Дизайн

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search


 • Дизайны багийн бүрэлдэхүүн нь бүх ЛибреОфис-ийн Графикобъектуудыг хийдэг.


Зорилго

Make it just work, and look great, too!

Бид ямар ч байсан эхлээд найдвартай ажилладаг, мөн хажуугаар нь аятайхан харагддаг байхаар хийнэ.


Бусад

 • Дизайны баг нь OpenOffice-оос тусдаа гарсаны дараа өөрийн гэсэн чиглэлийг олох ажилд шургуу ажиллаж байна. Ийшээ Дизайны багийн Вики руу орно Design-Teams.
 • Дизайны багийн үндсэн үүрэг нь:
  • ТДФ болон ЛибреОфис-ийн Шошго (Лого) бүтээх,
  • ЛибреОфис-ийн Шошгын багцуудыг бүтээх,
  • Зурагт самбарыг Marketing-Team (en)-д зориулж бүтээх,
  • г.м.
 • Дизайны багийн бүх хуудасны цогцолборыг эндээс Kategorie: Design орж хараарай.