Porovnání funkcí: LibreOffice - Microsoft Office

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office and the translation is 90% complete.
  Outdated translations are marked like this.


  Tato stránka porovnává funkce LibreOffice a Microsoft Office v několika formách. Srovnání odděluje hlavní a vedlejší rozdíly ve funkcích a obsahuje také poznámky k rozšířením LibreOffice. Srovnání zdůrazňuje rozdíly, a proto nezobrazuje funkce, které jsou přítomny v obou kancelářských balících.

  K dispozici jsou samostatné srovnávací tabulky pro:

  1. Desktop (notebooky, stolní počítače): LibreOffice 7.5.3 (download) vs. Microsoft Office 2021' / 365
  2. Mobilní (chytré telefony, tablety): Mobilní řešení založená na LibreOffice (ke stažení) vs. Mobilní aplikace Microsoft Office 365'
  3. Online (kancelář založená na webovém prohlížeči): LibreOffice-based Collabora Online 22.05 ([1] [2]) vs. Microsoft Office pro web. Do této sekce patří také Aplikace pro Chromebook založená na LibreOffice (Collabora Office ke stažení [3]) z důvodů vysvětlených v této sekci.


  Note pin.svg

  Srovnávací tabulka funkcí je průběžně aktualizována a pracuje se na ní.
  Jedná se o kompilaci uživatelů a ne' o oficiální dokument nadace Document Foundation.
  Neváhejte prosím tuto stránku vylepšit. Poslední aktualizace této tabulky byla provedena na adrese 20.05.2023


  Desktop office: Notebooky, stolní počítače

  Kancelářský balík Desktop Office, obecné funkce: LibreOffice vs. Microsoft Office

  Hlavní rozdíly ve funkcích LibreOffice 7.5 MS Office 2021 / 365
  Dostupnost napříč platformami (stolní počítače) Ano. Windows, macOS, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD a Haiku (založené na stejné kódové základně). ChromeOS prostřednictvím Collabora Office.

  Integrovaná kancelářská architektura: LibreOffice pro stolní počítače sdílí stejný zpracovatelský engine, společný pro všechny moduly, na všech formách (včetně mobilních a online) [4].

  Částečně. Systémy Windows a macOS.

  Verze pro Windows a macOS mají některé problémy s kompatibilitou formátů dokumentů, poněkud odlišné sady funkcí a rozdíly v uživatelském rozhraní; verze pro macOS neobsahuje databázovou aplikaci MS Access, neobsahuje MS Publisher a postrádá také řadu dalších funkcí (viz níže). Nesrovnalosti/rozdíly ve funkcích ve verzích pro Windows, mezi prodejní verzí "MS Office 2021" a verzí pro pronájem "Office 365": některé funkce jsou dodatečně zahrnuty pouze do verze pro pronájem (nově přidané funkce se také liší mezi systémy macOS a MS Windows), což vede k nesrovnalostem v sadě funkcí (viz níže).

  Podporované verze systému MS Windows Ano. Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022. ([5]). Verze LibreOffice 5.4 stále podporuje Windows XP SP3, Vista. Ano. Prodejní verze MS Office 2021: Windows 10, 11; Server 2019, 2022. Pronájem verze MS Office 365: Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2016, 2019 ([6]).
  Podporované verze systému macOS Ano. 10.13+ (High Sierra). Intel and Apple Silicon. ([7]). Ano. Nejnovější tři verze (od února 2022: 10.15+ (Catalina)). Intel a Apple Silicon. ([8])
  Přenosná verze, která se spouští na USB flash discích (bez instalace). Ano (stáhnout) Ne
  Open Source Ano, licencováno pod licencí MPLv2 a dalšími. Ne, proprietární a uzavřený zdroj
  Plná integrace všech kancelářských komponent Ano. V každé kancelářské komponentě lze otevírat a nově vytvářet soubory všech ostatních komponent. Centrální StartCenter s přístupem ke kancelářským modulům, naposledy použitým souborům a šablonám. Ne
  Dostupnost zdarma Ano (stáhnout, přispět) Ne, zakoupit nebo pronajmout proprietární software. Po skončení předplatného pro pronajatou verzi přejdou aplikace do režimu pouze pro čtení (prohlížení nebo tisk) a nelze vytvářet nové dokumenty. Nákupní verze je trvalá licence. Pro verzi k pronájmu je k dispozici měsíční zkušební verze (nikoli však pro jednorázovou verzi k zakoupení).
  Dostupnost rozšíření Ano. Komplexní ekosystém rozšíření (více než 390 na extensions.libreoffice.org a více než 800 na extensions.openoffice.org), včetně automatických aktualizací.

  Rozšíření a šablony lze instalovat z LibreOffice ("dialog Doplňky")

  Částečně, Chybí centralizovaný systém rozšíření pro doplňky a makra. Microsoft AppSource pro Office 365. [9] Aplikace Office nejsou v systému macOS podporovány.
  Lokalizace Ano. 119 jazyků (detailní seznam jazyků, které jsou podporovány v LibreOffice) Částečně. 91 jazyků ve verzi pro Windows. 27 jazyků ve verzi pro MacOS (jazyk zobrazení pro (některé) aplikace kancelářského balíku) [10], [11], [12]
  Podpora jazyků psaných/čtených zprava doleva (Right-to-leftWikipedia logo v3.svg, někdy se označují jako RTL jazyky), např. arabština, a další komplexní skripty Ano. Komplexní podpora založená na knihovně HarfBuzzWikipedia logo v3.svg pro tvarování textu Ano
  Další pomůcky pro psaní Ano. Rozšířená podpora (slovníky pro kontrolu pravopisu, vzory spojovníků, tezaurus a kontrola gramatiky, specializované slovníky jako rozšíření ([13], [14]). Podrobný seznam psacích pomůcek LibreOffice pro více než 150 jazyků. Částečně. Omezenější "korekturní nástroje" pro 92 jazyků ve verzi pro Windows, 58 ve verzi pro macOS [15], [16],[17]
  Jazyková technologie Ano. Komplexní podpora založená na nejoblíbenější knihovně pro kontrolu pravopisu Hunspell

  LibreOffice Language Technology – News & Best practices, YouTube, Hunspell 1.7, LibreOffice vs MS Office, Better coverage: words, Unicode, morphology, 3 false alarms in Word, zero in Writer

  Částečně. Omezená
  Podpora složitých jazyků a speciálních funkcí inteligentního písma (ligatury, skutečná malá písmena, čísla starého stylu, proporcionální nebo jednořádková čísla, mezery mezi velkými písmeny a skutečné horní/poddolní písmo). Částečně. Plná podpora technologie písma SIL Graphite ([18],[19]) a plná podpora volitelných funkcí OpenType ([20],[21],[22]) pomocí syntaxe a uživatelského rozhraní (tdf#58941). Viz také LibreOffice Smart Font HowTo. Podpora pokročilé typografie Apple (AAT) dostupná na všech platformách. Interoperabilita: OOXML nepodporuje volitelné funkce OpenType (tdf#104281) a ODF 1.2 neposkytuje podporu volitelných funkcí OpenType (podpora plánována pro ODF později). Částečně. Omezeno pomocí OpenType podporujícího ligatury, stylistické sady, možnosti odstupů mezi čísly, formy čísel a kontextové alternativy. [23] Podpora volitelných funkcí OpenType v jazyce OOXML.
  Podpora variací písma Částečně. Omezená podpora stylů písma předdefinovaných v tabulce STAT, žádná podpora pro reprodukci instancí variací písma na různých osách. tdf#152206 Částečně. Omezená podpora vykreslování písem na obrazovce, žádná podpora pro tisk a export PDF.
  Snadný přístup k vektorovým klipartům Ano. . prostřednictvím Galerie LO (rozšíření klipartů ([24] nebo [25])). Rozšíření pro integraci klipartů z OpenClipart.org. Další ovládací prvek na panelu nástrojů pro vkládání emotikonů (experimentální: tdf#100100). Částečně. Výběr klipartů je požadován pro vyhledávání pomocí služby Bing v Online obrázky. Rozšířený výběr "icon". Přístup k fotografiím z fotobanky a ikonám.
  Makro skriptovací jazyky Ano. Více jazyků, podpora široké škály jazyků (LibreOffice Basic, JavaScript, BeanShell a Python). Knihovny ScriptForge jako rozšiřitelná a robustní sbírka prostředků pro skriptování maker pro jazyky Basic a Python. Import a export jazyka Visual Basic for Applications (VBA), viz ([26] a poznámky k vydání). Částečně. Jeden jazyk, podpora jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Nepřímo také Visual Basic nebo Visual C# pomocí automatizace.
  Podpora protokolu CMIS pro přístup k systémům správy dokumentů Ano. Podpora pro Google Drive, MS OneDrive, Alfresco, IBM FileNet, IBM Connections Cloud, Lotus Quickr Domino, Nuxeo, OpenDataSpace, OpenText ELS, MS SharePoint, WebDAV, FTP, SSH, Windows share. (tdf#62437) Částečně. Vestavěná podpora pouze pro MS SharePoint a MS OneDrive
  Podpora ISO standardů OpenDocument Format (ODF)Wikipedia logo v3.svg Ano. Pokročilá podpora, rozšířená verze ODF v1.3 Částečně. Omezená podpora, ODF v1.3, v prodejní a půjčovní verzi MS Windows a online verzi. Podpora formátu OpenDocument (ODF v1.3) ve verzi pro macOS a v mobilních verzích (Android, iOS) je omezenější a vyžaduje použití online služby pro převod formátu souborů. [27] [28] [29]
  Rozšířené možnosti exportu PDF Ano. Více možností (Další možnosti: Tagované PDF, Protokol časového razítkaWikipedia logo v3.svg, podrobné nastavení obrázků, hybridní PDF, přechodové efekty, rozšířené možnosti zabezpečení a oprávnění, PDF formuláře, nastavení počátečního zobrazení, rozšířené zpracování URL, digitální podpisy a podpisy PDF podle standardu PAdESWikipedia logo v3.svg). Podpora vkládání všech typů písem (včetně písem OpenType CFF (.otf)). Podpora standardů PDF/A-1, PDF/A-2 (archivace) a PDF/UA (univerzální přístupnost). Částečně. Vysoká nebo nízká kvalita PDF, stránky a značky pro tisk v aplikacích Access, Word, Excel a PowerPoint [30]; rozlišení obrázků a netisknutelné informace v aplikaci Publisher. Žádná podpora pro vkládání písem OpenType CFF při exportu do PDF. [31].
  Klasifikace dokumentů Ano. Klasifikace dokumentů v modulech Writer, Calc a Impress v souladu se standardy TSCP (také s více politikami naráz). Více na [32] a [33]. Částečně. Žádný vestavěný systém klasifikace dokumentů, ale podporuje Information Rights Management (IRM)
  Import grafiky ve formátu SVG (.svg, .svgz) Ano Ano, soubory .svg jsou podporovány
  Import vectorové grafiky formátu Encapsulated PostScript (.eps) Ano (s některými problémy s vykreslováním: tdf#81497, tdf#67464) Ne. Podpora obrázků .eps je v Office 2019 a ve verzi pro pronájem zcela odstraněna ([34]. V prodejní verzi Office 2016 byla [35]) ve výchozím nastavení vypnuta kvůli bezpečnostním problémům, ale bylo ji možné ručně povolit prostřednictvím registru Windows. Při exportu souborů PDF se vyskytovaly obecné problémy s vykreslováním souborů .eps ([36]).
  Vložení souboru PDF jako obrázku do dokumentů Ano ([37]) Ne
  Vytváření hybridních souborů PDF (soubor ODF vložený do souboru PDF pro plnou editaci) Ano Ne
  Import z rastrovaného grafického software: Adobe Photoshop (.psd) Ano Ne
  Import z vektorového grafického / DTP software: CorelDraw (v1-X7), Corel Presentation Exchange, Adobe/Macromedia Freehand (v3-11), Adobe PageMaker, Zoner/Callisto Draw (.zmf), QuarkXPress 3.1 - 4.1 Ano Ne
  Import souborů aplikace MS Visio Ano. Podporováno (Visio 2000-2013) Ne (pouze prostřednictvím MS Visio, které není součástí MS Office)
  Import video a audio formátů FLAC Audio (.flac), Flash Video (.flv), Matroska Media (.mkv), OGG Audio, Ogg Video, Quicktime Video, WebM Video, Real Audio (.ra), Real Media (.rm), Digital Video (.dv), Audio Codec (.ac3) a Ogg Opus (.opus). Ano Ne
  Software pro kreslení a vektorovou grafiku Ano. LibreOffice Draw je software pro kreslení a práci s vektorovou grafikou, který podporuje stránky (až do velikosti 300cm x 300cm), vrstvy, množství kreslících nástrojů a DTP funkcí. Částečně. MS PowerPoint poskytuje některé funkce kreslicího softwaru.
  PIM (Správce osobních informací) a e-mailový software Ne. Není součástí LibreOffice, odkazuje na alternativní software PIM, jako je Mozilla Thunderbird. Viz srovnání na této wiki: Mozilla Thunderbird vs. Microsoft Outlook.

