Main Page/ne

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

कार्यक्रमहरू

कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्।

ताजा समाचार

लिब्रेअफीसको बारेमा ताजा समाचारहरू समुदाय ब्लगहरूमा हेर्नुहोस्:

हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!

DonateBanner
लिङ्कहरू

लिब्रेअफीस 6.2.5

लिब्रेअफीस 6.2.5 हाम्रो सबैभन्दा नयाँ, विशेषताले परिपूर्ण संस्करण हो। वैकल्पिक रूपमा 6.1.6 संस्करण पुरानो संस्करण हो।

लिब्रेअफीस 6.1.6

अधिकतर प्रयोगकर्ताहरू र उद्यमहरूद्वारा उत्पादन उपयोगका लागि सुरक्षित।

प्रतिक्रिया / सहभागी हुनुहोस्

Teams