Opombe ob izdaji LibreOffice 5.3

  From The Document Foundation Wiki

  O tej strani

  To je stran z našimi opombami za izdajo LibreOffice 5.3. Zdaj, ko je različica 5.3 izšla, so dokončne. Če kljub temu opazite, da kakšna informacija manjka, bomo veseli vašega odziva. Vnaprej hvala za vašo pomoč!


  Writer

  Pogovorno okno Pojdi na stran

  • Writer ima novo pogovorno okno za hiter preskok na drugo stran, ki je na voljo prek Uredi ▸ Pojdi na stran in krmilka + G (tdf#83054, Akshay Deep, Yousuf Philips).
  Pogovorno okno Pojdi na stran

  Slogi tabel

  V programu Writer so dodani slogi tabele:

  • Funkcija »Samooblikuj tabelo« se je razširila iz le enkratnega oblikovanja na polno opravilni slog tabele: odslej je vsakič, ko tabela uporabi slog tabele, slog ohranjen z urejanjem v tabeli, vključno z dodajanjem in brisanjem vrstic/stolpcev/podatkov.
  • Uvoz in izvoz slogov tabele ODF, ki jih je mogoče ustvariti in jih dodeliti tabelam v podoknu stranske vrstice Slogi in oblikovanje
  • Zdaj je mogoče ustvariti in tabelam dodeliti sloge v zavihku stranske vrstice Slogi in oblikovanje.
  • API UNO za delo s slogi tabel.
  • Razveljavi in Ponovi za sloge tabel.

  Za temeljite opise sprememb glejte ta zapis na blogu) (Jakub Trzebiatowski, GSoC 2016; Miklos Vajna, Collabora; Jan Holešovský, Collabora; Yousuf Philips).

  Nov element »Slogi tabele« v razdelku »Slogi in oblikovanje«

  Orodjarna Puščice

  • Dodana so bila nova risalna orodja (poprej dostopna le v programih Draw in Impress) (tdf#101390, Gülşah Köse).
  WriterArrowsToolbox2.png

  Izboljšave v orodni vrstici

  • Zdaj lahko nastavite lastnost majhnih velikih začetnic prek gumba orodne vrstice – zapis na blogu (Miklos Vajna, Collabora).

  Prikaz brez robnega razmika

  • Razmik vsebin med stranmi/odstavki/znaki/glavami/okvirji/slikami zdaj vpliva na postavitev, tudi če obrobe niso določene, kar omogoča združljivost z drugim programjem, ki izdeluje dokumente ODF (Justin Luth, SIL).
  • Možnost določanja brez robnega razmika bo uveljavljena v različici 5.4 (tdf#41542).

  Krmar

  • Zdaj je mogoče izbrati več naslovov hkrati in njihove ravni povišati ali ponižati v oknu Krmarja v programu Writer. To je možno, če vključite »Pogled krmarjenja po vsebini« ter uporabite dvigalko ali krmilko za večkraten izbor (Michael Stahl; tdf#54834).

  Calc

  Orodjarna Puščice

  • Dodana so nova orodja za risanje, ki so bila doslej na voljo le v modulih Draw in Impress (tdf#101390, Gülşah Köse).
  CalcArrowsToolbox2.png

  Nastavitve možnosti

  • V novih namestitvah je privzeta nastavitev za nove dokumente odslej Omogoči nadomestne znake v formulah namesto regularnih izrazov (tdf#88581; Eike Rathke – Red Hat, Inc.).
   • S tem je omogočena boljša medopravilnost z drugimi programi za preglednice in boljša izkušnja za uporabnike, ki so jim regularni izrazi tuji. Nadomestni znaki so bolj razširjeni in velik nabor metaznakov za regularne izraze naredi poizvedbe za navadne uporabnike preveč zapletene.
   • Glejte tudi: Opombe ob izdaji 5.2, o nadomestnih znakih.

  Nove funkcije preglednic

  Spremenjene funkcije preglednic

  • Ime funkcije EFFECTIVE je spremenjeno v EFFECT, da je enako imenu iste funkcije v drugih programih za preglednice (tdf#100641, Eike Rathke – Red Hat, Inc.).

  Združljivost s standardom ODF 1.2

  ISOWEEKNUM in WEEKNUM_OOO

  Izdaje do različice 5.1 so v dokumente ODF funkcijo WEEKNUM napačno shranjevale kot ISOWEEKNUM. Z izdajo 5.3 se rešuje začasna rešitev, ki je bila vpeljana z izdajo 5.1, glejte ReleaseNotes/5.1/sl#Združljivost_z_ODF_1.2 (Eike Rathke, Red Hat, Inc.).