  Průvodce sloučením pošty odesílá e-maily přímo z LibreOffice bez e-mailového softwaru. Přístup k adresářům v celém LibreOffice prostřednictvím Base.

  Ano. MS Outlook
  Desktop Publishing (DTP) software Částečně. Writer podporuje mnoho pokročilých funkcí DTP (viz část Writer v této srovnávací tabulce). Draw podporuje funkce DTP založené na rámečcích. Import souborů MS Publisher (a z jiných DTP programů) v Draw. Ano. MS Publisher
  Sada funkcí integrovaného vývojového prostředí (IDE) Částečně. Integrované vývojové prostředí BASIC (IDE) nemá: 1. Refaktorizační funkce (Přejmenování ovlivňuje závislosti/Extraktování metody/Extraktování rozhraní atd.) (tdf#92251, tdf#94524, tdf#94526, tdf#94527, tdf#94528, tdf#94529, tdf#94530); 2. Intellisense (nebo jiná funkce pro doplňování kódu), jako je automatické doplňování kódu a zobrazování vlastností a metod objektu (tdf#66185); 3. Kontrola chyb (IDE skutečně zná své symboly). Ano. Podporováno s Visual Basicem pro aplikace a/nebo dodatečným zakoupením Office Developer Tools pro Visual Studio (pouze pro Windows). verze pro macOS podporuje pouze zjednodušený editor Visual Basicu.
  Import & Export souborů Microsoft OOXML Částečně. Dobrá a rozšířená podpora reálných souborů OOXML (např. .xlsx, .docx, .pptx), standardizovaných (přechodových) souborů OOXML, stejně jako import souborů OOXML-strict. [38] Ano. Rozšířená podpora souborů typu OOXML transitional (výchozí) a OOXML strict
  Import PDF Částečně, do Draw a Writeru s tím omezením, že text je importován po řádcích (tdf#32249). Ano, do MS Word
  Spolupráce více uživatelů při editaci Ne. Není k dispozici v desktopových aplikacích (tdf#133984), viz informace o vývoji: Společné úpravy a Sledování změn. Společné úpravy v online verzích LibreOffice. Ano. Podpora v desktopových aplikacích prostřednictvím MS OneDrive, MS Sharepoint nebo MS Teams. Podpora v desktopových aplikacích se liší: V aplikacích MS Word, Powerpoint a MS Excel (pouze přes AutoSave) [39] (prodejní verze MS Powerpoint 2021 umožňuje pouze spoluautorství (přes AutoSave). Zjednodušené "sdílení" kancelářských dokumentů v aplikacích MS Word, Excel, Powerpoint prostřednictvím služby OneDrive, OneDrive for Business nebo SharePoint. Funkce AutoSave, která automaticky ukládá každých několik sekund, je podporována v aplikacích MS Word, MS Excel a MS Powerpoint, pokud jsou soubory uloženy na OneDrive, OneDrive for Business nebo SharePoint Online. Podporováno ve verzích MS Office online. Spolupráce s online verzemi je možná.
  Přístup k uživatelskému rozhraní Ano. Vysoce přizpůsobitelný koncept uživatelského rozhraní "MUFFIN" [40],[41]: Dostupná uživatelská rozhraní: (1) Klasické uživatelské rozhraní s režimem více panelů nástrojů a panelem postranního panelu. (2) Režim jednoho panelu nástrojů a panel postranního panelu. (3) Notebookbar Tabbed UI. (4) Notebookbar Grouped Compact UI. (5) Notebookbar Tabbed Compact UI. (6) Notebookbar Contextual Single UI (Writer a Draw). Možnost přizpůsobení: K dispozici je několik motivů ikon (Karasa Jaga, Breeze, Breeze Dark, New Colibre, Elementary, Sifr, Sifr Dark, Sukapura, Tango). Barevné motivy "Normální" a "Tmavý" prostřednictvím Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barvy aplikací.

  Experimentální podpora tmavého režimu pro Windows 10/11 [42]

