Gebruikersprofiel

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page UserProfile and the translation is 100% complete.

  Wat is het?

  Het gebruikersprofiel is de map waarin alle gegevens die betrekking hebben op de gebruiker, zoals extensies, eigen woordenboeken, sjablonen enzovoorts staan.

  Deze map wordt niet verwijderd bij de-installeren of updaten van LibreOffice, zodat je aanpassingen bewaard blijven.

  Je kunt snel vanaf de opdrachtregel testen of het gebruikersprofiel beschadigd is. Lees de paragraaf Sneltest voor beschadigde gebruikersprofielen. Je kunt in ieder geval de volgende stappen zetten om het probleem op te lossen.

  Maak eerst een back-up

  Maak voordat je het gebruikersprofiel aanpast een back-up, zodat je het oude gebruikersprofiel kan herstellen.

  De ontwikkelaars van LibreOffice kunnen je om een kopie van je gebruikersprofiel vragen voor foutopsporing en het herstellen van fouten. Verwijder de back-up van je oude gebruikersprofiel dus alsjeblieft niet meteen.

  Note pin.svg

  NB:
  Als je veel aanpassingen maakt in de interface van LibreOffice, is het een goed idee om periodiek een back-up van het gebruikersprofiel te maken. Ook al kunnen toetscombinaties, gebruikersinterface enz. in afzonderlijke configuratiebestanden worden geëxporteerd, het terugzetten van het hele gebruikersprofiel bespaart je de moeite om elk afzonderlijk configuratiebestand terug te zetten en de zelf toegevoegde extensies opnieuw te installeren.

  Oplossen van een corrupte installatie

  Veel problemen in LibreOffice kunnen worden veroorzaakt door beschadiging van het gebruikersprofiel.

  Als je merkt dat LibreOffice vreemd doet, kun je het beste eerst een reset van het gebruikersprofiel uitvoeren. Je kunt dat op twee manieren doen.

  LibreOffice 5.3 en later

  • Start LibreOffice en kies Help ▸ Opnieuw opstarten in veilige modus
   • Deze keuze moet u bevestigen
   • LibreOffice herstart en opent het venster 'Safe Mode'
  • Als LibreOffice niet wil starten, start het dan vanaf de commandoregel met libreoffice --safe-mode of gebruik in het startmenu van Windows "LibreOffice (Safe Mode)"
  • kies Ga verder in veilige modus
  • Test of het probleem verholpen is
   • Als het probleem er nog is, kun je de veilige modus verlaten omdat het gebruikersprofiel niet de oorzaak van het probleem is
   • Als het probleem is opgelost, is er iets mis met je configuratie. Start LibreOffice opnieuw in veilige modus om het venster Veilige modus weer te krijgen. Je kunt nu proberen hardwareversnelling uit te schakelen of je gebruikersprofiel te resetten of herstellen

  Handmatige procedure (alle versies)

  Als je een oude versie van LibreOffice gebruikt of als de procedure van de Help-wizard te ingewikkeld is:

  • Sluit LibreOffice, ook de Quickstarter in het systeemvak
  • Zoek je gebruikersprofiel, op je besturingssysteem
  • Hernoem de map /user naar iets als /user-old
  • Start LibreOffice, er wordt een nieuwe map /user gemaakt met de fabrieksinstellingen
  • Test of het probleem is verholpen.
   • Als het probleem zich blijft voordoen, kun je het vorige profiel herstellen omdat dit niet de oorzaak van het probleem was. Om dit te doen, verwijder je de nieuw aangemaakte map /user en geef je de oude zijn vroegere naam ... /user terug.
   • Als het probleem is opgelost, betekent dit dat een of meerdere configuratiebestanden beschadigd is of zijn. Maar het betekent niet dat het hele profiel dood is. Als je LibreOffice naar harte lust hebt aangepast, kun je nog proberen om delen van je configuratie terug te halen: aangezien je een back-up hebt bewaard (/user-old), kopieer je de submappen (een voor een), en herstart LibreOffice om te zien of het probleem terug is of niet. Je kunt dus zien waar het probleem vandaan komt. Kijk naar de inhoud van het profiel, sommige zijn minder vatbaar voor problemen dan andere.

