolonne indeholder de imaginære dele (eller faserne hvis Polar = TRUE).

  Der er en 5. valgfri parameter, MinimumMagnitude. Denne parameter bruges kun hvis Polar = TRUE. Alle frekvenskomponenter, hvis størrelse er mindre end MinimumMagnitude vil blive undertrykt med en størrelses-fase-indtastning på nul. Dette er meget nyttigt, når man ser på størrelse-fase-spektret for et signal, fordi der altid er en meget lille mængde afrundingsfejl, når man arbejder med FFT-algoritmer, som resulterer i forkert ikke-nul-fase for ikke-eksisterende frekvenser. Ved at give denne parameter en passende værdi kan disse ikke-eksisterende frekvenskomponenter undertrykkes. Som standard er værdien af denne 5. parameter 0,0, så der udføres *ingen* undertrykkelse som standard.

  Fourier-analyseværktøj i funktion

  Hastighed

  • Hurtigere indlæsning af XLSX-filer. tdf#67629 tdf#89522 tdf#121094 (Noel Grandin, Collabora)
  • Hurtigere indlæsning af ODS-filer. tdf#120445 tdf#85482 (Noel Grandin, Collabora)
  • Hurtigere indlæsning og visning af Calc-filer med LOPSLAG (Serge Krot, CIB / Eike Rathke, Red Hat) tdf#121052
  • Hurtigere at gemme filer i XLS-format. tdf#85470 (Noel Grandin, Collabora)
  • Cache MDDS positioner for at forbedre hastigheden under arbejdet med store datasæt tdf#112383 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Se den komplette liste over rettede Calc-hastighedsfejl i denne version her

  Ændrede regnearksfunktioner

  Impress og Draw

  • Det er nu muligt at anvende træk-og-slip med flere animationer i Impress for at omarrangere dem. (Brian Fraser) commit
  • Introduceret en ekspertkonfiguration 'WriteLayerStateAsConfigItem' med standardværdi 'true'. Hvis du ændrer den til 'false', skrives kun den synlige / printbare / låste tilstand af lag til ODF i overensstemmelse med styles.xml, ellers desuden til settings.xml. Du skal muligvis vælge 'false' for at undgå uoverensstemmelse, hvis du manipulerer lag via makroer. (Regina Henschel) commit
  • OOXML foruddefinerede figurer, som bruges af PowerPoint eller SoftMaker, havde nogle fejl i bevægelsen af håndtag ved forsøg på at ændre figurerne i LibreOffice. Figurens omrids bevægede sig i modsat retning af håndtagets bevægelse, eller håndtaget hoppede til et nyt sted ved berøring, eller håndtaget var slet ikke bevægeligt. Det er nu fastgjort til de fleste figurer. (Regina Henschel, tdf#115813, tdf#125126, tdf#125181, tdf#125445)
  • Forskellige forbedringer af importen af ​​SmartArt fra PPTX filer Blog post 1 Blog post 2 blog post 3 blog post 4 (Miklos Vajna, Collabora)
  Microsoft-kompatibel formularmenu i Writer

  Base

  Omfatter 13 løste problemer, heriblandt:

  • 5 vedrørende understøttelse af Firebird sdbc
  • 2 vedrørende understøttelse af MySQL / Mariadb
  • 1 dBase filformat understøttelse
  • 2 generelle brugergrænseflade-forbedringer

  Diagrammer

  • Ny funktion for at deaktivere indtastning af forklaring til serier (Markus Mohrhard) tdf#51671
  • Tilføjet palettemarkering til valg af diagrammers standardfarver (Jim Raykowski) tdf#105225

  Math

  • Introducer attributterne harpoon og wideharpoon for en alternativ repræsentation af vektorer, der kombinerer et variabelnavn med harpunsymbolet (U+20D1 ⃑ ) som lignende attributter vec < /samp > og widevec tdf#120047 (Takeshi Abe).