  Částečně. Uživatelské rozhraní Ribbon; Barevné motivy ([43]) v systému MS Windows: Barevný, Tmavě šedý, Černý, Bílý, Tmavý režim. V systému macOS: Barevný, Klasický, Tmavý režim.
  Vylepšené uživatelské rozhraní umožňující používání na zařízeních s dotykovou obrazovkou v desktopových operačních systémech. Ne (tdf#102015) Částečně. Mírně upravené uživatelské rozhraní pro zařízení s dotykovým displejem, ale žádný redesign.
  Systém nabídek ovládaný klávesnicí (funkce vyhledávání pro lepší vyhledávání funkcí v kancelářské sadě), Head-Up-Display (HUD). Ano. Lze ji vyvolat pomocí nabídky Nápověda ▸ Příkazy Serch nebo klávesové zkratky Template:Klávesa. tdf#91874 blog Ano. Tell Me vyhledávací panel. Vyhledávání pomocí hlasu (podporováno v pronajaté verzi systému Windows, není podporováno v prodejních verzích MS Office 2021; není k dispozici v systému macOS).
  Kontrola přístupu Ano. Kontrola přístupnosti a podpora PDF/UA. Vylepšení přístupnosti [44]. Rozšíření pro textové dokumenty: AccessODF. Ano. [45], [46].
  Chat s dalšími autory (spolupráce při editaci dokumentu) Ne Ano. Chat se spoluautory v aplikaci pro sdílené soubory na SharePoint Online nebo OneDrive for Business. Není podporováno pro službu OneDrive Consumer nebo jiné úložiště. Neperzistentní chat (historie se nezachovává; noví uživatelé vidí pouze nově příchozí zprávy). (Není podporováno v prodejní verzi MS Office 2019; není podporováno v systémech Android a iOS).
  Integrace zpráv (IM), hlasu, videa nebo sdílení obrazovky. Ne Ano. Integrace Skype (není podporováno ve verzi pro macOS).
  Diktát / rozpoznávání řeči Ne Ano v MS Word, MS Powerpoint, MS Outlook [47]. Zvukový záznam se odesílá na cloudové servery společnosti Microsoft a vrací se jako text. (Není podporováno v prodejních verzích MS Office 2021).
  Vkládání a editace 3D modelů Ne (předchozí podpora 3D modelů glTF (.dae/.kmz) v Impressu byla odstraněna ve verzi 6.0) Ano v aplikacích Powerpoint, Word a Excel. Vkládání animované 3D grafiky do PowerPointu, Wordu a Excelu (Podporováno v nájemní verzi Windows, není podporováno v prodejních verzích MS Office.)
  Podpora barevných fontů Částečně. Podpora barevných písem pomocí barevných vrstev (COLR/CPAL OpenType tabulky) a barevných bitmap (CBLC/CBDT nebo sbix tabulky). Žádná podpora barevných písem pomocí SVG (SVG tabulka) a COLR formát verze 1 (tdf#114403 tdf#151057). Ano. [48]
  Podpora matematických symbolů Ne (tdf#103680), řešení pomocí rozšíření TexMaths s překladačem XeLaTeX. [49] Ano
  Drobné rozdíly ve funkcích LibreOffice 7.5 MS Office 2021 / 365
  Generování QR kódů a čárových kódů Ano. QR kódy a jednorozměrné čárové kódy. V aplikacích Impress, Draw, Writer a Calc Ano. [50]
  Support of graphics formats: WebP Ano Ne
  Import grafických formátů DXF, MET, PBM, PCD, PCX, PGM, PPM, PPM, RAS, SGF, SVM, TGA, XBM, XPM Ano Ne
  Import klasických starších vektorových a bitmapových grafických formátů systému Mac OS: BeagleWorks, ClarisWorks, GreatWorks, MacPaint, MacWorks, SuperPaint, MacDraw, MacDraw II, RagTime for Mac 2-3, ClarisDraw, MacDraft Ano Ne
  Import dalších video a audio formátů: CD Audio, Vivo Video Ano Ne
  Funkce kreslení: Zakončení šipek Ano. Podstatně širší výběr, včetně notace ve tvaru kuřích noh Ne. Méně podporované zakončení šipek
  Drawing features: Point Eraser, Lasso, Sketched outline style. Ne Ano. ([51]) (not available on macOS). ([52])
  Průvodce konverzí dokumentů Ano Ne
  Průvodce konverzí Eura Ano Ne
  Expertní konfigurace pro přístup k mnoha nastavením z uživatelského rozhraní Ano Ne
  Podpora více formátů palety barev: Gimp (.gpl), Adobe Swatch Exchange (.ase), LibreOffice/Apache OpenOffice (.soc) Ano (poznámka: tdf#92354) Ne
  Import vzorce MathML ze schránky Ano Ne
  Import souboru binárního formátu StarOffice .sdc, .sda, .sdw Částečně. Základní podpora Ne
  Digitální podpisy / Podpisová řádka Ano. Více podpisů, včetně OOXML signatures. Viditelné podpisy ve Writeru, Calcu a Draw. Oboustranná spolupráce s problematickým MS Office (tdf#58442, tdf#58476). Import/export podpisů PDF. Podpora standardu XAdESWikipedia logo v3.svg (XML Advanced Electronic Signatures) a klíčů OpenPGP. Podpora klíčů ECDSA (v systémech Linux a MacOS). Podpora šifrování dokumentů na bázi OpenPGP. Ano (OOXML/XML-DSig a XAdES podpisy)
  Konverze obrázku SVG na křivky / mnohoúhelníky Ano. Převod podporovaný v aplikaci LO Draw. Kromě toho je v LO Draw podporováno otevírání souborů SVG přímo jako tvarů. (tdf#115571) Ano
  Rozšířený seznam posledních souborů a složek Částečně (tdf#61174, tdf#60743). Možnost vymazat seznam posledních dokumentů. Selektivní odstranění posledních dokumentů (v Centru Start) Ano (možnost nastavit poslední soubory jako trvalé)
  Uživatelské barvy v editoru rovnic Ano. plná podpora HTML barev v Math (RGB barvy, UI panelu prvků) (tdf#40436) Ano
  Závislosti na software třetích stran Částečně. Instalace běhového prostředí Java (JRE) je vyžadována pro některé - ale ne většinu - funkcí softwaru. Java je vyžadována zejména pro Base. Ano. Není požadováno
  Klávesové zkratky pro znaky Latinky s diakritikou Ne (tdf#71176), řešení pomocí konverze Unicode, viz Vstup znaků Unicode pomocí Alt+X Částečně. Omezená podpora
  Vkládání audio / video / obrázků z online zdrojů Ne (tdf#42246). Řešení: Stažení online videa a jeho vložení do prezentace (včetně videí formátu Flash) Částečně [53] Vkládání online videí (Youtube, Vimeo, Slideshare.net) do MS Word (není k dispozici v systému macOS). Vkládání online videí (Youtube, Vimeo, MS Stream, Flipgrid) do MS Powerpoint. Vkládání online obrázků do aplikací Word, Excel, Powerpoint.
  Spolupráce pomocí @zmínek (@mentions) v komentářích Ne Ano, v aplikacích PowerPoint, Excel, Word a Outlook. [54]
  Rychlý přístup k přílohám emailu Ne Ano, Funkce "Sdílet se mnou" v PowerPointu, Excelu, Wordu.
  Streamování aplikací z kancelářského balíku na vyžádání Ne (je možné pomocí služeb třetích stran) Ano ([55])
  Ruční kreslení perem / anotace (např. na dotykových zařízeních a zařízeních podporujících pero) Ne (tdf#35092), (pouze podpora pro import existujících ručně psaných poznámek ze souboru formátu MS Word) Ano. Několik per, zvýrazňovačů, barev a barevných efektů a tužek na kreslení/poznámkování/zvýrazňování. Lasso Select (nástroj pro volný výběr inkoustu). Funkce Přehrávání inkoustu
  Rozpoznávání tvarů z kreseb tuší Ne Ano. [56] podporováno v MS Word, MS Excel a MS Powerpoint
  Rozpoznávání textu z rukopisu Ne Ano. [57] Převod inkoustu na tvary v MS Powerpoint a MS Word (není podporováno v prodejních verzích MS Office 2021)
  Automatické odebrání pozadí z obrázku Ne (tdf#103424) Ano. Podporováno ve verzi pro MS Windows (není podporováno ve verzi pro macOS)
  Živý náhled při formátování Ne (tdf#37048) Ano
  Vložení snímku obrazovky z aplikací Ne Ano
  Import grafických formátů: MEZ, PCZ Ne Ano
  Export do formátu XPSWikipedia logo v3.svg Ne Ano
  Podpora pro Dotykovou lištu na Apple MacBook Pro Ne (tdf#105803) Ano (pouze macOS)

  Textové procesory: LibreOffice Writer vs. Microsoft Word

  Hlavní rozdíly ve funkcích LO Writer 7.5 MS Word 2021 / 365
  Manipulace s titulky pro grafické nebo obrazové rámečky Ano. Stabilní rozložení Ne. Problémy rozložení
  Styly (styly stránky, styly rámce) Ano Ne
  Nadtržení textu Ano Ne, Existuje ale složité řešení
  Hlavní dokumenty pro delší texty Ano. Podpora hlavních dokumentů a šablon hlavních dokumentů Ne. Podporováno, ale je zastaralé, protože způsobuje poškození souboru
  Redakční nástroje / práce s utajovanými informacemi Ano. Podporováno. Redakční nástroj a Automatický redakční nástroj Ne
  Funkce registrace / přesnost registrace (DTP funkce) Ano Ne
  Průvodce tvorbou vizitky Ano (poznámky k vydání) Ne
  Automatické dokončování textu již použitých slov Ano. [58] Ne
  Tvorba dokumentů XForm Ano Ne
  Matematické výpočty v tabulkách Ano. Složité výpočty Ne. Pouze základní aritmetika
  Import & export DocBook Ano Ne
  Export do formátu MediaWiki (Wikipedia) Ano Ne
  Export do XHTML Ano Ne
  Export do formátu souboru elektronické knihy EPUBWikipedia logo v3.svg (.epub) Ano Ne
  Export dokumentu jako obrázek (obrázky) Ano. Podporováno, formáty obrázku: .jpg, .png Ne
  Import dokumentů formátu Apple Pages Ano. Podpora pro formáty Pages v1-5 [59] Ne
  Práce s velkými dokumenty Ano. Stabilní rozložení Částečně. Nějaké problémy rozložení [60]
  Rozšířené funkce vytváření štítků (poznámky k vydání) Ano (obecný přístup k databázi, synchronizace obsahu) Částečně
  Rámce Ano. DTP funkce jako text ve více sloupcích a zalomení textu kolem grafiky Částečně. Koncept „horizontálních rámečků“ je více omezující
  Přímý kurzor (umožňuje vkládat text kdekoliv na stránce) Ano Ano. Podporováno, pod označením "Kliknout a psát" (pokročilá možnost)
  Styly tabulek Částečně (poznámky k vydání verze 5.3 and poznámky k vydání verze 6.0) (tdf#34391). Ano
  Export komentářů do PDF Částečně. Export komentářů v souladu s PDF specifikací (pomocí "Soubor" > "Exportovat jako" > "Exportovat do PDF"). Export komentářů do PDF: uvnitř okraje, na konci stránky, na konci dokumentu (složitá aktivace, pouze pomocí: "Nástroje" > "Možnosti" > "LibreOffice Writer" > "Tisk" (tdf#77650)) Částečně. Exportovat pouze jako komentáře uvnitř okraje
  Kontrola gramatiky Ano. 4 jazyky s vestavěnou kontrolou gramatiky (angličtina, ruština, maďarština a brazilská portugalština). Nástroj pro kontrolu gramatiky LanguageTool dostupný jako vzdálená kontrola gramatiky nebo jako rozšíření: Languagetool pro 30 jazyků a 13 jazykových variant (úroveň jazykové podpory se liší; 11 jazyků s více než 1000 pravidly). Další dostupná rozšíření pro kontrolu gramatiky: Grammalecte pro francouzštinu, CoGroo pro brazilskou portugalštinu Ano. 21 jazyků (plus 1 jazyková varianta) byla podporována v MS Office 2013 s dodatečnými poplatky); žádné informace o podporovaných jazycích v MS Office 2016. Kontrola gramatiky ve verzi pro macOS je omezená na několik jazyků.
  Sady stylů (pro styly odstavce) Částečně. Jiné. Šablony poskytují tuto funkci, ale je obtížnější s nimi pracovat. Užitečné rozšíření: (tdf#89286). Experimentální návrh témat: (tdf#45176, tdf#90497) Ano. Podporováno ("témata dokumentů")
  Použití syntaxe LaTeX pro vzorce Ne. Rozšíření: TexMaths Ano. Schopnost psát matematické vzorce pomocí syntaxe LaTeX (Není podporováno ve verzi pro macOS)
  Svislé zarovnání (nahoru/doprostřed/dolů) obsahu na stránce Ne (tdf#36117), lze vyřešit pomocí rámců/tabulek Ano
  Styly obrázků a další efekty Ne (tdf#59906), ale efekty jsou zachovány při importu a exportu. Podpora efektů záře a měkkých okrajů. Ano
  Zobrazení změn na okraji v režimu "sledování změn" Částečně Option to show track changes (additions or deletions) in margin (Tools - Options - LibreOffice Writer - View - Enable Tracked deletions in margin). Implementation misses some features, see: tdf#137770 tdf#147169 Ano
  Diagonální ohraničení v tabulkách Ne (tdf#51665) Ano
  Rozšířený režim čtení dokumentů Ne (tdf#55168) Ano
  Sbalení a rozbalení částí dokumentu Ano (tdf#135310) Ano
  Zasílání zpráv při spolupráci na dokumentu Ne Ano ([61])
  Track changes only for own changes (while collaborative editing) Ne Ano. Option to track one's own changes without forcing others to track theirs ([62]). (not supported in MS Office 2021 sales versions)
  Reading aloud; Text-to-speech (TTS) ability Ne. Extension Read Text. Ano ([63])
  Drobné rozdíly ve funkcích LO Writer 7.5 MS Word 2021 / 365
  Ochrana buněk v tabulkách (umožňuje lepší tvorbu formulářů) Ano Ne
  Otevření chybných souborů .doc Ano. Lepší mód obnovy ([64],[65]) Ne. Častěji zabraňuje otevření těchto souborů
  Průvodce pro tvorbu osobní dopisní šablony Ano Ne
  Import a Export textu ve formátu Unified Office Ano Ne
  Import a Export dokumentů AportisDoc (Palm) a PocketWord Ano. Podporováno (vyžaduje Javu) Ne
  Import souborů AbiWord Ano Ne
  Import formátu eBook FictionBook 2.0, BroadBand, Plucker (Palm), eReader (Palm), zTXT (Palm), TealDoc (Palm), PalmDoc (Palm) Ano Ne
  Import starších textových dokumentů Mac OS MS Word for Mac (1-5.1), MS Works for Mac (1-4), ClarisWorks/​AppleWorks, Write Now, MacWriteII/​MacWritePro, DOCMaker 4, FullWrite Professional, HanMac Word-K/J, LightWayText for Mac 4.5, Mariner Write Mac Classic 1.6-3.5, MindWrite Document, Nisus Writer Mac Classic 3.4-6.5, TeachText/​SimpleText 1, Tex-Edit 2, WriterPlus, Z-Write 1.3, eDOC 2, Acta Mac Classic, BeagleWorks/​WordPerfect Works 1, GreatWorks, MacDoc 1, MoreMac 2-3, RagTime for Mac 2-3 Ano Ne
  Import starších textových dokumentů DOS/Windows Microsoft Word for DOS, Microsoft WinWord 5, Microsoft Word 6.0 / 95, Microsoft Write, Hangul WP97, Text 602 (T602), Lotus WordPro Ano Ne
  Nástrojová lišta a interpretr jazyka Logo Ano [66] Ne
  Formát textu všech komentářů v dokumentu Ano Ne
  Comments in headers and footers Ano Ne
  Textová pole umožňují více sloupců Ano Ne
  Funkce Markdown pro automatické formátování *tučného písma*, /kurzívy/, -přeškrtnuté- a _podtržení_ ( *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_) Ano. (Jak zapnout funkci). Viz také tdf#133023 Ne
  Export do PDF zachová kotvy poznámek pod čarou/vysvětlivky Ano. Odkazy mezi kotvami a poznámkami pod čarou nebo vysvětlivkami (i když nejsou na stejné stránce) jsou dostupné v obou směrech. Ne
  Podmíněný text Ano ([67], [68](PDF) [69]) Částečně ([70], [71])
  Automatická náhrada emotikonů Ano. podporováno. Další lišta nástrojů pro vkládání emotikonů (experimentální: tdf#100100) Částečně. Ruční vytváření seznamu náhrad
  Počet sloupců v tabulce v dokumentu Ano. Neomezené sloupce Částečně. Omezeno na 63 sloupců
  Víceřádkový nádpis kapitoly Ano. Víceřádkové nadpisy kapitol je povolen zalomením řádku jako oddělovače mezi číslem kapitoly a jejím názvem (v dialogu Číslování kapitoly) Částečně. Nelze řešit přímo [72]
  Maximální velikost stránky Ano. 300cm x 300cm Částečně. 55.87cm x 55.87cm
  Bibliografické funkce Částečně. Základní vestavěná podpora. Výborná rozšíření zdarma: např. Zotero, JabRef stejně jako proprietární řešení. Ano. Vestavěn podpora: Výborná rozšíření zdarma: např. Zotero stejně jako proprietární řešení.
  Pokročilé hledání a nahrazování / Speciální znaky Částečně (tdf#38261). Více viz Seznam regulárních výrazů. Rozšíření: Alternativní dialogové okno Najít a nahradit pro Writer Ano
  Komplexní číslování osnovy / Víceúrovňové seznamy Částečně. Jiný ekvivalentní číselný formát není podporován (tdf#35217) Ano
  Výchozí klávesové zkratky Částečně. Základní výchozí klávesové zkratky ([73]) Ano. Více výchozích klávesových zkratech ([74])
  Přidání vodoznaku do stránky Částečně. Podpora pro textový vodoznak. Řešení pro obrázkový vodoznak pomocí přidání obrázku do záhlaví/zápatí. Částečně (textový a obrázkový vodoznak). Na Chromeboocích to není možné, protože neexistuje žádná aplikace, Word pro web neumí vodoznaky.
  Zobrazení osnovy Částečně Outline folding mode [75] (tdf#135310, alternaticní funkce: Navigátor > Zobrazit obsah; umožňuje přesouvat nadpisy (viz vylepšení navigtoru v 7.0) Ano
  Komplexní/plnohodnotné formátování textu v komentářích (např. odrážky, barva textu, obrázky, tabulky) Ne. Některé funkce formátování jsou podporovány, např. druh písma, tučné písmo, kurzíva, podtržení, zarovnání textu (doprava, doprava, na střed, do bloku). (tdf#81458) Ano
  Překlad dokumentu/textu Ne (tdf#34058), rozšíření: TradutorLibreText. Ano ([76])
  Dekorativní okraje stránky Ne (tdf#39270) Ano
  Horizontální rozdělení zobrazení jednoho dokumentu Ne (tdf#31481), řešení: Okna > Nové okno; otevřít klon dokumentu v novém okně. Ano
  Pracovní verze Ne (tdf#67698) Ano
  Upload na blogovací servery Ne, rozšíření: Sun Weblog Publisher (zastaralé). Ano (MS SharePoint Blog, Telligent-Community, TypePad, WordPress, MetaWebLog API)
  Použití gest digitálního pera / ručního psaní Ne Ano. [77] (Není podporováno v prodávané verzi MS Office 2021 a není podporováno ve verzi pro macOS)
  Transformace dokumentu pro webovou stránku Sway Ne Ano. podporováno v MS Word. (Není podporováno v prodávané verzi MS Office 2021 ani ve verzi pro macOS)
  Čtení text řádek po řádku Ne Ano. Line Focus (odstraňuje rozptylování) funkce v MS Word.
  Pole „Název souboru bez přípony“ Ano. [78] Ne. [79] [80]

