गिबि न'

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

जोंनि गुदि अफिचियेल नबिलायाव अननानै बेराइ है www.documentfoundation.org

बड़ राव

लिबार-अफिस नि बड़ हानजायाव नोथांखौ बराइनाय जाबाय ।

लिबार अफीच आ मा ?

लिबार अफीच आ जादों मोनसे बेसेन नांयै अफीच चुइत । बे अफीच चुइतखौ नोंथांआ गावनि फालांगि एबा नखरनि हाबा फारियाव बाहाइनो हागोन । बेखौ बाहाइनो एबा सोलोंनो जोबोर गोरलै । नोंथांआ दसे समनि गेजेरावनो बेखौ सोलोंना आखा फाखा जानो हागोन । लिबार अफीच आ बेसेन नांयै सपयार । आरो जेबलाबो बेसेन लानाइ नंआ ।

लिबार-अफिस

माखासे जोबथयै राव सोलाइनायफोरा गाहायनि लिंकफोराव मोननो हागोन --

फोरबो

बेव माखासे फोरबोनि आइदा

माहारियारि लिंकफोर

माखासे माहारियारि हानजानि लिंकफोरा जाबाय --