  BASIC

  Kerne / Generelt

  • LibreOffice TWAIN-modul under Windows er blevet genimplementeret som en separat 32-bit shim-eksekverbar fil (twain32shim.exe). Dette giver både 32-bit og 64-bit LibreOffice mulighed for at bruge 32-bit TWAIN Windowskomponent. Nu er LibreOffice 64-bit under Windows endelig i stand til at bruge scanner (tdf#114635 - Mike Kaganski, Collabora).
  • Antallet af gemte søgninger i dialogen Søg og erstat kan justeres i Ekspertkonfiguration Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced org::openoffice::Office::Common::Misc::FindReplaceRememberedSearches tdf#122322 (Heiko Tietze)
  • Ny kommando .uno:InsertNarrowNobreakSpace introduceret bundet til ⇧ Skift + Alt + Mellemrum som indsætter et blødt, smalt mellemrum (U+202F) tdf#121596 (Heiko Tietze)
  • Tilføjet mulighed for at oprette og ændre egenskaber i UNO gitterstyrings- og UNO Hyperlink-kontrol i Dialog-redigeringen tdf#53524,i#119731 (Shubham Goyal - Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Dialogen Dagens tip viser nyttig information ved opstart en gang om dagen tdf#124238 (Heiko Tietze)
  Dagens tip
  • Infolinjen Hvad er nyt peger på udgivelsesnoterne, når en ny version startes for første gang tdf#69042 (Heiko Tietze)
  Infolinjen Hvad er nyt
  • Sætningsmarkering (tredobbelt klik) kan nu tilpasses på tastaturet (ikke tildelt standard genvej) tdf#124552 (Heiko Tietze)
  • Hvis en uændret dokumentskabelon åbnes i et eksisterende vindue, vil det ikke længere blive overskrevet af et nyt dokument. I stedet åbnes et nyt dokument i et nyt vindue tdf#83722 (Katarina Behrens, CIB)
  • Apple Advanced Typography (AAT)-layoutet understøttes nu på alle platforme. 5de0472e (Khaled Hosny)
  • Evne til at læse læse og valgfrit oprette MSO-låsefiler blev tilføjet. Nu kan LibreOffice vise, hvilken MS-Office-bruger, der har låst et dokument ved at læse låsefiler genereret af MS Office; og når "Opret MSO-låsefil" er markeret under Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Indlæs/Gem ▸ Microsoft Office, vil LibreOffice oprette disse filer ud over sine egne låserfiler, for også at lade MS Office-brugere vide, hvem der har låst dokumenter. tdf#34171, 41dc917b (Mike Kaganski, Collabora / Tamás Zolnai, Collabora)

  Ny funktion: Maskering

  Det er nu muligt at maskere dine dokumenter med LibreOffice for at fjerne eller skjule følsomme informationer. blog post (Muhammet Kara, Collabora)

  Maskeringsværktøj i LibreOffice

  Hvad?

  Maskering er i sin klargøringsbetydning at oversværte eller slette tekst i et dokument eller resultatet heraf. Det er hensigten at tillade selektiv offentliggørelse af oplysninger i et dokument, mens følsomme dele af dokumentet hemmeligholdes. Typisk er resultatet et dokument, der er egnet til offentliggørelse eller til formidling til andre end det oprindelige dokumentets målgruppe. Når For eksempel et dokument kræves fremlagt i en retssag, bliver information, som ikke er specifikt relevant for sagen, ofte maskeret. Maskering i Wikipedia

  Selv om der er flere proprietære programmer på markedet til dette formål, har de hver deres begrænsninger, som manglende støtte af åbne dokumentformater. Takket være LibreOffices brede understøttelse af forskellige filformater og vores seneste arbejde med at implementere denne nye funktion oven på det, er det nu muligt at redigere de fleste af dine dokumenter uden at give afkald på komforten i din foretrukne kontorpakke.

  Hvordan?