  Aplikace pro práci s tabulkami: LibreOffice Calc vs. Microsoft Excel

  Hlavní funkční rozdíly LO Calc 7.5 MS Excel 2021 / 365
  Funkce tabulkového procesoru (na detail se podívejte na Functions comparison of LibreOffice Calc and Excel) Ano. 508 funkcí (29 funkcí je jedinečných pro Calc)

  Viz rozsáhlý popis funkcí Calcu

  Ano. 477 funkcí (22 funkci je jedinečných pro Excel)
  Jedinečné funkce tabulkového procesoru Ano. CURRENT, DDE, MONTHS, OPT_BARRIER, OPT_PROB_HIT, OPT_PROB_INMONEY, OPT_TOUCH, STYLE, EASTERSUNDAY, YEARS, DAYSINMONTH, DAYSINYEAR, GOALSEEK, ISLEAPYEAR, MULTIPLE.OPERATIONS, MULTIRANGE, MVALUE, NEG, ROT13, WEEKS, WEEKSINYEAR, FORECAST.ETS.MULT, FORECAST.ETS.PI.MULT, FORECAST.ETS.STAT.MULT, RAWSUBTRACT, REGEX, ROUNDSIG, FOURIER, RAND.NV, RANDBETWEEN.NV. Rozšíření: Kanji to Phonetic poskytuje funkci PHONETIC. Ano. CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY, CUBERANKEDMEMBER, CUBESET, CUBESETCOUNT, CUBEVALUE, RTD, DBCS, CALL, REGISTER.ID, PHONETIC, YEN, FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, SEQUENCE, RANDARRAY (tdf#126573). LET, XLOOKUP (tdf#127293), XMATCH (tdf#128425). STOCKHISTORY (Není dostupné v prodávané verzi MS Office 2021 )
  Porovnání dvou souborů s tabulkami Ano Ne
  Styly stránek (včetně stylů buněk) Ano Ne
  Dělení slov v buňkách Ano Ne
  Automatická kontrola pravopisu / kontrola pravopisu při psaní Ano Ne ([81])
  Export do XHTML Ano Ne
  Náhled na celou stránku: Možnost exportovat všechny stránky na listu jako jednu stránku v PDF Ano Ne
  Export jednoho grafu do obrázku (např. jpg, png, svg, pdf) Ano Ano. [82]
  Standard OpenFormula Ano. Velmi podporováno Částečně
  Ponechání kopie buněk (použitelnost funkce kopírovat a vložit) Ano. (Kopie buněk je uchována pro vložení, dokonce i v případě, že uživatel provádí jiné operace jako psaní nebo vkládání buněk) Ne ([83])
  Import tabulek formátu Apple Numbers Ano. Podpora pro Numbers v1-3 [84], viz také toto porovnání Ne
  Maximální počet sloupců na jednom listu Ano. 16384. Jumbo spreadsheets supported since LO 7.4, see: [85], tdf#133764. Ano. 16.384 (256 v módu kompatibility)
  Styly tabulek Částečně. Zobrazit ▸ Nástrojové lišty ▸ Nástroje ▸ Motiv vzhledu sešitu stejně jako Formát ▸ Motiv vzhledu sešitu umožňuje část této funkcionality. (tdf#77569, tdf#44762, tdf#44763) Ano
  Nahrávání makra Částečně. Omezená podpora [86] Ano
  Vložení grafiky do záhlaví nebo zápatí tabulky Částečně. U vloženého obrázku není možné měnit velikost nebo jej oříznout, problémy s použitelností. (tdf#74146) Ano
  Statistické / Analytické nástroje Částečně. Vestavěný Průvodce statistickými daty s rozšiřujícími funkcemi: Chí kvadrát test, Logaritmická regrese, Mocninná regrese Částečně. doplněk, ve výchozím nastavení není aktivní. Rozšiřující funkce: Histrogram, Generátor náhodných čísel, Pořadí a percentily, a některé další detailnější možnosti.
  Styly grafů Ne (tdf#62925, tdf#62540, tdf#39097) Částečně. Výběr některých přednastavených stylů a rozvržení grafů
  Funkce Power PivotWikipedia logo v3.svg Ne (tdf#96623 regarding DAX functions) Ano
  Rozšiřující typy grafu: Vodopád, Histogram, Paretův graf, Krabicový graf, Stromová mapa (Mozaika), Prstencový graf, Trychtýřový graf Ne (tdf#74665, tdf#81530, tdf#70361, tdf#72992, tdf#97832) Ano
  Vztahy mezi tabulkami na základě shodných dat v každé tabulce Ne (řešení: použití funkce VLOOKUP) Ano ([87])
  Integrace externích zdrojů dat Ne. Rozšíření: New Jaguar Calc add-in poskytuje funkci SQLREQUEST a Queryconnector posyktuje grafické rozhraní. Ano. Dotazy a zdroje dat pomocí "Power Query" a "Power BI" [88]. (SQL.REQUEST byl odstraněn ve prospěch Power Query od verze MS Excel 2010)
  Propojené datové typy Ne Ano. Datové typy z online zdrojů: zeměpis, zásoby, organizace, umístění, PSČ, univerzita, vesmír, satelit, prvek, chemie, jídlo, cvičení, film, postavy, lékařské, tělo, média, příroda, aktivity, jiné. (Není k dispozici v prodejní verzi MS Office 2021.) [89],[90]
  Prognostická data pro předpovídání budoucích trendů Ano. Rozšířená sada prognostických funkcí (založených na exponenciálním vyhlazovacím algoritmu) Ano. Prognostické funkce a prognostické grafy (založených na exponenciálním vyhlazovacím algoritmu) (není podporováno ve verzi macOS)
  Import databází MS Access Částečně. Prostřednictvím ODB souboru připojeného k databázi (vyžaduje instalovaný MS Access) Ano
  Vícejádrové zpracování / vícevláknové zpracování Částečně. Více vláknové výpočty [91]. Více vláknový import XLSX documentů.

