Talen en lokalisatie

  From The Document Foundation Wiki

  Welkom op de pagina gewijd het vertalen van LibreOffice!

  Bij de vertaling, ook lokalisatie (l10n) genoemd, gaat het om het vertalen van alle producten (UI, hulp, sjablonen, extensies, wiki, enz.) die door het kernteam of een ondersteunend team zijn gemaakt met Engels als voertaal. Het is de bedoeling om dicht bij het origineel te blijven. Bij de vertaling gaat de aandacht uit naar de Help-functies en minder naar de Wiki.

  Lokalisatie

  Moedertaal

  L10N QA

  KeyID

  Van de hoofdversies zijn KeyID-builds beschikbaar in alpha en beta releases. In deze speciale build is het mogelijk de KeyID referentie te tonen van elke tekst. Het is beschikbaar als een taalpakket, waar de taalaanduiding is vervangen door qtz in de versie-naam (bijvoorbeeld LibreOfficeDev_4.3.0.0.alpha1_Linux_x86-64_deb_langpack_qtz.tar.gz en LibreOfficeDev_4.2.0.0.beta2_Linux_x86_deb_langpack_qtz.tar.gz).

  Om dit taalpakket te installeren:

  • download het pakket
  • afhankelijk van uw systeem, installeer het als gebruikelijk na het hoofdinstallatie
  • ga onder Extra ▸ Opties ▸ Taalinstellingen ▸ Talen en wijzig de Gebruikersinterface in KeyID
  • als u daarna LibreOffice opnieuw start, ziet u dat de tekstreferentie in elk menu en dialoogvenster wordt getoond

  Met deze tekstreferentie kunt u gemakkelijk de vertaling van de tekenreeks opzoeken op Weblate door te zoeken met de note: (bijv. Nederlandse vertaling van de reference cM5es).

  Contacten

  Om de communicatie, vooral voor marketing en website, gemakkelijker te maken voeg een contactpersoon toe aan uw Nederlandse taalteam.

  Taalondersteuning in LibreOffice

  Status van lokalisatie en taalondersteuning met betrekking tot: Gebruikersinterface en de beschikbaarheid van Help, AutoTekst, AutoCorrectie, Spellingcontrole, Woordafbreking, Synoniemenlijst, Grammaticacontrole en andere taalgebonden hulpmiddelen.

  Redmine

  Om de het volgen van verzoeken over websites en Weblate beter te volgen wordt er gebruik gemaakt van Redmine. Het Infra-team hoeft dan geen mails door te werken.

  We gebruiken https://redmine.documentfoundation.org, vul het verzoek in op het Infrastructure project. Als dit niet lukt vraag het aan Sophi (talk).