Opombe ob izdaji LibreOffice 4.4

  From The Document Foundation Wiki

  Spremembe v LibreOffice 4.4

  O tej strani

  To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v opombah ob izdaji 4.3! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

  Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

  • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
  • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
  • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

  Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!

  Writer

  Predloge glavnih dokumentov

  Writer ima že dolgo glavne dokumente. Glavni dokument omogoča upravljanje z velikimi dokumenti, kot je knjiga z več poglavji. Glavni dokument lahko imamo za hranilnik posameznih datotek programa LibreOffice. LibreOffice 4.4 vpeljuje predloge glavnih dokumentov. Te predloge glavnih dokumentov je mogoče dodajati Upravitelju predlog in ustvariti nov dokument, ki je zasnovan na predlogi glavnega dokumenta, tako da vsebuje enako začetno vsebino kot predloga, na kateri temelji (Caolán McNamara, Red Hat).

  Liki imajo lahko polje z besedilom

  Liki v programu Writer imajo odslej lahko polje z besedilom, kar pomeni, da je možno imeti obenem kompleksno vsebino program Writer ter polno geometrijo risanih plasti za lik (tdf#70942 zapis na blogu). (Miklós Vajna, Collabora)

  Tabela v besedilu lika in lik z zaobljenimi vogali.

  Izboljšano sledenje spremembam

  • Ukaza »Sprejmi spremembo« in »Zavrni spremembo« zdaj samodejno skočita na naslednjo spremembo (tdf#83953, Samuel Mehrbrodt).
  • Vključeni novi gumbi v orodno vrstico Sledenje spremembam, skupaj z novim naborom ikon (tdf#83955, tdf#84405, Yousuf Philips).
  Nove ikone za orodno vrstico Sledenje spremembam
  • Bližnjica krmilka + dvigalka + E je povezana s snemanjem beleženih sprememb (tdf#86183, Yousuf Philips).

  Spustni meni slogov

  Spustni seznam slogov ima zdaj ločen meni za urejanje ali posodabljanje trenutnega sloga (tdf#62081, Szymon Kłos in Samuel Mehrbrodt).

  Deljen meni za spustni seznam Slog.

  Enostavnejše oštevilčevanje vrstic za glave in noge

  Zdaj lahko oštevilčevanje vrstic za glave in noge (z uporabo ustreznega sloga odstavka Glava/noga) omogočimo na istem mestu, kjer že nastavljamo oštevilčevanje vrstic: Orodja ▸ Oštevilčevanje vrstic, poleg že obstoječe metode v pogovornem oknu sloga (tdf#84504, Charu Tyagi, Ericsson).

  Oštevilčevanje vrstic glave/noge.

  Izboljšave vrstice stanja

  • Številke strani v vrstici stanja so bolj razumljive, ko uporabljate sloge številčenja strani (tdf#80617, Yousuf Philips in Samuel Mehrbrodt).
  Prej (na levi) in potem (na desni) – tako so izboljšane številke strani v vrstici stanja.
  • Razmik med elementi je izboljšan za boljši prikaz na zaslonih z manjšo ločljivostjo in v majhnih oknih in dvoklik praznega polja v vrstici stanja nič več ne odpre pogovornega okna »Polja« (tdf#86018, Yousuf Philips in Samuel Mehrbrodt).
  • Vedenje ob kliku je poenoteno, tako da levi klik povzroči dejanje ali pogovorno okno, medtem ko desni klik povzroči prikaz kontekstnega menija (tdf#82707, Yousuf Philips in Samuel Mehrbrodt).
  • Elementom vrstice stanja dodani orodni namigi (tdf#82708, Yousuf Philips in Samuel Mehrbrodt).
  • Šteje besed in znakov zdaj uporablja ločilo tisočic (tdf#83308, Yousuf Philips in Matthew J. Francis).

  Izboljšave orodnih vrstic

  Orodni vrstici »Standardno« in »Oblikovanje« sta doživeli reorganizacijo z odstranitvijo manj uporabnih funkcionalnosti in zamenjavo s pogosteje uporabljenimi, da bi zmanjšali potrebo uporabnikov po iskanju po menijih in prilagajanju orodnih vrstic. Orodnima vrsticama so dodani dodatni uporabni gumbi, ki pa so privzeto skriti in jih je enostavno mogoče omogočiti (tdf#81475, Yousuf Philips in Samuel Mehrbrodt).

  Prej (na vrhu) in potem (spodaj) – tako sta izboljšani orodni vrstici.

  Zaznamki v Krmarju

  Zaznamke lahko v Krmarju poimenujete s poljubnimi znaki, ki so dovoljeni v imenih sider HTML (v angl.). Natančneje, LibreOffice zdaj sprejema piko (.) in dvopičje (:) (tdf#56116, Brij Mohan Lal Srivastava).