  Paralelní kompilace vzorce pomocí CPU. OpenCL/GPU vlákna v jádru Calc ([92],[93]). Vícevláknové zpracování probíhá: tdf#65046, [94], Prezentace "Making Calc Calculate in Parallel".

  Ano. Od Excelu 2010 používají následující funkce vícejádrové procesory: uložení souboru, otevření souboru, obnovení kontingenční tabulky (pro externí zdroje dat, s výjimkou OLAP a SharePoint), třídění tabulky buněk, třídění kontingenční tabulky a automatické třídění sloupec.

  U operací, které zahrnují čtení a načítání nebo zápis dat, jako je otevření souboru, uložení souboru nebo aktualizace dat, zvyšuje rozdělení operace na dva procesy rychlost výkonu. První proces získává data a druhý proces načítá data do příslušné struktury v paměti nebo zapisuje data do souboru. Tímto způsobem, jakmile první proces začne číst část dat, může druhý proces okamžitě začít načítat nebo zapisovat tato data, zatímco první proces pokračuje ve čtení další části dat. Dříve musel první proces dokončit čtení všech dat v určité části, než mohl druhý proces načíst tuto část dat do paměti nebo zapsat data do souboru. ([95], [96])

  Deklarace proměnných, které se mají použít ve vzorcích Ne Ano. LET function
  Vytváření vývojových diagramů na základě dat Ne Ano. Flow charts and organizational charts (supported in rental version, not supported in MS Office 2021 sales versions)
  Export obecného XML Ne Ano
  Customized sheet views (while collaborative editing) Ne Ano ([97])
  Drobné funkční rozdíly LO Calc 7.5 MS Excel 2021 / 365
  Flexibilní CSV export Ano. Podporováno ([98]), [99]) Ne
  Rozšířené funkce hledání a nahrazení / regulární výrazy / speciální znaky Ano (Seznam regulárních výrazů) Ne
  Zobrazení klonu tabulky v novém okně Ano. Nezávislá okna Ne. Nelze přesunout mimo okno aplikace
  Medián v kontingenční tabulce Ano. tdf#61700 Ne. [100]
  "Krokový graf" pro grafy XY (rozptylové) Ano Ne
  Použití anglických názvů funkcí Ano. Možnost přepnutí mezi názvy funkcí v lokálním jazyce a angličtině Ne
  Import a export tabulky formátu Unified Office Ano Ne
  Import starších formátů tabulek DOS / Windows: Lotus 1-2-3, Quattro Pro (v1-5.5 DOS; v1.0-6.0 Windows), Microsoft Works spreadsheet, Microsoft Multiplan (v1-3 DOS) Ano Ne
  Import starších formátů tabulek Classic Mac OS: BeagleWorks, ClarisWorks, Claris Resolve, GreatWorks, MacWorks, Wingz, Microsoft Multiplan (v1.11) Ano Ne
  Import a Export formátu Pocket Excel Ano. Podporováno (vyžaduje Javu) Ne
  Schopnost otáčet celý graf Ano Ne
  Export komentářů do PDF Ano. Export komentářů v souladu se specifikací PDF Ne
  Funkce mapování vlastností pro grafy (podmíněné barvy / ohraničení grafu) Ano Ne (Dostupné pouze: Inverzní barvy pro záporné hodnoty)
  Import z Gnumeric Ano (není dostupné ve Windows, viz tdf#94834) Ne
  Export rozsahu buněk nebo vybraných skupin tvarů (obrázků) jako obrázky formátu .png or .jpg Ano Ne
  Export listu/tabulky jako obrázku formátu .png Ano Ne
  Fromátování buněk Ano. Více detailněji: Formáty čísel: flexibilnější použití „Formátovacího kódu“ pro vlastní úpravy, nuly na začátku, nastavení jazyka, procenta bez znaku procent, oddělovač tisíců; Písmo: přeškrtnutí písma, reliéf písma (reliéfní, ryté), obrys, stín, podtržení jednotlivých slov, nastavení mezer, úprava mezer mezi písmeny; Hranice: stín, mezery k obsahu; Ochrana: skrýt buňky při tisku. Částečně. Méně funkcí
  Další typy formátů buněk Ano. Číselný formát "Booleaovská hodnota". Inženýrský zápis čísla. Formát čísla přirozeného jazyka (hláskování čísel v různých jazycích. Snadné řešení pro chybějící americké PSČ a formáty telefonních čísel v USA. Částečně Inženýrský zápis prostřednictvím uživatelských formátů.
  Podpora "záporného" roku (BCE) Ano Částečně S využitím pomocných postupů.
  Podmíněné formátování: sady ikon Částečně. 2 rozšiřující sady ikon se smajlíky. Nelze obrátit pořadí ikon (tdf#61313). Částečně. Uzpůsobení sad ikon, např. změna pořadí ikon.
  Rozšířená funkce najít a nahradit / Formát buňky Částečně (Podporované styly, Formát buňky není podporován) Ano
  Vzorce s celými sloupci nebo celými řádky Částečně (tdf#34094, tdf#92452, tdf#92453) Ano
  Výchozí klávesové zkratky a/nebo klávesové zkratky myši [101] Částečně. Méně výchozích zkratek ([102], tdf#98259, tdf#92452, tdf#92453) Ano. Více výchozí zkratek ([103], [104], [105])
  Možnosti zabezpečení listu (povolit uživatelům určité akce v chráněných listech) Částečně. Podporováno pro výběr chráněných/nechráněných buněk a vkládání/mazání řádků/sloupců. Ano pro výběr chráněných/nechráněných buněk, vkládání/mazání řádků/sloupců, formátování buněk/sloupců/ řádků, vkládání hypertextových odkazů, třídění, použití sestav s automatickým filtrem/kontingenčních tabulek, úpravy objektů/scénářů.
  Časový filtr pro kontingenční tabulku Ne Ano. [106]
  Graf: Automatická změna barev jednotlivých bodů Ne (pouze manuálně) Ano
  Typ grafu: xyz / plošné grafy Ne, základní nápomocné řešení [107] (tdf#51670) Ano
  Typ grafu: Výsečový graf s dílčí výsečí (výsečový graf s dílčími pruhy) Ne (tdf#50934) Ano
  Mapové grafy a 3D nástroj pro geoprostorovou vizualizaci Ne (pomocí rozšíření GeOOo) Ano. Mapové grafy a "3D mapy".
  Různé typy grafů pro různé série dat Ne (tdf#35629) Ano
  Tisk pouze vybraného grafu Ne, alternativní řešení [108], [109] (tdf#45893) Ano
  Popisky dat grafu „Hodnota jako procento“ Ano Ne
  Popisky dat grafu „Hodnota z buněk“ Ne Ano
  Funkce automatické analýzy a vizualizace Ne Ano. Funkce okamžité analýzy a vizuálního shrnutí, trendů a vzorů. [110], [111]. Některé z těchto funkcí ("Návrhy v Excelu") jsou podporovány v pronajímané verzi, nejsou podporovány v prodávané verzi pro MS Office 2021, funkce okamžité analýzy nejsou podporovány v macOS.
  Dynamické doplňování Ne (tdf#109003). Zde jsou navrhována některá (částečná) alternativní řešení tdf#109003#c1. Ano
  Doporučení grafu Ne Ano
  'Publikování' tabulky pro online setkání týmu Ne Ano
  Minigrafy (pro rychlý přehled o trendu v rozsahu dat) Ano. [112] Ano
  Přidání bodů na čáru, možnost ohýbání čar Ne (tdf#36943) Ano
  Možnosti pozadí buňky Částečně. Barva pozadí (chyby týkající se vzoru tdf#31205 a gradientu tdf#49177). Rozšíření: Hatch Patterns for Cells Ano. Barva pozadí, vzor, přechod
  Vložení dat ze snímku obrazovky nebo obrázku Ne AnoOCR and recognize tables from screenshots or pictures [113] (Not available in MS Office 2021 sales versions and only available on macOS)