  • Ob uvozu ISOWEEKNUM se, če celica v njej uporablja en parameter, ohrani kot pravilna ISOWEEKNUM.
  • Če celica uporablja dva parametra, se, če je drugi parameter način (angl. mode) čista številska vrednost, različna od 1, preslika v ISOWEEKNUM z enim argumentom, saj je stara funkcija WEEKNUM implementirana ravno za te načine.
  • Če je drugi argument drugačen, npr. številska vrednost 1 ali izraz, se klic preslika v združljivostno funkcijo WEEKNUM_OOO, ki je bila vpeljana v izdaji LibreOffice 5.1.
   • WEEKNUM_OOO se zdaj shranjuje kot ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO, ki jo lahko bereta tudi izdaji 5.1 in 5.2.

  Oblika števil

  • Oblike števil – ulomkov (Laurent BP)
   • znake #, ? in 0 lahko uporabimo za vsak oblikovan niz iz celega števila ter preostalega ulomka, imenovalca in števca.
  Primer: # ?/#00 prikaže 3,5 kot 3 1/02 in PI kot 3 16/113 (tdf#100755, tdf#31449)
  • vsak niz lahko uporabimo kot ločilo med celim delom števila in ulomkom:
  #" plus fraction "?/? prikaže vrednost PI kot 3 plus fraction 1/7 tdf#100834
  • natančnejša predstavitev ulomka z novim algoritmom (tdf#99996, Wolfgang Jäger)
  • nove privzete oblike z vsiljenim imenovalcem tdf#100592
  • če ima imenovalec manj števk kot mest, ostane levo poravnan tdf#102507: v obliki # ?/??? je vrednost 3,5 prikazana kot
  3 1/2 (z dvema presledkoma po ulomkovi črti) namesto kot
  3 1/ 2 (staro vedenje)
  • možnosti oblikovanja so na voljo prek pogovornega okna Oblika ▸ Celice ▸ Števila in v stranski vrstici
  Nove možnosti za ulomke v pogovornem oknu in stranski vrstici

  Privzeti slogi celic

  • Privzeti slogi celic se naložijo iz datoteke v uporabniškem profilu (Jaskaran Singh, GSoC):
   • Skladnja temelji na ODF in datoteka se naloži prek orcusa
   • Določanje privzetih slogov celic je zdaj enostavno
  • Novi in izboljšani privzeti slogi celic (tdf#90937; ekipa UX, Jaskaran Singh).

  Vrtilne tabele

  • Mediana je dodana med funkcije, ki so na voljo v vrtilnih tabelah, kar je uporabno za podatkovna polja in za polja vrstic/stolpcev (delne vsote) (tdf#61700, Tamás Zolnai).
   • Le datoteke v zapisu ODS podpirajo shranjevanje/nalaganje tovrstnih vrtilnih tabel.
  Uporaba mediane v vrtilni tabeli.

  Drugo

  • Spoji ne prazne celice Oblika ▸ Spoji celice ▸ Spoji celice ponuja novo možnost (tdf#30456, Laurent BP):
   • do LibO različice 5.3 je bilo ob zaznani vsebini slednjo mogoče premakniti kot besedilo v prvo celico; sicer je bila vsebina zgolj skrita, ne tudi odstranjena.
  Dosedanje pogovorno okno za spajanje ne praznih celic
  • od LibO različice 5.3 naprej je na voljo nova možnost: izprazni skrite celice, da bodo formule, ki se nanje sklicujejo, posodobljene;
  Nove možnosti pogovornega okna pri spajanju ne praznih celic
  • Funkcije (Vstavi ▸ Funkcija) je zdaj možno iskati s seznama tistih, ki so na voljo (tdf#67974).
  S tipkanjem v označenem območju iščete po seznamu funkcij, ki so na voljo.

  Impress

  • Slike, vstavljene prek Vstavi ▸ Medijske datoteke ▸ Album fotografij lahko zdaj povežete in ne le vdelate v dokument (tdf#65356, Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Podokno lastnosti prosojnice v stranski vrstici za način matrice (tdf#89466; Susobhan Ghosh – GSoC 2016, Katarina Behrens – CIB, Yousuf Philips).

  Izbirnik predlog

  Ob zagonu modula Impress vam izbirnik predlog omogoča izbor predloge, s katero pričnete z delom (Akshay Deep, GSoC; Samuel Mehrbrodt, CIB).

