UserProfile/nl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Voordat je van start gaat

Wanneer je wijzigingen gaat aanbrengen aan je gebruikersprofiel is het aan te raden er eerst een back-up van te maken.

Gebruikersprofiel resetten

Wanneer LibreOffice niet goed reageert of functioneert, is het mogelijk je gebruikersprofiel te resetten:

  • Sluit LibreOffice volledig af, inclusief de eventueel geïnstalleerde 'SnelStarter' bij Windowsinstallaties. De 'SnelStarter' kun je afsluiten door in de rechterbenedenhoek de 'SnelStarter' te zoeken in de programmalijst en deze via het contextmenu (rechtermuisknop) af te sluiten.
  • Hernoem je gebruikersprofiel (zie volgende alinea voor locatie); bijvoorbeeld "user" hernoemen naar "user-oud". Verwijderen is niet noodzakelijk. In je oude profielfolder kun je later eventuele instellingen importeren naar je nieuwe profiel.
  • Controleer of je probleem is opgelost.

Locatie gebruikersprofiel

Het gebruikersprofiel is een verzameling van je instellingen, extensies, aangepaste woordenboeken, sjablonen. De locaties waar alles wordt opgeslagen kun je terugvinden onder Extra ▸ Voorkeuren ▸ LibreOffice ▸ Paden.

Standaardlocatie

Windows

De standaardpartitie van Windows is C: waarna men kan zoeken naar de volgende locatie:

  • Windows Vista t/m 10: \Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user

Opmerking: Wanneer je een van deze mappen niet vindt, is het mogelijk dat deze map 'verborgen' is:

  • Windows Vista en 7: Organiseren > Map- en zoekopties > tabblad Weergave; 'Verborgen bestanden en mappen weergeven' selecteren.
  • Windows 10: Bestand > Map- en zoekopties wijzigen > tabblad Weergave; 'Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven' selecteren.

GNU/Linux

  • Vóór LibreOffice 3.5.0: /home/<gebruikersnaam>/.libreoffice/3/user
  • Vanaf LibreOffice 4.0: /home/<gebruikersnaam>/.config/libreoffice/4/user

Opmerking: Dit is de bestandslocatie van LibreOffice, verspreid door The Document Foundation. Indien LibreOffice standaard wordt meegeleverd met de Linuxdistributie is het mogelijk dat je gebruikersprofiel een andere locatie heeft.

macOS

  • /Users/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/libreoffice/4/user

Het is een verborgen bestand. (Zie evt. deze informatie over verborgen bestanden.)


 NOTE Vóór LibreOffice versie 5.0 stond het gebruikersprofiel op een plaats met het versienummer. Zie ReleaseNotes/5.0#User_settings_-_location_of_the_user_profile