  • Åbn dit dokument i LibreOffice
  • Klik på (Funktioner ▸ Masker) på menulinjen og vent på, at dit dokument bliver forberedt til maskering (konverteret til et internt meta-format og overført til Draw)
  • Udfør maskeringen med værktøjerne "Rektangulær maskering" og "Frihåndsmaskering"
  • Gem og del kopier af dokumentet under maskering med dine fagfæller enten i det redigerbare (odg) eller i det ordrette (pdf)-format efter eget valg
  • Når du er klar til at færdiggøre maskeringen, klikker du på den ønskede indstilling på værktøjet "Maskeret eksport" på værktøjslinjen Maskering

  Bemærkninger:

  • Som resultat får du en pixeleret udgave af det maskerede dokument som en PDF. Der vil ikke være nogen markérbar tekst i den og det maskerede indhold vil være ikke-eksisterende.
  • Under maskeringen vil maskeringernes udseende være gennemsigtige og grå, så brugerne kan se, hvad de markerer
  Værktøjslinjen Maskering
  • Aktuelt er der 4 værktøjer på Værktøjslinjen Maskering (fra venstre til højre): Rektangulær maskering, Frihåndsmaskering, Maskeret eksport, Direkte eksport til PDF
  • Værktøjet Rektangulær maskering lader brugeren markere indhold til maskering ved at tegne gennemsigtige rektangler, der dækker indholdet
  • Værktøjet Frihåndsmaskering lader brugeren markere indhold til maskering ved at tegne frihåndslinjer/-polygoner, der dækker indholdet
  • Knapboksen "Maskeret eksport" har to indstillinger: "Maskeret eksport (Sort)" og "Maskeret eksport (Hvid). Når der bliver klikket på en af dem, vil det færdiggøre dit dokument (ved at konvertere den gennemsigtige, grå markering til ugennemsigtige, sorte eller hvide figurer) og eksportere dokumentet som en pixeleret PDF-fil. Indstillingen "Hvid" kan foretrækkes for at spare toner under udskrivning
  • Knappen "Direkte eksport til PDF" lader brugeren tage en under-maskerings-kopi af dokumentet som PDF til deling som en fuldstændig kopi til gennemsyn

  LibreOffice Hjælp

  • Hjælpesider om Python-makroprogrammering (Alain Romedenne, Olivier Hallot)
  • Flere sider om udokumenterede BASIC-objekter og -funktioner (Alain Romedenne, Olivier Hallot)
  • Python- og BASIC-kodefragmenter renderes bedre på hjælpesider (Olivier Hallot)

  Bascode rendering.png

  • Python- og BASIC-kodefragmenter kan nu kopieres til udklipsholder med et museklik til senere brug - tdf#122548 (Olivier Hallot)
  • Udvidelser til XML-opslagsbogen (DTD) for at forenkle opmærkning til Hjælpesider (Olivier Hallot)
  • Online Hjælp-redigering (Olivier Hallot, Mike Saunders)
  • Omfaktorering af Math-ikoner til SVG (Mark Robbinson, Olivier Hallot)
  • Omfaktorering af navne på Hjælpefiler til Draw (Ilmari Lauhakangas, Olivier Hallot)
  • Kodeoprydning og rettelse af trykfejl (Sophia Schröder, Andrea Gelmini)
  • Calc-funktionerne CONCAT, TEXTJOIN, IFS, SWITCH documenteret (Olivier Hallot, Wilfried Donkers)
  • Calc-funktioner viser nu LibreOffice-udgaven af deres implementering (Olivier Hallot, Mike Kaganski)

  Filtre

  forbedringer af importfiltret EMF+

  • tilføjet korrekt rotations-understøttelse af Ellipse, Vinkel og Lagkage tdf#122498 (Bartosz Kosiorek)
  • tilføjet understøttelse af billedrotation and beskæring tdf#122557 (Bartosz Kosiorek)
  • tilføjet understøttelse af gennemsigtighed af tegnede linjer tdf#122559 (Bartosz Kosiorek)
  • rettet linjetykkelse tdf#122646 (Bartosz Kosiorek)
  • tilføjet understøttelse af gennemsigtighed af lineære gradienter tdf#124424 (Bartosz Kosiorek)

  Forbedringer af eksportfiltret EMF+

  • tilføjet understøttelse af PDF/A-2 eksport, ændret UI til at kunne bruge enten PDF/A-1 eller PDF/A-2 tdf#62728 (Thorsten Behrens, CIB)
  • repareret et antal verapdf-rapporterede problemer med PDF-validering til PDF/A tdf#113448 (Thorsten Behrens, CIB)