  Prezentační software: LibreOffice Impress vs. Microsoft PowerPoint

  Hlavní rozdíly ve funkcích LO Impress 7.5 MS PowerPoint 2021 / 365
  Podpora dělení slov Ano Ne
  Export do XHTML Ano Ne
  Export do HTML Ano Ne (funkce je odstraněna od verze MS Office 2013)
  Export do formátů vektorové grafiky: SVG, EPS Ano Částečně, to SVG (Supported in Windows rental version, not supported in MS Office sales versions.)
  Dálkové ovládání prezentace pro smartphony/tablety Ano. Pro Android smartphony/tablety, iOS (iPhone/iPad), a Chytré hodinky. Částečně. Pro Android (pouze smartphony), ale s dalšími funkce pro Excel a Word. (Není podporováno ve verzi pro macOS).
  3D přechody snímků Ano. ​macOS, Linux, Windows Částečně. ​macOS, Windows
  Editace vloženého videa Částečně. Pomocí externích programů Ano. Přímo v programu
  Komentáře a odpovědi na komentáře Částečně Ano
  Color/document themes Částečně support of document themes in Impress: [114] [115] Ano
  Animované efekty Částečně. Podporováno, jsou však problémy s: rotujícím textem (tdf#87958), pixelizací (tdf#87959), vlnění/třesení/vibrace (tdf#87960), zaseknuté objekty (tdf#88196) Ano
  Ořezání vloženého videa nebo audia Ne Ano. Podporováno (Není podporováno v prodávané verzi MS Office 2016)
  Funkce zoomu pro prezentace (inspirováno Prezi) Ne (tdf#38263) Ano. Podporováno (Není podporováno v prodávané verzi pro macOS) [116]
  Editace snímků v průběhu prezentace Ne (tdf#34965) Ano
  Diagramy SmartArt Ne (tdf#37932), řešení: smArt extension Ano
  Uložení zvýraznění a kreslení v průběhu prezentace Ne (tdf#51928) Ano
  Porovnání prezentací Ne Ano
  Vysílání prezentace na Internetu Ne. Pouze pomocí exportu do PDF nebo SWF Ano. Další podpora publikování na webu pro sdílení videa Microsoft Stream (Není podporováno ve verzi macOS)
  Animované diagramy Ne Ano
  Nahrávání prezentace Ne (tdf#34959) Ano. [117] Some features only available in rental vesion ([118]).
  Návrhy snímků Ne Ano pomocí Powerpoint "Designer" (není podporováno v prodávané verzi MS Office 2021)
  Navigace v prezentaci pomocí pera Bluetooth Ne Ano. Podporovány jsou Bluetooth nebo Surface tužky. Použití digitálního pera k ovládání prezentace (Není podporováno ve verzi pro macOS)
  Optimization of slides for screen readers Ne Ano. ([119]) (not available on macOS)
  Drobné funkční rozdíly LO Impress 7.5 MS PowerPoint 2021 / 365
  Počet rozvržení snímků Ano. 12 Částečně. 9
  Animace založené na fyzikálních základech Ano. [120] Ne
  Barva pozadí textu v textových polích Ano Ne
  Export komentářů do PDF Ano. Export komentářů v souladu se specifikací PDF Ne
  Import a export prezentace ve formátu Unified Office Ano Ne
  Export do grafických formátů: MET, PBM, PICT, PGM, PPM, RAS, XPM Ano Ne
  Import souborů Apple Keynote Ano. Podpora pro Keynote v1-6 [121] Ne
  Vkládání písem do prezentačního souboru Ano Částečně. Podporováno ve Windows. Vkládání fontů není podporováno v PowerPointu na macOS, i když se zobrazí. Vkládání fontů OpenType CFF není podporováno. [122]
  Maximální velikost stránky Ano. 300cm x 300cm (Draw a Impress) Částečně. 142,22cm x 142,22cm
  Editace předlohy snímků Částečně. Omezená editace, bylo řešeno v projektu GSOC 2013 ([123]). Ano. Plnohodnotné úpravy
  Výchozí klávesové zkratky Částečně. Základní výchozí klávesové zkratky ([124]) Ano. Více výchozích klávesových zkratech ([125], [126])
  Konverze ručně kreslených objektů do diagramů / rozpoznávání ručně psaných rovnic Ne Ano. [127] Konverze ručně psaných tvarů/diagrmů v MS Powerpoint; ručně psané rovnice (konverze psaní na rovnice) v Powerpointu. (Není podporováno v prodávané verzi MS Office 2021 a je dostupné pouze ve Windows 10/11; není podporováno v prodávané verzi pro macOS).
  Automatické navrhování osnovy prezentace z online zdrojů zadáním předmětu Ne Ano. Funkce rychlého spuštění (Není podporováno v prodávané verzi MS Office 2016 a není podporováno ve verzi pro Windows)
  "Morfický" typ přechodu Ne Ano. [128]
  Tvorba automaticky spouštěných prezentací Ne, rozšíření ImpressRunner Ano
  Export prezentace do video formátů Ne (tdf#34959) Ano. Podpora formátů .mp4 a .wmv. Export až do rozlišení 4K.
  Přiblížení snímku a posun Ne (tdf#38263) Ano
  Možnost uložit jako prezentaci obrázku Ne (tdf#93589) Ano
  Ovládání prezentace pomocí sluchátek Surface Earbuds Ne Ano[129]
  Autogeneration of alt text for photos Ne Ano [130] (Supported in Windows rental version, not supported in MS Office sales versions; not supported on macOS)

  Databázový program: LibreOffice Base vs. Microsoft Access

  Hlavní rozdíly ve funkcích LO Base 7.5 MS Access 2021 / 365
  K dispozici na všech operačních systémech podporovaných kancelářským balíkem Ano Ne. MS Access není dostupné na macOS, online verzi a mobilních OS
  Zvýraznění SQL syntaxe Ano Ne
  Nativní konektor pro: MariaSQL, PostgreSQL, Novell GroupWise Ano. Pomocí rozšíření Plus MySQL. [131] Ne, Ne, pomocí ODBC
  Integrace adresáře kontaktů Mozilla Thunderbird, adresáře kontaktů KDE, Evolution LDAP a úložiště, adresáře kontaktů Windows Ano Ne
  Nativní JDBC ovladač Ano Ne
  Připojení k tabulce formátu ODF (Calc) Ano Ne
  Databázový engine Ano. FirebirdSQL 3.0; HSQLDB 1.8.x (zastaralé). V LibreOffice 6.2 je FirebirdSQL výchozím nastavením pro nové databáze. Migrační asistent Firebird zkonvertuje databázi HSQLDB do FirebirdSQL. Částečně. Jet
  Integrace z adresářem kontaktů MS Outlook Částečně. Podporováno pouze na MS Windows. Schází podpora pro Outlook (tdf#56903) a Outlook Express (tdf#56905) adresáře kontaktů v nativní buildu LibreOffice pro Windows 64-bit. Ano
  Import zdrojů dat (tabulek) v rámci databázové aplikace Částečně. Buď přetažením z Calc, nebo přetažením z jiného základního okna s otevřeným zdrojem dat. ([132]) (tdf#51872) Ano
  Export tabulek z databázové aplikace do jiných formátů souborů: Částečně. Pouze pomocí přetažení do LibreOffice Calc nebo pomocí přetažení z jiného okna aplikace Base s otevřeným zapisovatelným zdrojem dat. ([133]) (tdf#73798) Ano
  Editace souborů MS Access Částečně. Starší ovladač "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" funguje dobře pro čtení i zápis, zatímco ovladač "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" funguje pouze pro čtení; (tdf#43187). Ovladač funguje pouze na Windows. Ano
  Nativní konektor pro: Microsoft SQL Server Ne, Ne, pomocí ODBC Ano
  Dotazy typu Crosstab Ne. Není podporováno, ale je reproduktovatelné s využitím kontigenčních tabulek v Calc (FAQ 142) Ano
  Funkce "Propojení tabulek" Ne. Není podporováno, ale můžete propojit textové tabulky (FAQ 143) (tdf#56234) Ano. Linked tables and Linked Tables Manager.
  Import tabulek z tabulkového procesoru - zachování formátu polí Ne Ano
  Import dat z XML, HTML Ne Ano
  Drobné funkční rozdíly LO Base 7.5 MS Access 2021 / 365
  Nativní konektor pro: databáze dBase Ano Ne. Není podporováno (funkce odstraněna od verze Office 2013)
  Otevření souborů LibreOffice BAse (.odb) Ano Ne
  Otevření starších formátů DOS/Windows: databáze Microsoft Works Ano Ne
  Nativní konektor pro: seznamy SharePoint Ne Ano
  Propojení nebo import dat ze Salesforce a Dynamics 365 Ne Ano
  Datové připojení k datové službě Ne Ano
  Zabezpečení databáze heslem Ne (tdf#70638) Ano
  Výpočty v databázových tabulkách Ne (tdf#72787) Ano

  Nejdůležitější rozšíření LibreOffice

  LibreOffice má komplexní ekosystém rozšíření (na extensions.libreoffice.org najdete více než 390 rozšíření a na extensions.openoffice.org najdete více než 800 rozšíření). Kromě rozšíření již zmíněných ve výše uvedené srovnávací tabulce, zde je výběr některých rozšíření přidávajících cenné funkce do LibreOffice:

  Rozšíření LibreOffice
  Obecný kancelářský balík: LibreOffice
  • Přehled jazykových rozšíření pro LibreOffice (Pomocníci při psaní, slovníky kontroly pravopisu, dělení slov, kontrola gramatiky,...)
  • OpenOffice.org2GoogleDocs exporty, aktualizace and importy documentů do a z Google Docs, Zoho a serverů WebDAV.
  • TeamDrive umožňují sdílet prostor v software pro spolupráci TeamDrive.
  • Wollmux je komplexní centralizovaný systém pro šablony, formuláře a záhlaví dopisů vyvíjený městem Mnichov (v německém a anglickém jazyce).
  • eLAIX umožňuje uživatelům pracovat (zapisovat a číst) se vzdělávacím modulem v offline režimu a exportovat do formátu elektronické knihy ePUB3.
  • LibreOffice Server Installation GUI usnadňuje paralelní a serverové instalace LibreOffice.
  • Shared Technical Terminology Thesaurus - sdílený slovník synonymi technické terminologie.
  • Read Text. Čtení vybraného textu v Calcu, Draw, Impres, Web Write a Writeru pomocí syntézy řeči.
  • Custom Palette Export (umožňuje jednoduché sdílení uživatelských barevných palet)
  • OOoLilyPond, použití hudební notace LilyPond v LibreOffice.
  LibreOffice Writer
  • TexMaths přidá do LibreOffice editor rovnic ve formátu (Xe)LaTeX.
  • DMaths přidá do LibreOffice Writer obsáhlou matematickou lištu nástrojů do LibreOffice Writer.
  • Chemistry umožňuje vkládat chemické vzorce jako obrázky.
  • Code Colorizer Formatter, Code Highlighter nebo COOoder poskytují zvýraznění syntaxe pro LibreOffice Writer.
  • AddPics vytváří Writer dokumenty z obrázků naskenovaných stránek.
  • Writer's Tools je sada nástrojů pro časté pisatele.
  • Alternative find & replace dialog - alternativní dialog pro hledání a nahrazování ve Writeru.
  • Typography toolbar pro pokročilé použití inteligentních funkcí fontu Graphite.
  • QR code Generator
  • Transcriber, nástroj pro přepis zvukových souborů.
  • Organon, nástroj pro organizaci a navigaci dlouhých textů (romány, vyprávění, vědecké práce).
  • Template Changer, umožňuje změny šablonu pro existující dokument.
  • Footswitch. Nástroj pro přepis, který pracuje zcela v rámci programu LibreOffice Writer.
  • TradutorLibreText. Nástroj pro překlad textů do několika jazyků.
  • Anaphraseus CAT tool. Množina maker pro počítačem podporovaný překlad podobná známému Wordfast.
  • Writer Rotation Tool, umožňuje otáčení obrázku v textovém dokumentu za použití myši podobně jako při práci s grafickými objekty.
  • Filtry formátu souborů
   • Export Freemind umožňuje export dokumentů z Writeru do Freemind.
   • Writer2LaTex umožňuje export dokumentů Writeru do LaTex.
   • Writer2ePub umožňuje export do zdrama dostupného a otevřeného formátu elektronických knih ePub.
  LibreOffice Calc
  LibreOffice Impress
  • Export as Images umožňuje exportovat všechny snímky Impress nebo stránky Draw jako obrázky ve formátu JPG, PNG, GIF, BMP a TIFF.
  • OpenCards je bezplatný oceňovaný software pro výukové karty.
  LibreOffice Draw
  LibreOffice Base
  • Access2Base VBA pro emulátor MSAccess (instalováno s výchozím nastavením instalace LibreOffice 6.2; pro verzi 6.1 a starší je dostupné ke stažení)
  • BaseDocumenter plně dokumentujte aplikaci LibreOffice Base.
  Rozšíření pro usnadnění přístupu
  • odt2daisy, konvertuje formát OpenDocument Text (ODT) do digitální mluvené knihy ve formátu DAISY (DAISY 2.02, DAISY 3.0 XML a Full DAISY 3.0) pro syntézu řeči.
  • Read Text, využívá externí program nebo webovou služby pro čtení textu. Umožňuje čtení vybrané obalsti v programech Calc, Draw, Impress, Web Writer a Writer.
  • odt2braille, umožňuje autorům tisknout dokumenty do Braillova písma a exportovat dokumenty jako Braillovy soubory. Výstup Braillova písma je dobře naformátovaný a vysoce přizpůsobitelný.