  Izboljšave samopopravkov

  Zamenjava vezajev med številkami, nadomestnih vzorcev v privzetih seznamih samopopravkov in novi sredinski vzorci z nadomestnimi znaki za samopopravke, prav tako v programih Impress, Calc in Draw (László Németh):

  • Izboljšana funkcionalnost samopopravkov »Zamenjaj vezaje«: dvojne vezaje (–) med številkami nadomesti dolgi pomišljaj (—) namesto pomišljaja, glede na ortografijo obsega vrednosti (letnice, številke strani itn.), npr. 1:15--2:15 p.m., starosti 3--5, pp. 38--55, Predsednik Jimmy Carter (1977--81) zamenjajo 1:15–2:15 p.m., starosti 3–5, pp. 38–55, Predsednik Jimmy Carter (1977–81), glejte tudi DashWikipedia logo v3.svg tdf#62923.
  • Poenostavljen vnos posebnih simbolov s privzetimi vzorci samopopravkov:
   • Simboli za blagovno znamko (angl. trademark), avtorsko zaščiteno (angl. copyright), zaščiteno znamko (angl. registered): nič več ni potrebno vnesti in brisati presledkov pred privzetimi vzorci samopopravkov (tm), (C), (R): LibreOffice(tm) zamenja LibreOffice™ (tdf#81571).
   • Puščice: ni potrebno vnesti presledkov okoli privzetih vzorcev samopopravkov za »puščice ASCII« (->, <-): A->B->CA→B→C.
   • Nadpisani/podpisani znaki (v francoskih in madžarskih privzetih vzorcih za samopopravke): TeX-u podoben vnos za podpisane/nadpisane znake Unicode: cm^2cm², H_2OH₂O, H^+H⁺. (Opomba: ti znaki so običajno tipografsko boljši kot uporaba črk manjše velikosti z oblikovanjem podpisanih/nadpisanih znakov, še posebej pri privzeti pisavi Graphite za LibreOffice, Linux Libertine G.) [Francoski (Olivier R.) in madžarski].
  • Sredinski nadomestni vzorci za samopopravke: z vzorci za samopopravke z nadomestnimi znaki (besedilo.* in .*besedilo), ki jih je vpeljala izdaja LibreOffice 4.2.x, so samopopravki dovoljevali nadomeščanje besed s poljubnimi predponami ali priponami. Z izdajami LibreOffice 4.4.x je možno dodajati vzorce v obliki .*besedilo.*, ki samopopravijo pogoste tipkarske napake med besedami (tdf#55292).
  Primer: posamičen vnos samopopravka z vzorcem (npr. .*laod.*load) popravi vse besede, ki vsebujejo določen niz znakov:
  uplaoding → uploading
  uplaoded → uploaded
  downlaoding → downloading
  downlaoded → downloaded
  ...
  Še več, vzorec (npr. .*besedilo.*) lahko uporabimo tudi za pisanje posebnih znakov. Za primer vzemimo enostavnejšo zamenjavo f-ligatur:
  .*fi.* -> fi (U-FB01)
  .*fl.* -> fl (U-FB02)
  Opomba: nekatere pisave Graphite in OpenType že imajo vgrajeno samodejno zamenjavo f-ligatur v LibreOffice.

  Calc

  Glejte tudi: Spremembe zavihkov v vmesniku

  Čarovnik za statistiko (alternativa za Excelov dodatek »Analysis ToolPak«)

  V Čarovniku za statistiko Podatki ▸ Statistika:

  • dodani kvartili in opisna statistika (tdf#81801; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • dodan z-preizkus (tdf#74669; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • dodan preizkus hi-kvadrat (tdf#76868; Tomaž Vajngerl, Collabora).

  Neposredna pretvorba formul v statične vrednosti

  Dodana je nova funkcionalnost pretvorbe celic s formulo v statične vrednosti (prek menija Orodja ▸ Vsebina celice ▸ Formula v vrednost). Doslej smo morali za isti učinek izrezati celice in jih prilepiti nazaj na mesto (Kohei Yoshida, Collabora).

  Ustroj formul

  • Dodana funkcija preglednice AGGREGATE za medopravilnost z datotekami programa Excel (tdf#73148, Winfried Donkers in Eike Rathke).

  Izboljšave orodnih vrstic

  Orodni vrstici »Standardno« in »Oblikovanje« sta doživeli reorganizacijo z odstranitvijo manj uporabnih funkcionalnosti in zamenjavo s pogosteje uporabljenimi, da bi zmanjšali potrebo uporabnikov po iskanju po menijih in prilagajanju orodnih vrstic. Orodnima vrsticama so dodani dodatni uporabni gumbi, ki pa so privzeto skriti in jih je enostavno mogoče omogočiti z možnostjo »Prilagodi orodno vrstico ...« v kontekstnem meniju ali z ukazom Orodja ▸ Prilagodi ... (tdf#85594, Yousuf Philips).