  Forbedringer af OOXML filtre

  • Tilføjet understøttelse af eksport til regnearks-skabelonfil .xltx tdf#99438 (Vasily Melenchuk, CIB)
  • Tilføjet understøttelse af eksport til tekstdokument-skabelonfil .dotx commit (Vasily Melenchuk, CIB)
  • Forbedret interoperabilitet med XLSX-pivottabel tdf#123939, tdf#124651, tdf#113908, tdf#124736, tdf#124772, tdf#124810, tdf#124881, tdf#124883, (Mike Kaganski, Collabora)
  • Bevaret SmartArts under eksport af PPTX-filer for at tillade redigering i PowerPoint commit (Grzegorz Araminowicz, Collabora)
  • Korrekt import af Tekst-kamerarotation med Powerpoit PPTX-import

  tdf#126060 (Gülşah Köse, Collabora)

  Forbedringer af Opmærket PDF eksport

  Adskillige forbedringer af Tagged PDF eksport med henblik på at forbedre tilgængelighed til fremstillede dokumenter og overholdelse af PDF-standarden, navnlig:

  • bedre opmærkning af punkt- og nummererede lister
  • eksport af billedtekst og beskrivelse (alt text)
  • billeder på dias-/sidebaggrund eksporteres nu som artefakter, der ikke annonceres af skærmlæsere

  Dette arbejde blev sponsoreret af Blackboard Ally (Armin Le Grand, Katarina Behrens, CIB)

  GUI

  Notebooklinje

  • Det nye Kompakte faneblads-UI er klar til udgivelse! Writer, Calc, Impress and Draw har fuldstændige Kompakte faneblads UI-versioner. Prøv dem ved at markere dem i (Vis ▸ Brugergrænseflade). (Andreas Kainz)
  Det nye Kompakte faneblads-UI.
  • Den nye Kontekstuel enkeltværktøjslinje er klar til udgivelse i Writer og Draw! Prøv den ved at markere den i (Vis ▸ Brugergrænseflade). (Andreas Kainz)
  Kontekstuel enkeltværktøjslinje til Writer og Draw.

  Generelle forbedringer

  Klassiske værktøjslinjer

  • Værktøjslinjen Flere kontrolelementer blev slettet og alle værktøjer fra den blev flyttet til værktøjslinjen Kontrolelementer. Den blev fremstillet til alle moduler i LibreOffice. tdf#112411 (Roman Kuznetsov)

  Ikontema

  • Ikontemaet Sifr har fået en kolossal opdatering (Andreas Kainz)
  Sammenligning af Sifr-ikoner i LibreOffice 6.2 (øverst) med Sifr-ikoner i LibreOffice 6.3 (nederst).
  • Ikontemaet Karasa Jaga er omarbejdet fra 22px*22px til 24px*24px. tdf#124808 (Rizal Muttaqin)
  Øverst Karasa Jaga store ikoner i version 6.2, to nederst - in version 6.3
  • Ikontemaet Karasa Jaga har fået en SVG (Scalable Vector Graphics)-version. tdf#125368 (Rizal Muttaqin)

  Dialoger

  • Ændret skrifttype i LibreOffice’s installationsdialog i Windows fra Tahoma 8 til Segoe UI 9 og ændret bredden på dialogvinduerne tdf#99891 (Roman Kuznetsov)
  Øverst - gammel dialog, nederst - ny

  Sidepanel

  Sidepanelets bredde kan nu konfigureres ved hjælp af konfigurationsindstillingen Office/UI/Sidebar/General/MaximumWidth. tdf#124255 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  • nogle forbedringer for at håndtere forskellige bredder af sidepanelets dæk

  d0c73ce13c02c37fcc094ac6612d6a8eee2a4026 a58391b1f61db702a5246c5a33717cbba68c5252 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  • Ændret Punkttypografiers navne i Typografi-sektionen af Writer's sidepanel tdf#124471 (Roman Kuznetsov)
  Ændret Punkttypografiers navne i Typografi-sektionen af Writer's sidepanel. Før - til venstre, efter - til højre