  Mobilní kancelář: Chytré telefony, Tablety

  Mobilní kancelářský balík, obecné funkce: LibreOffice vs. Microsoft Office

  Note pin.svg

  Srovnávací tabulka mobilní kanceláře se připravuje.
  Neváhejte ji zlepšit!

  Hlavní rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions Mobilní: MS Office 365
  Integrated office architecture Ano. Integrated office architecture: LibreOffice mobile shares the same processing engine, common to all modules, on all form factors (incl. desktop and online) [134]. Ne. Loose architecture differing between desktop (different between Windows and macOS), mobile and online office.
  Verze kancelářského balíku pro mobilní operační systémy (smartphony, tablety) Ano. Mobilní aplikace dostupné jako Collabora Office (založeno na LibreOffice). LibreOffice prohlížeč je dostupný pro iOS/iPadOS, Android a Ubuntu Touch/UBPorts.

  Android: Collabora Office na Google Play k dispozici pro chytré telefony a tablety, release announcement (2019-12-10). LibreOffice Viewer pro Android available, with základní a experimentální editační funkce. Informace o nové aplikaci LibreOffice pro Android: [135]. Více informací: Android port wiki, Commits, [136], [137].

  iOS/iPadOS: Collabora Office je dostupný pro iPhone a iPad: Collabora Office v Apple AppStore. Více informací: Collabora press release, Adfinis press release, LibreOffice jako iOS aplikace na iPad; Oznámení pro iOS; Commits: [138], [139].

  ChromeOS: Collabora Office dostupná na Google Play, více informací, XDA News Portal.

  Ubuntu Touch/UBPorts: Document Viewer je podporován LibreOfficeKit (LibreOffice 5) a umožňuje prohlížení většiny typů souborů vytvořených v LibreOffice.

  Částečně. Android a iOS pro chytré telefony a tablety s omezenou sadou funkcí. Žádná podpora pro ChromeOS na tabletech.

  Profesionální uživatelé a uživatelé tabletů s úhlopříčkou >10,1 palce musí mít předplatné Office 365 za měsíční poplatek. Soukromí uživatelé mohou prohlížet a tisknout dokumenty bez registrace soukromých uživatelů, základní editační funkce vyžadují registraci. Komplexnější funkce vyžadují způsobilé předplatné Office 365 za měsíční poplatek.

  Podpora jazyků psaných/čtených zprava doleva (Right-to-leftWikipedia logo v3.svg, někdy se označují jako RTL jazyky), např. arabština, a další komplexní skripty Ne Ano
  Drobné rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions Mobilní: MS Office 365
  Spouštění maker Visual Basic. Ano. Podpora velké části maker Microsoft Visual Basic (pomocí Collabora Office). Ne

  Mobilní textové procesory: LibreOffice Writer vs. Microsoft Word

  Hlavní rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions: Writer Mobilní: MS Word 365
  Otevření dokumentů chráněných heslem Ano. (pomocí Collabora Office) Ne
  Drobné rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions: Writer Mobilní: MS Word 365
  XY Částečně Částečně.

  Mobilní aplikace pro práci s tabulkami: LibreOffice Calc vs. Microsoft Excel

  Hlavní rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions: Calc Mobilní: MS Excel 365
  XY Částečně Částečně.
  Drobné rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions: Calc Mobilní: MS Excel 365
  XY Částečně Částečně.

  Mobilní prezentační software: LibreOffice Impress vs. Microsoft PowerPoint

  Hlavní rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions: Impress Mobilní: MS PowerPoint 365
  XY Částečně Částečně.
  Drobné rozdíly ve funkcích Mobilní: LibreOffice-based solutions: Impress Mobilní: MS PowerPoint 365
  XY Částečně Částečně.

  Online kancelář: Webový prohlížeč (a Chromebooky)

  Note pin.svg

  Srovnávací tabulka mobilní kanceláře se připravuje.
  Neváhejte ji zlepšit!

  Note pin.svg

  Chromebooky jsou v této sekci online kancelářského balíku z několika důvodů:
  Základní software LibreOffice je k dispozici jako aplikace pro Chromebook od společnosti Collabora Productivity pod názvem Collabora Office, jedná se o stejný software jako v sadě Online s některými optimalizacemi pro ChromeOS. V září 2021 společnost Microsoft oznámila ukončení prodeje své aplikace pro Chromebook. Spojení aplikací Online a Chromebook Apps v této tabulce umožňuje snadné porovnání kancelářských balíků založených na LibreOffice a Microsoft Online při použití Chromebooku.


  Online kancelářský nalík, obecné funkce: LibreOffice Online vs. Microsoft Office for the web

  Hlavní rozdíly ve funkcích Online: LibreOffice-based Collabora Online 22.05

  Chromebook App: Collabora Office

  Online: MS Office pro web

  Chromebook App: Discontinued

  Integrated office architecture Ano. Integrated office architecture: Online LibreOffice shares the same processing engine, common to all modules, on all form factors (incl. mobile and desktop) [140]. Ne. Loose architecture differing between desktop (different between Windows and macOS), mobile and online office.
  Online/cloud verze kancelářského balíku Ano. Collabora Online (založeno na LibreOffice) 7.5.3 s plnou podporou dokumentů a věrností vykreslování, jakož i spolupráce týmu na dokumentu. Pokročilé, ale omezené funkce úprav ve srovnání s verzí pro stolní počítače. Online verze podporuje Vereign kompatibilní ověřování a podepisování dokumentu. [141], [142], [143], [144], [145], [146]. Viz také: Vývoj verze LibreOffice Online. Částečně. Webové aplikace Office s omezenou funkčností ve srovnání s desktopovou verzí Wordu a Collabora Online.. ([147])
  Aplikace Ano. Writer, Calc, Impress, (Draw publishing capabilities are built in to Writer). Ano. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
  Integrace online kancelářské sady do softwaru pro spolupráci (třetích stran) a do systémů pro správu groupwaru / obsahu Ano. Integrace LibreOffice Online v OwnCloud a Nextcloud, Kolab, Pydio, Seafile, IceWarp, AG-I Solutions, Alinto, VNCLagoon, EGroupware, Univention App Center, Kopano Documents, Collabora Online, Corteza Community Server, Alfresco ([148]), Roove, Zimbra ([149]), Mastermost, Moodle, IServ Schulserver. MS SharePoint integration SharePoint 2016 Server. Viz také tyto seznamy:

  Collabora Online hosting partneři, Collabora Online partneři, Dostupnost LibreOffice Online.

  Částečně. Integrace MS Office Online Server v MS SharePoint
  Dostupnost online kancelářské sady v online službách (třetích stran) / Zdarma & komerční poskytovatele kancelářského balíku v cloudu Ano. Rozmanitost dostupných poskytovatelů služeb UrBerri, eqipe, New Access, Arawa, Artistanbul, TransfertPro, Extensys, Rono-IT, SecuredStore, StudioStorti, united hoster, Option Service Télécom, AggreCost, Webo.hosting, FileCloud, Retention Range, Workman.net.au, OffiDocs, CiviHosting, ETES, Sunjun, opendsi, GMS, OpenLogic, SwissStash, iOffice Cloud, cloudplan, EGroupware, ZenTao, SwissVON, CQ Net, Mijncloudoffice, mentorITe, PowerFolder, GMX Online Office, Mail.com Online Office, Web.de Online Office, hostiso.com, Kolab Now, Crest Tech. Viz také tyto seznamy:

  Collabora Online hosting partneři, Collabora Online partneři,Dostupnost LibreOffice Online.