  Primerjava izboljšav orodnih vrstic: prej (zgoraj) in potem (spodaj).

  Kontekstni meni delovnega lista

  Kontekstni meni, ki se pojavi za upravljanje z delovnimi listi po desnem kliku, ima zdaj ikone za operacije z delovnimi listi (tdf#86476, Yousuf Philips).

  Impress in Draw

  Glejte tudi: Spremembe zavihkov v vmesniku

  Besedilo predogledov predmetov v glavnem pogledu

  • V pogledu Matrice prosojnice je besedilo predogledov predmeta predstavitve odslej prikazano samo za branje. Spreminjanje besedila teh predogledov nikoli ni vplivalo na predmete, ki temeljijo na slogih predmeta predstavitve v predogledu. Za dodajanje ali skrivanje ravni predogleda orisnega oštevilčevanja lahko zdaj desno kliknete zadnjo vrstico, da se prikaže meni za dodajanje/skrivanje ravni (Caolán McNamara, Red Hat).
  Pokaži/skrij ravni orisa iz kontekstnega menija.
  • Vključevanje in izključevanje oznak v pogledu matrice prosojnice v predogledu orisa prek »Oznake vključene/izključene« zdaj tudi dejansko vključi/izključi oznake v slogih orisa. V preteklosti je to vplivalo le na predogled, medtem ko so slogi orisa ostali nespremenjeni. Zdaj pravilno vpliva na ravni orisa v navadnem pogledu (Caolán McNamara, Red Hat).

  Neposredno izbiranje in izključevanje elementov matrice z brisalko

  • V pogledu matrice prosojnice se elementi matrice, ki jih lahko uporabnik v Impressu odstrani prek Pogled ▸ Matrica ▸ Elementi matrice, zdaj lahko odstranimo z neposrednim brisanjem ustrezne ograde v predogledu pogleda matrice. Z drugimi besedami: če želite izbrisati glavo, nogo, številko prosojnice ali datum/čas, izberite polje v pogledu matrice in pritisnite brisalko (Caolán McNamara, Red Hat).
  Neposredno izberite in izključite elemente matrice z brisalko

  Prehodi OpenGL

  • Delujoči in omogočeni v gradnjah za sisteme Windows (Markus Mohrhard, Collabora).
  • Izboljšana implementacija na osnovi novega ogrodja OpenGL v vcl za sisteme Linux, Windows in macOS (Markus Mohrhard, Collabora).

  Polje naslova strani

  Novo polje: Naslov strani v Vstavi ▸ Polje ▸ Naslov strani (tdf#47302, Jennifer Liebel).

  Dedovanje trenutnega sloga celic pri vstavljanju nove vrstice/stolpca v tabelo

  Če imamo tabelo v programu Impress, po spremembi sloga celice in dodajanju nove vrstice ali stolpca slednji deduje slog trenutne vrstice/stolpca namesto privzetih vrednosti (tdf#60712, Hideki Ikeda).

  Geslo za urejanje

  Zdaj lahko shranimo datoteko Impress/Draw samo za branje in zahtevamo za njeno spreminjanje vnos gesla (tdf#63483, Katarína Behrens).

  Tiskanje: uporabi navedeno velikost papirja

  Draw zdaj pri tiskanju uporablja velikost papirja, kakršna je določena pri oblikovanju strani (tdf#63905, Eilidh McAdam).

  Gumb načina povečave

  Uvedba novega gumba načina povečave, s katerim je možno povečati, pomanjšati in zasukati pogled z uporabo krmilke in dvigalke (tdf#55903 in tdf#83572, Maxim Monastirsky in Yousuf Philips).

  Izboljšave orodnih vrstic

  Privzete orodne vrstice so bile reorganizirane, da so na orodnih vrsticah dejansko pogosto uporabljene funkcionalnosti (tdf#84909, Yousuf Philips).

  Prej (zgoraj) in potem (spodaj); primerjava, kako so izboljšane orodne vrstice v Impressu.

  Izboljšave menijske vrstice

  Meni Pogled je bil reorganiziran, da bolje združuje elemente, podobno kot v programih Writer in Calc (tdf#86209, Yousuf Philips).

  Base

  Chart

  Math

  Podpora barv

  • Zdaj Math podpira osnovnih 16 barv HTML fe5840 (Regina Henschel).
  • Nove dodane barve lahko vstavimo iz sidrane vrstice Elementi 38e21f (Marcos Paulo de Souza).
  Nove barve, ki jih podpira Math.

  Jedro

  Vključene pisave

  LibreOffice 4.4 sta dodani prosti tipografiji Caladea in Carlito (Huerta Tipográfica). Caladea in Carlito imata enako metriko in razmerja kot pisavi Microsoft Cambria in Calibri, tako da ju je možno uporabiti kot nadomestka na mestu (András Tímár, Collabora).

