Main Page/om

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Iddoola keenya gahuuf, as dhaqaa mee, www.documentfoundation.org

LibreOffice 7.2.5

Fayyadamtootaa fi Dhaabbattootaan hojiirra ooluu kan danda'u.

LibreOffice 7.2.5Buufadhu


Wiikii

Wiikiin kun yeroo ammaa foyyeeffamaa kan jiru yoo ta'u, bakka yaadota, piroojaktoota, mul'ata, galmaa fi hojilee xumuraman namni itti araguu fi itti hirmaachuu dand'u dha.