LibreOffice-brugerprofil

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search


Brugerprofilen er den mappe, hvor alle brugerrelaterede data (udvidelser, brugerordbøger, skabeloner mv.) opbevares. Denne mappe fjernes ikke, når LibreOffice afinstalleres eller opdateres, og bevarer brugerens tilpasning.

Råd på forhånd

Lav først en sikkerhedskopi, før du ændrer din brugerprofil! Måske har dine ændringer ikke den ønskede virkning og du vil vende tilbage til din gamle brugerprofil eller måske beder LibreOffices udviklere dig om en kopi af din brugerprofil til fejlsporing og -rettelse; så slet ikke din sikkerhedskopi for tidligt.

En rettelse til fejl tdf#53583, "Hjælpeværktøj indsamler brugerkonfiguration", kan gøre det meget lettere for brugere at skrive fejlrapporter om korrumperede brugerprofiler (den gør der overflødigt, at brugeren er nødt til at lave sikkerhedskopier).

Brugerprofilens placering

Placering baseret på funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Stier

Du kan se brugerprofilens placering ved at kigge på Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Stier; de fleste af mapperne, der er nævnt der, ligger i brugerprofilen.

Standardplacering

OBS: Fra og med version 5.0 vil brugerprofilen være på det samme sted som i din tidligere version af LibreOffice. Se Releasenotes/5.0#User settings - location of the user profile

Herunder ses brugerprofilens standard­placering, som kan variere efter operativsystem og LibreOffice-version.

OBS: Som brugt herunder repræsenterer <brugernavn> et navn, der bliver brugt internt af operativsystemet til at identificere brugeren/kontoen. I de fleste tilfælde vil det være det samme navn, som brugeren bruger til at logge sig på computeren, selv om det i det mindste under Windows faktisk kan være anderledes.

OBS: Afhængigt af dit operativsystem, indstillinger og den specifikke filhåndtering (eller kommandolinje-værktøjer eller hvad som helst), du bruger, kan disse mapper være skjulte og kræve at du udtrykkeligt aktiverer en indstilling til at vise skjulte mapper, så du kan se dem.

Windows

For Windows-brugere:

 • %APPDATA%\libreoffice\3\user   (LibreOffice 3)
 • %APPDATA%\libreoffice\4\user   (LibreOffice 4 & 5)

OBS: på en normal Windows-installation, opløses %APPDATA% til enten "C:\Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data" (til og med Windows XP) eller "C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming" (Vista eller senere), i det mindste i engelske versioner af Windows (en del af stien kan være lokaliseret i ikke-engelske versioner).

GNU/Linux

For GNU/Linux brugere:

 • /home/<brugernavn>/.config/libreoffice/4/user   (LibreOffice 4 & 5)
 • /home/<brugernavn>/.config/libreoffice/3/user   (LibreOffice 3 fr.o.m. 3.5.0)
 • /home/<brugernavn>/.libreoffice/3/user   (før LibreOffice 3.5.0)

OBS: Dette gælder for de officielle LibreOffice-pakker distribueret af The Document Foundation; hvis du bruger versionen i din Linux-distribution, kan stien være lidt anderledes.

macOS

For Mac-brugere:

 • /Users/<brugernavn>/Library/Application Support/libreoffice/4/user   (LibreOffice 4 & 5)
 • /Users/<brugernavn>/Library/Application Support/libreoffice/3/user   (LibreOffice 3)

LibreOffice Portable

For LibreOffice Portable-brugere:

 • LibreOfficePortable\Data\settings\

Løsning af korrumpering af brugerprofilen

Der er altid en mulighed (fx efter et strømsvigt, mens LibreOffice er i brug) for en korrumpering af enhver fil i brugerprofilen. Hvis du bemærker nogensomhelst mærkelig opførsel fra LibreOffice, eller den simpelthen ikke starter, er det første, du skal prøve, at nulstille brugerprofilen. Gør det ved at følge disse trin:

 • Når du har lukket alle eksemplarer af LibreOffice (herunder "Hurtigstart" i systembakken), omdøber du mappen med din brugerprofil (fx ved at ændre "bruger" til "bruger-gl"). Der er ingen grund til at slette denne mappe: der er faktisk en mulighed for at genoprette noget (fx dine skabeloner).
 • Genstart LibreOffice: Der bliver genereret en ny brugerprofil.
 • Tjek, om problemet nu er løst.
  • Hvis problemet fortsat er der, kan du genoprette din tidligere profil, da den ikke var årsag til problemet. Du genopretter den tidligere profil ved at slette den nye mappe og give den gamle sit tidligere navn.
  • Hvis problemet er løst, var en eller flere filer i din profil korrumperet , ... men ikke nødvendigvis alle. Du kan altid erstatte den ene mappe efter den anden i din brugerprofil med tidligere (og genstarte LibreOffice herunder hurtigstart hver gang), for at se, hvilken der giver fejlen.