  Izvoz PDF z digitalnim podpisom

  Dokumente PDF, ki jih izdela LibreOffice, lahko med izvozom digitalno podpišete neposredno iz LibreOffice. Deluje na sistemih Windows, macOS in Linux, na sistemih Windows pa je uporabljena v sistem vgrajena funkcionalnost potrdil, ki hrani vaša potrdila za podpisovanje (Gökçen Eraslan - GSoC 2012, Markus Wernig - Wilhelm Tux, zbiranje prispevkov, Tor Lillqvist - Collabora).

  Izbiranje potrdila za podpisovanje na sistemu Windows.
  Zavihek »Digitalni podpisi« pogovornega okna Izvoz PDF.

  Risani predmeti

  Premaknete lahko tudi samo točko ob pravokotniku v risbah »črtnih oblačkov«, s pritisnjeno dvigalko (Matúš Kukan, Collabora).

  Tehnični slovarček

  Različne posodobitve so doletele tehnični slovarček. Dodana so imena novih izdaj Ubuntu in Debian kot tudi operacijskih sistemov. Poleg tega so bila opuščena imena izdaj Ubuntu (pred Ubuntu 10.04 LTS) odstranjena iz slovarčka.

  LibreOfficeKit

  Modula Calc in Impress podpirata upodabljanje s tlakovciWikipedia logo v3.svg za izboljšano delovanje ob krmarjenju po dokumentih na mobilnih napravah (Andrzej Hunt, GSoC 2014).

  Možnosti / splošno

  Vsebina pomoči

  Kakovost kode

  Prevajanje komentarjev v nemščini

  Številni dodatni komentarji v izvorni kodi so prevedeni v angleščino (Daniel Sikeler, Christian M. Heller, Tobias Madl, Thomas Viehmann, Philipp Riemer, Michael Jaumann, Laurent Balland-Poirier, Chris Sherlock, Philipp Weissenbacher in Jennifer Liebel).

  Coverity

  Izboljšana kakovost kode na temelju analize pregleda Coverity.

  Rezultati na temelju rezultatov analize pregleda Coverity (podatki so na voljo po predhodni registraciji)

  .

  Refaktoriranje

  Refaktorirani veliki deli kode programa Writer, veliki razredi razdeljeni v manjše vmesnike (Valentin Kettner, GSoC 2014).

  Filtri

  Glejte tudi: knjižnice Document Liberation

  Medijske vrste datotek

  Več predstavnostnih vrst datotek je zdaj dostopnih prek Vstavi ▸ Zvok/video: Real Audio (.ra), Real Media (.rm), Digital Video (.dv), Audio Codec (.ac3), Ogg Opus (.opus), Advanced Systems (.asf), MPEG Audio (.m4a) (tdf#82994, Daniel Sikeler in Caolán McNamara).

  Novi uvozni filtri

  • Draw lahko odslej uvaža datoteke Adobe PageMaker (razl. 6-7) prek knjižnice libpagemaker (Anurag Kanungo, GSoC 2014).
  Vzorčni dokument, odprt v PageMaker 7.0
  Vzorčni dokument, odprt v LibreOffice 4.4
  • Programa Writer in Draw lahko uvozita datoteke 57d3b5 programov MacDraw, MacDraw II in RagTime za Mac (v. 2-3) v Draw in Writer (prek libmwaw, 57d3b5cfa6bdd60ec5b3046bdd824e4f0adf3b30, Alonso Laurent; Fridrich Štrba in David Tardon).
  • Writer lahko odslej uvaža datoteke Sony BroadBand eBook (LRF) prek knjižnice libe-book (David Tardon).
  Vzorčna e-knjiga, odprta v LibreOffice

  Povezava s SharePoint in OneDrive

  • Iz LibreOffice se je mogoče povezati neposredno v SharePoint 2010/2013 (zapis na blogu, Mihai Varga, GSoC 2014).
  Različice
  Prevzem
  Oddaja
  Dokončana oddaja
  Nastavitev strežnika
  Overjanje
  Izbor datoteke
  Prevzem

  Izboljšana podpora OOXML

  • Zdaj so metapodatki uvoženi iz zapisa PPTX ef2668 (Miklós Vajna, Collabora).
  • Prelomljeni mnogokotnik po meri je zdaj izvožen 959a84 v zapis DOCX b81825 (Miklós Vajna, Collabora).
  • Podpora za bitne slike pri izvozu obrezanih slik v zapisu DOCX e16b01 (Miklós Vajna, Collabora).

  Izboljšana podpora zapisom programa Visio

  • Metapodatki se zdaj uvozijo iz VSDX (tdf#86664, Miklós Vajna, Collabora).
  • Metapodatki se zdaj uvozijo iz VSD (tdf#86729, Miklós Vajna, Collabora).