  Calc/Draw-faneblade

  • Calc- og Draw-faneblade blev gjort mere iøjnefaldende og brugervenlige tdf#124572 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Til venstre Calc-faneblade i version 6.2, til højre - i version 6.3
  Til venstre Draw-faneblade i version 6.2, til højre - i version 6.3

  Calc Formel-linje

  • Omarbejdet rullemenuen på Calcs formellinje for at løse nogle visuelle problemer tdf#101443 (Thorsten Wagner)
  Øverst - før, nederst - efter

  Diverse

  Tilføjet understøttelse af Amazon Corretto

  Online

  Admin

  • Forbedret håndtering af information om lagerindlæsnings-fejl ved webhotel/udvikling (Szymon Kłos, Collabora)
  • forbedret logning (Tor Lillqvist, Michael Meeks, Collabora)

  Integration

  • Placering af Oneline-Hjælp er nu konfigurérbar (Andras Timar, Ashod Nakashian, Collabora)
  • Det kan nu konfigureres, at udskrift ikke tillades brugeren (Ashod Nakashian, Collabora)
  • Information til brugere, der arbejder på integrationer, hvis deres Online understøtter (nye) funktionaliteter (Jan Holesovsky, Collabora)
  • Tilladt at brugerlisten skjules (Szymon Kłos, Collabora)

  Tilpasning

  Følgende PostMessage-metoder er blevet tilføjet for at tillade UI-tilpasning: (Samuel Mehrbodt, CIB)

  • Hide_Menubar/Show_Menubar - for at vise/skjule menulinjen
  • Remove_Button for at fjerne en knap fra menulinjen
  • Insert_Button har nu en parameter til specificere indsættelselsespositionen så vel som den UNO-kommando, der skal udføres ved et klik

  Hastighed

  • Forbedret hastigheden ved behandling af online-dokumenter (Michael Meeks, Ashod Nakashian, Collabora)
  • Hurtigere indlæsning af sider (Henry Castro, Collabora)

  HiDPI

  • Korrekt visning af gruppeniveau kontrolelementer ved hidpi-visning (Marco Cecchetti, Collabora)

  Dokumentunderskrivelse

  • Underskrivelse, eksport op upload af PDF, ODT og DOCX kan nu gøres i én kombineret handling (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Forbedringer ved visning af den aktuelt indloggedes identitet på værsktøjslinjen Underskrivelse (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Dialogen Vereign-underskrivelse er forbedret så vel som værktøjslinjen (Tomaž Vajngerl, Jan Holesovsky, Miklos Vajna, Collabora)
  • Tilføjet config-elementer til Vereign-værktøjslinjen (Andras Timar, Collabora)

  Diagrammer

  • Forbedret træk ved lagkage-segmenter af diagrammer (Marco Cecchetti, Collabora)
  • Forbedret markering af diagramelementer (Marco Cecchetti, Collabora)
  Flere tilgængelige diagramfunktionaliteter

  Bruger-interaktion

  • Forbedrunger i behandlingen af online brugerdialoger (Szymon Kłos, Collabora)
  • Lettere indsættelsesoplevelse for brugeren (Jan Holesovsky, Collabora)
  • Hvis brugeren klikker på et link, fortælles hvilket websted der skal besøges og og spørges, om der er OK (Jan Holesovsky, Szymon Kłos, Collabora)
  Spørger bruger før åbning af et Hyperlink
  • Forbedret tastaurbehandling af taster Delete og Insert (Iván Sánchez Ortega, Collabora)
  • Forbedrede kontekstmenuer om iOS Safari (Henry Castro, Collabora)
  • Brugeren kan nu indsætte tekst i felterne i dialoger (Henry Castro, Collabora)
  • Mange forbedringer og tilføjelser til menuen (Ashod Nakashian, Collabora)
  • Forbedret markering og indtastning i tekstfelter (Henry Castro, Collabora)
  • Statuslinjen viser det nu, når et dokument er ændret (Henry Castro, Collabora)
  • Ekstra værktøjslinje Kommandonavne er tilgængelig (Jan Holesovsky, Collabora)
  • Rettet Zoom i dialogen Indsæt hyperlink (Szymon Kłos, Collabora)
  • Bedre bredde på popup-vinduerne på smalle og bredde skærme (Andras Timar, Collabora)