  Izbirnik predlog

  Predloge

  • Dve novi privzeti predlogi: Vivid in Pencil.
  Predloga Vivid
  Predloga Pencil

  Draw

  • Novi konci puščic, vključno s Crowovimi nožnimi notacijami; na voljo tudi v drugih modulih (Yan Pashkovsky, Dipankar Niranjan; tdf#93782 tdf#92152).
  Novi konci puščic

  Base

  • Firebird je nadgrajen na različico 3.0.0. Branje podatkov Firebird 2.5 ni možnost, zato vdelanih datotek Firebird odb v različicah do 5.2 z LibreOffice 5.3 ni mogoče odpreti. Ker bo imela naslednja različica Firebirda združljivostni modul za starejše izdaje, bo ena od prihodnjih različic LibreOffice (z vdelavo te prihodnje različice Firebirda) prav tako lahko odpirala te starejše datoteke.
  • Vdelani Firebird je preklopljen v Firebirdov »arhivski« zapis, ki je neodvisen od različice in pravila konca, tako da se ta težava več ne bo pojavila.
  • Datoteke ODB, ustvarjene z LibreOffice < 5.3, lahko ročno pretvorite v zapis LibreOffice 5.3 format z uporabo Firebird 2.5 za pretvorbo podatkov v arhivski zapis ter z zamenjavo podatkov zbirke podatkov v ODB z različico v arhivskem zapisu. To storite tako, da namestite samostojni Firebird 2.5 ter uporabite njegovo orodje »gbak«, da pretvorite datoteko »database.fdb« v »database.fbk« v sami datoteki odb. Ne pozabite odstraniti datoteke .fdb.

  Chart

  • Enačba trendne črte (regresija):
   • Ime Y (privzeto "f(x)") in ime X (privzeto "x") je mogoče nadomestiti z imeni, ki jih določi uporabnik (tdf#100547, Laurent BP).
  Prilagojeni imeni X in Y enačbe trendne črte

  Math

  • Dinamično umerjeni integral intd zdaj omogoča pod/nadpisano (Takeshi Abe; tdf#53472, tdf#102268).
  • Nov ukaz »Ovrednoteno pri« v razdelku »Oklepaji« podokna Elementi (Takeshi Abe; tdf#44839).
  • Izboljšave uvoza MathML (Takeshi Abe)
   • Izboljšan <mspace> iz MathML (tdf#76296)
   • Uvoz raztegljivega simbola za integral iz MathML (tdf#103500)
  • Izboljšave izvoza MathML (Takeshi Abe)
   • Izvoz dinamično-umerjenih integralov intd v MathML (tdf#97049)
   • Izvoz grških simbolov v MathML s pravilnim atributom mathvariant (tdf#101022)

  Jedro/splošno

  • Zapiranje LibreOffice ne bo več ubijalo aktivnih povezav UNO (Samuel Mehrbrodt, CIB, tdf#102274).

  Postavitev besedila

  • Nov, čez platformni sistem postavitve besedila, ki uporablja HarfBuzz za konsistentno postavitev besedila na vseh platformah (Akash Jain, GSoC 2016; Khaled Hosny; tdf#89870).
   • Postavitev OpenType je zdaj podprta na vseh platformah, privzete funkcije OpenType so omogočene za vse jezike.
   • Postavitev Graphite je zdaj podprta tudi na macOS, ne le v sistemih Linux in Windows.
   • Funkcije postavitve OpenType je mogoče nadzirati prek skladnje, ki je bila poprej podprta le za pisave Graphite.
   • Izboljšana poravnava poravnalnih znakov za arabsko pisavo (kašida).
   • Izboljšana postavitev navpičnega besedila za pisave CJK,, ki uporablja HarfBuzz namesto domorodnih rešitev.
   • Celotna postavitev besedila gre skozi HarfBuzz, ni več razlikovanja med t.i. enostavnimi in kompleksnimi pisavami.
   • Odpravljeni so številni hrošči postavitve besedila zgolj v sistemih Windows in macOS.
  Grafitna pisava Awami Nastaliq na sistemu macOS z novim sistemom postavitve besedila
  Aktivirana pisava STIX Two Text, ki prikazuje male začetnice, proporcionalne števke in ulomke
  • Izboljšana in konsistentna izračunava medvrstičnega razmika med platformami (Khaled Hosny; tdf#55469).
  • Omogočena navpična smer bloka »od leve proti desni«, potrebna za tradicionalno mongolščino in mančujščino (Khaled Hosny; tdf#33278).
  Nova možnost smeri navpičnega besedila od leve proti desni
  Navpična postavitev besedila od leve proti desni za tradicionalno mongolščino

  Sprememba barvnih palet

  glejte za zapis na blogu (v angl.)