  Izboljšano kazalo vsebine pri izvozu HTML

  Možen je izvoz s pikastimi ločili CSS2, če omogočite Pogled postavitve tiskanja v Možnosti ▸ Nalaganje/shranjevanje ▸ Združljivost s HTML in izberete vrsto dokumenta HTML v pogovornem oknu Shrani kot programa Writer (László Németh).
  Preizkušeno z brskalniki Firefox 32, Google Chrome 39 in Internet Explorer 11.

  Staro kazalo vsebine HTML.
  Novo kazalo vsebine HTML s pikastimi ločili CSS2.

  Predogledne sličice dokumentov

  Predogledne sličice so zdaj stisnjene v PNG-8, kar zavzame občutno manj prostora kot PNG-24 brez večjega odstopanja v kakovosti slike. Običajno se predogledne sličice stisnejo na približno 35 % velikosti predoglednih sličic dokumenta, shranjenega z LibreOffice različice 4.3 (tdf#62104, Tomaž Vajngerl, Collabora).

  Izboljšana podpora zapisa MS Publisher

  • Odslej se uvozijo tudi vdelane pisave (David Tardon).
  • Zdaj se uvozijo tudi tabele (David Tardon).
  • Zdaj se uvozijo tudi metapodatki (Miklós Vajna, Collabora).

  Izboljšana podpora zapisa Abiword

  • Zdaj je jezik besedila pravilno nastavljen (David Tardon).
  • Zdaj se uporablja globalno določen način pisanja (David Tardon).
  • Zdaj se naslovi prepoznajo (David Tardon).
  • Zdaj se uvozijo tudi metapodatki (David Tardon).

  Izboljšana podpora preglednic MS Works Spreadsheet

  • Staro kodiranje znakov Lotus LICS je zdaj prepoznano in pretvorjeno (Laurent Alonso).

  Izboljšana podpora zapisa FictionBook

  • Jezik besedila je zdaj nastavljen (če so le v vhodni datoteki pravilno določeni) (David Tardon).
  • Zdaj se uvozijo tudi naslovi (David Tardon).

  Uporabniški vmesnik

  Pretvorba pogovornih oken v WidgetLayout zaključena

  LibreOffice 4.0 je vpeljal infrastrkturo za izgradnjo pogovornih oken in oken uporabniškega vmesnika z zapisom .ui GtkBuilder/Glade na osnovi XML. Vsa izvorna pogovorna okna in zavihki (na temelju .src) so zdaj pretvorjeni v ta novi zapis (zapis na blogu; Caolán McNamara, Red Hat; Palenik Mihály, GSoC 2014; Szymon Kłos, GSoC 2014; in še veliko več junakov).

  Sifr kot privzeta tema ikon na sistemih macOS

  LibreOffice 4.4 ima novo privzeto temo ikon na macOS - temo Sifr.

  Tema ikon Sifr na sistemu macOS.

  Spremenjena ravnila

  • Ravnila imajo manjše številke in so zdaj privzeto skrita (Jan Holešovský, Collabora).
  Ravnila v LO 4.4 (na desni) imajo diskretnejši, manj poudarjen videz.
  • Ravnila lahko vključite/izključite s kombinacijo tipk krmilka + dvigalka + R (tdf#87042, Mattias Põldaru).
  • Writer zdaj privzeto skrije navpično ravnilo, uporabnik pa ga lahko omogoči prek menija Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Writer ▸ Pogled (tdf#87923, Jan Holešovský, Collabora).

  Začetno središče

  Predloge se zdaj pojavijo neposredno v začetnem središču in jih lahko izberemo že tam (Efe Gürkan Yalaman, GSoC 2014, in Jan Holešovský, Collabora).

  Predloge v Začetnem središču.

  Nove privzete predloge

  Ustvarjene so nove predloge, ki so vključene v privzeto namestitev (Alexander Wilms, Edmund Laugasson, Jun Nogata, Michael Kovarik, Péter Szathmáry, Zirk).

  Nove predloge v Začetnem središču.

  Nov izbirnik barv

  • Pokaže nedavno uporabljene barve dokumentov.
  • Podpora različnih barvnih palet in za zapis palet programa GIMP, .gpl
  • Omogoča neposredno odpiranje izbirnika barv in izbor druge barve

  (Krisztian Pinter, GSoC 2014, Tomaž Vajngerl, Collabora, Maxim Monastirsky in Adolfo Jayme Barrientos))

  Novi izbirnik barv poenostavlja dostop do barv po meri in se izogne tavanju po menijih.

  Predelan spustni meni razmika med vrsticami odstavka

  Spustni meni razmika med vrsticami odstavka, ki je bil prisoten le v stranski vrstici, je predelan, tako da je uporaben tudi v glavni orodni vrstici, kamor je bil tudi dodan (tdf#83076, Jan Holešovský, Collabora, in Yousuf Philips).

  Predelan spustni meni razmika med vrsticami.