  Diverse

  Forbedret markering og rotation af billeder i Writer (Marco Cecchetti, Collabora)

  Rotation af billeder er nu nemmere
  • Viser brugerfarver, når avatar ikke er tilgængelige (Szymon Kłos, Collabora)
  • Harmoniseret og farvet avatar (Szymon Kłos, Collabora)
  • Microsoft Visio-filer åbnes nu (skrivebeskyttet) i applikationen (Tor Lillqvist, Collabora)
  Microsoft Visio-filer åbnes nu
  • Knapperne Del og Udskriv vil være aktiverede også i skrivebeskyttet tilstand (Jan Holesovsky, Collabora)
  • sprog-understøttelse: tilføjet flere muligheder for at håndtere sprog/lokalisering (Henry Castro, Ashod Nakashian, Collabora)
  • Under oprettelse af et nyt online-dokument, kan brugeren nu vælge mellem (de installerede) skabeloner (Mert Tumer, Collabora)
  Tilpassede skabeloner understøttes nu
  • Brugeren har nu indsættelsesmuligheder i kontekstmenuen (Henry Castro, Collabora)
  • Opdateret den slovenske oversættelse (Andras Timar, Collabora)

  Calc

  • Brugeren har nu fuld kontrol over dialogerne Betinget formatering i Calc (Henry Castro, Jan Holesovsky, Collabora)
  Betinget formatering i Calc
  • Forbedret indsættelse af rækker med kontekstmenuen (Marco Cecchetti, Collabora)
  • I Calc har brugerne nu adgang til de følgende menuer(Mert Tumer, Collabora)
   • Indsæt ▸ Rediger sidehoved og sidefod,
   • Funktioner ▸ Målsøgning...,
   • Formater ▸ Formater side,
   • Formater ▸ Betinget ▸ Administrer
  • Reduceret højden på skrivebeskyttet værktøjslinje i Calc (Szymon Kłos, Collabora)

  Impress

  • I Impress kan brugere nu anvende Indsæt ▸ Sidehoved og sidefod (Miklos Vajna, Collabora)
  • Impress-værktøjslinjen har nu knappen Indsæt tekstfelt, som direkte indsætter på markørens placering (Jan Holesovsky, Collabora)
  • Meget forbedret opdatering af Forhåndsvisning i Impress online, når der er ændret i markering eller redigering (Ashod Nakashian, Collabora)
  • I Impress har brugere nu dialoger til formatering af tegn, afsnit og siden (Jan Holesovsky, Collabora)
  Indsæt > Diagram tilgængelig i Writer
  • Værktøjslinje-knappen Indsæt Diagram... er nu også tilgængelig i Impress (Jan Holesovsky, Collabora)

  Writer

  • Forbedret visning af kommentarer, så at kommentarer fra forskellige steder ikke dækker hinanden (Marco Cecchetti, Collabora)
  • I Writer kan brugere nu tilføje og ændre vandmærker i dialogen (Mert Tümer, Collabora)
  Tilføj og rediger vandmærker i Writer online
  • I Writer kan brugere nu anvende dialogerne (Miklos Vajna, Collabora):
   • Indsæt ▸ Sektion
   • Formater ▸ Sektion og
   • Indsæt ▸ Indholdsfortegnelse og stikordsregister ▸ Indekselement or .... ▸ Litteraturlisteelement
  • Værktøjslinjeknappen Indsæt Diagram… er nu også tilgængelig i Writer (Jan Holesovsky, Collabora)
  Indsæt diaggrammer i Writer

  Localisering

  Inddragelse af andre sprog

  Forbedringer af korrekturfunktioner og sprogunderstøttelse

  se nærmere om ændringerne: [1]

  • Afrikaans. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Bretonsk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Dansk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Engelsk (GB). Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Galicisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Serbisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Slovenisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Spansk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • Thai. Retskrivningsordbogen blev opdateret.