  • Popravljene nedavne barve
  • Novo uvedena paleta po meri, ki omogoča neposredno dodajanje barv v pogovornem oknu sloga področja
  • S paleto po meri je nastavljanje tovarniških nastavitev prek Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barve odveč ‒ zato smo izbrisali to možnost
  • Palete gallery, web, cmyk in scribus so odstranjene zaradi nestandardnih in razmeroma arbitrarnih naborov z neprimernimi imeni
  • Paleti tango in html so doživele manjše posodobitve glede oznak in razporeditve barv
  • Paleta standard je tudi osvežena. Prva vrstica se zdaj pričenja z 12 odtenki sive, ki ji sledi 12 osnovnih barv z barvnega kolesa HSV. Naslednje vrstice so variacije teh osnovnih barv glede na nasičenost in svetilnost v stopnjah 66 %, 50 % in 25 %. Zadnja postavitev 12×8 se popolnoma prilega v našo mrežo barvnega izbirnika
  • Privzetemu naboru je dodana paleta breeze. Sestavljajo jo vse znane vrednosti iz navodil človeškega vmesnika KDE kot alternative tangu
  • Popolnoma nova je paleta tonal. Ponuja nabor barv z isto svetilnostjo, ustrezno barvnemu kontrastu
  • Dodana je paleta freecolour-hlc, zasnovana na barvnem modelu CIE LAB. Njen namen je ponuditi nabor barv, odporen na spremembe v različnih medijih, ki cilja na profesionalne izdajatelje vsebin.

  Podpisovanje dokumentov

  • Vdelani libxmlsec je nadgrajen na različico 1.2.22, vključno z našo implementacijo »OOXML Relationships Transform Algorithm« (zapis na blogu, Miklos Vajna, Collabora).
  • Dodana podpora za uvoz/izvoz podpisov PDF (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  Preverjen podpis PDF.

  Varni način

  Dodan je varni način, ki začasno zažene LibreOffice s svežim uporabniškim profilom in pomaga obnoviti okvarjeno prilagoditev (Armin Le Grand, CIB; Samuel Mehrbrodt, CIB).

  Zaženemo ga na enega od naslednjih načinov:

  • prek menija: Pomoč ▸ Ponovno zaženi v varnem načinu ...;
  • z uporabo možnosti --safe-mode v ukazni vrstici;
  • v okolju Windows: z ukazom LibreOffice (varni način) v meniju Start.
  Pogovorno okno varnega načina

  Vsebina pomoči

  • Besedilo pomoči bo odslej za boljšo konsistentnost upodobljeno v privzeti pisavi platforme, če je le mogoče, t.j. Segoe UI v sistemih Windows, Ubuntu v sistemih Ubuntu in Cantarell v sistemih Fedora (Adolfo Jayme Barrientos).

  Podpora shem Office URI

  • Libreoffice zdaj podpira naslednje registrirane sheme Office URI (objava 1, objava 2; Mike Kaganski, Collabora):
   • ms-word:
   • ms-powerpoint:
   • ms-excel:
   • ms-visio:
   • ms-access:
  • Prav tako je uvedena nova shema po meri za LibreOffice:
   • vnd.libreoffice.command:
  • Trenutno je parameter privzete mape za shranjevanje prezrt.
  • Ravnalnik shem je registriran v OS z namestitvenim programom v okolju Windows. MS-specifične sheme se registrirajo, le če so potrjena polja Odpri datoteke MS (objava)
  • S tem je npr. omogočena boljša integracija s SharePoint.