  Spustna menija Oznake in Oštevilčevanje

  Orodna gumba »Oznake« in »Oštevilčevanje« sta dobila spustne menije (tdf#85804, Maxim Monastirsky in Yousuf Philips).

  Uporaba novega spustnega seznama.

  Spremembe stranske vrstice

  Stranska vrstica je še vedno deležna progresivnih izboljšav naših razvijalcev iz skupnosti po začetnem uvozu kode iz paketa Symphony:

  • zdaj je privzeto omogočena v programu Writer, kot je bila doslej v programu Impress (tam je bila od 4.2). Zdaj stranska vrstica združuje funkcionalnosti starih plavajočih oken »Galerija« in »Slogi in oblikovanje«, s čimer je odstranjene veliko redundance v spletnem vmesniku (tdf#73151, Samuel Mehrbrodt).
  • Ikone zavihkov zdaj delujejo tudi kot preklop za odpiranje/zaprtje zloženih stranskih vrstic (tdf#67627, Thomas Arnhold).
  • Spustni meni stranske vrstice zdaj vsebuje ukaz »Zapri stransko vrstico« (tdf#85937, Samuel Mehrbrodt).
  • Stranska vrstica je privzeto odprta v modulu Writer, programa Calc in Draw prikazujeta le ikone zavihkov (tdf#85935, Jan Holešovský, Collabora).
  • Zavihki sloga imajo nove ikone (Miroslav Mazel).
  Nove ikone za zavihke sloga

  Spremembe kontekstnih menijev

  • Ukazi Izreži, Kopiraj in Prilepi so zdaj na vrhu kontekstnega menija (tdf#71770, tdf#84293, Jeffrey Stedfast, Xamarin, Yousuf Philips).
  • Writer ima zdaj zmožnost dostopa do pogovornega okno Posebno lepljenje prek kontekstnega menija, kar ga izenačuje s programom Calc (tdf#62947, Babu Vincent, Yousuf Philips).
  • Možnosti oblikovanja Pisava, Velikost pisave in Poravnava besedila so odstranjene iz kontekstnega menija: glede na statistiko rabe so bili v veliki meri neuporabljeni in njihova odstranitev zmanjšuje vidno kopičenje ukazov (tdf#81132, Yousuf Philips in Samuel Mehrbrodt).
  Izreži, kopiraj in prilepi pomaknjeni na vrh kontekstnega menija
  Posebno lepljenje je zdaj na voljo prek kontekstnega menija
  Odstranjene nekatere neuporabljene možnosti oblikovanja.
  • Writer ima zdaj možnost spremembe trenutno izbrane slike z drugo prek kontekstnega menija, kar ga pri rabi izenačuje s programoma Impress in Draw (tdf#82496, Jennifer Liebel).
  Zamenjaj sliko prek kontekstnega menija.

  Način urejanja / samo za branje

  LibreOffice zdaj prikaže informacijsko vrstico, ki vizualno nakazuje, kdaj je dokument odprt v načinu samo za branje. Ta vrstica zamenjuje ikono »Uredi datoteko« v glavni menijski vrstici, saj so se njeno označevanje in vzorci uporabe pokazali za uporabnike begajoči. Aktiviranje in deaktiviranje načina samo za branje je na voljo tudi prek menija Uredi ▸ Način urejanja ali prek tipk za bližnjice krmilka + dvigalka + M (tdf#80538, tdf#80536, Yousuf Philips, Samuel Mehrbrodt in Joren De Cuyper).

  Informacijska vrstica ponuja jasnejše informacije uporabnikom.

  Spremembe zavihkov

  • Zavihki preglednic (Calc) in plasti (Draw) so se pomaknili v ločeno vrstico in niso več prikazani ob vodoravnem drsniku. Ker številni slogi prikaza v sistemih Linux (poleg privzetih nastavitev v macOS) uporabljajo zelo tanke drsnike, so zaradi njih zavihki premajhni, da bi jih lahko kliknili in, kar je še huje, sploh prebrali (tdf#36772, Tomaž Vajngerl, Collabora, in Samuel Mehrbrodt).
  • Zavihki imajo posodobljen, poenostavljen videz (Tomaž Vajngerl, Collabora).
  Prej.
  Potem.

  Teme Firefox

  • Nov brskalnik za teme Firefox z iskanjem in predogledom. (Rachit Gupta, GSoC 2014).
  Novo pog. okno za iskanje in uveljavitev tem Firefox.
  • Teme Firefox zdaj veljajo tudi v vrhnji in spodnji orodni vrstici (tdf#59299, Michael Jaumann, LHM).
  Teme Firefox zdaj delujejo tako v vrhnji kot spodnji orodni vrstici.

  Spreminjanje velikosti slik

  Slike so zdaj privzeto proporcionalno povečane/pomanjšane v modulih Calc in Impress/Draw, kot je že veljalo za modul Writer (tdf#83808, Samuel Mehrbrodt).

