مستندات

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

دربارهٔ ویکی مستنداتِ لیبره‌آفیس

به صفحهٔ اصلیِ گروهِ فارسیِ مستنداتِ لیبره‌آفیس خوش آمدید. در این صفحه شما می‌توانید مجموعه اطلاعاتی که در حال حاضر گروهِ مستندسازی تهیه کرده‌است را دریافت کنید. همچنین می‌توانید به بقیهٔ اطلاعاتِ در حالِ آماده‌سازی نیز دسترسی داشته باشید. این صفحه یک صفحهٔ بارگیریِ مستندات برایِ جامعهٔ کاربری ماست. در هر صورت، این‌جا محلی برایِ نگهداریِ فهرستی از مواردی که گروهِ مستندسازی می‌تواند بر روی آن‌ها کار کنند نیز هست. مقدارِ زیادی از مستندات در حالِ آماده‌سازیست، امّا مستنداتِ موجود هم می‌تواند به شما در به کار گیریِ مجموعه ابزارهایِ لیبره‌آفیس کمک کند.

راهنمایِ صفحات

صفحاتی که در زیر آورده شده اند، مجموعۀ صفحه‌هایِ اصلیِ ویکیِ مستنداتِ انگلیسی هستند. این صفحه‌ها نیازمندِ بازسازی و به‌روزرسانیِ اطلاعات هستند.

  • صفحهٔ اصلیِ مستندات (همین صفحه)، فهرستی از تمامیِ مستنداتِ آماده.
  • صفحهٔ تولید مستندات، فهرستی از کارهایی که باید انجام شود، پیشنهادها، ایده‌ها و هر چیزِ دیگری که به تولیدِ مستندات برای جامعهٔ کاربری مربوط باشد.
  • صفحهٔ تماسِ گروهی، با اطلاعاتی در موردِ نحوهٔ ارتباطِ گروه (چگونه ارتباط پیدا کنیم، زمان، دقایقی از کنفرانس‌های گذشته و...)

پیوستن به گروهِ مستندسازی

اگر شما علاقه‌مند به پیوستن به پروژهٔ مستندسازی هستید، ما از آمدنِ اعضایِ جدید بسیار خوشحال می‌شویم. همهٔ کارها توسط داوطلب‌ها انجام می‌شود، و ما در حالِ جمع‌آوریِ داوطلب‌هایی در زمینهٔ نوشتن، ویراستاری، تولیدِ فهرست‌ها، و تحقیق هستیم.

اگر شما عضوِ گروهِ مستندات هستید، یا علاقه‌مند هستید که به گروه بپیوندید. لطفا صفحهٔ توسعهٔ پروژه و صفحهٔ کارِ گروهی را مطالعه کنید.

مشاهده و دریافت مستندات

نشریات رسمی

نشریات(نسخه های اخیر)

این آموزش‌ها برایِ کاربرانِ لیبره‌آفیس تهیه شده‌اند. خوشحال می‌شویم اگر ما را از ایرادهایِ این مستندات آگاه کنید. برایِ این کار، صفحهٔ تماسِ گروهی را بخوانید و عضوِ لیستِ پُستی شوید و به ما ایمیل بزنید یا در آی‌.آر‌.سی به ما اطلاع دهید.

فصل‌هایِ جدید به محضِ آماده شدن به این فهرست اضافه خواهند شد. اگر شما علاقه‌مند هستید تا در کتاب‌هایِ دیگر از این مجموعه (Draw, Base) به ما کمک کنید، یا در مستندسازیِ سریِ 7.2 کمک کنید، لطفا به صفحهٔ توسعهٔ پروژه بروید.

نسخه‌هایِ چاپ‌شده بر رویِ کاغذ را می‌توانید از Lulu.com خریداری کنید. سودِ حاصل از فروشِ این کتاب‌ها برای توسعهٔ جامعهٔ کاربری استفاده خواهد شد.

آموزشِ شروعِ استفاده کردن از لیبره‌آفیس

دریافتِ کاملِ شروع با لیبره‌آفیس
فالِ اُ.دی.تی فایلِ پی.دی.اف تعدادِ صفحه ها تاریخِ چاپ
شروع کنیم (کتابِ کامل)

کتابِ چاپ شده (برای خرید)

