TDF Wiki/Multilingual/fa

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

دانستن این نکته‌ها برای تمام ویرایش‌کننده‌های ویکیِ TDF مهم است. لطفاً قبل از اضافه‌کردن یک صفحهٔ جدید به این ویکی، این نکته‌ها را با دقت بخوانید.

این صفحه در مورد نام‌گذاری صفحه‌ها و زیر‌صفحه‌های ویکی است.

نام‌گذاری صفحه‌ها به دو شیوهٔ کلی انجام می‌شود:

 1. مطلب‌هایی که سراسری هستند. مقاله‌ها به زبان انگلیسی نوشته می‌شوند و به بقیهٔ زبان‌ها صرفاً ترجمه می‌شوند. مقاله‌های ترجمه‌شده زیرصفحه‌ای از مقالهٔ اصلی، با کد آن زبان، خواهند بود.
 2. مطالبی که محلی هستند. مقاله‌ها به زبان مورد نظر نوشته می‌شوند و ترجمه نخواهند شد. این مقاله‌ها زیر صفحهٔ مقاله‌ای با کد آن زبان خواهند بود.

مقاله‌های سراسری

مقاله‌ها به زبان انگلیسی نوشته می‌شوند و به زبان‌های مختلف ترجمه می‌شوند. مقاله‌های ترجمه زیر‌صفحه‌ای از مقالهٔ اصلی، با کد آن زبان، خواهند بود.

نمونه‌ها:

و به همین صورت...

قانون‌های کلی برای ایجاد یک صفحه:

 • نام مقاله‌ای با نام My Page، My Page/xx خواهد بود.

به صورتی که به جای xx باید کد زبان مورد نظر شما با حرف‌های کوچک نوشته شود.

 • همیشه {{OrigLang|}} را به ابتدای صفحهٔ انگلیسی اضافه کنید. این الگو تمام پیوندهای مرتبط به زبان‌های دیگر آن مقاله‌ را اضافه می‌کند.
 • همیشه {{Lang|}} را به ابتدای صفحهٔ ترجمه شده اضافه کنید. این الگو نیز تمام پیوندهای مرتبط به زبان‌های دیگر آن مقاله را اضافه می‌کند.
 • اگر شما می‌خواهید که عنوان را نیز ترجمه کنید، عنوان ترجمه شده را به این صورت اضافه کنید: {{Lang|عنوان ترجمه شده}}. هیچ‌وقت اسم مقاله را تغییر ندهید، چون تمامی پیوند‌های زبان‌های دیگر خراب می‌شود.
 • مطمئن شوید که شما در حال ویرایش در مقالهٔ جدید هستید و اشتباهی در مقالهٔ اصلی (انگلیسی) ترجمه انجام ندهید.

به این صورت، ویکی می‌تواند زبان‌های مختلف را همزمان به صورت خودکار داشته باشد.

 • پیوند به نسخه‌های دیگر این مقاله در زبان‌های دیگر به صورت زیر خواهد بود.
Warning: Display title "" overrides earlier display title "ویکی چندزبانه".
 • همچنین به صورت خودکار، مقاله‌ها رده‌بندی می‌شوند.
 • این زیرصفحه‌ها به صورت خودکار توسط افزونه‌های مدیاویکی که تنظیمات زبان مورد نظر در مرورگر یا ترجیحات را تشخیص می‌دهند، استفاده می‌شوند. کاربر به صورت خودکار به زیر‌صفحهٔ مناسب هدایت خواهد شد.

مشکل‌ها

مشکل وضعیت راه‌حل فوری
تشخیص خودکار زبان کاربر و هدایت کاربر به صفحهٔ ترجمه شدهٔ مورد نظر هنوز کار نمی‌کند. در حال رسیدگی کاربرها می‌توانند به صورت دستی بر روی نوار ابتدای صفحه زبان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مقاله‌های محلی

مقاله‌هایی که به زبان محلی نوشته می‌شود و به زبان‌های دیگر ترجمه نخواهد شد. این مقاله‌ها به صورت زیرصفحه‌ای از یک مقالهٔ کلی با کد زبان مورد نظر (در حروف بزرگ) خواهند بود.

نمونه‌ها:

...

 • FR (مقالهٔ اصلی صفحهٔ فرانسوی)
 • FR/Blabla

...

و به همین صورت...