  Poenostavitev pogovornega okna posebnih znakov

  Posebni znaki se zdaj dodajo v polje za urejanje, tako da lahko posebne znake vstavite/odstranite na mestu kazalke v polju (tdf#64302, tdf#85907; Szymon Kłos, Adolfo Jayme Barrientos).

  Poenostavljeno pog. okno posebnih znakov z vnosnim poljem.

  Izboljšave ikon

  • Temam ikon Tango, Sifr in Oxygen so dodane nove oz. izboljšane ikone (tdf#75256, tdf#75359; Mirek Mazel, Yousuf Philips, Cassandra Freund, Alexander Wilms in Adolfo Jayme Barrientos).
  • Velike ikone so privzeto prikazane na sistemih Windows, tako kot na sistemih Linux in macOS (tdf#82309, Jan Holešovský, Collabora, in Yousuf Philips).

  Krajevna nastavitev v pogovornem oknu O programu

  Pogovorno okno O programu zdaj uporabniku poda tudi trenutno uporabljene krajevne nastavitveWikipedia logo v3.svg (tdf#85432, Brij Mohan Lal Srivastava).

  Podatki o krajevnih nastavitvah, podani pod ID gradnje, so lahko uporabni za razhroščevanje nekaterih z jezikom povezanih težav.

  Izboljšave besedila vmesnika

  Glejte: Documentation/RecentStringChanges#4.4

  Jezikovno prilagajanje

  Novi jeziki/krajevne nastavitve na seznamu jezikov

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Kot privzeti jezik dokumentov in za krajevnim nastavitvam primerno oblikovanje so na voljo:

  • dodani krajevni podatki za valencijsko katalonščino [ca-ES-valencia] (tdf#83292, Andras Timar);

  Dodajanje nove oznake jezika

  Izboljšana jezikovna orodja (slovarji za preverjanje črkovanja, slovarji sopomenk, vzorci deljenja besed, slovnično preverjanje)

  • Posodobljen brazilsko portugalski slovar za preverjanje črkovanja.
  • Posodobljen francoski slovar za preverjanje črkovanja (Olivier R.).
  • Posodobljen slovenski slovar sopomenk (Martin Srebotnjak).
  • Dopolnjena pravila slovničnega preverjanja za ruščino (Yakov Reztsov).
  • Španski vzorci za samopopravke vključujejo več pogostih napak v črkovanju in veliko tipografskih pravil (Adolfo Jayme Barrientos).

  Karakteristike delovanja

  • Nalaganje velikih seznamov samopopravkov je zdaj vsaj dvakrat hitrejše, saj se seznami razčlenjujejo v niti s hitrim razčlenjevalnikom (fastparser), pri tem se izogiba ponovljenemu razčlenjevanju nespremenjenih datotek (tdf#79761, Daniel Sikeler).
  • Redundantno izmenjevanje slik je zdaj opazno očiščeno, s čimer se izogiba potratnemu nalaganju/shranjevanju slik (Tamas Zolnai, Collabora).
  • Razredi FastSerializer, ki se uporabljajo pri vseh izvozih OpenXML, so opazno hitrejši in učinkovitejši, s čimer se zmanjšuje odpadkom/krami/crash sistemskih klicev (Matus Kukan, Collabora).
  • JPEG-Turbo - zdaj uporabljamo in vključujemo to knjižnico, ki ponuja več kot dvakratno izboljšavo delovanja pri nalaganju in dekompresiji slik JPEG (Matúš Kukan, Collabora).
  • Spajanje pošte v programu Writer bi zdaj moralo delovati opazno hitreje ob obdelavi velikega števila zapisov (Luboš Luňák, Collabora).

  Infrastruktura

  Skriptanje / Basic

  • Zdaj je možno izvoziti knjižnico Basic iz dokumenta programa Excel (tdf#60904, Caolán McNamara, Red Hat).
  • Spremenjena vrednost, ki jo vrne GetSolarVersion. Pred to spremembo so bile vrnjene vrednosti naslednje v – po ena števka za glavno, srednjo in za mikro različico. Torej je za različico 4.4.0 vrnila vrednost 440. Zdaj uporabljamo dve števki za glavno različico, dve za srednjo in eno za mikro različico. Nova oblika zapisa je 40400 (za različico 4.4.0 (tdf#60689, Marcos Paulo de Souza).
  • Dodana (preklicana objava: pozor!) metoda processEventsToIdle() storitvi com.sun.star.awt.Toolkit – s klicanjem slednje povzroči dokončanje vsega upodabljanja na čakanju (Michael Meeks, Collabora).