ODT PDF ۳۹۲ صفحه ۱۶ فوریه ۲۰۱۷
دریافتِ جداگانهٔ فصل‌ها 
عنوان فالِ اُ.دی.تی فایلِ پی.دی.اف تعدادِ صفحه ها تاریخِ چاپ
  ۱ معرفیِ لیبره‌آفیس ODT PDF ۲۳ صفحه ۱۶ فوریه ۲۰۱۷
  ۲ نصبِ لیبره‌آفیس ODT PDF ۲۷ صفحه ۲۰۱۷
  ۳ استفاده از قالب‌ها ODT PDF ۲۳ صفحه ۲۰۱۷
  ۴ شروعِ کار با کاتب (Writer) ODT PDF ۳۲ صفحه ۲۰۱۷
  ۵ شروعِ کار با Calc ODT PDF ۴۲ صفحه ۲۰۱۷
  ۶ شروعِ کار با Impress ODT PDF ۳۲ صفحه ۲۰۱۷
  ۷ شروعِ کار با Draw ODT PDF ۲۹ صفحه ۲۰۱۷
  ۸ شروعِ کار با Base ODT PDF ۵۱ صفحه ۲۰۱۷
  ۹ شروعِ کار با Math ODT PDF ۱۶ صفحه ۲۰۱۷
۱۰ چاپ کردن، خروجی گرفتن، ارسالِ ایمیل ODT PDF ۲۴ صفحه ۲۰۱۷
۱۱ گرافیک‌ها، گالری، فونت‌ها ODT PDF ۱۹ صفحه ۲۰۱۷
۱۲ ساختنِ صفحه‌هایِ وب ODT PDF ۱۶ صفحه ۲۰۱۷
۱۳ شروع کار با Macro ها ODT PDF ۲۳ صفحه ۲۰۱۷
۱۴ شخصی‌سازیِ لیبره‌آفیس ODT PDF ۱۵ صفحه ۲۰۱۷
  A شورت‌کات‌هایِ کیبورد ODT PDF   ۷ صفحه ۲۰۱۷
  B کدِ باز، استانداردهایِ باز،
مستنداتِ آزاد
ODT PDF ۱۰ صفحه ۲۰۱۷

آموزشِ استفاده از لیبره‌آفیس Writer

دریافتِ کاملِ آموزش با Writer  
  فالِ اُ.دی.تی فایلِ پی.دی.اف تعدادِ صفحه ها تاریخِ چاپ
آموزشِ کار با Writer (کتابِ کامل)

کتابِ چاپ شده (برای خرید)

ODT PDF ۴۳۹ صفحه ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ 
دریافتِ جداگانهٔ فصل‌ها 
عنوان فالِ اُ.دی.تی فایلِ پی.دی.اف تعدادِ صفحه ها تاریخِ چاپ
  ۱ معرفیِ برنامهٔ Writer ODT  PDF  ۲۳ صفحه ۱۵ مارس ۲۰۱۱
  ۲ نصب کردن Writer ODT PDF ۳۲ صفحه ۱۶ مارس ۲۰۱۱
  ۳ کار کردن با متن‌ها ODT PDF ۴۰ صفحه ۱۷ مارس ۲۰۱۱
  ۴ قالب‌بندی صفحه ODT PDF ۴۶ صفحه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱
  ۵ چاپ کردن، ارسالِ فکس، خروجی گرفتن، و ارسالِ ایمیل  ODT PDF ۲۵ صفحه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱
  ۶ آشنایی با Styles ODT PDF ۳۳ صفحه ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱
  ۷ کار کردن با Styles ODT PDF ۳۶ صفحه ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱
  ۸ کار کردن با گرافیک ODT PDF ۳۱ صفحه ۱۴ فوریه ۲۰۱۱
  ۹ کار کردن با جدول‌ها ODT PDF ۲۶ صفحه ۱۴ فوریه ۲۰۱۱
۱۰ کار کردن با قالب‌ها در Writer ODT PDF ۱۲ صفحه ۱۵ فوریه ۲۰۱۱
۱۱ استفاده از Mail Merge ODT PDF ۲۸ صفحه ۱۵ فوریه ۲۰۱۱
 ۱۲ ساختنِ جداولِ محتوا، فهرست‌‌ها، و کتاب‌شناسی‌ها ODT PDF ۳۳ صفحه ۱۶ فوریه ۲۰۱۱
۱۳ کار با پرونده‌هایِ اصلی ODT PDF ۲۱ صفحه ۱۸ فوریه ۲۰۱۱
۱۴ کار با فیلد‌ها ODT PDF ۲۶ صفحه ۱۸ فوریه ۲۰۱۱
۱۵ استفاده از فرم‌ها در Writer ODT PDF ۲۵ صفحه ۲۲ فوریه ۲۰۱۱
۱۶ شخصی‌سازی Writer ODT PDF ۱۷ صفحه ۲۰ فوریه ۲۰۱۱
  A  شورت‌کات‌هایِ کیبورد ODT PDF ۱۱ صفحه ۲۰ فوریه ۲۰۱۱