  Filtri

  Izboljšave filtra OpenXML

  • Spremembe uvoza/izvoza v .xlsx in .xls:
   • popravljena sproščena širina skritih/strnjenih združenih stolpcev po izvozu v .xlsx in .xls (tdf#51524, Bartosz Kosiorek);
   • ležeča postavitev je zdaj pravilno shranjena ob izvozu v .xlsx, združljiv z MS Excel (tdf#48767, Bartosz Kosiorek);
   • skrite in tudi prazne vrstice so postale skrite ob uvozu datotek .XLSX in .XLS (tdf#98106, Bartosz Kosiorek);
   • orisani stolpci in vrstice se zdaj shranjujejo pravilno pri izvozu v XLSX (tdf#100347, Bartosz Kosiorek);
   • ob izvozu .xlsx se zdaj shranita tudi ključa XML_outlineLevelRow in XML_outlineLevelCol (združljivo z Office365) (tdf#101135, Bartosz Kosiorek);
   • popravljena širina stolpca pri MS Excel za macOS po izvozu v XLSX in XLS (tdf#100946; Bartosz Kosiorek, Markus Mohrhard);
   • popravljena natančnost širine stolpca glede na specifikacijo MS (tdf#101363, Bartosz Kosiorek);
   • popravek za uporabniško-določeno oblikovanje po meri, ki se ni uveljavljalo ob uvozu dokumentov XLSX (tdf#70565, Bartosz Kosiorek);
   • popravljen izvoz obarvanih praznih celic v dokumente .xlsx in .xls (tdf#46738, Bartosz Kosiorek);
   • popravek težav z združljivostjo s programom Excel 2007 po izvozu v zapis .xlsx (tdf#101059, Bartosz Kosiorek);
   • popravljen počasen uvoz združenih vrtilnih tabel v .xlsx (tdf#102694, Tamás Zolnai);
   • oblike številk:
    • ohrani ubežne znake (tdf#81939, Laurent BP);
    • oblika ulomka poleg '#' in '?' sprejme '0' tdf#100755, Laurent BP);
    • razširjeni LCID je mogoče uvoziti. Razširjeni LCID se uporablja za izvoz koledarskih in krajevnih števnikov oz. števk (tdf#36038, Laurent BP).

  Izboljšave filtra PDF

  • PDF je zdaj mogoče vstaviti v dokumente kot sliko (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

  Izboljšave binarnih filtrov Microsoft Office

  • Spremembe pri uvozu iz .doc in .xls
   • Zdaj je podprto sodobno privzeto šifriranje binarnih dokumentov Microsoft Office – »RC4 CryptoAPI Encryption« (Caolán McNamara, Red Hat, Inc.).

  Novi uvozni filtri

  • Binarne datoteke StarOffice (.sdc, .sda in .sdw) je mogoče znova uvoziti, prek libstaroffice (Laurent Alonso).
   • Ta uvozni filter je spisan na novo in je v zgodnji razvojni fazi. Pretvorba enostavnih datotek bi morala delovati, pri kompleksnejših pa lahko (in najbrž bo) pride do težav.
  • Datoteke Zoner Callisto/Draw (različica 4-5) je mogoče uvoziti, prek libzmf (Aleksas Pantechovskis, David Tardon).

  Uporabniški vmesnik

  • Tipke za bližnjice se zdaj pojavljajo v kontekstnih menijih in njihovo vidnost je mogoče določiti v Orodja ▸ Možnosti ▸ Pogled ▸ Meni (tdf#74377, Maxim Monastirsky).
  Tipke za bližnjice v kontekstnem meniju: levo – onemogočene, desno – omogočene
  • Pogovorno okno obnovitve dokumentov je poenostavljeno; videti je veliko boljše in manj zapleteno (tdf#99341; Muhammet Kara, Pardus; Yousuf Philips).
  Pogovorno okno obnovitve dokumentov. Levo - na začetku, sredina - v teku, desno - dokončano)
  • Prenovljeno pogovorno okno Upravitelja razširitev; zamenjani so k napakam nagnjeni po meri izdelani gumbi in vedenja z združljivimi, standardnimi gradniki in vedenji, obenem so odpravljeni različni hrošči. Upravitelj razširitev zdaj ponuja boljšo izkušnjo uporabnikom in višjo stopnjo dostopnosti (tdf#103146, tdf#102004; Muhammet Kara, Pardus).
  Prenovljeno pogovorno okno Upravitelj razširitev


  Ikone

  • Podpora za ikone 32px (zelo velike) v orodni vrstici. Trenutno imajo le ikone Breeze na voljo različice 32px (Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • Podpora za ikone SVG, ki pa velja - zaradi manjših težav in ker z LibreOffice ni priložene nobene teme ikon z ikonami SVG - za poskusno funkcionalnost (Tomaž Vajngerl, Collabora).

  Pogovorno okno Območje

  • Preoblikovanje zavihkov Barve, Prelivi, Šrafiranje in Bitna slika ter dodatek zavihka Vzorec (tdf#94551; Rishabh Kumar – GSoC 2016, Katarina Behrens – CIB, Heiko Tietze, Yousuf Philips).
  Zavihek Barve: levo – 5.1, desno – 5.3
  Zavihek Prelivi: levo – 5.1, desno – 5.3
  Zavihek Šrafiranje: levo – 5.1, desno – 5.3
  Zavihek Bitne slike: levo – 5.1, desno – 5.3
  Novi zavihek Vzorci.
  • Privzeti nabor vzorcev (tdf#94547, Yousuf Philips).