  Bestanden vergelijken om problemen te vinden

  Om te onderzoeken wat het probleem zou kunnen hebben veroorzaakt, kunt u uw gebruikersprofiel vergelijken met een nieuw profiel, met behulp van de LibreOffice functie Documenten vergelijken. Ga als volgt te werk om u te richten op het bestand registrymodifications.xcu:

  1. Hernoem uw gebruikersprofielmap, bijvoorbeeld van user to user_old
  2. Start LibreOffice zodat het een nieuw gebruikersprofiel maakt
  3. Open de nieuw aangemaakte user/registrymodifications.xcu
  4. Ga in Writer naar Bewerken ▸ Wijzigingen bijhouden ▸ Documenten vergelijken... en kies het oude bestand, user_old/registrymodifications.xcu

  De verschillen tussen de twee bestanden worden gemarkeerd (veel ervan kan worden gekoppeld aan de documentgeschiedenis en hun miniaturen).

  Informatie voor experts

  Hier vind je de plek waar je gebruikersprofiel voor LibreOffice op je computer staat: Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Paden.

  Standaardlocaties

  Het getal in de padnaam hieronder verwijst naar de laatste grote versie van LibreOffice waarmee dat type gebruikersprofiel is gemaakt. De indeling van versie 4 is anders dan die van versie 3. Je vraagt je misschien af waarom het getal sinds het verschijnen van LibreOffice 5 niet is opgehoogd; dat komt omdat de de indeling sinds LibreOffice 4 niet veranderd is en het veranderen van dat getal voor veel gebruikers zou leiden tot verlies van de persoonlijke configuratie. Als LibreOffice dat getal ooit moet veranderen, kan het wel van 4 naar niets gaan. Als LibreOffice dit getal verandert of verwijdert, moeten je scripts worden aangepast.

  Windows

  • %APPDATA%\libreoffice\4\user (LibreOffice 4 en hoger)
  • %APPDATA%\libreoffice\3\user (LibreOffice 3)

  Merk op: in een gewone Windowsinstallatie levert %APPDATA% de padnaam C:\Users\<user name>\AppData\Roaming op, in elk geval in Engelse versies van Windows Vista en later (een deel van het pad kan voor niet-Engelse versies aan de landstaal zijn aangepast).

  Kopieer en plak %APPDATA%\libreoffice\4 in de adresregel van de bestandsverkenner en druk op ↵ Enter om er meteen naartoe te gaan. Of druk op ⊞ Win + r en tik %appdata% in en druk dan op ↵ Enter.

  GNU/Linux

  • /home/<gebruikersnaam>/.config/libreoffice/4/user (LibreOffice 4 en later)
  • /home/<gebruikersnaam>/.config/libreoffice/3/user (LibreOffice 3 vanaf 3.5.0)
  • /home/<gebruikersnaam>/.libreoffice/3/user (ouder dan LibreOffice 3.5.0)
  Note pin.svg

  NB:
  Dit geldt voor LibreOffice-pakketten die verspreid zijn door The Document Foundation. Versies die verstrekt zijn in een Linuxdistributie, gebruiken misschien een iets ander pad.

  Voor flatpak is het waarschijnlijk:

  /home/<gebruikersnaam>/.var/app/org.libreoffice.LibreOffice/config/libreoffice/4/user/

  Denk eraan dat de mappen .config en .var verborgen mappen zijn in de map /home.

  macOS

  • ~/Library/Application Support/LibreOffice/4/user (LibreOffice 4 en hoger)
  • ~/Library/Application Support/libreoffice/3/user (LibreOffice 3)

  Voor LibreOffice Vanilla, geleverd door Collabora: kijk in de App Store

  • ~/Library/Containers/com.collabora.libreoffice-free (LibreOffice 5.4)

  LibreOffice Portable

  • LibreOfficePortable\Data\settings\user

  Inhoud van het gebruikersprofiel

  In het gebruikersprofiel staan enkele specialistische mappen:

  • autocorr: de tabel met vervangingen die je kunt instellen op Extra ▸ AutoCorrectie ▸ Opties voor AutoCorrectie...
  • autotext: de "AutoText" (Extra ▸ AutoTekst) die je hebt gemaakt.
  • backup: de back-upbestanden die worden gemaakt als de optie "Altijd back-up maken" ingeschakeld is op Extra ▸ Opties ▸ Laden/Opslaan ▸ Algemeen.
  • basic: al je macro's.
  • config: enkele configuratiebestanden, vooral werkbalken. Ook aangepaste kleurpaletten staan hier.
  • database: de databases die je hebt geregistreerd.
  • extensions: geregistreerde extensies.
  • gallery: je persoonlijke galerij (Beeld ▸ Galerij).
  • psprint: kan een submap "driver" bevatten (die mogelijk leeg is), een submap "fontmetric" (die mogelijk leeg is) en een bestand "pspfontcache" (waarin printerlettertypen in de cache worden opgeslagen). De map "psprint" kan geheel ontbreken. Als hij aanwezig is, kan hij zonder nadelige gevolgen worden verwijderd. Als hij wordt verwijderd, hoeft hij niet opnieuw te worden gemaakt.
  • registry: bevat het merendeel van de configuratiebestanden.
  • Scripts: bevat de optionele mappen voor door de gebruiker gedefinieerde scripts:beanshell, java, javascript en python. (bijvoorbeeld de scripts die je kunt vinden in: Extra ▸ Macro's ▸ Macro's beheren ▸ Python ▸ Mijn macro's)
  • store: kan leeg zijn of een bestand bevatten met de naam ".templdir.cache" (waarin sjablonen in de cache worden opgeslagen). De map "store" kan geheel ontbreken, maar is meestal aanwezig. Indien aanwezig, kan deze zonder nadelige gevolgen worden verwijderd. Als hij wordt verwijderd, wordt hij meestal, maar niet altijd, opnieuw gemaakt.
  • temp: kan een submap "embeddedfonts" bevatten die op zijn beurt een submap "fromdocs" en een submap "fromsystem" bevat. De submappen "fromdocs" en "fromsystem" kunnen leeg zijn of tijdelijke bestanden bevatten. De map "temp" kan ook een bestand bevatten met de naam "document_io_logring.txt", een logboek met uitgevoerde instructies. De map "temp" ontbreekt mogelijk helemaal. Als hij aanwezig is, kan hij zonder nadelige gevolgen worden verwijderd. Als hij wordt verwijderd, wordt het niet altijd opnieuw aangemaakt.
  • template: hier staan zelfgemaakte en aangepaste sjablonen (Bestand ▸ Sjablonen ▸ Sjablonen beheren) Kies Mijn sjablonen in de lijst
  • uno_packages: hier staan de extensies die door de gebruiker zijn geïnstalleerd.
  • wordbook: hier staan de zelfgemaakte woordenboeken. (zie ook deze tutorial)

  Extensies (o.a. OOoLatex) kunnen eigen mappen toevoegen.

  Note pin.svg

  NB:
  Naast het gebruikersprofiel gebruikt LibreOffice ook de configuratie voor alle gebruikers, die je kunt vinden in de submappen in de hoofdinstallatiemap (bijvoorbeeld /opt/libreoffice/share op Linux voor de "officiële" LibreOffice build of \Program files\libreoffice\share op Windows).

  Sneltest voor beschadigde gebruikersprofielen

  Gebruik een tijdelijk, nieuw gebruikersprofiel

  Je kunt het standaard gebruikersprofiel dat LibreOffice gebruikt, resetten, zoals beschreven in de paragrafen hierboven. Maar je kunt LibreOffice ook starten vanaf de terminal of opdrachtregel met een ander, nieuw gebruikersprofiel. Het pad naar het gebruikersprofiel moet een goede URL zijn; sommige speciale tekens, zoals spaties, moeten UTF-8-procent-gecodeerd zijn.

  Voor Linux:

   soffice -env:UserInstallation=file:///tmp/test
  

  Voor Windows:

   soffice.com -env:UserInstallation=file:///c:/Folder%20Name%20With%20Spaces/my-test-profile
  

  Voor MacOS:

   open LibreOffice.app -env:UserInstallation=file:///tmp/test
  

  Gebruikersprofielen hergebruiken

  Een gebruikersprofiel mag alleen worden benaderd door één LibreOffice-proces. Intern, als een enkele gebruiker meerdere keren LibreOffice start die allemaal toegang zouden hebben tot hetzelfde gebruikersprofiel, doet alleen het eerste proces echt werk, zoals het openen van documenten voor bewerking, de overtollige processen geven hun opdrachten voor verwerking door aan de eerste. Men mag één gebruikersprofiel niet gelijktijdig laten gebruiken door meerdere accounts!

  Ook kunnen verschillende versies van LibreOffice verschillende soorten gegevens opslaan in hun gebruikersprofielen. Als een nieuwe versie van LibreOffice nog geen gebruikersprofiel vindt op de standaardlocatie voor die versie, zoekt het naar een bestaande gebruikersprofiel van een eerdere LibreOffice- of OpenOffice.org-versie en migreert het alle gegevens die het kan blijven gebruiken naar de nieuwe locatie. Er kunnen vreemde effecten optreden als u expliciet een LibreOffice-versie installeert en de oude versie van een profiel blijft gebruiken.

  Het grootste deel van het gebruikersprofiel kan echter veilig van de ene naar de andere machine worden gekopieerd om daar dezelfde configuratie te krijgen. Het gaat dan vooral om eigen woordenboeken, kleurpaletten, sneltoetsen, werkbalken en extensies...