  Funktionsfjernelse / afskrivning

  Java

  Understøttelse af Java 5 er blevet fjernet. Java 6 er nu den ældste understøttede version. (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Generelt

  GStreamer 0.10 forældelse

  Understøttelse af GStreamer 0.10 er forældet og vil ikke længere findes i den følgende LibreOffice version 6.4 (6b911ae9eb9484bebbdc1323210020486f5ef33f). GStreamer 1.0 understøttes fortsat.

  GUI

  KDE4 VCL plugin

  KDE4 er ikke blevet vedligeholdt siden november 2014. LibreOffices KDE4 VCL plugin er blevet fjernet og binære koder skrevet af TDF har skiftet til KDE5 som den officielle motor. 410bf59de02192c2daf1158b9de76ec0ebab4c56

  GTK+2 VCL-udvidelse

  GTK+2 VCL-motoren er forældet og vil blive fjernet i den næste version.

  Personalisering

  Firefox Personas Søg & anvend-funktionalitet er blevet fjernet fra personaliserings-dialogen (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Personalisering) som følge af ESCs & Design-teamets beslutninger efter større ændringer fra Mozillas side, som har gjort det umuligt for os at bruge deres ældre API og temadata. Standard-personaer er ikke påvirkede og fungerer stadig. Kommende forbedringer og flere funktionaliteter er planlagt af Design-teamet, der nu har fået vasket tavlen ren og ikke er besværet af holde trit med en ekstern API. Firefox Personas-temaer er døde; længe leve LibreOffice-temaer! :) tdf#123831 (Muhammet Kara, Collabora)

  Bemærk venligst, at selv om brugere kan fortsætte med bruge deres allerede installerede personaer, sålænge de ikke skifter til en standard-persona, er det ikke muligt med normale midler at komme tilbage til det tilpassede tema, så snart der er brugt en standard-persona.

  Platform-kompatibilitet

  Mac

  • Statuslinjen viser Indsæt i normaltilstanden på macOS (supplement til Overskriv) for at gøre opmærksom på kontekstmenuen tdf#107918 (Heiko Tietze)

  Windows

  • En ægte konsol-tilstand er blevet implementeret tdf#112536 blog post (Mike Kaganski - Collabora)

  Linux

  KDE 5 + Qt5

  KDE5/Qt5 VCL pluginen er væsentligt forbedret efter sin første udgivelse i LibreOffice 6.2, herunder men ikke udelukkende:

  (Jan-Marek Glogowski, Katarina Behrens (CIB), Michael Weghorn (LHM), Aleksei Nikiforov (BaseAlt), Michael Stahl (CIB))

  Den fuldstændige liste over rettede KDE5-fejl in 6.3 kan findes her. Yderligere fejl og manglende funktioner spores via KDE-metafejlen tdf#102495.

  Fjernelse af 32-bit-konstruktioner

  Binære Linux x86 (32-bit)-udgivelser bliver nedprioritetret. Der vil ikke blive produceret Linux x86-prototyper af TDF efter 6.2. Dette betyder ikke, at kompatibilitet med Linux x86 vil blive fjernet. Hvis du har brug for en 32-bit-konstruktion, bedes du kikke på din distribution.

  API-ændringer

  UNO API-ændringer

  • Registering af XMouseListener/XKeyListener i et XWindow vil nu sende muse-/taste-hændelser selv om hændelserne teknisk set skete i en skærmbrik inden i det vindue. - dette er tilbage er blevet ført tilbage i LibreOffice 6.3.4 på grund af forskellige regressioner (se tdf#127921) (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#122920

  UNO API tilføjelser

  • Metoden setArgs er blevet tilføjet til grænsefladen
  XModel2. Den tillader indstilling af nogle MediaDescriptor 
  

  egenskaber under kørsel. (Samuel Mehrbrodt, CIB) 43a63b725208bfa378355011ea56cb936afa4411

  Konfigurations-ændringer

  SDK-ændringer

  Android Viewer

  Nye funktionaliteter