به ویکیِ بنیادِ مستنداتِ آزاد خوش آمدید

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

به ویکیِ بنیادِ مستنداتِ آزاد خوش آمدید

به صفحهٔ فارسیِ ویکیِ بنیادِ مستنداتِ آزاد خوش آمدید. برایِ دیدنِ صفحهٔ رسمی بنیاد مستندات آزاد به این وب‌گاه مراجعه نمایید:

documentfoundation.org

لیبره‌آفیس 7.1

جدیدترین نسخه لیبره‌افیس 7.1.3 است. برای دریافت این نسخه از لینک زیر استفاده کنید:

یادداشت‌های انتشار


ویکی

این ویکی در حالِ حاضر رو به گسترش است و درپی آن است که اطلاعاتی در موردِ نظرها، پروژه‌ها، هدف‌هاِ و تولیداتِ ما ارایه دهد. هر کسی می‌تواند در توسعهٔ آن به ما کمک کند.

نکته‌هایی برایِ نویسنده‌ها

قبل از شروع به کار و ایجادِ صفحه‌ها و مقاله‌هایِ جدید لطفاً این را به دقت بخوانید:


ویکیِ چندزبانه


مستندات

در این قسمت شما می‌توانید مستنداتِ آماده را دریافت کنید و همچنین در صورتِ علاقه‌مند بودن می‌توانید به تیمِ مستندسازی بپیوندید

طراحی

برنامه‌نویسی

این بخش شامل اطلاعاتی در رابطه با این‌که چگونه شروع به ساختِ لیبره‌آفیس کنید، چگونه وظیفه‌هایی جدید پیدا کنید و حل کنید، چگونه از نرم‌افزارِ گیت برایِ مدیریتِ مخرن‌هایِ کُدِمنبع استفاده کنید و غیره می‌باشد.

بهترین مکان برایِ شروعِ توسعهٔ لیبره‌آفیس صفحهٔ «هک‌های آسان» است.

اگر فقط پیشنهاد دارید، لطفا راحت باشید و نظر خودتان را به ما از طریقِ صفحهٔ «ایده‌های دیوانه‌وار» اعلام کنید. آن‌جا جایی پُر از این‌گونه نظرها است.

برای هر گونه اطلاعات در زمینه مشارکت در تابستان کد گوگل، لطفاً صفحهٔ «GSoc» را مطالعه کنید

زبانِ بومی و محلی سازی

صفحه‌هایی که مربوط به تیم‌های زبان‌هایِ محلی و بومی سازیِ لبره‌آفیس است.

تستِ کیفیت

بنیادِ مستنداتِ آزاد نیازمندِ افرادیست که لیبره‌آفیس را از لحاظِ کیفیت تست کنند تا لیبره‌آفیس با کیفیتِ بهتر منتشر شود.

بازاریابی

برایِ اطلاعات و موادِ بازاریابی.

وب‌گاه

جامعهٔ لیبره آفیس نیازمندِ داوطلبانی در قسمتِ ترجمه، نگهداری، و توسعهٔ وب‌گاه است

مهاجرت

This is about LibreOffice in a corporate or mass-deployment setting. Most large deployments also have a migration component, or at least issues to do with backwards compatibility.

فهرستِ صفحه‌های مهم


ترجمهٔ لیبره‌آفیس