  Orodne vrstice

  • »Odpri predlogo« je dodan v spustni meni »Odpri« (Samuel Mehrbrodt – CIB; eb4ad667b).

  Stranska vrstica

  • Uvedba zavihka Stran v stransko vrstico v modulu Writer, ki ima štiri podokna – Oblika strani, Slogi, Glava in Noga (glejte ta zapis na blogu) (tdf#83830; Susobhan Ghosh – GSoC 2016, Katarina Behrens – CIB, Yousuf Philips).
  Zavihek Stran v Writerju
  • Dodana funkcionalnost »Uvozi bitno sliko« v podokno vsebine področja, ki se nahaja na zavihku Lastnosti (tdf#90078, Susobhan Ghosh – GSoC 2016, Katarina Behrens – CIB, Yousuf Philips).
  Gumb Uvozi bitno sliko v podoknu Vsebina področja
  • Dodana funkcionalnost potrditvenega polja Predogled slogov v zavihek stranske vrstice Slogi in oblikovanje (tdf#93845, Susobhan Ghosh – GSoC 2016, Katarina Behrens – CIB, Yousuf Philips).
  Gumb Uvozi bitno sliko v podoknu Vsebina površine
  • Uvedba novega podokna »Predvajanje medijev« v podoknu Lastnosti, ko je izbrana medijska datoteka (glejte ta zapis na blogu) (tdf#87794, Susobhan Ghosh – GSoC 2016, Katarina Behrens – CIB, Yousuf Philips).
  Podokno Predvajanje medijev

  Meni

  • Nov vnos Pomoč ▸ Uporabniški vodniki .... Neposredna povezava na uporabniške vodnike in sorodno dokumentacijo (Olivier Hallot, Christian Lohmaier, Heiko Tietze, Yousuf Philips, Samuel Mehrbrodt,Katarina Behrens).
  • Nov vnos Pomoč ▸ Pomoč s spleta (v angl.) .... Neposredna povezava na forume in zbirko znanja skupnosti (Olivier Hallot, Christian Lohmaier, Heiko Tietze, Yousuf Philips).
  Povezava na forume in uporabniške vodnike

  Prilagoditev

  • Pogovorno okno izbora teme je zdaj popravljeno in iskalno polje in gumbi kategorij znova pravilno delujejo. Zdaj lahko obarvate svoje okolje LibreOffice po svojem okusu prek Orodja ▸ Možnosti ... ▸ LibreOffice ▸ Personalizacija ▸ Izberi temo (tdf#87597, ecc43f06a94587e8808c7edf73eae23e5243dc85; Muhammet Kara, Pardus).
  Pogovorno okno izbora teme Firefox
  • Pogovorno okno prilagoditve je bolj dostopno in uporabniku prijazno, saj zdaj prikazuje možnosti, ki so bile prej zakrite z deljenimi gumbi (tdf#82840, tdf#103160; Muhammet Kara, Pardus; Yousuf Philips).
  Meniji in zavihki orodne vrstice v pogovornem oknu prilagoditev

  Urejevalnik Basica

  • Integrirano razvijalno okolje BASIC IDE zdaj uporablja barve, ki jih nastavite kot »Barvo pisave« in »Ozadje dokumenta« v Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barve programa (tdf#103209, Takeshi Abe).

  Dostopnost

  • Vsakdo lahko odslej izboljšuje vmesnik s stališča dostopnosti, saj se lahko skoraj vse relacije zdaj enostavno urejajo z Glade (tdf#87026, Muhammet Kara, Pardus).

  Spletna različica

  To izdajo odlikuje prva izdaj kode LibreOffice Online, spletnega LibreOffice, ki ponuja osnovno sodelovalno urejanje dokumentov v brskalniku z uporabo jedra LibreOffice. Zvestoba upodobitve je odlična in medopravilnost oz. združljivost je enaka tisti v LibreOffice. Vendar gre v temelju za strežniško storitev, za katero je bolje, če jo namesti in prilagodi poznavalec izdelave potrdil SSL, in je najbolj uporabna, če je integrirana s še drugimi strežniškimi rešitvami oz. storitvami.

  Javna slika LibreOffice Online za Docker

  Vzemite si najnovejšo sliko docker s tega naslova v Docker Hub: https://hub.docker.com/r/libreoffice/online

  Ali na naslednji način:

  $ docker pull libreoffice/online:master
  $ docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e "domain=<your-dot-escaped-domain>" --cap-add MKNOD libreoffice/online:master
  

  Znane težave

  Ta slika ne deluje na sistemu Ubuntu 14.04 LTS, ker Ubuntu 14.04 LTS manjka prevajalna možnost jedra CONFIG_AUFS_XATTR=y, ki vodi do nedelovanja setcap v dockerjevi hrambi aufs. Hrošč: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1557776

  Pomoč

  • Številne posodobitve in izboljšave vsebine (Gabor Kelemen, Olivier Hallot, Lera Goncharuk, Adolfo Jayme Barrientos, Jean Spiteri, Andras Timar).

