Përkthimi në Shqip i LibreOffice

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search


Përkthimi i LibreOffice bëhet te faqja https://translations.documentfoundation.org/languages/sq/ me anë të sistemit Weblate. Për të filluar punën, rregjistrohesh te kjo faqe dhe zgjedh gjuhën shqipe si gjuhë përkthimi (te Settings). Pastaj më njofton mua për të marrë të drejtat e duhura për të kontribuar me përkthime. Pa këto të drejta mund të bëhen vetëm sugjerime, të cilat duhet ti pranojë ndonjëri nga përkthyesit e miratuar.

Pas rregjistrimit dhe marrjes së të drejtave si përkthyes, mirë është të shkohet te kjo faqe të paktën një herë në ditë. Aty hyn me login, shkon te words that need attention (te versioni më i fundit i LibreOffice), dhe përkthen një ose disa vargje (sipas kohës dhe mundësisë).


Kurse faqja e komunitetit të përkthyesve në shqip është te Përkthimi i Programeve në Shqip. Ju lutem rregjistrohuni edhe aty. Ndërkohë po ndërtohet edhe një modul i veçantë në këtë faqe i cili shërben për të mbledhur vërejtje dhe sugjerime rreth përkthimeve të deritanishme (https://l10n.org.al/translations). Gjatë rregjistrimit, ju mund të zgjidhni që jeni të interesuar vetëm për përkthimet e LibreOffice, dhe sistemi do t'ju shfaq për rishikim vetëm këto përkthime. Ju mund të sugjeroni edhe pëkthime të reja që ju duken më të mira se përkthimet e mëparshme, ose të sugjeroni përkthime për vargjet që nuk janë përkthyer akoma, por këto duhet të miratohen më parë nga një përkthyes i autorizuar, para se të kalohen te LibreOffice.


Ju faleminderit për ndihmën tuaj!

--
Dashamir Hoxha
(dashohoxha at gmail dot com)
Kordinator i Përkthimit të LibreOffice në Shqip