Uživatelský profil

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page UserProfile and the translation is 100% complete.

  Co je to?

  Uživatelský profil je složka, kde jsou uložena všechna související s daným uživatelem jako jsou rozšíření, uživatelské slovníky, šablony atd.

  Tato složka není mazána ani při odinstalaci nebo aktualizaci LibreOffice, takže jsou nastavení uživatele zachována.

  Existuje rychlý test z příkazového řádku, který odhalí poškozený profil. Podívejte se do části "Rychlý test poškozených profilů". V každém případě můžete postupovat podle následujících kroků k odstranění problému.

  Nejprve zálohujte

  Před změnou vašeho uživatelského profilu, vytvořte nejprve jeho zálohu, abyste se v případě potřeby mohli k tomuto profilu vrátit.

  Vývojáři LibreOffice vás mohou požádat o kopii vašeho uživatelského profilu pro účely ladění a opravy chyb, nemažte tedy ihned zálohu vašeho profilu.

  Poznámka: pokud si LibreOffice výrazně přizpůsobujete, může vám v případě problémů pomoci pravidelné zálohování profilu. I když lze zástupce, uživatelské rozhraní atd. exportovat prostřednictvím jednotlivých konfiguračních souborů, obnovení celého profilu vás ušetří importu každého jednotlivého konfiguračního souboru a opětovné instalace rozšíření, která jste mohli přidat.

  Řešení poškození

  Mnoho problémů v LibreOffice může být způsobeno poškozením uživatelského profilu.

  Pokud zjistíte ve vaší instalaci LibreOffice divné chování, první věc, kterou můžete udělat, je resetovat uživatelský profil. K tomu jsou k dispozici 2 metody.

  LibreOffice 5.3 a novější

  • Spusťte LibreOffice a vyberte Nápověda ▸ Restartovat v nouzovém režimu
   • v dialogovém okně 'Přejít do nouzového režimu' klikněte na 'Restartovat'
   • LibreOffice se restartuje a zobrazí se dialogové okno 'Nouzový režim'
  • Pokud se LibreOffice nespustí v nouzovém režimu, můžete provést spuštění pomocí příkazového řádku příkazem libreoffice -safe-mode nebo ve Windows v menu Start najděte a spusťte LibreOffice (Nouzový režim)
  • klikněte na tlačítko Pokračovat v nouzovém režimu
  • Otestujte a zjistěte, zda je problém odstraněn.
   • Pokud problém přetrvává, můžete nouzový režim ukončit, protože uživatelský profil není příčinou problému.
   • Pokud je problém vyřešen, je něco špatně s vaší konfigurací. Spusťte LibreOffice znovu v nouzovém režimu, abyste znovu zobrazili dialogové okno 'Safe Mode'. V tomto okně pak můžete zkusit vypnout hardwarovou akceleraci nebo obnovit/resetovat váš uživatelský profil.

  Ruční postup (všechny verze)

  Pokud používáte starou verzi LibreOffice nebo pokud se vám postup detailed výše zdá příliš komplikovaný:

  • Zavřete LibreOffice včetně "QuickStart" v systémové liště.
  • Najděte svůj uživatelský profil podle níže uvedených informací, podle vašeho operačního systému.
  • Přejmenujte složku /user na (například) /user-old.
  • Spusťte LibreOffice, vytvoří se nová složka /user s továrním nastavením.
  • Otestujte a zjistěte, zda problém zmizel.
   • Pokud problém přetrvává, můžete obnovit předchozí profil, protože nebyl příčinou problému. Chcete-li tak učinit, odstraňte nově vytvořenou složku /user a přejmenované staré složce vraťte její původní název /user.
   • Pokud je problém vyřešen, znamená to, že došlo k poškození jednoho nebo několika konfiguračních souborů. To ale neznamená, že je celý profil mrtvý. Pokud jste silně přizpůsobili LibreOffice, stále se můžete pokusit získat některé části své konfigurace: protože jste si ponechali zálohu (/user-old), zkopírujte podsložky (po jedné) a restartujte LibreOffice, abyste zjistili, zda se problém vrátí nebo ne. Můžete tedy zjistit, odkud problém pochází. Podívejte se na obsah profilu (níže), některé jsou méně náchylné k poškození než jiné.