  Částečně MS OneDrive
  Spolupráce více uživatelů při editaci Ano. Podporováno v online verzích programů Writer, Calc a Impress. Úpravy v reálném čase a interaktivně bez dalšího zpoždění nebo latence, abyste viděli psaní ostatních uživatelů a vyhnuli se tak nutnosti zamykání odstavců a problémům s řešením konfliktů. Částečně. V aplikacích MS Word, Excel a Powerpoint není možné provádět úpravy v reálném čase a interaktivně bez zpoždění, aby bylo vidět psaní ostatních uživatelů, a proto může docházet ke konfliktům souborů, které je třeba prošetřit a vyřešit, aby nedošlo ke ztrátě dat.
  Podpora jazyků psaných/čtených zprava doleva (Right-to-leftWikipedia logo v3.svg, někdy se označují jako RTL jazyky), např. arabština, a další komplexní skripty Ano. Komplexní podpora založená na knihovně HarfBuzzWikipedia logo v3.svg pro tvarování textu Ano
  Drobné rozdíly ve funkcích Online: LibreOffice-based Collabora Online 22.05

  Chromebook App: Collabora Office

  Online: MS Office pro web

  Chromebook App: Discontinued

  Částečně Částečně

  Online textové procesory: LibreOffice Online Writer vs. Microsoft Word pro web

  Hlavní rozdíly ve funkcích Online: LibreOffice-based Collabora Online Writer 22.05

  Chromebook App: Collabora Office Writer

  Online: MS Office pro web

  Chromebook App: Discontinued

  WYSIWYG - plná věrnost při úpravách, generování PDF, tisk Ano. What You See Is What You Get (Co vidíte, to dostanete). Jakýkoli upravovaný dokument vypadá stejně, když je uložen jako PDF nebo když je vytištěn (prostřednictvím aplikace Online a Chromebook). Ne. Upravované dokumenty nevypadají stejně při uložení jako PDF nebo při tisku [150]
  Nastavení, změna nebo odstranění dokumentu otevřeného Soubory chráněné heslem (šifrovací heslo) Ano. (pomocí Online a Chromebook App) Ne. Word pro web nedokáže zašifrovat dokument pomocí hesla a nedokáže otevřít dokumenty zašifrované pomocí hesla.[151]
  Úprava hesla pro úpravu dokumentů Ano. (pomocí Online a Chromebook App) Ne [152]
  Upravit řazení tabulky Ano. A další možnosti: Pro každý sloupec nebo řádek můžete zvolit alfanumerické nebo numerické, vzestupné nebo sestupné řazení. Možnost porovnávání velkých a malých písmen (prostřednictvím aplikace Online a Chromebook) Ne. Nelze řadit podle sloupce nebo řádku[153]
  Formátování buněk tabulky Ano. Jako čísla, procenta, měny, data, času, vědecké hodnoty, zlomku, logické hodnoty a textu. (přes online aplikaci a aplikaci pro Chromebook) Ne
  V upravitelném dokumentu se zobrazují záhlaví a zápatí Ano. Jedná se o WYSIWYG textový procesor. (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne
  Najít a nahradit s možnostmi dostupnými pro desktopovou verzi Ano (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne. Velmi základní.
  Schránka (zkopírovat a vložit) Ano. Kopírování a vkládání ve webové aplikaci funguje s pokročilými funkcemi dokumentu. Vkládání obsahu zkopírovaného mimo webovou aplikaci je dostupné v pokročilých funkcích (prostřednictvím služby Online). Částečně. Kopírování a vkládání ve webové aplikaci je funkční pro základní funkce dostupné v aplikaci. Vkládání obsahu zkopírovaného mimo webovou aplikaci je omezené, například nelze zkopírovat a vložit hypertextový odkaz, aniž by se odkaz ztratil. [154]
  Drobné rozdíly ve funkcích Online: LibreOffice-based Collabora Online Writer 22.05

  Chromebook App: Collabora Office Writer

  Online: MS Word pro web

  Chromebook App: Discontinued

  Šablony, procházejte a začněte s profesionálně navrženými šablonami Ano. (via Online) Ne [155]
  Ukládání ve formátu Microsoft Word 97 - Word 2003 (.doc) Ano. (pomocí Online a Chromebook App) Ne [156]
  Ukládání ve formátu EPUB e-book (.epub) Ano. (pomocí Online a Chromebook App) Ne
  Spouštění maker Microsoft Visual Basic, (docm, dotm) Ano. Podpora velké části maker Microsoft Visual Basic (prostřednictvím online aplikace a aplikace pro Chromebook) Ne [157]
  Titulní strana Ano. With options for number of title pages, page to start at, title style, title numbering (via Online and Chromebook App) Ne
  Thesaurus Ano. (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne
  Page Gutter Margins (book / thesis binding) Ano. Gutter Margins can be positioned on the left or top (via Online) Ne
  Add and Edit Page Backgrounds Ano. Colour, Gradients, Bitmap, Pattern and Hatch, options available for each of these are the same or similar as in the LibreOffice desktop applications (via Online and Chromebook App) Ne [158]
  Přidání a úprava průhlednosti stránky Ano. Dostupné možnosti průhlednosti jsou stejné nebo podobné jako v aplikacích LibreOffice pro stolní počítače (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne [159]
  Přidání a úprava ohraničení stránky Ano. Ohraničení, dostupné možnosti jsou stejné nebo podobné jako v desktopových aplikacích LibreOffice (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne [160]
  Přidání a úprava sloupců stránky Ano. Dostupné možnosti pro sloupce jsou stejné nebo podobné jako v aplikacích LibreOffice pro stolní počítače (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne. [https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-online-service-description/office-online-service-description
  Zobrazení záhlaví a zápatí, poznámek pod čarou a vysvětlivek vložených do dokumentu Ano. WYSIWYG textový procesor (pomocí online aplikace a aplikace pro Chromebook) Ne [161]
  Vložení, úprava, zobrazení grafů Ano. Full options as available in desktop (via Online and Chromebook App) Ne. They appear as placeholders that you cannot edit, move or resize [162]
  Add, Edit, View Shapes Ano. Všechny možnosti jako v desktopové verzi (v online aplikaci) Ne. They appear as placeholders that you cannot edit, move or resize [163]
  Add, Edit, View SmartArt and WordArt (aka Fontwork) Ano (pomocí online aplikace) Ne. They appear as placeholders that you cannot edit, move or resize [164]
  Vodoznaky Ano (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne [165]
  Záložky Ano (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne [166]
  Pole Ano (With options under sub-categories of Documents, Cross-references, Functions, DocInformation and variables (via Online) Chromebook App has a few less options Ne [167]
  Úprava křížových referencí Ano (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne. Není možné upravit cíl [168]
  Rejstřík Ano, options available are the same or similar as in the LibreOffice desktop applications (via Online) Ne [169]
  Table: "Optimal Column Widths" and "Optimal Row Height" Ano (pomocí online aplikace) Ne [170]
  Full control of anchoring with visible anchor points for images etc. Ano. WYSIWYG precision visible anchoring (via Online) Ne
  Textové pole Ano. With full desktop options including, size, anchors, protection, borders, rotation, corners, shading, etc. (via Online) Ne. They appear as placeholders that you cannot edit, move or resize [171]
  Citations and bibliography Ano (pomocí online aplikace) Ne [172]
  Rich Fields Support - tab through editable fields; skip protected sections Ano. Formuláře DOC a DOCX Ne
  PDF export extended options Ano. PDF fillable forms. (from CODE release 22.05.7.2 the developer’s blog post. Ne
  Obsah Ano. Options available are the same or similar as in the LibreOffice desktop applications (via Online and Chromebook App) Částečně. Basic options. [173]
  Rozměry strany Ano. Letter, Legal, A3, A4, A5, A6, B4 (ISO), B5 (ISO), B6 (ISO), Long Bond, Tabloid, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 16 Kai, 32 Kai, Big 32 Kai, User, DL Envelope, C6 Envelope, C6/5 Envelope, C5 Envelope, C4 Envelope, #6 3/4 Envelope, #7 3/4 (Monarch) Envelope, #9 Envelope, #10 Envelope, #11 Envelope, #12 Envelope, Japanese Postcard. (via Online and Chromebook App) Částečně. Letter, Legal, Executive, A4, A5, a rozvržení vlastní velikosti [174]
  Wrap text around images Ano. Full options for wrapping text around images including: before, after, parallel, contour wrapping, in front and behind, precision visible anchoring (via Online) Částečně. No effective wrapping, the text does not wrap around images.
  Word count and character count Ano. Accurate count of words and characters. (via Online and Chromebook App) Částečně. A rough count of words. [175]
  Table: "Distribute Columns Evenly" and "Distribute Rows Evenly" Ne (#3329) Ano. Called "Distribute Columns" and "Distribute Rows"
  Co-authoring between online and native app Ne. For more information the see the row "Synchronous collaborative editing" Ano. MS Office 2019 sales version on Windows introduced real-time co-authoring with Word for the web
  Table Autoformat Styles to choose from Ne (#4356) Ano
  Doplňky Ne Ano
  Diktování Ne Ano
  Emoji Ne Ano
  Online video Ne Ano. With preview, supported video providers: YouTube, SlideShare, Vimeo, Stream, Flipgrid, TED
  Share as Embedded HTML Ne Ano
  Reuse Files Ne Ano. Open another document in a preview enabling selection of paragraphs or images for insertion, or for adding a link to that document.
  Catchup Ne Ano. View changes your collaborators have made to a file since you last opened it.
  Insert Equations with Structures Ne. (#4049) Ano
  Insert Image options Částečně. Select by folder and file only. (via Online and Chromebook App) Ano. Select by folder and file, also by previewing categorised images
  Margins Částečně. Custom options. (via Online and Chromebook App) Ano. Custom options and 5 presets.
  Captions Ne Ne [176]
  Mail Merge Ne Ne [177]
  Cover Pages Ano. via Styles First Page Ano. Includes samples [178]
  Translate Ano. (from CODE release 22.05.7.2 tdf#34058, #4285) (via Online) Ano. [179]
  Bullets, Numbering, Outline, Images, Alignment Ano. 79 bullets inc 71 resizable images, 8 numbering, 8 outline, comprehensive position alignment options. (via Online and Chromebook App) Ano. 17 bullets inc 13 images*, 15 numbering, 3 outline, minimal position alignment options. *not resizable, but has option to define new bullet points from the Symbol library
  Accessibility checker Ano (via Online) Ano

  Online Spreadsheet applications: LibreOffice Online Calc vs. Microsoft Excel for the web

  Hlavní rozdíly ve funkcích Online: LibreOffice-based Collabora Online Calc 22.05

  Chromebook App: Collabora Office Calc

  Online: MS Excel pro web

  Chromebook App: Discontinued

  XY Částečně Částečně.
  Drobné rozdíly ve funkcích Online: LibreOffice-based Collabora Online Calc 22.05

  Chromebook App: Collabora Office Calc

  Online: MS Excel pro web

  Chromebook App: Discontinued

  Ukládání ve formátu Microsoft Excel 97 - Excel 2003 (.xls) Ano (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne
  Minigrafy (pro rychlý přehled o trendu v rozsahu dat) Ano. Plná podpora (v Online aplikaci) Ne
  Line Borders Ano (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Částečně. A subset of line borders used in the desktop application are supported

  Online Presentation software: LibreOffice Online Impress vs. Microsoft PowerPoint for the web

  Major Feature Differences Online: LibreOffice-based Collabora Online Impress 22.05

  Chromebook App: Collabora Office Impress

  Online: MS PowerPoint pro web

  Chromebook App: Discontinued

  XY Částečně Částečně
  Drobné rozdíly ve funkcích Online: LibreOffice-based Collabora Online Impress 22.05

  Chromebook App: Collabora Office Impress

  Online: MS PowerPoint pro web

  Chromebook App: Discontinued

  Ukládání ve formátu Microsoft Powerpoint 97 - Powerpoint 2003 (.ppt) Ano (prostřednictvím online aplikace a aplikace Chromebook) Ne
  XY Částečně Částečně

  Viz také