I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt at omdøbe/flytte/fjerne filen registrymodifications.xcu i brugerprofilen for at nulstille alle indstillinger til deres standardværdier i stedet for at flytte hele mappen med brugerprofilen. Når du gør det, bevarer du alle brugerinstallerede udvidelser, galleriet, autokorrektur-elementer og autotekster osv. Men det ville naturligvis ikke hjælpe, hvis fx en af udvidelserne var den skyldige. Det vil du måske eksperimentere med.
Men vær opmærksom på, at dette også påvirker registreringen af makroer, og bevirker, at tilpassede farver fjernes (standard.soc overskrives). Se bug 51267

Brugerprofilens indhold

I brugerprofilen er der mange højt specialiserede mapper:

 • autocorr: erstatningstabellen, du kan konfigurere under Funktioner ▸ Autokorrektur
 • autotex: den "Autotekst" (Rediger ▸ Autotekst), du har oprettet.
 • backup: de sikkerhedsprofiler, du får, når du aktiverer indstillingen "Opret altid sikkerhedskopi", oprettes under Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Indlæs/Gem ▸ Generelt.
 • basic: alle dine makroer.
 • config: nogle konfigurationsfiler, især værktøjslinjer til hvert modul.
 • database: de databaser, du har registeret.
 • extensions: registerede ydvidelser
 • gallery: dit personlige galleri (Funktioner ▸ Galleri).
 • psprint: indeholder måske en undermappe "driver" (som kan være tom), en undermappe "fontmetric" (som kan være tom), og en fil "pspfontcache" (hvor printerskrifttyper caches). Mappen "psprint" mangler måske helt. Hvis den findes, kan den fjernes uden skadelig virkning. Hvis den slettes, bliver den ikke nødvendigvis genoprettet.
 • registry: Indeholder størstedelen af konfigurationsfilerne.
 • scripts: Indeholder de valgfrie mapper til brugerdefinerede skripter: beanshell, java, javascript and python. (fx de skripter, du finder via: Funktioner ▸ Makroer ▸ Organiser makroer ▸ python ▸ Mine makroer)
 • store: Kan enten være tom eller indeholde en fil ved navn ".templdir.cache" (hvor skabeloner caches). Mappen "store" kan mangle, men findes i reglen. Hvis den findes, kan den fjernes uden skadelig virkning. Hvis den er slettet, genoprettes den sædvanligvis, men ikke altid.
 • temp: Kan indeholde undermappen "embeddedfonts", som selv indeholder undermapperne "fromdocs" og "fromsystem". Undermapperne "fromdocs" og "fromsystem" kan enten være tomme eller indeholde temporære filer, Mappen "temp" kan også indeholde en fil ved navn "document_io_logring.txt", som er en log over udførte instruktioner. Mappen "temp" kan mangle helt. Hvis den findes, kan den slettes uden skadelig virkning. Hvis den slettes, genoprettes den ikke altid.
 • template: Her kan du finde dine tilpassede skabeloner (Filer ▸ Skabeloner ▸ Organiser ▸ Mine skabeloner)
 • uno_packages: Udvidelserne, brugeren har installeret.
 • wordbook: de tilpassede ordbøger (se også denne lektion)

Nogle udvidelser (som OOoLatex) kan måske tilføje andre mapper.

OBS: udover brugerprofilen,med tager LibreOffice konfigurationen for alle de brugere, du kan finde i undermapperne i installationens hovedmappe (fx /opt/libreoffice/share under Linux til den "officielle" LibreOffice ??build??, eller \Program files\libreoffice\share under Windows)

Ændring af brugerprofilens placering

Herover blev brugerprofilens standardplacering af brugerprofilens mapper under forskellige systemer angivet. Denne placering kan ændres ved at redigere en fil, hvis navn afhænger af det omtalte operativsystem:

 • bootstraprc under *nix-lignende systemer
 • bootstrap.ini under Windows

Du kan finde denne fil på:

 • /opt/libreoffice/program/bootstraprc under Linux
 • <installation-folder>\program\bootstrap.ini under Windows

Ændring af mappen brugerprofil kunne være nyttigt til at vedligeholde, at flere LibreOffice versions køres samtidigt (fx til at teste udviklingsversioner og fejlrapport eller i et forretningsmiljø, hvor flere brugere sættes til at bruge den samme profil.