  Porovnání souborů k identifikaci problémů

  Chcete-li zjistit, co mohlo problém vyvolat, můžete porovnat svůj uživatelský profil s novým pomocí funkce Porovnat dokumenty v LibreOffice. Zaměřte se na soubor registrymodifications.xcu, postupujte takto:

  1. Přejmenujte adresář svého uživatelského profilu, například z user na user_old
  2. Spusťte LibreOffice, aby se vytvořil nový uživatelský profil
  3. Otevřete nově vytvořený soubor user/registrymodifications.xcu
  4. Ve Writeru přejděte na Upravit ▸ Sledovat změny ▸ Porovnat dokumenty... a vyberte starší soubor user_old/registrymodifications.xcu

  Rozdíly mezi těmito dvěma soubory budou zvýrazněny (i když si uvědomte, že velká část může být propojena s historií dokumentů a jejich náhledy).

  Odborné informace

  Najděte umístění vašeho uživatelského profilu: Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Cesty.

  Výchozí umístění

  Číslo použité v níže uvedené cestě se vztahuje k poslední hlavní verzi LibreOffice, která vytvořila tento typ profilu. Formát se změnil z LibreOffice 3 na LibreOffice 4. Možná vás zajímá, proč se číslo nezvýšilo u LibreOffice 5; je to proto, že formát se od LibreOffice 4 nezměnil. Změnou tohoto čísla se ztratí osobní konfigurace uživatele. Pokud LibreOffice v budoucnu toto číslo změní nebo odstraní, bude nutné upravit vlastní skripty.

  Windows

  • %APPDATA%\libreoffice\4\user (LibreOffice 4 a vyšší)
  • %APPDATA%\libreoffice\3\user (LibreOffice 3)

  Poznámka: Při běžné instalaci systému Windows se %APPDATA% převede na C:\Users\<jméno uživatele>\AppData\Roaming, alespoň v anglických verzích systému Windows Vista a později (část cesty může být lokalizována na neanglických verzích).

  Můžete tedy zkopírovat a vložit %APPDATA%\libreoffice\4 do adresního řádku Průzkumníka souborů a stisknout ↵ Enter pro přímý přístup. Nebo stiskněte ⊞ Win + r a napište %appdata% a stiskněte ↵ Enter.

  GNU/Linux

  • /home/<uživatelské jméno>/.config/libreoffice/4/user (LibreOffice 4 a vyšší)
  • /home/<uživatelské jméno>/.config/libreoffice/3/user (LibreOffice 3 od verze 3.5.0)
  • /home/<uživatelské jméno>/.libreoffice/3/user (před verzí LibreOffice 3.5.0)

  Poznámka: Toto platí pro balíčky LibreOffice distribuované The Document Foundation. Odkazy poskytované vaší distribucí Linuxu mohou používat poněkud odlišnou cestu.

  Pro flatpak je to pravděpodobně:

  /home/<uživatelské jméno>/.var/app/org.libreoffice.LibreOffice/config/libreoffice/4/user/

  Pamatujte, že složka .config a .var jsou skryté složky ve vašem /home.

  macOS

  • ~/Library/Application Support/LibreOffice/4/user (LibreOffice 4 a vyšší)
  • ~/Library/Application Support/libreoffice/3/user (LibreOffice 3)

  U LibreOffice Vanilla, který poskytuje Collabora v App Store, hledejte

  • ~/Library/Containers/com.collabora.libreoffice-free (LibreOffice 5.4)

  LibreOffice Portable

  • LibreOfficePortable\Data\settings\user

  Obsah uživatelského profilu

  Uvnitř uživatelského profilu najdete několik speciálních složek:

  • autocorr: substituční tabulka, kterou můžete nakonfigurovat na Nástroje ▸ AutoCorrect ▸ Možnosti automatické opravy...
  • autotext: vámi vytvořený "Automatický text" (Nástroje ▸ AutoText).
  • Záloha: zálohy souborů, které získáte, když je v části Nástroje ▸ Vždy vytvořit záložní kopii povolena volba Volby ▸ Načítání/ukládání ▸ Obecné.
  • základní: všechna vaše makra.
  • config: některé konfigurační soubory, především nástrojové lišty pro jednotlivé moduly. Zde jsou také uloženy uloženy uživatelské palety barev.
  • database: vámi registrované databáze.
  • extensions: registrovaná rozšíření.
  • gallery: vaše osobní galerie (Zobrazit ▸ Galerie).
  • psprint: může obsahovat složku "driver" (může být prázdná), složku "fontmetric" (může být prázdná) a soubor "pspfontcache" (obsahující písma tiskárny uložená v mezipaměti). Složka "psprint" může i úplně scházet. Pokud je viditelná, můžete ji bez obav smazat. Pokud je smazaná, nemusíte ji nutně znovu vytvářet.
  • registry: obsahuje převážnou část konfiguračních souborů.
  • Scripts: obsahuje složky pro uživatel definované skripty: beenshell, java, javascript a python. (složky jsou např. pro skripty, které můžete najít pomocí Nástroje ▸ Makra ▸ Správce maker ▸ Python ▸ Moje Makra).
  • store: může být buď prázdný nebo může obsahovat soubor ".templdir.cache" (obsahující šablony v mezipaměti). Složka "store" může úplně scházet, ale zpravidla existuje. Pokud složka existuje, můžete ji bez obav smazat. Pokud je smazaná, je většinou (ne však vždy) znovu vytvořena.
  • temp: může obsahovat složku "embeddedfonts", která obsahuje složky "fromdocs" a "fromsystem". Složky "fromdocs" a "fromsystem" mohou buď být prázdné nebo mohou obsahovat dočasné soubory. Složka "temp" může také obsahovat soubor "document_io_logring.txt", který loguje provedené příkazy. Složky "temp" může také zcela scházet. Pokud existuje, můžete ji bez obav smazat. Pokud je smazaná, zpravidla se opakovaně nevytvoří.
  • template: v této složce můžete najít uživatelské šablony (Soubor ▸ Šablony ▸ Spravovat šablony ▸ Moje šablony).
  • unoc_packages: rozšíření instalovaná uživatelem.
  • wordbook: uživatelský slovník (více informací najdete v tomto tutorialu).

  Některá rozšíření (jako např. OOoLatex) mohou vytvořit další složky.

  POZNÁMKA: kromě uživatelského profilu, používá LibreOffice i konfigurace pro všechny uživatele, které můžete najít v podsložkách v hlavní složce instalace (např. /opt/libreoffice/share v Linuxu pro "oficiální" build LibreOffice nebo \Program files\libreoffice\share ve Windows).

  Rychlý test poškozených profilů: použijte dočasný nový uživatelský profil

  Přestože můžete obnovit výchozí uživatelský profil, který LibreOffice používá, jak je popsáno ve výše uvedených částech, můžete také spustit LibreOffice z terminálu/příkazového řádku s jiným, novým uživatelským profilem. Cesta k uživatelskému profilu musí být správná URL; některé speciální znaky, jako jsou mezery, musí být UTF-8-kódování pomocí procent.

  Pro operační systém Linux:

   soffice -env:UserInstallation=file:///tmp/test
  

  Pro operační systém Windows:

   soffice.com -env:UserInstallation=file:///c:/Folder%20Name%20With%20Spaces/my-test-profile
  

  Pro operační systém MacOS:

   open LibreOffice.app -env:UserInstallation=file:///tmp/test
  

  Opakované použití uživatelských profilů

  Jeden uživatelský profil musí být kdykoli přístupný pouze jedním procesem LibreOffice. Pokud jeden uživatel spustí více procesů LibreOffice, které by všechny přistupovaly ke stejnému uživatelskému profilu, pouze první spuštěný proces provádí práci, jako je např. otevření dokumentů pro úpravy, a ostatní procesy předají argumenty příkazového řádku prvnímu procesu ke zpracování. Především nesmí uživatel znovu použít jediný uživatelský profil na více účtech v jednom počítači nebo na více počítačích.

  Různé verze LibreOffice mohou uchovávat v uživatelských profilech různé druhy dat. Pokud nová verze LibreOffice nenajde uživatelský profil ve výchozím umístění (které je typické pro tuto verzi), hledá existující uživatelské profily ze starých verzí LibreOffice nebo OpenOffice.org na známých místech a migruje všechna data, která může nadále používat do nového umístění. Pokud výslovně požádáte verzi LibreOffice o opakované použití uživatelského profilu z jiné verze, může dojít k neočekávaným efektům.

  Většinu obsahu uživatelského profilu však lze bezpečně zkopírovat z jednoho počítače do druhého a zkopírovat tak stejnou konfiguraci. Zejména vlastní slovníky, palety barev, klávesové zkratky, panely nástrojů, rozšíření...