  Jezikovno prilagajanje

  • Naglasna oznaka v imenih funkcij programa Calc v španskem jeziku (npr. DÍA(), MÁX()) je odstranjena v različici 5.2.3, gre za prilagoditev drugim implementacijam preglednic (tdf#101981, Adolfo Jayme Barrientos, Johnny_M).
  • Nekaterim funkcijam programa Calc dodano rusko ime (bormant).

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Kot privzeti jezik dokumentov in za krajevnim nastavitvam primerno oblikovanje so na voljo:

  Novi jeziki/krajevne nastavitve na seznamu jezikov

  Na voljo za dodeljevanje lastnosti znakom in za preverjanje črkovanja so:

  • šlezijski [szl-PL] (tdf#101540, Eike Rathke (Red Hat, Inc.));
  • madžarski, Rovas [hu-Hung-HU] (tdf#97406, Eike Rathke (Red Hat, Inc.));

  Vključitev drugih jezikov

  Želimo podpreti kar največje število jezikov. K sodelovanju so se prijavili prostovoljci, ki bodo prevajali LibreOffice v svoj materni jezik in ga s tem poskušali ohraniti:

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  Izboljšana so bila jezikovna orodja (slovarji za preverjanje črkovanja, slovarji sopomenk, vzorci deljenja besed) za naslednje jezike:

  • datoteke samopopravkov za evropsko portugalščino so usklajene z datotekami za brazilsko portugalščino (tdf#97439, Tiago Santos);
   • dodanih 1936 vnosov za samodejno zamenjavo, 11 novih izjem besed z dvema velikima začetnicama ter 1726 novih okrajšav;
  • posodobljen seznam izjem za hrvaški jeziki: dodanih 66 novih okrajšav;
  • orodja za preverjanje nemškega jezika (de-AT, de-CH, de-DE) so občutno izboljšana (tdf#105396):
   • Slovar za preverjanje črkovanja zdaj vsebuje več kot 258.000 besed. Nova različica dodaja več kot 7.300 novih besed;
   • Vzorci za deljenje besed so izboljšani. Nova različica vključuje 700 popravljenih in novih vzorcev deljenja. Deljenje besed uporablja novo funkcijo COMPOUND in vsebuje seznam z več kot 69.000 besedami in sestavljenkami;
   • tezaver zdaj vsebuje več kot 146.000 besed v več kot 37.000 množicah sopomenk. V novi različici je dodanih ~11,000 novih besed. Tezaver vsebuje zdaj 11.400 asociacij in 1.900 antonimov (protipomenk).
  Note pin.svg

  Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, se nam pridružite.

  Skriptanje: Python in Basic

  Posodobljen Access2Base

  Access2Base, knjižnica Basic za uporabnike modula Base, je zdaj na voljo v različici 1.6.0 (Jean-Pierre Ledure).

  Osrednje izboljšave se nanašajo na upravljanje (dolgih) binarnih polj z metodama GetChunk in AppendChunk.

  Prav tako je obseg metode CopyObject razširjen na podvajanje celotnih tabel med različnimi zbirkami podatkov. Kot poskusna funkcionalnost lahko tabele pripadajo zbirkam podatkov, zgrajenim nad določenimi sistemi zbirk podatkov (npr. iz HSQLDB v MySql ali obratno).

  Poleg tega je španski prevod uporabniškega vmesnika zagotovil Iñigo Zuluaga.

  Polna dokumentacija je na voljo na spletišču dokumentacije (v angl.).

  Pisave

  Integracija v op. sisteme

  Windows

  • Namestitveni program v Windows (MSI) zdaj podprira funkcionalnost Ponovno zaženi upravitelja (Restart Manager), ki je na voljo na sistemih Windows Vista in novejših (objava; Mike Kaganski, Collabora). S tem je omogočeno samodejno zapiranje in ponovno zaganjanje procese, ki zaklepajo datoteke, ki jih mora namestitveni program zamenjati. Poprej je bil prikazan le seznam teh datotek, uporabnik pa jih je moral zapreti/ponovno odpreti ročno. Brez zapiranja/ponovnega zaganjanja je po namestitvi potreben ponoven zagon sistema.