For at ændre mappen, hvor brugerprofilen oprettes, skal du redigere variablen "UserInstallation".

Denne variabels standardværdi er

UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/<brugerprofilmappen>

hvor <brugerprofilmappen> afhænger af operativsystemet (se UserProfile#Brugerprofilens placering):

$SYSUSERCONFIG henviser til den mappe, hvor data til computerens brugerkonto lagres, det er ikke en specifik LibreOffice-mappe. Den repræsenterer fx /home/<brugernavn> under Linux systemer eller \Users\<brugernavn> under Windows Vista.

OBS: før du kan ændre denne mappe, er du nødt til at forlade alle LibreOffice-programmer, herunder Hurtigstart i systembakken

Du kan under Linux-systemer fx ændre

UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/.libreoffice/4

ved hjælp af

UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/.Ny_mappe

til en "lokal" ændring eller

UserInstallation=file:///home/En_Mappe/.Et_Sted

,

så brugerprofilen deles af alle brugere på systemet.

Det samme gælder drev i tilfældet Windows:

UserInstallation=file:///D:/libreoffice/config

Du kan også bruge følgende kommandolinje-parameter til at overtrumfe mappen brugerprofil: soffice -env:UserInstallation=file:///tmp/foobar

Genbrug af brugerprofiler

En enkeltbrugerprofil må altid kun tilgås af en enkelt LibreOffice-proces. (Hvis en enkeltbruger internt starter flere LibreOffice-processer, som alle ville tilgå den samme brugerprofil, vil kun den første proces gøre noget reelt arbejde, som at åbne dokumenter til redigering, og de overskydende processer vil sende deres kommandolinje-argumenter til den første for udførelse.) Især må du ikke genbruge en enkeltbruger-profil over flere konti på en computer eller over flere computere.

Forskellige versioner af LibreOffice kan lagre forskellige slags data i deres respektive brugerprofiler. Hvis en ny version af LibreOffice ikke straks på standardplaceringen finder en brugerprofil til sin version, kigger den efter eksisterende brugerprofiler fra ældre LibreOffice- eller OpenOffice.org-versioner på velkendte placeringer og migrerer vilkårlige data, som den kan fortsætte med at bruge på den nye placering. Men hvis du udtrykkeligt forlanger, at den en LibreOffice-version genbruger en brugerprofil fra en anden version, kan det forårsage underlige virkninger.

Værktøj til brugerprofil-fejl

Det ville være meget nyttigt for at have et værktøj til at rapportere og identificere problemer i/korrumpering af brugerprofiler. Vi har arkiveret et EasyHack-problem i Bugzilla

 • tdf#53583 - Hjælpeværktøj til indsamling af brugerkonfiguration

Værktøjets funktionaliteter

Funktionaliteter:

 • Find den anvendte konfiguration; den er i skjulte mapper, så det er mere kompliceret for almindelige brugere
  • Automation vil være en stor gevinst, mht. både bekvemmelighed og konsistens.
 • Opret et enkelt zip eller tar.gz arkiv, som kan vedhæftes fejlrapporten
  • Q: Hvor stor bliver brugerprofilen? Støder vi imod 10 MB- begrænsningen for vedhæftninger til Bugzilla?
 • Fjern evt. følsomme oplysninger
  • Rensning af profilen er meget vigtig
  • MEN: Hvis vi ikke kan genskabe fejlen med en renset profil, er outputtet meget mindre værd for os
  • IDÉ: Tilføj et trin, hvor brugeren tester LibreOffice + den rensede profil før upload.
   • Hvis problemet stadig er der: upload så
   • Hvis rensning fiksede problemet ... hva' så? => Måske bede brugeren om at kontakte QA om råd om at fortsætte.
 • Tilføje flere oplysninger om systemet, om nødventigt
  • Q: Hvilke oplysninger, der ikke aktuelt indgår i brugerprofilen, ville det være nyttigt at have?
 • Pak den problematiske bruger-konfiguration og vedhæft den til den relevante fejlrapport.
  • IDE: Vi kunne bruge Bugzilla's perl-modul til at uploade direkte fra kommando-linjen
   • (men har stadig behov for, at brugeren indtaster sine Bugzilla-akkreditiver ...)

Se også