TDF Wiki/Multilingual/jv

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Menika pitudhuh kangge sedaya editor. Mangga diwaos pitudhuh-pitudhuh menika saderenge nambah kaca teng wiki punika.

Ngandhap menika caranipun njenengi kaca wiki lan caranipun mbangun cengkorongan wiki ngangge damel sub-sub kaca.


Wiki ini memiliki kerangka dasar dalam dua struktur:

 1. Konten dengan tujuan global. Semua halamannya diatur dalam bahasa Inggris dan akan diterjemahkan kedalam beberapa bahasa. Halaman-halaman yang diterjemahkan adalah nama subhalaman dengan kode bahasa mereka.
 2. Konten dengan tujuan lokal. Halaman-halaman ditulis hanya dengan bahasa setempat dan tidak akan diterjemahkan. Sub-sub halaman ini dinamai dengan kode bahasanya.


Konten untuk tujuan global

Konten dengan tujuan global. Semua halamannya diatur dalam bahasa Inggris dan akan diterjemahkan kedalam beberapa bahasa. Halaman-halaman yang diterjemahkan adalah nama subhalaman dengan kode bahasa mereka.

Tuladha:

 [[Marketing]]
 [[Marketing/de]] (subpage German translation)
 [[Marketing/es]] (subpage Spanish translation) 
 [[Marketing/fr]] (subpage French translation) 
 [[Marketing/it]] (subpage Italian translation) 
 ... lan salajengipun


Aturan dasar dalam membuat halaman Anda:

 • The name of the translated article My Page will be My Page/xx, while xx is the ISO code of the language in lower case.
 • Always add {{OrigLang|}} to the original English page. It will display the links, to all language versions of this page.
 • Always add {{Lang|}} to a translated page, which will display the links, to all other language versions of this page.
 • If you'd like to translate the title as well, just add the translated title like this: {{Lang|Translated Title}}. Never change the article's name as this will break the language links.
 • Make sure you are working on the new article and don't accidentally translate the original one.


By this, the wiki engine supports the handling of multiple languages automatically.

 • It will display the links to all language versions of this page like this:

Warning: Display title "" overrides earlier display title "Ndamel Wiki Multibasa".

 • It will automatically add the language category to the pages.
 • The subpages will automatically be used by different MediaWiki extensions which detect language settings in browsers or user preferences. The user will then automatically be redirected into the appropriate subpage.


Beberapa Issue

Masalah Status Workaround
Automatic detection of the users language and redirection to the corresponding translated page does not work yet. under investigation Users choose the appropriate language manually by clicking on their language code in the displayed language selection bar.

Konten untuk tujuan lokal

Halaman-halaman ditulis hanya dengan bahasa setempat dan tidak akan diterjemahkan. Sub-sub halaman ini dinamai menggunakan kode bahasanya dengan menggunakan huruf besar.

Tuladha:

 [[Main Page/de|DE]] (Top page of local German content)
 [[DE/Team]]
 [[DE/Veranstaltungen]]
 ...
 [[FR]] (Top page of local French content) 
 [[FR/Blabla]]
 ... lan salajengipun