  Poskusne funkcionalnosti

  Te funkcionalnosti še niso v celoti dokončane, drzni navdušenci pa jih lahko poskusite. Omogočite jih v Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno ▸ Omogoči poskusne funkcionalnosti (lahko je nestabilno).

  Orodne vrstice

  • Dodani so štirje načini orodne vrstice, kar uporabniku poenostavlja preklop vidnih orodnih vrstic, kar stori v Pogled ▸ Postavitev orodne vrstice (tdf#101249; Szymon Kłos, GSoC 2016; Yousuf Philips).
  • Implementacija razvojnega ogrodja razširjene orodne vrstice – glejte ta zapis na blogu (Szymon Kłos, GSoC 2016; Jan Holešovský, Collabora; Samuel Mehrbrodt, CIB; Yousuf Philips).
  • Implementacija treh postavitev v razširjeni orodni vrstici (Szymon Kłos, GSoC 2016; Yousuf Philips; Heiko Tietze).
  • Dodana je orodna vrstica Standardno (enojni način), ki ponuja alternativno enovrstično orodno vrstico poleg privzete dvovrstične razporeditve in vsebuje najpogosteje uporabljene operacije funkcij, vstavljanja in oblikovanja. Aktivirate jo lahko z omogočanjem Pogled ▸ Načini orodne vrstice ▸ Enojno (tdf#92218, Yousuf Philips).
  Nova orodna vrstica Standardno (enojni način) v modulu Impress 5.3

  Stranska vrstica

  • V stranski vrstici modula Writer je nov odsek Upravljaj spremembe.
  Nov odsek stranske vrstice Upravljaj spremembe
  • Uvedba podokna »Privzeti liki« v novem zavihku Liki (trenutno le poskusno) za Draw – glejte ta zapis na blogu (tdf#87643; Susobhan Ghosh – GSoC 2016, Katarina Behrens – CIB, Yousuf Philips).
  Privzeto podokno likov v novem zavihku Liki

  Drugo

  • Dodan je kontrolnik orodne vrstice za vstavljanje znakov Emoji (tdf#100100; Akshay Deep, GSoC; Samuel Mehrbrodt, CIB).
   • Še vedno poskusno, funkcionalnost je potrebno aktivirati: Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno ▸ Omogoči poskusne funkcionalnosti (lahko je nestabilno)
   • Trenutno ne deluje v okolju Windows, glejte tdf#105689).

  Pogovorno okno Emoji

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Splošno

  • Tema ikon »Human« je odstranjena (Samuel Mehrbrodt – CIB, d1f4b84fa).
  • Odstranjena je podpora za pisave zgolj bitnih slik na sistemih Windows (Khaled Hosny; tdf#103514).
  • Odstranjena je podpora za pisave Type 1 (Khaled Hosny; 48304c).
  • Podpora za ActiveX velja za opuščeno in jo je v prihodnje moč odstraniti. Če ta sprememba negativno vpliva na vaš program v okolju Windows, pišite na razvijalski dopisni seznam LibreOffice z vašim primerom rabe on načrtujte umik rabe ActiveX. Še posebej nas zanima vaš odziv, če uporabljate ActiveX za vdelavo komponent LibreOffice v vaš program.

  Impress

  • Čarovnik Datoteka ▸ Čarovniki ▸ Predstavitev je odstranjen. Namesto tega je na voljo novo pogovorno okno za izbor predloge ob zagonu programa Impress (glejte #Izbirnik_predlog) (Akshay Deep, bb8040595c9b6f0ccde39e6833f27a50abb891d8).
  • Enostavne prelivne predloge Abstraktna zelena, Abstraktna rdeča in Abstraktna rumena so odstranjene (Yousuf Philips).

  Pod pokrovom

  Poglejte, kaj se je spremenilo pod pokrovom.

  Spremembe API-ja

  Odstranjene prilagoditvene možnosti

  Spremembe API-ja UNO

  Jezikovne vezave Java UNO

  • Odstranitev nekaterih opuščenih vmesnikov (970b0ebb67d4033d70795e586a26c7a695c14194)
   • com.sun.star.uno.IFieldDescription
   • com.sun.star.uno.IMemberDescription
   • com.sun.star.uno.IMethodDescription
   • com.sun.star.uno.ITypeDescription

  Spremembe SDK

  • Različne platforme, ki temeljijo na GCC, nič več ne določajo makra C/C++ HAVE_GCC_VISIBILITY_FEATURE v settings/settings.mk (vendar še vedno določajo zastavico prevajalnika -fvisibility=hidden) (f255c3e96e25a43a4724d80287554d892d7ffd70)