  Posodobljen Access2Base

  • Vdelana knjižnica Access2Base Basic je posodobljena na različico 1.2.0 (Jean-Pierre Ledure).
  • Vse metode, ki ji je smiselno moč uporabiti brez povezave z zbirko podatkov (ravnanje ob napakah, upravljanje s pogovornimi okni, vrstica stanja in ravnanje z okni, zagon ukazov ...), so bile predelane, da so izvršljive pred vsakršnim klicem OpenConnection.
  • Metoda CloseConnection je dodana prostim virom.
  • Za podajo vrednosti iz enega odprtega dokumenta v drugega uporabite zbirko TempVars predmetov TempVar.
  • Dodani novi lastnosti za obrazce in podobrazce: OrderBy in OrderByOn.
  • Dejanji ApplyFilter in SetOrderBy sta zdaj uporabni tudi za podatkovne liste tabele in poizvedbe ter obrazce in podobrazce.
  • Metoda GoTorecord je razširjena na podatkovne liste tabele in poizvedbe.

  Podrobnosti so tukaj (v angl.)

  Razširitve

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Funkcionalnost vdelave LibreOffice v določene spletne brskalnike prek opuščenega NPAPIWikipedia logo v3.svg-ja (omogočili ste jo lahko prek Internet ▸ Vtičnik za brskalnik ▸ Prikaži dokumente v brskalniku) je odstranjena (Bryan Quigley, blog).

  Spremembe ODF

  Spremembe API-ja

  Odstranjene možnosti prilagajanja

  Vezava jezika C++ UNO in knjižnice URE

  • Dodana privzeta vrednost c5d47c za parameter Context v konstruktorjih razredov izjem UNO C++, zaradi česar je možno uporabiti izjeme UNO z manj obsežno kodo.

  Čiščenje makrov OSL

  IReference in ReferenceObject

  • ReferenceObject v include/salhelper/refobj.hxx nič več ne razširja IReference 0c6c66.
  • IReference je bil odstranjen iz include/rtl/ref.hxx, se ne uporablja več.

  Vezave jezika Java UNO

  Java Office Bean

  Spremembe UNO API

  Spremenjene so bile naslednje storitve in vmesniki UNO:

  • com.sun.star.xml.sax.XFastTokenHandler 879bfc
  • com.sun.star.media.XPlayer 4359ec
  • com.sun.star.chart2.X3DChartWindowProvider e41c33
  • com.sun.star.deployment.XPackage 421191 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.ui.XImageManager 4d3afa specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.chart2.XChartDocument c5539b
  • com.sun.star.chart2.data.XDataProvider 6c4e21
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTextAttributes 6db415 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.embed.XHierarchicalStorageAccess2 96bc7e specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.task.FutureDocumentVersionProductUpdateRequest ca7c9f ni bila v uporabi in je odstranjena
  • com.sun.star.sdb.XSingleSelectQueryComposer 7a3f09 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleText d2a3b2 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.sdb.application.XCopyTableWizard c7052f specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.sdb.tools.XObjectNames b2f1f1 d2927e38a85e695662cfb08e5dd49bfb1b7c8b85 exception specification adapted to implementation
  • com.sun.star.sdb.tools.XDataSourceMetaData f8ce2e specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.sdb.application.XDatabaseDocumentUI 2e8973 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.chart2.XChartDocument f61e45
  • com.sun.star.deployment.XPackage 316a55 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.resource.XStringResourceWithLocation d37598 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.text.XTextPortionAppend 8de4c7 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.text.XTextConvert d47678 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.packages.zip.XZipFileAccess 79943f specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport e89358aa79a832b4e1fd994654c31fedf7a549de03fee4 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.deployment.XPackageManager 28dbb3 specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.packages.zip.XZipFileAccess 1d200a specifikacija izjeme prilagojena izvedbi
  • com.sun.star.awt.XToolkitExperimental a1c4d8

  Združljivost s platformami

  Windows

  • Znana težava: pri poganjanju izdaje Windows na starejših CPE, ki nimajo podpore za ukaze SSE2, glejte tdf#82430. Prizadete CPE so Intel Pentium III in starejše ter vse 32-bitne CPE AMD (Athlon XP in starejše).

  macOS

  • LibreOffice 4.4 potrebuje macOS 10.8 ali novejšega. Grajeni dvojiški paketi so izključno 64-bitni.
  • Znana težava: jezikovni paketi LibreOffice za macOS trenutno niso podpisani. Zaradi tega ne prestanejo varnostnega preverjanja programa Gatekeeper in povzročijo zavrnitev namestitve LibreOffice. Tej nevšečnosti se izognete tako, da zaženete nameščeni podpisani osnovni paket LibreOffice 4.4.x vsaj enkrat pred namestitvijo jezikovnega paketa. Šele nato namestite jezikovni paket, tako da pritisnete <krmilka>+Odpri za preglasitev programa Gatekeeper (tdf#89561, tdf#84352).

  Najbolj nadležni hrošči

  Naslednji nadležni hrošči niso bili odpravljeni pravočasno in bodo obravnavane v rednih izdajah popravkov hroščev: